22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 38. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnna(A)llâhe yudâfi’u ‘ani-lleżîne âmenû(k) inna(A)llâhe lâ yuhibbu kulle ḣavvânin kefûr(in)

Şüphe yok ki Allah, inananlardan müşriklerin şerrini defedecek; şüphe yok ki Allah, hainlikte ileri giden nankörlerin hiçbirini sevmez.

Şüphesiz Allah, (müşriklerin saldırılarını ve sinsi tuzaklarını) iman edenlerden defedip uzaklaştırıverecektir. Gerçekten Allah, hainlik ve nankörlüğü (huy edinmiş) olan hiçbir kimseyi sevmez (ve onları rezil edecektir.)

ki, Allah inananları bütün kötülüklere karşı savunup koruyacaktır. Çünkü Allah, hangi türden olursa olsun, hainliği sanat edinip, nankörlüğü benimseyen hiç kimseyi asla sevmez.

Allah iman edenleri savunur, korur. Hainlerin, nankörlerin, azgın kâfirlerin hiçbirini sevmez.

Şüphesiz Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain ve nankörü sevmez.

Şüphesiz Allah, (müşriklerin saldırı ve sinsi tuzaklarını) iman edenlerden uzaklaştırmaktadır. Gerçekten Allah, hain ve nankör olan kimseyi sevmez.

Muhakkak ki Allah, müşriklerin saldırılarını müminlerden savacaktır. Çünkü Allah her hâini ve nankörü sevmez.

Muhakkak Allah, iman edenleri savunur ve muhakkak Allah, hiçbir hain ve nankörü sevmez.

Şüphesiz, Allah inananları korur. Allah hainleri ve nankörleri hiç sevmez.

İnanlıyı Allah korur, her hain kâfiri Allah sevmez

Şüphesiz, Allah (inkârcıların saldırı ve sinsi tuzaklarına karşı yükümlülüklerini yerine getiren) inananları koruyacaktır. Çünkü Allah (emanete) ihanet eden (nimetlerine karşı) nankörce davranan kimseleri sevmez (ve sevmediği kimselerin başarılı olmasına da müsaade etmez).

Allâh îmân idenleri sıyânet ider, hâin ve kâfirleri sevmez.

Allah şüphesiz inananları savunur, çünkü hainleri ve nankörleri hiç sevmez.*

Şüphesiz, Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez.

Allah, iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah, hain ve nankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder.

ALLAH inananları savunur. ALLAH hainleri ve nankörleri sevmez.

Şüphesiz Allah inananları savunur. Çünkü Allah hâin ve nankörlerin hiçbirini sevmez.

Haberiniz olsun ki Allah iyman edenler tarafından müdafaa edecektir, çünkü Allah her hangi bir hâini, nankörü sevmez

Allah, inananları savunur. Allah, hain nankörleri sevmez.

Şübhesiz ki Allah (müşriklerin ezasını) îman edenlerden defedecekdir. Çünkü Allah hıyânetkâr ve nankör olan herkesi sevmez.

Şübhesiz Allah, îmân edenleri müdâfaa eder. Muhakkak ki Allah, hiçbir hâini, hiçbir nankörü sevmez.

Allah da iman edenleri elbetteki koruyacaktır. Allah, haince davranan inkârcıları sevmez.

Gerçekten Allah inananları korur. Çünkü Allah taş yüreklileri, tanımazları sevmez.

Allah mü/minlerden müşriklerin ezasını defeder. Çünkü Allah her bir hiyanetkâr ve nankörü sevmez.

Hiç şüphesiz Allah, iman edenleri savunur. Gerçekten Allah, hain ve nankör olan kimseyi sevmez.

Hiç kuşkusuz Allah, yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışan müminleri zâlimlerin şerrinden mutlaka koruyacak ve zâlimleri yenilgiye uğratacaktır! Çünkü Allah, emânete ihânet eden, bahşettiği bunca nîmetlere karşılıknankörce davranan kimseleri sevmez. Bunun içindir ki:

Allah, iman edenleri savunur.
Allah, çok hâin nankörün hiçbirini sevmez.

Çünkü Allah, inananları savunacaktır. Allah, nimetini görmezden gelen nankörleri hiç mi hiç sevmez...

Şüphesiz Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. Onların arkasında durmaz. Onları savunmaz.

Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur (korur). Şüphesiz ki Allah hiçbir nankör haini sevmez.

Şüphesiz Allah, îman edenleri (ibâdetlerine engel olanlardan) korur. Gerçekten Allah, hain kâfirleri sevmez.

ki, Allah inananları [bütün kötülüklere karşı] mutlaka koruyacaktır; çünkü, Allah, hangi türden olursa olsun, hainleri ve nankörleri asla sevmez. ⁵⁶

56 Bkz. 4. sure, 134. not.

Şüphesiz Allah, inanıp güvenenleri savunur. Çünkü Allah hiç bir hain nankör kâfiri sevmez. 3/160, 5/11, 10/103, 22/40, 30/47, 40/51, 3/31- 32, 4/107, 8/58

Hiç kuşku yok ki Allah inanıp güvenenleri savunacaktır; çünkü Allah ihaneti tabiat edinen[2844] hiç bir nankörü sevmez. [2845]

[2844] Havvân (fa‘âl) kalıbının dildeki çağrışımına dayanarak. [2845] Burada küfrün ahlâkî karşılığı olan “nankörlük” öne çıktığı için âmenû kelime... Devamı..

Şüphe yok ki, Allah Teâlâ imân eden kimselerden kâfirlerin eziyetlerini def'eder. Muhakkak ki, Allah Teâlâ herhangi bir haini, nankörü sevmez.

Muhakkak ki Allah iman edenleri koruyup müdafaa eder. Çünkü Allah hain ve nankör olan hiçbir kimseyi sevmez.

Allah inananları savunur. Allah hiçbir hain, nankörü sevmez.

Muhakkak ki Allah, inanıp güvenenleri savunacaktır; Allah, ayetleri görmezlikten gelen hiçbir haini sevmez.

Şüphesiz Allah, iman edenleri savunur ve hiç bir hain kafiri sevmez.

Hiç şüphesiz, Allah iman edenleri esirger. Çünkü Allah hainlerin ve nankörlerin hiçbirini sevmez.

Allah, iman edenleri savunur. Şu da kuşkusuz ki, Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.

bayıķ Tañrı girü yıġar ya'nį kāfirler şerrini anlardan kim įmān getürdiler. bayıķ Tañrı sevmez her ħıyānet eyleyiciyi kāfir olıcı.

Tañrı Ta‘ālā def‘ eyler, giderür mü’minler üstinden zaḥmetleri. Tañrı Ta‘ālāsevmez her ḫā’in kimseyi, ni‘metlere kāfir olanları daḫı.

Şübhəsiz ki, Allah iman gətirən kəslərdən (kafirlərin əzab-əziyyətini) dəf edər. Allah, həqiqətən, heç bir xaini, nankoru sevməz!

Lo! Allah defendeth those who are true. Lo! Allah loveth not each treacherous ingrate.

Verily Allah will defend (from ill) those who believe: verily, Allah loveth not any that is a traitor to faith, or show ingratitude.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.