24 Nisan 2024 - 15 Şevval 1445 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 118. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vekul rabbi-ġfir verham veente ḣayru-rrâhimîn(e)

Ve de ki Rabbim, yarlıga acı ve sensin acıyanların en hayırlısı.

Ve (ey Nebim, Sen ve ümmetin devamlı dua edip) de(yin) ki: "Rabbim, (bizi) bağışla ve merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Çünkü dua eden, mahrum edilmeyecektir.)

Öyleyse ey peygamber! de ki: Rabbim beni bağışla, bana acı, çünkü merhamet edenlerin en hayırlısı sensin.

“Rabbim, beni ve mü'minleri koruma kalkanına al, bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın” de.

De ki: "Rabbim! Bağışla ve merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın."

Ve de ki: 'Rabbim, bağışla ve merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.'

(Ey Rasûlüm) de ki: “- Rabbim! Ümmetimi bağışla, onlara merhamet buyur. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”

De ki: “Ey Rabbim! Bağışla, merhamet et. Sen, merhamet edenlerin en hayırlısısın.”

De ki: “Rabbim! Beni bağışla, bana merhamet et! Sen, merhamet edenlerin en iyisisin.”[361]

[361] Müminûn sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIII, 316-318.

Diyesin ki: «Tanrım! Sen bağışla, yarlığa, sen yarlıgayanların hayırlısısın»

De ki: “Ey Rabbim! Bağışla, merhamet et! Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!”

Di ki: "Yâ rabbî günâhlarımı ’afv it. Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

De ki: "Rabbim! Bağışla, merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın."*

De ki: “Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!”

(Resulüm!) De ki: “Bağışla ve acı rabbim! Sen merhametlilerin üstünüsün.”

(Resûlüm!) De ki: Bağışla ve merhamet et Rabbim! Sen merhametlilerin en iyisisin.

De ki: "Rabbim, (bizi) bağışla, merhamet et; sen, merhamet edenlerin en iyisisin."

Resulüm! De ki: "Rabbim, bağışla ve merhamet et! Sen merhametlilerin en iyisisin."

Hem şöyle de: «Râbbım! bana magrifet, merhamet buyur, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.»

(Habibim!) De ki: “Rabbim! (Ümmetimi) bağışla ve (onlara) merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”

Ve de ki: “Rabbim! Bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin en hayırlısısın.”

(Habîbim) de ki: «Ey Rabbim, (mü'minleri) yarlığa, esirge. Sen acıyanların en hayırlısısın».

(Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: “Rabbim! Bağışla! Merhamet eyle! Sen, merhamet edenlerin en hayırlısısın!”

Deki “Rabbim! Bağışla ve merhamet et. Çünkü sen, merhamet edenlerin en merhametlisisin ve sen en hayırlı merhamet edensin”

De ki: "Çalabım! Beni yarlıga, beni esirge. Sen ki esirgeyicilerin yey olanısın."

De ki Yâ Rab! Beni ve ümmetimi yarlığa, bağışla, sen bağışlayanların hayırlısısın.

De ki: “Rabbim bağışla ve merhamet et! Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!”

Ve de ki: “Rabbim! bağışla ve merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!”

Ey Müslüman! Tüm benliğinle Rabb’ine yönelerek de ki: “Ey Rabb’im, günahlarımı bağışla, bana merhamet eyle. Doğrusu Sen, merhamet edenlerin en hayırlısısın!”

De ki:
-“Rabbim!
Bağışla! Merhamet et! Sen Merhamet Edenler’in en hayırlısısın!”.

Daima: " Ya Rab! n'olur bağışla ve acı bize.. çünkü merhametin başı sensin. " de.

Sen onların dediklerine aldırış etme! Kalbinden aklından geçenler için! Yaşamın zorluklarında daralmaların için! Geleceğe yönelik beklentilerin için! Geçmişindeki yanılgıların için! De ki: "Rabbim! Bağışla! Merhamet et! Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!"

De ki: “Rabbim! Affet! Merhamet et! Sen merhametlilerin en hayırlısısın.”

Ve (Ey Muhammed!): “Ey Rabbim! (Beni) bağışla ve (bana) merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.” de.

Öyleyse, [ey inanan kişi,] de ki: “Rabbim! [Beni] bağışla, [bana] acı; çünkü gerçek acıyan, esirgeyen Sensin!”

Artık sen de de ki: – Rabbim bağışla ve merhamet et çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin! 3/195, 15/49, 39/53...61

İmdi, (ey bu vahyin muhatabı): “Rabbim!” de, “Bağışla! Merhamet et! Zira merhamet edenlerin en hayırlısı Sensin!”[²⁹⁶⁸]

[2968] Rabbim! Bizi bağışla! Bize merhamet et! Zira senin merhametin kulların merhametine benzemez! Amin.

(Ey Muhammed) De ki: "Ey Rabbim (müminleri) bağışla. (Onlara) merhamet eyle!.. Sen, merhamet edenlerin en hayırlısısın!"

De ki: "Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!"

Ve de ki: «Yarabbi! Mağfiret ve rahmet buyur ve Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.»

Öyleyse (ey Resulüm ve ey mümin! ) Sen şöyle dua et: “Ya Rabbî, Sen bizi affet, Sen bize merhamet et. Zira merhamet edenlerin en hayırlısı Sensin Sen! ”

De ki: "Rabbim, bağışla, acı, sen acıyanların en hayırlısısın."

Ve di ki: "Yâ Rabbî! Beni mağfiret it ve bana rahmet iyle ve sen merhamet idenlerin hayırlısısın.

De ki: “Rabbim! Bağışla, ikramda bulun; en iyi ikramı sen yaparsın.”

De ki:-Rabbim, bağışla ve merhamet et! Merhametlilerin en hayırlısı sensin!

De ki: Rabbim, bağışla ve merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı Sensin.

Şöyle yakar: "Rabbim! Affet, merhamet et! Sen merhametlilerin en hayırlısısın!"

va ķal daħı eyit yarlıġa daħı raḥmet ķıl daħı sen raḥmet ķılıcıların yigregisin.

Daḫı yā Muḥammed eyit: Yā Rabb, günāhum baġışla ve raḥmet eyle sen,di.

(Ya Rəsulum!) De: “Ey Rəbbim (Bizi) bağışla və rəhm et! (Ümmətimin günahlarından keç, tövbəmizi qəbul buyurmaqla bizə mərhəmət əta et!) Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan!

And (O Muhammad) say: My Lord! Forgive and have mercy, for Thou art best of all who show mercy.

So say: "O my Lord! grant Thou forgiveness and mercy for Thou art the Best of those who show mercy!"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.