18 Ocak 2022 - 15 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 62. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike bi-enna(A)llâhe huve-lhakku veenne mâ yed’ûne min dûnihi huve-lbâtilu veenna(A)llâhe huve-l’aliyyu-lkebîr(u)

Böyledir bu, çünkü Allah, gerçektir ve şüphe yok ki ondan başka neyi çağırırlarsa boştur, aslı yoktur ve şüphe yok ki Allah, pek yücedir, pek büyük.

Bu böyledir; Çünkü Allah (CC), O Hakkın ta kendisidir. (Zamanlar, olaylar ve şartlar O’nun kudretinden, takdirinden, hükmünden ve hikmetinden hiçbir şey değiştirmediği için... Hâşâ; bozulmaktan, yıpranmaktan, yanılmaktan, çaresiz ve yetersiz kalmaktan münezzeh bulunduğu içindir ki Allah Hakk’tır.) O’ndan başka yalvarılan (ve tapınılan)lar ise bâtıldır. Gerçekten Allah en Yüce ve en Büyük olandır.

Bunu böylece bilin ki, Allah varlığı kendinden olan tek gerçek zattır. O'nun dışında yalvarıp yakardıkları ise, anlamsız ve amaçsız boş şeylerdir. Çünkü Allah, çok yüce ve çok büyüktür.

Bu mükemmel kudret ve ilimle tanımlama, Allah'ın bizâtihî varlığında şüphe olmayan hak bir ilâh olmasından, Allah'ı bırakıp, kulları durumundaki taptıkları, yalvardıkları şeylerin bâtıl oluşundan, bizâtihî Allah'ın yüce ve büyük olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu böyledir. Çünkü Allah, hakkın kendisidir. O'ndan başka taptıkları ise batılın ta kendisidir ve Allah uludur, büyüktür.

İşte böyle; çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O'nun dışında, onların taptıkları ise, şüphesiz batılın ta kendisidir. Gerçekten Allah yücedir, büyüktür.

Bu kâmil kudret şundandır: Çünkü Allah, varlığı kendinden olan Hak'dır. Müşriklerin Allah'ı bırakıb da tapındıkları putlar ise, hep bâtıldır. Şüphesiz Allah her şeyden yücedir, her şeyden büyüktür.

Bu da böyledir. Çünkü hak olan, yalnızca Allah’tır. Ve Allah’tan başka çağırdıkları şeyler de batıldır. Yüce ve büyük olan yalnızca Allah’tır.

Bu, böyledir. Çünkü gerçek tanrı Allah'tır. O'ndan başka taptıkları ise bâtıldır. Şüphesiz en yüce ve en büyük olan Allah'tır.

Bu böyledir, hak Allahtır, ondan özge taptıkları bâtıldır, Allah yüce, Allah büyük

Bu böyledir! Çünkü Allah, mutlak (doğrunun, hayrın ve) Hakikatin tâ kendisidir. Onların (müşriklerin), O'ndan başka yalvardıkları tanrılar ise batılın tâ kendisidir. Ve gerçek yücelik ve büyüklük yalnızca Allah'a aittir.

Çünki Allâh hakdır. Âna mukâbil tapdıkları putlar bâtıldır, Allâh ânlara şerîk olmakdan ’âlî ve münezzehdir.

Keza Hak yalnız Allah'tır; O'nu bırakıp taptıkları sadece batıldır. Doğrusu Allah yücedir büyüktür.

Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O’nu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.

Böyledir. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O'nun dışındaki taptıkları ise bâtılın ta kendisidir. Gerçek şu ki Allah, evet O, uludur, büyüktür.

Bu gerçekleşecektir. Çünkü ALLAH Gerçektir, O'nun dışında yalvardıkları ise asılsızdır ve ALLAH Yücedir, Büyüktür.

(Bu sonsuz güç şundandır) Çünkü Allah, varlığı kendinden olan Hak'tır. Müşriklerin O'nu bırakıp da tapındıkları putlar ise hep bâtıldır. Şüphesiz Allah, yücedir, büyüktür.

Çünkü Allahdır ancak zati hak, onların ondan başka da'vet ettikleri ise hep bâtıldır, ve Allahdır ancak yegâne yüksek, yegâne büyük

İşte böyledir! Allah Hakk'ın ta kendisidir. O'ndan başka yöneldikleriniz ise Batıl'dır. Allah, Çok Yüce'dir, Çok Büyük'tür.

Bu, böyledir. Zîrâ Allah Hakkın ta kendisidir. Onların kendisini bırakıb da tapdıkları (putlar) da hakıykaten baatılın ta kendisidir. Şübhesiz ki Allah, O, (her şeyden) yücedir, çok büyükdür.

İşte böyle! Çünki Allah, O Hakk olandır. O'ndan başka (kendisine) yalvarmaktaoldukları şeyler ise gerçekten bâtıldır; hiç şübhesiz Aliyy (pek yüce olan), Kebîr (pek büyük olan) ancak Allah'dır.

İşte Allah gerçekten böylece haktır ve ondan başka dua edip kulluk ettikleri ise batıldır. Allah şüphesiz ki her şeyden yüce ve her şeyden büyük olandır.

Şunun için ki Allah doğruluğun kendisidir. İşte onu bırakıp da taptıkları iğriliğin kendisidir. Çünkü yüce olan da Odur, büyük olan da odur.

Çünkü Allah haktır [³], müşriklerin O/ndan başka olarak taptıkları bâtıldır [⁴]. Allah yücedir, uludur.

[3] İlâhiyeti hadd i zâtında sabittir, kendiliğinden vardır.[4] İlâhiyeti hadd-i zâtında sabit değildir, yoktur.

Bu (sonsuz güç) Allah'ın, hakkın ta kendisi olduğu sebebiyledir. O'nun dışında onların kendilerine tapmakta oldukları ise, şüphesiz batılın ta kendisidir. Şüphesiz Allah, yücedir, büyüktür.

Evet, böyledir bu; çünkü Allah, mutlak doğrunun, iyinin, güzelin, gerçeğin, hakkın ve hakîkatin ta kendisidir; kâfirlerin O’nun berisinde yalvarıp yakardıkları şeyler ise, tamamen sahtedir, boştur, çürüktür, temelsizdir, haksızdır, yanlıştır, yersizdir, hayırsızdır, değersizdir, asılsızdır, sonu hüsrandır; yani bâtıldır! Ve Gerçek yücelik ve büyüklük, yalnızca Allah’a aittir.

İşte bu, şu sebepledir ki Allah, Hakk’tır; O’ndan başka dua ettiğiniz şeyler Bâtıl’dır; Allah, Büyük Yüce’dir.

Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Allah’ı bırakıp taptıkları şeyler batıldır. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.

Çünkü Allah gerçeğin ta kendisidir; [*] O’nun peşi sıra yalvardıkları ise [batıl]ın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah -evet yalnız O- yücedir, büyüktür.

Benzer mesajlar: En‘âm 6:62; Yûnus 10:30, 32; Kehf 18:44; Hacc 22:6; Mü’minûn 23:116; Nûr 24:25; Lokmân 31:30.

İşte böyle! Allah hakkın ta kendisidir, o (kâfirlerin) Allah’ı bırakıp da taptıkları şeyler ise bâtılın ta kendisidir. Şüphesiz, çok yüce (ve) büyük olan, sadece Allah’tır.

Bu böyledir, çünkü nihaî gerçek, şüphesiz, Allah’tır; ⁷⁷ apaçık sahte ve düzmece olan ise, onların O’ndan başka yalvarıp yakardıkları varlıklardır; ve çünkü Allah ulular ulusu, yüceler yücesidir!

77 Bkz. 20. sure, 99. not.

İşte onun güç ve kudreti bu. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Allah ile aralarına koyup dua ile yalvarıp yakardıkları ise batılın ta kendisidir. Zira Allah’tır çok yüce ve çok büyüktür. 7/191...195, 10/28...35- 66, 16/17...23, 17/56

Bunun böyle olması (doğaldır); zira Allah mutlak hakikatin ta kendisidir; ve onların O’nun dışında yalvarıp yakardıklarıysa bâtılın ta kendisidir: ve şüphe yok ki Allah, yüceler yücesi, büyükler büyüğüdür.

İşte bu böyledir. Çünkü hak olan ancak Allah'tır. O'ndan başka ibadet ettikleri ise o bâtıldır ve muhakkak ki, en yüce ve en büyük olan ancak Allah'tır.

Bu böyle. . . Çünkü Allah hakkın, gerçeğin ta kendisidir. Müşriklerin O'ndan başka yalvardıkları tanrılar ise batılın ta kendisidir ve tam anlamıyla yüce ve büyük olan da ancak Allah'tır.

İşte böyle. Çünkü Allah, Hak'tır, O'ndan başka yalvardıkları ise batıldır (aslı olmayan yalan şeylerdir). İşte çok yüce, çok büyük olan, Allah'tır.

Bu Allah’ın gerçeğin kendisi olmasından dolayı böyledir. O’nunla aralarına koyup yardıma çağırdıkları ise gerçek dışıdır. Allah yücedir, büyüktür.

İşte bu, Allah'ın hakkın kendisi olması, O'nu bırakıp da başkalarına dua etmenin batıl olması sebebiyledir. Allah, yücedir, büyüktür.

Bütün bunlar gösterir ki, Allah Hakkın(18) tâ kendisi, Ondan başka dua ettikleri ise bâtılın tâ kendisidir; ve Allah herşeyden yüce, herşeyden büyüktür.

(18) Bu sûrenin 6’ncı âyetinin açıklamasına bakınız.

Evet böyledir! Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. O'nun berisinden yalvarıp çağırdıkları ise bâtılın ta kendisidir. Hiç kuşkusuz, Allah Aliyy'dir, Kebîr'dir.

ol anuñ içündür kim Tañrı oldur ḥaķ bayıķ ol kim ŧaparlar andan ayruķ oldur bāŧıl. daħı bayıķ Tañrı oldur yüce ulu.

Taḥḳīḳ ḥaḳ tañrı Allāhdur. Daḫı siz ṭapduḳlaruñuz Tañrıdan özge bāṭıldur.Daḫı Tañrı Ta‘ālā yücedür, uludur.

Bu belədir. Çünki Allah haqq, (müşriklərin) Ondan başqa ibadət etdikləri (bütlər, tanrılar) isə batildir. Həqiqətən, Allah (hər şeydən) ucadır, böyükdür! (Allahın allahlığı öz-özlüyündə mövcud olduğu üçün O haqq, bütlərin tanrılığı öz-özlüyündə mövcud olmadığı üçün onlar batildir. Buna görə də yalnız Allaha ibadət edilməlidir!)

That is because Allah, He is the True, and that whereon they call instead of Him, it is the False, and because Allah, He is the High, the Great.

That is because Allah - He(2842) is the Reality; and those besides Him whom they invoke,- they are but vain Falsehood: verily Allah is He, Most High, Most Great.(2843)

2842 The emphatic construction calls attention to the fact that Allah is the only abiding Reality. All else is like shadows that will pass away (Cf. 3... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.