27 Şubat 2021 - 15 Receb 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 76. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ ḣalfehum(k) ve-ila(A)llâhi turce’u-l-umûr(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O, (herkesin, her kavmin ve her şeyin) önlerindekini ve arkalarındakini (geçmişlerini ve geleceklerini tamamıyla ve teferruatıyla) bilir. Bütün işler Allah'a döndürülmektedir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bilir ne varsa önlerinde ve ne varsa artlarında ve bütün işler, dönüp Allah'a varır.

Abdullah Parlıyan Meali

Seçtiği tüm elçilerin bildikleri sınırlıyken O, onlar hakkında olanı ve olacağı da bütünüyle bilmektedir. Çünkü bütün işler Allah'a döner.

Ahmet Tekin Meali

Allah onların aşikâre, saklı, gizli yaptıklarını, yapacaklarını bilir. Bütün planların icra edilerek sonuçlandırıldığı, bütün icraatların, amellerin hesabının sorulduğu tek merci Allah'tır.*

Ahmet Varol Meali

O, onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Ali Bulaç Meali

O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah onların ne yaptıklarını ve ne yapacaklarını bilir. Bütün işler (netice itibariyle ahirette) Allah'a döndürülür.

Bahaeddin Sağlam Meali

O, onların geleceklerini ve geçmişlerini bilir. Bütün işler Allah’a varır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Besim Atalay Meali

Allah bilir önlerinde, sonlarında olanı, işler Allaha varır

Cemal Külünkoğlu Meali

O, onların yaptıklarını da yapacaklarını da olanı da olacağı da bilir. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O, geçmişlerini geleceklerini bilir. Bütün işler Allah'a döner.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Onların önlerindekini de (yaptıklarını da), arkalarındakini de (yapacaklarını da) bilir. Bütün işler hep Allah’a döndürülür.

Diyanet Vakfı Meali

Onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Edip Yüksel Meali

Onların geçmişini ve geleceğini bilir. Her şeyin nihai kontrol ve yönetimi ALLAH'a aittir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hepsinin önlerindekini ve arkalarındakini bilir ve bütün işler hep Allaha irca' olunur

Erhan Aktaş Meali

Onların geçmişte yaptıklarını da gelecekte yapacaklarını da bilir. Ve işler yalnızca Allah'a döndürülür.

Hasan Basri Çantay Meali

Onların Önlerindekini de, arkalarındakileri de bilir O. (Bütün) işler ancak Allaha döndürülür.

Hayrat Neşriyat Meali

Onların önlerindekini de arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da)bilir. Ve (bütün) işler Allah'a döndürülür.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah onların neyi yaptıklarını ve neyi de yapmayacaklarını da bilir. Bütün işlerin dönüşü Allahadır.

İsmail Hakkı İzmirli

O, olanı, olacağı bilir. İşler hep O/na döner.

Kadri Çelik Meali

O, önlerindekini de arkalarındakini de bilmektedir. Bütün işler de Allah'a döndürülür.

Mahmut Kısa Meali

Allah, onların geçmişte ve gelecekte, gördükleri ve göremedikleri, bildikleri ve bilmedikleri, açıkladıkları ve gizledikleri, kısacası önlerindeki ve arkalarındaki her şeyi tam olarak bilmektedir. Evet,bütün işler Allah’a döndürülecek ve her konuda son sözü O söyleyecek, hükmü de O verecektir! Madem her şey ister istemez onun huzuruna gidecektir, o hâlde:

Mehmet Türk Meali

O, (insanların) yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. (Sonunda) bütün işler Allah’a döndürülür.

Muhammed Esed Meali

[bu elçilerin bildikleri sınırlıyken,] O onların gözleri önünde olanları da, onlardan gizli tutulanları 91 da bütünüyle bilmektedir; çünkü her şey, tüm olaylar ve olgular [mebde’ ve me‘âd olarak] Allah'a dönmektedir.

Mustafa Çavdar Meali

O, onların yaptıklarını da bilir yapacaklarını da. Zira bütün işler önünde sonunda Allah’a döner. 2/255, 11/6, 47/19

Mustafa İslamoğlu Meali

(Yine) O onların bildiklerini de bilir, bilmediklerini de:[2883] nihayet bütün işler (hesabı görülmek için) Allah’a döndürülür.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Onların ilerilerinde olanı da ve arkalarında olanı da bilir. Ve bütün işler Allah'a döndürülür.

Suat Yıldırım Meali

O onların yaptıklarını da yapacaklarını da, olanı da olacağı da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a raci olur, onlar hakkındaki nihaî hükmü O verir. [72, 28; 5, 67]

Süleyman Ateş Meali

Onların önlerinde ve arkalarında olan(bütün olayları, yaptıkları bütün işler)i bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Süleymaniye Vakfı Meali

Yaptıklarını da geriye bıraktıklarını da O bilir. Bütün işler, Allah’a arz edilir.

Şaban Piriş Meali

Onların önlerinde olanı da arkalarında olanı da bilir. Allah'adır işlerin dönüşü..

Ümit Şimşek Meali

O, kullarının geçmişini de bilir, geleceğini de. Bütün işlerin dönüşü de Allah'adır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onların önden gönderdiklerini de bilir, arkaya bıraktıklarını da. İş ve oluşlar Allah'a döndürülür.

Eski Anadolu Türkçesi

bilür anı kim ileylerindedür daħı anı kim artlarındadur daħı Tañrı’dan yaña döner işler.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Allah) onların önlərindəkini də, arxalarındakını da (nə etdiklərini və nə edəcəklərini) bilir. Bütün işlər (nəticə e’tibarilə axirətdə) Allaha qayıdar! (Qiyamət günü bütün məxluqat öz əməlləri ilə birlikdə Allahın hüzurunda duracaqdır).

M. Pickthall (English)

He knoweth all that is before them and all that is hind them, and unto Allah all things are returned.

Yusuf Ali (English)

He knows what is before them and what is behind them: and to Allah go back all questions (for decision).(2859)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.