18 Ocak 2022 - 15 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 61. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike bi-enna(A)llâhe yûlicu-lleyle fî-nnehâri veyûlicu-nnehâra fî-lleyli veenna(A)llâhe semî’un basîr(un)

Böyledir bu, çünkü Allah, geceyi kısaltır, gecenin bir kısmını gündüz yapar, gündüzü kısaltır, bir kısmını gece yapar ve şüphe yok ki Allah, her şeyi duyar, görür.

İşte böyle; çünkü Allah, geceyi gündüze bağlayıp katmaktadır ve gündüzü geceye bağlayıp-katmaktadır. (Güneş sisteminin ve bütün galaksilerin muhteşem deveranını ve dünyadaki mükemmel yaşam ortamını bizzat Allah yaratıp kontrolünde tutmaktadır.) Şüphesiz Allah, (her şeyi en ince ayrıntılarıyla) İşitendir, Görendir (varlıklara görme, işitme, idrak etme duygusunu Bağışlayandır).

İşte böylece Allah öylesine sınırsız kudret sahibidir ki, geceyi kısaltır, gecenin bir kısmını gündüz yapar, gündüzü kısaltır, gündüzün bir kısmını gece yapar. Çünkü Allah, olup biten herşeyi görücü ve işiticidir.

Bu yardım, Allah'ın, geceyi gündüzün içine sokarak uzatacak, gündüzü de gecenin içine sokarak uzatacak güce, kudrete sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Allah dualara icabet eder, her şeyi bilir, görür, hakkı, doğruyu gösterir.

Bu böyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar ve Allah duyandır, görendir.

İşte böyle; çünkü Allah, geceyi gündüze bağlayıp katar ve gündüzü geceye bağlayıp-katar. Şüphesiz Allah işitendir, görendir.

Mazluma Allah'ın yardım edişi şundan: Çünkü Allah (dilediğine kadirdir) geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah, Semi'dir= her şeyi işitir, Basîr'dir= her şeyi görür.

Evet, bu böyledir. Çünkü Allah, geceyi gündüze, gündüzü geceye sokandır. (Kudreti, gücü sonsuzdur.) Ve şüphesiz Allah, işiten ve görendir. (O’nun size yardım etmeye gücü yeter. Ve yakarışlarınızı işitir, ihtiyaçlarınızı görür.)

Bu, kolaydır. Zira Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi duyar ve görür.

Bu böyledir, Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye girdirmekte, Allah işitici, Allah görücü

Zira Allah (öylesine sınırsız kudret sahibidir ki,) gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. Muhakkak Allah olup biten her şeyi işiten ve görendir.

Bu ayetten anlıyoruz ki; gecenin ve gündüzün uzaması ve kısalması, (güneşin doğuşu ve batışı) örneğinde olduğu gibi iyilikler ve kötülükler artarak ve... Devamı..

Giceyi gündüze gündüzi giceye ta’kîb itdirir herşeyi görir, işidir.

Böyledir; Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar ve Allah şüphesiz işitir ve görür.

Bu böyle. Çünkü Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.

Böylece (Allah, haksızlığa uğrayana yardım edecektir ve buna kadirdir). Çünkü Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. Şu da muhakkak ki Allah, hakkıyla işiten ve görendir.

Bu gerçekleşecektir. Çünkü ALLAH geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokar ve ALLAH İşitendir, Bilendir.

Çünkü Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz Allah, Semîdir (herşeyi işitir) Basîrdir (herşeyi görür).

Çünkü Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar ve Allah, semi'dir, basîrdir

Bu böyledir! Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye döndürür. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Gören'dir.

Bu, böyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Hakıykat, Allah (her şey'i) kemâliyle işidendir, hakkıyle görendir.

İşte böyle! Çünki Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar; hiç şübhesiz Allah, Semî' (herşeyi işiten)dir, Basîr (herşeyi gören)dir.

Böylece Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye sokar. Elbette Allah her şeyi işiten ve görendir.

Şunun için ki Allah geceyi gündüze katar , gündüzü de geceye katar. Çünkü Allah işiticidir, görücüdür.

Şunun için ki Allah kaadirdir, nitekim geceyi gündüze, gündüzü geceye katar [²]. Allah semi/dir, basirdir.

[2] Gündüzün saatlerini veya aydınlığını, gecenin de saatlerini veya karanlığını artırır.

Böylece (Allah, haksızlığa uğrayana yardım edeceğine ve buna kadir bulunduğuna delil olarak) Allah, geceyi gündüzün içine sokar ve gündüzü de gecenin içine girdirir. Şüphesiz Allah işitendir, görendir.

Bu böyledir; çünkü Allah, öylesine kudretli, öylesine adâletlidir ki, mükemmel bir sistem çerçevesinde geceyikısaltıp gündüze ekler; gündüzü kısaltıp geceye ekler. Gecenin karanlığından sabahın aydınlığını çıkaran Allah’ın, inkâr ve cehâlet karanlıklarından iman ve adâlet aydınlığını çıkarmaya gücü yetmez mi? Elbette yeter! Çünkü Allah, her şeyi işitendir, her şeyi görendir.

İşte bu, Allah’ın Gece’yi Gündüz’e sokması, Gündüz’ü de Gece’ye sokması sebebiyledir.
Allah, gören işitendir.

Bu böyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.

Zira Allah geceyi gündüzün içine koyuyor, gündüzü de gecenin içine koyuyor. [*] Şüphesiz ki Allah duyandır, görendir.

Benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:27; Lokmân 31:29; Fâtır 35:13; Hadîd 57:6.

İşte (Allah’ın yardımı) böyledir. Zîrâ Allah geceyi gündüze sokar ve gündüzü de geceye sokar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, eksiksiz görendir.

Bu böyledir, çünkü Allah [öylesine sınırsız kudret Sahibidir ki,] ⁷⁵ gündüzü kısaltarak geceyi uzatan, geceyi kısaltarak gündüzü uzatan O’dur; çünkü Allah olup biten her şeyi görücü, işiticidir. ⁷⁶

75 Zımnen, “ve haksız saldırılara uğrayan müminlere de yardım edecek güçtedir”.76 Yani, insanların kalbinde olanı bilen O’dur; bununla birlikte, insan... Devamı..

İşte Allah’ın yardım hükmü budur. Zira Allah, geceyi gündüze katar gündüzü uzatır, gündüzü de geceye katar geceyi uzatır. Şüphesiz Allah kullarını işitendir ve görendir. 3/27, 7/54, 13/3, 31/29

Budur bunun (yasası);[2873] zira baksanıza Allah gündüzü kısaltıp geceyi uzatıyor, geceyi kısaltıp gündüzü uzatıyor! Ne var ki Allah, her (yardım çağrısını) işitir ve (haksızlığa uğrayan) herkesi görür.[2874]

[2873] Yani: “hayatın yasası..” Tıpkı gündüzle gece gibi iyi ve kötü hep var olacak, dolayısıyla iyi ve kötünün savaşı hep sürecektir. İlâhî yasa gere... Devamı..

Bu böyledir, çünkü Allah geceyi gündüzün içine girdirir. Ve gündüzü de gecenin içine girdirir. Ve şüphe yok ki Allah, tamamıyla işiticidir, görücüdür.

Bu böyle. . . Çünkü Allah öyle sınırsız kudret sahibidir ki gâh gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, gâh geceyi kısaltarak gündüzü uzatır ve çünkü Allah semîdir, basîrdir (her şeyi hakkıyla işitip görmektedir).

“Gecenin karanlığından gündüzün aydınlığını çıkaran Allah, Cahiliye ve inkâr karanlığından adalet aydınlığını da çıkarmaya kadirdir.” Âyette, açık olm... Devamı..

İşte böyle. (Allah), geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. Doğrusu Allah, işiten ve görendir.

İşte böyle; Allah geceyi gündüzün içine geçirir, gündüzü de gecenin içine geçirir. Allah dinler ve görür.

İşte böyle, çünkü Allah, geceyi gündüze bağlar, gündüzü de geceye bağlar. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.

Allah dilediğine böylece yardım eder; çünkü geceyi gündüze, gündüzü de geceye katan Odur; ve Allah herşeyi işiten, herşeyi görendir.

İşte böyle. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Allah Semî'dir, Basîr'dir.

ol anuñ içündür kim Tañrı givürür giceyi gündüz içine daħı givürür gündüzi dün içine daħı bayıķ Tañrı işidür görürdür.

Tañrı Ta‘ālā givürür giceyi gündüz içine, gündüzi daḫı givürür gice içine. Tañrı Ta‘ālā işidicidür, göricidür.

Bu belədir. (Allah zalıma qarşı, zalımın zülmündən xilas olmaq üçün məzluma kömək edər, çünki O, hər şeyə qadirdir). Necə ki, Allah gecəni gündüzə, güzdüzü də gecəyə qatar. (Allah bəndələrinin mənafeyi naminə bə’zən insanlar daha çox ruzi qazana bilsinlər deyə, gündüzü qısaldıb gecəni uzadar). Allah (hər şeyi) eşidəndir, görəndir!

That is because Allah maketh the night to pass into the day and maketh the day to pass into the night, and because Allah is Hearer, Seer.

That is because Allah merges night into day, and He merges day into night, and verily it is Allah Who hears and sees (all things).(2841)

2841 To some it may appear strange or even irreconcilable that Allah should be both Merciful and Just: that He should both protect His devotees and ye... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.