25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 17. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velekad ḣaleknâ fevkakum seb’a tarâ-ika vemâ kunnâ ‘ani-lḣalki ġâfilîn(e)

Ve andolsun ki üstünüzde yedi yol yarattık ve bu yaratıştan gafil değiliz biz.

Yedi yoldan maksat yedi göktür.

Andolsun, Biz sizin üstünüzde yedi yol (gök tabakalarını veya duyu organlarınızı) yarattık; Biz (her türlü) yaratmadan (asla ve hiçbir zaman) gafiller olmadık. (Asıl siz gafletten uyanınız!)

Andolsun ki, biz sizin üzerinizde yedi tabaka veya yedi yol veya yedi sistem, yedi yörünge yarattık. Biz yaratmaktan gafil değiliz.

Andolsun, biz sizin üstünüzde manyetik bağlantılı yedi atmosfer katmanı yarattık. Biz, muhtaç olduğunuz ortamı ve imkânları yaratmayı ihmal edecek değiliz.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/29; 17/44; 32/4-12; 40/57; 65/12; 71/15.

Andolsun sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Biz yaratmadan habersiz değiliz.

Andolsun, üstünüzde yedi yol yarattık; Biz yaratmada gafiller değiliz.

Doğrusu biz, sizin üzerinizde yedi kat (gök) yarattık. Biz yaratmaktan gafil olmadık (onu korumaktayız).

Andolsun! Üstünüzde yedi yol(*) yarattık. Ve Biz, yaradılıştan habersiz değiliz.

(*) Yedi gök veya yedi duyu.

Andolsun biz, sizin üzerinizde yedi yol/yörünge yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz.

Üstünüzde yedi yol yarattık, habersiz değiliz yaratılandan

Gerçekten biz sizin üzerinizde yedi yol (yörünge) yarattık ve şüphesiz, biz yarattığımız âlemden hiçbir şekilde habersiz değiliz.

Bkz. 2/29, 17/44, 41/12, 65/12, 71/15-16“Yedi yol” ifadesi, güneş sisteminde yer alan görülebilir gezegenlerin yörüngelerine işaret edebileceği gibi “... Devamı..

Sizin fevkinizde yedi kat gök halk itdik ve yaratdığımızı hıfz itmek husûsunda gâfil değiliz.

And olsun ki, üstünüzde yedi tabaka yarattık. Biz, yarattığımızdan habersiz değiliz.

Andolsun, biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık.[383] Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz.

“Yedi yol” ifadesi ile güneş sisteminde yer alan, dünya dışındaki yedi gezegenin yörüngelerine işaret ediliyor olabilir. Bu ifade, “gökteki yedi yıldı... Devamı..

Andolsun biz üstünüzde yedi yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz.

Andolsun biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz.  

 Müfessirlerin çoğu, âyetteki «yedi yol»u, yedi gök olarak yorumlamışlardır. Müfessir Hamdi Yazır ise, bu yedi yoldan, insanın yedi idrak yolunu anlad... Devamı..

Üstünüzde yedi yol yarattık ve biz asla yaratıklardan habersiz olmadık.

Andolsun biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz, yaratmaktan habersiz değiliz.

Filhakıka biz, sizin fevkınızda yedi tarıyk yarattık ve halktan gafil olmadık

Ve kasem olsun ki, sizin üstünüzde yedi yol (yedi kat gök) yarattık. Biz, yaratmaktan (ve yarattığımız varlıklardan) asla gafil değiliz!

Ant olsun ki üzerinizde yolların yedisini yarattık. Ve Biz yarattıklarımızdan habersiz¹ değiliz.

1- Her şey kontrolümüz altındadır.

Andolsun ki biz sizin üstünüzde yedi yol yaratdık. Biz yaratmakdan gaafiller değiliz.

Ve and olsun ki, sizin üstünüzde yedi yol (yedi gök) yarattık. (Biz)yaratılanlardan gafiller değiliz.

Elbetteki biz sizin yaratılışınızın üzerinde, yedi yol (yedi kat gök) yarattık ve biz yaratmaktan (neden, niçin yaratmış olmaktan) habersiz değiliz.

Ant olsun ki Biz sizin üstünüzde yedi kat gök yaratmışızdır. Biz yaratmanın ne olduğunu biliriz.

* Üstünüzde yedi yol yarattık [⁶]. Biz yarattığımızdan gafil değiliz.

[6] Yıldız yolları olan yedi gök veya birbiri üstüne konmuş katlar.

Andolsun Biz sizin üzerinize yedi yol/yedi kozmik sistem [tarâ’ik) yarattık. Biz yaratmadan asla gâfil olmadık.

Şüphesiz biz sizin üstünüzde yedi yol (gök) yarattık; biz yaratıktan gafiller değiliz.

Gerçekten Biz, üzerinizdeki uzay boşluğunda, iç içe geçmiş yedi kat sema şeklinde yedi yol yarattık! İşte görüyorsunuz, Biz, yaratma işinden ve yarattığımız varlıklardan asla habersiz değiliz!

And olsun, üzerinizde yedi yol (tarîk) yarattık!
Yaratış’tan gâfil değildik.

Biz sizin üstünüzde yedi feza yolu yarattık. Ne yarattığımızın bilincindeyiz.

Andolsun! Sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Yarattıklarımızdan habersiz değiliz.

Yemin olsun ki üzerinizde yedi yol [*] yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz.

“Yedi yol” ifadesindeki [seb‘] kelimesi “çokluk” anlamı ifade ederek, insanların üzerinde “sayısız yollar, yörüngeler” bulunduğu da kastedilmiş olabil... Devamı..

Yemin olsun Biz sizin üzerinizde yedi (yol) sistem¹ yarattık ve Biz, ne yarattığımızı çok iyi biliriz.

1 Taraik: Tarikat kelimesinin çoğulu olup, “kat, yol ve sistem” anlamlarına gelir. Yedi kelimesi de çokluktan kinâye olarak düşünülürse bu âyetle kast... Devamı..

Yine, gerçek şu ki, Biz sizin üzerinizde yedi [semavî] yörünge yarattık; ⁷ ve şüphesiz, Biz yarattığımız âlemden hiçbir şekilde habersiz değiliz.

7 Lafzen, “yedi yol”: bu ifade görülebilir gezegenlerin yörüngelerine işaret edebileceği gibi -klasik müfessirlerin dediği gibi- Kur’an’da sıkça sözü ... Devamı..

Andolsun ki sizin üzerinizde sonsuz gezegenler/yedi katman yaratmışızdır. Biz bütün bu yarattıklarımızla ilgimizi kesmiş değiliz. 17/44, 23/86, 41/11- 12

DOĞRUSU yine Biz, sizin üzerinizde kat kat yollar[²⁹⁰⁴] yaratmışız: zira Biz, yaratmanın hiçbir çeşidinden habersiz değiliz.[²⁹⁰⁵]

[2904] Lafzen: “yedi yol..” Yedi sayısının “çeşitlilikten” kinaye oluşuna ilişkin bkz: 15:44, not 34. “Çeşitli yollar” ya da daha doğru ifadeyle “kat ... Devamı..

Andolsun ki Biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık! Biz yaratmadan elbette gafiller değiliz!

(Talak 12. nin açıklamasına bkz.)

Andolsun, biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz.

Ve kasem olsun ki, sizin üzerinize yedi yol yarattık, Biz yaratmaktan gâfiller olmadık.

Yine şu da bir gerçektir ki, Biz sizin üstünüzde yedi tabaka yarattık. Biz yaratmadan da, yarattıklarımızdan da habersiz değiliz. [2, 29; 40, 57; 32, 4-12; 17, 44; 71, 15; 65, 12]

“Tarâik” tarîkanın çoğuludur. Bu, göklerin, Allah katında inen emirlerin geçtiği yer olması itibariyledir (Talak,12). Müfessirlerin çoğu burayı yedi g... Devamı..

Üstünüzde de yedi tabaka (yedi gök) yarattık. Biz yaratmadan gafil değiliz.

Yani yarattığımızı biliriz. Her şeyi bilgimize göre yaratırız. Yarattıklarımız körü körüne, kendiliğinden meydana gelmiş değildir. Biz kör bir tabiatt... Devamı..

Ve üzerinizde yedi yoları (meleklerin veyâhud seyyârelerin yolı olan gökleri) yaratdık. Biz halkdan gâfil değiliz.

Sizin üstünüzde yedi yol yaratmışızdır[*]. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz.

[*] Göklere çıkan yollar.

Sizin üzerinizde yedi kat yaratmışızdır. Yarattıklarımızdan gafil de değiliz.

Şu da bir gerçek ki, Biz sizin üstünüzde yedi yol(10) yarattık. Yarattıklarımızdan ise Biz asla habersiz değili

(10) Buna yedi gök, yedi yörünge, yedi güneş sistemi gibi anlamların yanı sıra, beş duyu ile akıl ve vahiyden ibaret yedi algılama yolu anlamı da veri... Devamı..

Yemin olsun, biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık! Ve biz yaratılıştan/yaratılmışlardan gafil de değiliz.

daħı bayıķ yarat(t)uķ üzerüñüzde yidi gökler daħı olmaduķ biz ħalķdan ġāfiller.

Taḥḳīḳ biz yaratduḳ sizüñ üstüñüze yidi ḳat gök. Daḫı biz yaratmaḳdanġāfil degül‐idük.

And olsun ki, Biz sizin üstünüzdə yeddi yol (göy) yaratdıq. Biz (onların altındakı) məxluqatdan da xəbərsiz deyilik. (Onları qoruyub saxlayır, nə etdiklərini bilirik).

And We have created above you seven paths, and We are never unmindful of creation.

And We have made, above you, seven tracts;(2876) and We are never unmindful of (our) Creation.(2877)

2876 Tara'iq. tracts, roads, orbits, or paths of motion in the visible heavens. These seven are regular and clearly marked to our eyes, in the immense... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.