7 Mart 2021 - 23 Receb 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 116. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fete’âla(A)llâhu-lmeliku-lhakk(u)(c) lâ ilâhe illâ huve rabbu-l’arşi-lkerîm(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hakk Melik olan Allah (böyle hikmetsiz ve gayesiz işlerden münezzehtir) pek Yücedir, Ondan başka İlah yoktur; Kerim olan Arş'ın Rabbidir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Yücedir her şeye sahip ve mutasarrıf olan gerçek Allah, yoktur ondan başka tapacak, güzelim arşın de sahibidir.

Abdullah Parlıyan Meali

Öyleyse artık bilin ki, Allah yücelerin yücesidir. Hakimiyet kayıtsız şartsız O'na aittir. O'ndan başka gerçek ilah yoktur, çok cömert ve çok yüce hükümranlık makamının sahibi de O'dur.

Ahmet Tekin Meali

Hükmü her yerde geçerli ve varlığında şüphe olmayan, gerçek hakan, sultan olan Allah çok yücedir. Hak ilâh yalnızca O'dur. Sınırsız kudret ve iktidar makamı olan yüce Arş'ın Rabbidir.

Ahmet Varol Meali

Gerçek mülk sahibi olan Allah yücedir. O'ndan başka ilâh yoktur. Yüce (kerim) arşın Rabbidir.

Ali Bulaç Meali

Hak melik olan Allah pek yücedir, Ondan başka ilah yoktur; Kerim olan Arş'ın Rabbidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Mutlak olarak mülk sahibi olan Allah, (boşuna yaratmaktan, çocuk edinmekten ve bütün noksanlıklardan münezzehtir) çok yücedir. Ondan başka hiç bir İlâh yoktur; kerim olan Arş'ın Rabbidir (Arş kerimdir, çünkü rahmet oradan nâzil olur).

Bahaeddin Sağlam Meali

Her şeyin hak ve mutlak sahibi ve hâkimi olan Allah, böyle bir şeyden çok yücedir, ondan başka hiçbir ilah (mabud, yaratan) yoktur. O, çok güzel olan Arşın (kâinatın idare merkezinin) sahibidir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah yüceler yücesi, mutlak hüküm ve egemenlik sahibidir. Nihâî gerçektir. O'ndan başka tanrı yoktur. O, hükümranlık tahtının sahibidir.

Besim Atalay Meali (1962)

Gerçekten, egemen olan Allah yücedir, O'ndan özge Tanrı yoktur, güzel arşın sahibidir

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah yüceler yücesidir, mutlak hüküm sahibidir. O'ndan başka ilah yoktur. Yüce arşın sahibi O'dur!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. O'ndan başka tanrı yoktur. O, yüce arşın Rabbidir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. O’ndan başka hiç ilâh yoktur. O, şerefli ve yüce Arş’ın Rabbidir.

Diyanet Vakfı Meali

Mutlak hakim ve hak olan Allah, çok yücedir. O'ndan başka tanrı yoktur, O, yüce Arş'ın sahibidir.

Edip Yüksel Meali

Gerçek Yönetici olan ALLAH çok yücedir. O'ndan başka tanrı yoktur ve O, cömert yönetimin Rabbidir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Mutlak hâkim ve hak olan Allah, çok yücedir. O'ndan başka ilâh yoktur. O, bereketli Arş'ın sahibidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Demek ki Allah, o hak padişah yüksek çok yüksek, başka tanrı yok ancak o, o Arşı kerîmin rabbı

Erhan Aktaş Meali

Şunu bilin ki, gerçek egemenlik sahibi olan Allah, çok yücedir. O'ndan başka ilah yoktur. O şerefli arşın¹ Rabbidir.*

Hasan Basri Çantay Meali

(Kayıdsız şartsız) mülk (ve tasarruf) ancak kendi hakkı olan Allah (böyle abes ve zâtine yakışmayacak şeylerden) çok yücedir. Ondan başka hiçbir Tanrı yokdur. Arş-ı kerîmin Rabbidir (O).

Hayrat Neşriyat Meali

İşte gerçek hükümdâr olan Allah, pek yücedir; O'ndan başka ilâh yoktur. (O,)kerîm olan arşın Rabbidir.

İlyas Yorulmaz Meali

Bütün gerçek doğruların sahibi Allah, yüceler yücesidir ve O ndan başka da ilah yoktur. O değerli erişilmez arşın da, Rabbidir.

İsmail Hakkı İzmirli

Hakkıyle padişah olan Tanrı nalâyık evsaftan yücedir. O/ndan başka tapacak yoktur. Arşı kerimin Rabbi [⁴] O/dur.*

Kadri Çelik Meali

Hak mülk sahibi olan Allah (boş amaç uğruna yaratmaktan) pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. Yüce olan egemenlik tahtının Rabbidir.

Mahmut Kısa Meali

Çünkü Allah, yüceler yücesidir; hükmüne karşı konulamayan gerçek hükümdardır; doğrunun, gerçeğin, hakkın ve hakîkatin ta kendisidir; O’ndan başka ilâh yoktur; yüce saltanat ve hükümranlığın sahibi O’dur! O hâlde:

Mehmet Türk Meali

Egemenliğin ortaksız sahibi ve gerçek olan Allah, her türlü noksanlıktan uzaktır, Ondan başka ilâh yoktur ve yüce Arş’ın1 sahibi Odur.*

Muhammed Esed Meali

ÖYLEYSE, artık [bilin ki] Allah yüceler yücesidir; mutlak hüküm ve egemenlik Sahibidir; Nihaî Gerçektir; 68 O'ndan başka tanrı yoktur; çok yüce, çok cömert hükümranlık makamının Sahibi O'dur! 69

Mustafa Çavdar Meali

Kendisinden başka ilah olmayan, hükümranlığın gerçek sahibi yüce arşın Rabbi olan Allah çok yücedir. 2/255

Mustafa İslamoğlu Meali

Ama bakın, Allah (sizin tasavvur ettiğinizden) çok daha yüce ve uludur; mutlak otorite ve aşkın gerçeklik sahibidir; O’ndan başka ilâh yoktur, sınırsız lütuf ve merhamet tahtının da Rabbidir.[2967]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Bihakkın hükümdar olan Allah Teâlâ pek yücedir. O'ndan başka bir ilâh yoktur. (O) Kerîm olan Arş'ın Rabbidir.

Suat Yıldırım Meali

“Öyleyse artık şu gerçeği bilin ki Allah yüceler yücesidir. Gerçek hükümran O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur. Pek değerli arşın Rabbidir”

Süleyman Ateş Meali

Hak padişah olan Allah, pek yücedir. O'ndan başka tanrı yoktur. O, Kerim Arş'ın sahibidir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Gerçek sultan olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, değerli Arşın(yönetimin) sahibidir.

Şaban Piriş Meali

Kendisinden başka ilah olmayan, gerçek hükümdar, şerefli tahtın Rabbi olan Allah, çok yücedir.

Ümit Şimşek Meali

Gerçek egemenlik sahibi olan Allah'ın şânı ne yücedir! Ondan başka tanrı yoktur. O, çok şerefli Arş'ın Rabbidir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yücelerden yücedir, o hak padişah olan Allah! İlah yok O'ndan başka. O şanlı arşın Rabbidir O!

Eski Anadolu Türkçesi

pes yüceli Tañrı pādişāh Tañrılıġa lāyıķ. yoķdur Tañrı illā olk 'arş çalabısı görklü.

Bunyadov-Memmedeliyev

Həqiqi hökmdar olan Allah (hər şeydən) ucadır. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O, kərim (uca, qiymətli) olan ərşin Rəbbidir! (Allahın rəhməti, xeyir-bərəkəti, peyğəmbərlərə gələn vəhy ərşdən nazil olduğu üçün o kərimdir).

M. Pickthall (English)

Now Allah be exalted, the True King! There is no God save Him, the Lord of the Throne of Grace.

Yusuf Ali (English)

Therefore exalted be Allah, the King, the Reality: there is no god but He, the Lord of the Throne of Honour!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.