22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 71. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veya’budûne min dûni(A)llâhi mâ lem yunezzil bihi sultânen vemâ leyse lehum bihi ‘ilm(un)(k) vemâ lizzâlimîne min nasîr(in)

Ve bu hususta kendilerinin bir delilleri olmadığı ve bir bilgiye sahip bulunmadıkları halde Allah'ı bırakırlar da başka şeylere kulluk ederler ve zalimlere hiçbir yardımcı yoktur.

Onlar Allah’ı bırakıp da, O’nun kendisi hakkında hiçbir sağlam delil indirmediği (Kur’an hidayetini nasip etmediği) ve kendilerinin de haklarında (hiçbir) bilgileri olmayan şeylere tapınıp (ibadet-kulluk ediyorlar. Bile bile inkârcılık ve münafıklıkla) zulmedenler için hiçbir yardımcı bulunmayacaktır.

Yine de yeri geldikçe, O'na inandıklarını söyleyen kimseler, Allah'ı bırakıp öyle şeylere tapıyorlar ki, Allah onlara ibadet edilebileceği hakkında, hiçbir bilgi indirmemiştir. Kendilerinin de bu hususta, bir bilgileri yoktur. Sadece hayallerine göre hareket ediyorlar. Yaratılış gayelerine aykırı yaşayan bu kimselerin, hiçbir yardımcıları da yoktur.

Onlar, Allah'ı bırakıp, kulları durumundaki, Allah'ın, haklarında kendilerine hiçbir ferman, kesin hiçbir delil indirmediği, kendilerinin dahi haklarında bilgi sahibi olmadıkları, lehlerinde ilmî bir delil ortaya koyamadıkları şeylere tapıyorlar. İsyanda, inkârda, şirkte ısrar eden zâlimler için bir yardım eden bulunmayacaktır.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 23/117.

Onlar, Allah'ı bırakıp da haklarında hiçbir delil indirmediği ve haklarında bir bilgi sahibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.

Onlar, Allah'ı bırakıp da (Allah'ın) kendisine bir delil indirmediği ve haklarında (hiç bir) bilgileri olmayan şeylere tapıyorlar. Zulmedenler için hiç bir yardımcı yoktur.

O Mekke kâfirleri, Allah'ı bırakıb da kendisine bir delil indirilmiyen ve hakkında kendileri için bir bilgi bulunmıyan şeye (putlara) ibadet ediyorlar. O zalimler için, (azabdan alıkoyacak) hiç bir yardımcı yoktur.

Allah dışında Allah’ın onun hakkında hiçbir delil indirmediği ve onların onun hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıkları şeye tapıyorlar. İşte böyle zalimler için hiçbir yardımcı olmayacaktır.

Onlar, Allah'ı bırakıp haklarında hiçbir delil indirmediği ve hiçbir bilgilerinin olmadığı şeylere tapıyorlar. Zâlimlerin hiçbir yardımcıları olmayacaktır.

Bu yolda bir tanık inmemiş iken, yokken bilgileri de Allahtan özgesine tapmaktadırlar, zalimlere bir yardımcı bulunmaz

Onlar Allah'tan başka, O'nun haklarında hiçbir delil indirmediği ve gerçekte kendilerinin de haklarında pek bir şey bilmediği başka varlıklara kulluk edip duruyorlar. (Bu şekilde başkalarına ilahlık yakıştıran) zalimler kendilerine asla yardımcı bulamayacaklardır.

Allâh’dan gayrı ma’bûdlara tapıyorlar. Halbuki Allâh böyle bir dîn içün ânlara hüccet göndermedi ve o ma’bûdlara dâir bir şey bilmezler, delîlleri de yokdur. Zâlimlere kimse yardım itmeyecekdir.

Onlar Allah'ı bırakıp da O'nun, haklarında hiçbir delil indirmediği, kendilerinde de bir bilgi olmayan şeylere taparlar. Zulmedenlerin yardımcısı olmaz.

Onlar, Allah’ı bırakıp, hakkında Allah’ın hiçbir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere kulluk ederler. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

Onlar, Allah'ı bırakıp, Allah'ın kendisine hiçbir delil indirmediği, kendilerinin dahi hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiç yardımcısı yoktur.

ALLAH'ın yanında öylelerine tapıyorlar ki, kendilerine hiç bir güç verilmemiştir ve haklarında bir bilgiye de sahip değillerdir. Bu zalimlerin hiç bir yardımcısı yoktur.

Onlar Allah'ı bırakıp da O'nun, haklarında hiçbir delil indirmediği ve kendilerinde de bir bilgi bulunmayan şeylere taparlar. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.

Onlar Allahın karşısında öyle bir şey'e tapıyorlar ki o ona öyle bir ferman indirmedi ve öyle bir şey ki olbabda lehlerine hiç bir ılim yok, zalimlere ise yardımcı yoktur

Onlar; Allah'ın yanı sıra O'nun kendileri hakkında bir sultan¹ indirmediği ve hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeylere kulluk ediyorlar. Zalimler için hiçbir yardım edici yoktur.

1- Yetki, yetki belgesi, görev pusulası. (14:10-22)

Onlar Allâhı bırakıb da (Allahın), kendisine hiçbir hüccet indirmediği, kendilerinin dahi (Tanrı olduklarına dâir) bir bilgileri bulunmadığı şeylere (putlara) taparlar. O zaalimlerin (azâb-ı ilâhîyi men' edici) hiç bir yardımcısı yokdur.

Allah'ı bırakıp da, haklarında (Allah'ın) bir delil indirmediği ve haklarında bilgi sâhibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Hâlbuki o zâlimlerin, hiçbir yardımcısı yoktur.

Allah haklarında kesin bir delil indirmediği ve hiçbir bilgileri olmadığı halde, Allah’dan başkalarına kulluk eden zalimlerin, Allah’a karşı yardımcıları yoktur.

Onlar Allah’ı bırakıp da öyle nesnelere tapıyorlar ki Allah kendilerine hiç bir kanıt göndermemiştir, onlar üzerine hiç bir bilgileri de yoktur. Kıyıcıların yardımcısı olmaz.

Onlar Allah/a bedel, ibadetleri hakkında hiçbir burhan indirilmeyen, hiçbir bilgileri bulunmayan şeylere tapıyorlar. Zalimler için bir medetkâr yoktur.

Onlar, Allah'ı bırakıp da (Allah'ın) kendisine ispatlayıcı bir delil indirmediği ve haklarında kendilerinin (hiç bir) bilgileri olmayan şeylere tapmaktadırlar. Zulme sapanlar için hiç bir yardımcı yoktur.

Onlar Allah’ın yanı sıra, yetki ve egemenliklerinin kabul edildiğine dâir O’nun hiçbir delil göndermediği ve kendilerinin de, otoritelerine kayıtsız şartsız boyun eğilmesi gerektiğine dâir haklarında hiçbir bilgiye sahip olmadıkları birtakım din ve siyaset önderlerine ve hattâ cansız varlıklara kulluk ediyorlar. Bu yüzdendir ki, hiç kimse o zâlimleri Allah’ın azâbından kurtaramayacaktır. Çünkü onlar o denli şımarıp azgınlaşmışlardır ki:

Allah’ı bırakıp, hakkında bir sültan / belge indirmediği şeylere ve hakkında bilgi bulunmayan şeylere kulluk ediyorlar.
Zâlimler için hiçbir yardım edici yoktur.

Allah'ın hiçbir yetki vermediği, Tanrı ötesi, ve ne olduğunu kendilerinin de bilmediği şeylere hizmet ediyorlar. e kendisine bu kadar saygısızlık edenin dostu olmaz.

İnkâr edenler yeryüzünde yaşarken, haklarında yetki verdiğimize dair hiçbir bilgi, hiçbir belge olmayan egemenlerin; emirlerini dinler, yasalarına uyarlar. Böylece egemenlere kulluk ederler. Hâlbuki egemenlerin insanları yönetme, insanlara yasa koyma hakları yoktur. Üstelik insanların kullara kulluk etmeleri de yaratılışlarına aykırıdır. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah’ın yasalarına aykırı olarak egemenlere kulluk edenler zalimlerdir. Hesap günü zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

Onlar, Allah’ın peşi sıra, hakkında Allah’ın hiçbir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

O (müşrikler) Allah’ı bırakıp da (Allah’ın) kendilerine ispatlayıcı bir delil indirmediği ve haklarında kendilerinin de (hiç bir) bilgileri bulunmayan şeylere tapıyorlar. Zâlimler için hiç bir yardımcı yoktur.

Yine de, ⁸⁶ [yeri gelince O’na inandıklarını söyleyen] kimseler, Allah’ı bırakıp, O’nun haklarında hiçbir delil indirmediği ⁸⁷ ve gerçekte kendilerinin de haklarında pek bir şey bilemeyecekleri ⁸⁸ başka varlıklara, başka güçlere kulluk edip duruyorlar; [Hesap Günü’nde, işte bu] zalimler kendilerine asla yardımcı bulamayacaklardır.

86 Yani, Allah’ın her şeyi bilen ve dolayısıyla her şeyi kucaklayan Varlığıyla biricik Tanrı olduğunun farkında oldukları halde.87 Bkz. 3. sure, 106. ... Devamı..

Onlar, Allah’tan önce, hakkında hiçbir belge indirmediği ve kendilerinin de hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıkları şeylere kulluk ediyorlar. Bu müşriklerin hiçbir yardımcısı olmayacaktır. 3/64, 4/36, 7/194, 9/31, 18/102

Ne ki (bazıları hem Allah’a inanıp, hem de) Allah’tan başka, O’nun haklarında hiçbir delil indirmediği ve kendilerinin de haklarında sahici bir bilgiye sahip olmadıkları varlıklara kulluk ediyorlar. Herhalde bu zalimlerin hiçbir yardımcısı olmayacaktır.

Ve Allah'tan başka öyle bir şeye ibadet ederler ki, ona dair bir hüccet indirmemiştir. Ve onlar için ona ait bir bilgi de yoktur ve zalimler için bir yardımcı da yoktur.

Müşrikler Allah'tan başka, O'nun, tanrılıklarına dair hiç bir delil göndermediği ve kendilerinin de onlara ibadet edilmesinin cevazı hakkında kesin bilgi sahibi olmadıkları bir takım nesnelere ibadet ediyorlar. İşte o zalimlerin hiç bir yardımcısı olmayacaktır. [23, 117]

Allah'tan ayrı olarak öyle şeylere tapıyorlar ki (Allah), onlara hiçbir kudret indirmemiştir. Kendilerinin de onların tanrı olabileceği hakkında bir bilgileri yoktur. O zalimlerin yardımcısı yoktur.

Allah’ın hakkında bir yetki (delil) indirmediği şeyi Allah ile aralarına koyup ona kulluk ederler. O konuda kendilerinde bir bilgi de yoktur. Bu yanlışı yapanların yardımcısı olmaz.

Onlar, Allah'ı bırakıp, hakkında hiçbir belge indirmediği ve kendilerinin de hakkında bir bilgiye sahip olmadıkları şeylere kulluk ediyorlar. Zalimler için hiç yardımcı yoktur.

Onlar ise Allah'tan gayrı şeylere kulluk ediyorlar ki, onlar hakkında ne Allah bir delil indirmiştir, ne de kendilerinin bir bilgisi vardır. O zalimlerin hiçbir yardımcısı olmayacaktır.

Allah'tan ayrı olarak, hakkında O'nun hiçbir kanıt indirmediği şeye kulluk ediyorlar. Kendilerinin de onunla ilgili bir ilmi yoktur. O zalimlerin yardımcısı olmayacaktır.

daħı ŧaparlar Tañrı’dan ayruġa aña kim indürmedi aña ḥüccet daħı aña kim yoķdur anlaruñ aña 'ilm. daħı degül žālimlere yarı virici.

Daḫı ibādet iderler Tañrı Ta‘ālādan özgelere, ol kimselere ki Allāh indür‐medi anlara ‘ibādet cāyiz olduġına, ‘ilmleri daḫı yoḳdur anlara. Daḫı ẓālimlere ‘aẕābdan ḳurtarıcı yoḳdur.

(Müşriklər) Allahı qoyub elə bir şeyə ibadət edərlər ki, (Allah Ona ibadət edilməsi haqda) heç bir dəlil nazil etməmişdir. Və (müşriklərin) ona dair heç bir biliyi də (dəlili-sübutu da) yoxdur. Zalımlara (müşriklərə) heç bir yardım edən olmaz!

And they worship instead of Allah that for which no warrant hath been revealed unto them, and that whereof they have no knowledge. For evil doers there is no helper.

Yet they worship, besides Allah, things for which no authority has been sent down to them, and of which they have (really) no knowledge: for those that do wrong there is no helper.(2852)

2852 When plain common-sense shows the absurdity of false worship, behind which there is neither knowledge, intelligence, nor authority (quite the con... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.