18 Ocak 2022 - 15 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 59. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Leyudḣilennehum mudḣalen yerdavneh(u)(k) ve-inna(A)llâhe le’alîmun halîm(un)

Mutlaka onları, hoşnut olacakları bir yere ithal edecektir ve şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir ve azap etmede acele etmez.

(Allah) Onları, kendisinden gerçekten hoşnut kalacakları bir yere (cennetlere) elbette sokacaktır. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla Bilendir, Halîm’dir (aceleci davranmayıp fırsat ve ruhsat tanıyandır).

Ve dolayısıyla, onları mutlaka son derce hoşnut kalacakları bir yer olan cennete sokacaktır. Çünkü Allah mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir ve azap etmede acele etmez.

Allah onları hoşnut olacakları bir yere, Cennet'e koyacaktır. Allah her şeyi bilir, kudretli, âdil ve müsamahakârdır, fırsatlar ve imkânlar tanır.

Muhakkak Allah onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah bilendir, hilim sahibidir.

Onları, kendisinden gerçekten hoşnut kalacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah bilendir, halimdir.

Allah onları, hoşnud olacakları bir yere (cennete) elbette koyacaktır. Çünkü Allah Alîm'dir= iyiliklerini bilir, Halîm'dir= canilerin cezasını geciktirir.

Muhakkak Allah, onları razı olacakları bir makama koyacaktır. Ve şüphesiz Allah, her şeyi çok iyi bilendir ve şefkatle muamele edendir.

Kesinlikle onları hoşlanacakları bir yerde konaklatacaktır. Şüphesiz Allah, her şeyi bilir; son derece yumuşak davranandır.

Allah onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır, Allah bilicidir, Allah halimdir

(Allah,) onları kesinlikle hoşnut olacakları bir yere yerleştirecektir. Hiç kuşkusuz Allah (kimin neyi hak ettiğini) en iyi bilendir, (isyankâr kullarını cezalandırmada da) acele etmeyendir!

Ânları cennete hoşnûd oldukları bir tarzda idhâl idecekdir. Allâh her şeye âgâh ve halîmdir.

And olsun ki, onları hoşnut olacakları bir yere koyar. Şüphesiz Allah bilendir, Halim'dir.

Elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).

Allah onları, herhalde memnun kalacakları bir girilecek yere sokacaktır. Allah, kesinlikle tam bir bilgi sahibidir, halîmdir.

Hoşnut olacakları bir kabul ile katına alacaktır onları. ALLAH Bilendir, Şefkatlidir.

Allah onları hoşnud olacakları bir yere (cennete) elbette koyacaktır. Şüphesiz Allah Alîmdir (herşeyi bilir) Halîmdir, (Kullarına yumuşak davranır.).

O elbette onları hoşnûd olacakları bir medhale koyacaktır ve çünkü Allah, gayet alîm, gayet halîmdir

Onları kesinlikle hoşnut olacakları bir yere yerleştirecektir. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, Çok Şefkatli'dir.

O, her halde bunları hoşnud olacakları bir yere sokacakdır. Muhakkak ki Allah onlar (ın niyyetlerini) hakkıyle bilendir, (ıkaab hususundaki) hılmi cidden gaalibdir.

Hiç şübhesiz onları hoşnûd olacakları girilecek bir yere (Cennetine) koyacaktır. Muhakkak ki Allah, elbette Alîm (herşeyi bilen)dir, Halîm (azabda acele etmeyen)dir.

Allah, kendi yolunda hicret edenleri razı olacakları yerlere koyacaktır. Elbette ki Allah kullarının her şeyinden haberdar ve kullarına çok şefkatli olandır.

İşte Allah onları kıvanacakları bir yere sokacaktır. Çünkü Allah kesenkes bilicidir, yumuşak davranıcıdır.

* Allah onları hoşnut olacakları bir yere sokacak, Allah hakkıyle âlimdir, yavaştır [¹].

[1] Onların niyetlerini tamamıyle bilir, fenalık edenlere ukubet hususunda acele etmez.

Onları, kendisinden gerçekten hoşnut kalacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah, bilendir, hilim sahibidir.

Onları, kesinlikle hoşnut olacakları ve “Keşke tekrar dünyaya döndürülüp yeniden ve yeniden Allah yolunda şehit olsam!” diyecekleri bir makâma yüceltecektir. Çünkü Allah, kimin neyi hak ettiğini en iyi bilendir, mümin kullarına karşı çok merhametli ve şefkatlidir.

Onları hoşnut olacakları yere girdirir.
Allah, elbette halîm alîmdir.

Elbette ki iman edenleri Allah hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Allah hakkıyla her şeyi bilendir. Hatalarından dolayı insanları hemen cezalandırmaz. Düşünüp taşınmaları, pişmanlıkla af dilemeleri için zaman verir.

(Allah) onları, memnun kalacakları bir yere [*] elbette yerleştirecektir. Şüphesiz ki Allah bilendir, hoşgörülüdür.

Ayette geçen [müdhal] kelimesi “girilen yer” anlamında cennettir.

(Allah) onları, gerçekten beğenecekleri yer (olan cennete) sokacaktır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir ve halîmdir.¹

1 Halîm: hiddetten uzak, yumuşak huylu ve son derece sabırlı demektir.

[ve dolayısıyla,] onları, mutlaka, son derece hoşnut kalacakları bir [varoluş] konumuna eriştirecektir; ⁷² çünkü Allah, mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir, halîmdir.

72 Yahut: “onları [ölümden sonraki hayatlarına] hoşlanacakları bir tarzda sokacaktır” (karş. 4:31’in son cümleciği hk. 40. not). Bu ifadeyle, Allah yo... Devamı..

Allah bunları çok memnun olacakları mekânlara kesinlikle yerleştirecektir. Zira Allah her şeyi bilen ve cezalandırmada acele etmeyendir. 58/22, 89/27...30, 98/7- 8

Kesinlikle onları hoşnut olacakları bir makama kavuşturacaktır; zira şu bir gerçek ki, Allah (onların her birinin neden razı olacaklarını) çok iyi bilen, (isyankâr kullarını cezalandırmada) hiç acele etmeyendir.[2871]

[2871] Parantez içi açıklamalar, ‘Alîm ve Halîm esmasının belirsizliğine dayanır (Bkz: 9:102, not 129).

Elbette onları hoşnut olacakları bir meskene girdirir. Şüphe yok ki Allah, elbette pek bilendir, pek hilm sahibidir.

O, mutlaka onları memnun olacakları yere yerleştirecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, hilim ve şefkati boldur.

Onları razı olacakları bir yere sokacaktır. Doğrusu Allah, bilendir, halimdir.

Bir de onları, hoşlanacakları bir yere elbette yerleştirecektir. Allah bilir, yumuşak davranır.

Onları hoşlarına gidecek bir yere girdirecektir. Elbette Allah, bilmektedir, acele etmemektedir.

Allah onları hoşlanacakları bir yere yerleştirir. Hiç şüphe yok ki Allah herşeyi bilen ve kullarının kusurlarına karşı lütufla muamele eden bir ilim ve hilim sahibidir.

Onları, razı olacakları bir yere elbette sokacaktır. Allah elbette ki, Alîm'dir, Halîm'dir.

givüre anları givürinilesi yire kim [179b] begeneler anı. daħı bayıķ Tañrı bilicidür geçürici.

Givürür anları begendükleri yirlere cennetde. Tañrı Ta‘ālā barça nesneleribilicidür, ḥalīmdür, tiz ‘iḳāb eylemez.

(Allah) onları razı qalacaqları (xoşhal olacaqları) bir yerə (Cənnətə) daxil edəcəkdir. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, (bəndələrinə qarşı) həlimdir!

Assuredly He will cause them to enter by an entry that they will love. Lo! Allah verily is knower, Indulgent.

Verily He will admit them to a place with which they shall be well pleased: for Allah is All-Knowing, Most Forbearing.(2839)

2839 Martyrdom is the sacrifice of life in the service of Allah. Its reward is therefore even greater than that of an ordinarily good life. The martyr... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.