18 Ocak 2022 - 15 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 51. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne se’av fî âyâtinâ mu’âcizîne ulâ-ike ashâbu-lcahîm(i)

Delillerimize karşı gelmeye uğraşanlara gelince: Onlar, alevalev yanan cehennemin ehlidir.

Ayetlerimizin (inkârı ve hükümlerimizin yürürlükten kaldırılması) konusunda (Bizi ve mü’minleri) acze düşürecekleri(ni sanarak) yoğun çabalar harcayanlar ise, alevli ateşin halkıdırlar.

Ayetlerimize karşı gelmeye uğraşanlarsa, işte onlar cehennemliktirler.

Bizim kendilerine gücümüzün yetmeyeceğini, bizim koyduğumuz kuralların dışına çıkıp yakalarını kurtaracaklarını zannederek âyetlerimizi, Kur'ân'ımızı ve ilkelerimizi tesirsiz kılmak için birbirlerini geride bırakırcasına çalışan güç ve iktidar sahipleri, ilim adamları ve yazarlar, işte onlar, kaynayan, köpüren cehennem azabına müstehak olanlardır.

Ayetlerimiz konusunda (mü'minleri) acze düşürmek için koşuşturanlar ise işte onlar alevli ateşin halkıdır.

Ayetlerimiz konusunda acze düşürücü çabalar harcayanlar, alevli ateşin halkıdır.

Ayetlerimiz (Kur'an'ı-mız) hakkında fesad için koşuşanlar ise, işte onlar Cehennemliktirler.

Bizden kurtulacaklarını sanarak ayetlerimizi bozmaya koşturanlar ise, işte onlar Cehennem hapishanesinin ehlidirler. (Orada yakalanacaklar.)

Karşı çıkarak âyetlerimizi etkisiz kılmaya gayret edenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir.

Âyetlerimize karşı çalışarak, âciz kılmak istiyenler, işte bunlar cehennemlik!

Ayetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir.

’Acz isnâdıyla bizim âyâtımızı ibtâle çalışanlar cehenneme gideceklerdir.

Ayetlerimizi tartışarak bozmağa uğraşanlar, işte onlar cehennemliklerdir.

Âyetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir.

Âyetlerimiz hakkında (onları tesirsiz kılmak için) birbirlerini geri bırakırcasına yarışanlara gelince, işte bunlar, cehennemliklerdir.

Ayetlerimize karşı mücadele edenler ise cehennemin halkı olmayı hakketmişlerdir.

Âyetlerimizi tartışarak bozmaya uğraşanlara gelince, işte onlar cehennemliktirler. Böyle de ve temennilere uyma. Çünkü:

Âyetlerimiz hakkında muaccizlik için koşuşanlar ise işte onlar eshabı cehîm

Ayetlerimizi geçersiz bırakma yarışında olanlar, işte onlar Cehennem ehlidir.

Âyetlerimiz (in, akıllarınca, red ve ibtaali) hususunda birbirini âciz bırakacak bir halde (fesâd yarışına) koşanlar (a gelince:) onlar da çok alevli ateşin (cehennemin) yaranıdırlar.

Âyetlerimiz(i ibtâl) husûsunda (güyâ bizi) âciz bırakacak kimseler olarak (bizimle yarışırcasına) koşuşanlara gelince, işte onlar Cehennem ehlidirler.

Ayetlerimizi yaşamlarının dışına atmak için çaba gösterenler de, yakıcı ateşin ashabıdırlar.

O kimseler ki ayetlerimizi değersizlendirmeye çabalıyorlar, işte onlar ateşlik olanlardır.

Desiseler ile peygamberi âciz bırakarak âyetlerimizi iptale yeltenenler de [²] Cehennemliktir.

[2] Veya desiseler hususunda yarış ederek halkı Allah'a imandan alıkoymak veya azab-ı Bâri'den kurtulmak suretiyle Allah'ı âciz bırakmaya uğraşanlar.... Devamı..

Ayetlerimiz konusunda acze düşürücü çabalar harcayanlar (var ya), onlar da alevli ateşin yarenleridir.

Öte yandan, akılları sıra ayetlerimizi amaç ve hedeflerinde başarısızlığa uğratmak için çaba harcayanlara gelince, işte onlar da cehennem halkıdırlar!

Bizim âyetlerimiz hakkında aciz bırakmak üzere çabalamış olanlar ise, işte onlar Cahîm / Yakıcı Alevli Ateş arkadaşlarıdır.

Ayetlerimizi geçersiz kılmak için çabalayanlar ise cehennemliktir.

Ayetlerimiz hakkında (onları) aciz (kılmaya) çalışanlara gelince, işte bunlar cehennem halkıdır. [*]

[Nesh] konusu Nisâ 4:82, Sebe’ 34:5, 38 ve Fussilet 41:42. ayetler ışığında değerlendirilmelidir.

Bizim âyetlerimizi küçük düşürmek için uğraşanlara gelince, onlar cehennemin adamlarıdır.

ama mesajlarımıza karşı, onları amaçlarında zaafa uğratma niyetiyle, düşmanca çabalara girişenlere gelince: harlı ateşe girecek olanlar işte böyleleridir.

Ama ayetlerimizi geçersiz kılmak için çaba harcayanlar ise, işte onlar cehennemi boylayacaklar. 6/25, 7/146, 22/72, 31/7, 34/38, 45/7

Ama âyetlerimizi etkisiz kılmak için çaba harcayanlara gelince: işte onlar, gözlerini faltaşı gibi açacak dehşet bir ateşe duçar olacaklar.[2859]

[2859] Cahîm ile ilgili bkz: 73:12, not 13.

Ve o kimseler ki, Bizim âyetlerimiz hakkında müacizler olarak koşuşmuşlardır, işte onlar cehennemin sahipleridir.

Âyetlerimizi akılları sıra etkisiz bırakmak için çabalayıp duranlar ise, cehennemlik olanların ta kendileridir.

Ayetlerimizi etkisiz bırakmak için çalışanlara gelince, onlar da cehennemin adamlarıdır.

Ayetlerimizi değersizleştirmeye çalışanlar da o alevli ateşin ahalisi olurlar.

Ayetlerimizden alıkoymaya çalışanlara ise, işte onlar da alevli ateşin dostlarıdır.

Âyetlerimizi etkisiz bırakmak için uğraşanlara gelince, onlar da Cehennem ehlidir.

Ayetlerimizi işe yaramaz kılmak için gayret gösterenlere gelince, onlar cehennemin dostlarıdır.

daħı anlar kim dürişdiler āyetlerümüzde dölendürici gişiler anlar ŧamu işleridür.

Ve ol kimseler ki dürişdiler bizüm āyetlerümüzi ḳabūl idenleri ‘āciz eyle‐meg‐içün, anlar ḳatı yandurıcı cehennem ehlidür.

Ayələrimizdən (Qur’anı batil etməkdən) ötrü sə’y göstərib (Peyğəmbəri) aciz etmək istəyənlərə (yaxud Peyğəmbəri məğlub etməklə xalqı imandan döndərməyə cəhd edənlərə) gəldikdə isə, məhz onlar cəhənnəmlikdirlər!

While those who strive to thwart Our revelations, such are rightful owners of the Fire.

"But those who strive against Our Signs, to frustrate(2830) them,- they will be Companions of the Fire."

2830 It will not be in their power to frustrate Allah's Plan; all they will do is to go further and further down in their spiritual state, deeper and ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.