18 Ocak 2022 - 15 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 57. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne keferû vekeżżebû bi-âyâtinâ feulâ-ike lehum ‘ażâbun muhîn(un)

Kafir olup delillerimizi yalanlayanlarsa, onlar içindir horlayan, aşağılatan azap.

Kâfir olup ayetlerimizi yalanlayan kimseler(e gelince); artık onlar için aşağılatıcı (ve bunaltıcı) bir azap vardır.

Ama Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere ve mesajlarımızı yalanlamaya kalkışanlara gelince, işte böylelerini alçaltıcı bir azap karşılayacaktır.

Allah ve peygamberlerini inkârda ısrar edenlere, küfre saplananlara, âyetlerimizi Kur'ân'ımızı yalanlayanlara, işte onlara alçaltıcı zillete düşürücü bir azap vardır.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 40/6.

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara ise aşağılayıcı bir azap vardır.

İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlar; artık onlar için aşağılatıcı bir azab vardır.

Küfre varıp da âyetlerimizi inkâr edenler, işte bunlara horluk içinde bırakılacakları bir azab vardır.

Kâfir olup da ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar için zillet verici bir azap vardır.

İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara da, aşağılatan bir azap vardır.

Kâfir olan, belgelerimizi yalanlayan kimselerçin hor kılıcı azap var

Ama inkâr eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; onlar için de aşağılayıcı bir azap vardır.

Halbuki küfür idenler ve âyâtımızıa yalan diyenler müstekreh bir ’azâba dûçâr olacaklardır.

İnkar edenler, ayetlerimizi yalan sayan kimseler, işte onlar için hakir düşüren azap vardır.*

İnkâr edip âyetlerimizi yalanlamış olanlara gelince, onlar için de alçaltıcı bir azap vardır.

İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

Ayetlerimizi yalanlayıp inkar edenler ise küçük düşürücü bir cezayı hakkederler.

İnkâr edip âyetlerimizi yalan sayanlar ise, işte bunlar için hakîr düşüren bir azab vardır.

Kâfirlik edip âyetlerimize yalan demiş olanlar ise, işte bunlara mühîn bir azâb vardır

Kâfir olan¹ ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler için alçaltıcı bir azap vardır.

1- Gerçeği görmezden gelen; gerçeğin üzerini örten.

Kâfir olub da bizim âyetlerimizi yalan sayanlar, işte onlar, onlar için de hor (ve zelîl) edici bir azâb vardır.

İnkâr edenler ve âyetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar için (pek) aşağılayıcı bir azab vardır.

Doğruları inkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar içinde alçaltıcı azap var.

O kimseler ki tanımadılar, ayetlerimizi yalan saydılar, işte onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

Kâfir olup âyetlerimizi yalan sayanlar da kendilerini hor kılıcı bir azaba uğrayacaklar.

Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlar (var ya), artık onlar için de aşağılatıcı bir azap vardır.

Apaçık hakîkati inkâr eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da alçaltıcı bir azâba mahkûm edilecekler!

Âyetlerimizi yalanlayan ve inkâr edenlere gelince; işte onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

İnkâr edip ayetlerimizi yalanlamış olanlara alçaltıcı bir azap vardır.

İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar için küçük düşürücü bir azap vardır.

Kâfirler ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, rezil edici azap da onlaradır.

ama hakkı inkara, mesajlarımızı yalanlamaya kalkışanlara gelince, işte böylelerini alçaltıcı bir azap bekliyor olacaktır.

Gerçeği örtbas edip ayetlerimiz karşısında yalana sarılan kâfirlere ise, işte onlara onur kırıcı bir azap vardır. 2/39, 5/10, 6/49, 39/71, 40/49- 50

Ama inkârda inat eden ve Bizim âyetlerimizi yalanlayanlara gelince,[2868] işte onların hakkı, onur kırıcı bir terkedilmişliğe mahkûm olmaktır.[2869]

[2868] Burada çarpıcı olan iman ve sâlih amelin karşısına küfür ve tekzibin yerleştirilmesidir. Bu durumda sâlih amel, tasdikin zorunlu sonucu olup çı... Devamı..

Ve o kimseler ki, kâfir oldular ve Bizim âyetlerimizi tekzîp eylediler, artık onlar için şedît bir azap vardır.

Dini inkâr edip âyetlerimizi yalan sayanlara ise zelil eden bir azap vardır. [40, 6]

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara da alçaltan bir azab vardır.

Ayetleri görmezlikten gelenlere ve ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlara gelince, işte onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

Kafir olup, ayetlerimizi yalanlayanlar ise işte onlara, onlara alçaltıcı bir azap vardır.

İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar için de aşağılayıcı bir azap vardır.

İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar için aşağılayıcı bir azap öngörülmüştür.

daħı anlar kim kāfir oldılar daħı yalan duttılar āyetlerümüzi pes anlar anlaruñdur ħor eyleyici 'aźāb.

Ve ol kişiler ki ve ol kişiler ki kāfir oldılar daḫı yalanladılar bizümāyetlerümüzi, anlara yaraḳlanupdur ẕelīl idici ‘aẕāb.

Kafir olanlar, ayələrimizi yalan hesab edənlər isə rüsvayedici bir əzaba düçar olacaqlar!

While those who disbelieved and denied Our revelations, for them will be a shameful doom.

And for those who reject Faith and deny our Signs, there will be a humiliating Punishment.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.