3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 34. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velikulli ummetin ce’alnâ menseken liyeżkurû-sma(A)llâhi ‘alâ mâ razekahum min behîmeti-l-en’âm(i)(k) fe-ilâhukum ilâhun vâhidun felehu eslimû(k) vebeşşiri-lmuḣbitîn(e)

Her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık davarlardan onlara rızık olarak verdiklerimizi keserlerken Allah'ın adını anmaları şartıyla ve bilin ki mabudunuz, bir mabuttur artık ona teslim olun ve müjdele itaat edip alçak gönüllü olanları.

 Biz her ümmet için bir “Mensek (ibadet ve hizmet şekli)” kıldık, O’nun kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine Allah’ın adını ansınlar diye (bunları kararlaştırdık). İşte sizin İlahınız bir tek İlahtır, artık yalnızca O’na teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara (ve mütevazı kullarıma) müjde ver.

Biz her ümmet için bir kulluk eylemi olarak; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları Allah'ın adını anmaları şartıyla kurban kesmelerini öngördük. Gerçek ilahınız tek bir ilahtır. Yalnız O'na teslim olun. Ey Muhammed! Tüm iyi yürekli, alçak gönüllü kimseleri Allah'ın hoşnutluğuyla müjdele.

Biz, kendilerine rızık olarak verdiğimiz dört ayaklı, kurban olabilecek hayvanları keserken Allah'ı zikrederek şükretsinler diye, her ümmet için kurban kesmeyi bir ibadet, bir kulluk görevi olarak belirledik. İlâhınız bir tek tanrıdır. O'na, sadece O'na teslim olarak hükmüne rıza gösterin, İslâm'ı yaşayan müslüman olun, samimi olarak ibadet edin. Samimi, itaatkâr ve saygılı mü'minlere, dünyada yardım, zafer ve devlet, âhirette cennet müjdesini ver.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 21/25.

Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine O'nun adını anmaları için bir ibadet yeri (veya kurban kesme yeri) belirledik. İlahınız bir tek ilahtır. Yalnız O'na teslim olun. Alçakgönüllükle itaat edenleri müjdele.

Biz her ümmet için bir 'Mensek' kıldık, O'nun kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar diye. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır, artık yalnızca O'na teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver.

Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği dört ayaklı davarlar üzerine ancak Allah'ın adını ansınlar diye, biz bir ibadet ve kurban yeri yaptık. İşte sizin İlâhınız tek bir İlâh'dır. O halde yalnız O'na ibadet edin (ve teslim olun). Ey Resûlüm, itaatkâr ve mütevazi olanları cennetle müjdele...

Her bir ümmet için kurban ibadetini farz kıldık. Ki Allah’ın onlara verdiği uysal hayvanların üzerine O’nun ismini ansınlar. “İşte (ey ümmetler!) hepinizin ilahı, bir tek ilahtır. Yalnızca O’na teslim olun” (de) ve o alçakgönüllü, samimi insanları müjdele!

Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlıklar üzerine Allah'ın adını ansınlar diye, biz her ümmet için kurban kesmeyi farz kıldık. İşte sizin tanrınız tek bir Tanrı'dır. O halde O'na teslim olun. O'na samimiyetle boyun eğenleri müjdele![345]

[345] Kurban ibadeti hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIII, 83-93.

Azıkları olan davarlardan keserlerken «Allahın adını ansınlar» diye her ümmet için, bir kesenek yarattık, Tanrınız bir Tanrıdır, ona teslim olun, müjdele sen özdenleri

(Bunun gibi) biz, her ümmet için kurban kesmeyi bir kulluk vazifesi olarak öngördük. (Bu amaçla,) kendilerine rızık olarak verdiğimiz hayvanları keserken Allah'ın ismini ansınlar (onları Allah için kessinler). İşte sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Öyleyse bütün varlığınızla kendinizi O'na teslim edin. Ve sen de (ey resul) tüm iyi yürekli, alçak gönüllü kimseleri (Allah'ın hoşnutluğuyla) müjdele!

Her ümmet içün kurbân kesilecek bir mahal ta’yîn itdik. İnsanlar Allâh’ın kendilerine sürülerinden ihsân iylediği rızk üzerine ismu(A)llâhı zikr itsünler. Sizin Allâhınız birdir. Âna itâ’at idiniz ve sen Yâ Muhammed! Mutî’lere, mütevâzı’lara müjdeler vir.

34,35. Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine O'nun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. Sizin Tanrınız tek bir Tanrı'dır, O'na teslim olun. Allah anıldığı zaman kalbleri titreyen, başlarına gelene sabreden, namaz kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan sarfeden ve Allah'a gönül vermiş olan kimselere müjde et.

Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Şu hâlde yalnız O’na teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!

Biz her ümmete kurban kesmeyi meşrû kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah’ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mâbudu tek bir tanrıdır. Şu halde yalnız O’na teslimiyet gösterin. Sen de Allah’ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele!

Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlâhınız, bir tek İlâh'tır. Öyle ise, O'na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlâslı ve mütevazi insanları müjdele!

Kendilerine çiftlik hayvanlarını rızık olarak vermesinden ötürü ALLAH'ın ismini anmaları için, her topluluğa ayrı bir ibadet biçimi belirledik. Tanrınız bir tek tanrıdır. Sadece O'na teslim olun. İtaat edenlere müjde ver.

Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir mabed yapmışızdır. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar olun. (Ey Muhammed!) Allah'a itaat eden alçak gönüllüleri müjdele.

Ve her ümmet için, Allahın kendilerine merzuk kıldığı en'am behimesi üzerine ismini zikretsinler diye bir ma'bed yapmışızdır, imdi hepinizin tanrısı bir tek tanrıdır, onun için yalnız ona teslim olan müsliman olun ve müjdele o muti', mütevazı'ları

(Biz) her ümmete, kurban ibadetini meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiğimiz (kurbanlık) hayvanları keserlerken, Allah’ın adını ansınlar. Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır. Sadece, O’na teslim olun! (Resûlüm!) İhlâslı ve mütevazı (mü’min) kullarımı (cennet ile) müjdele.

Rızık olarak verilen hayvanların üzerine Allah'ın adını anmaları için bütün ümmetlere mensek¹ tayin ettik. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Artık yalnızca ona teslim olun. Samimi insanları müjdele.

1- Kurban kesme ile ilgili kurallar. İbadet kuralları.

Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru' kıldık, kendilerini rızıklandırdığı dört ayaklı davarlar üzerine (yalınız) Allahın adını ansınlar diye. İşte sizin Tanrınız bir tek Tanrıdır. O halde Ona teslîm olun. (Habibim) sen mutıy' ve mütevazı' olanları müjdele.

Her ümmet için bir kurban ibâdeti (ve yeri meşrû') kıldık ki, (O'nun) kendilerine rızık olarak verdiği sağmal hayvanlar(dan kurban keserken) üzerine Allah'ın ismini zikretsinler! Çünki sizin İlâhınız tek bir İlâhtır; öyle ise O'na teslîm olun! (Ey Resûlüm!)İşte o gönülden bağlı olanları müjdele!

Her ümmete, onlar için rızık olarak verdiğimiz hayvanları boğazlarken Allah’ın isminin anılmasını vazgeçilmez bir ibadet (mensek) yaptık. Sizin ilahınız tek bir İlah’dır. Artık yalnızca O’na teslim olun. Teslim oldukları Allah’ın yolundan ayrılmayanları müjdele.

Biz kurban kesmeyi her topluluk için bir tapkı yaptık ki kendilerine azık olarak verdiğimiz dört ayaklı davarlar üzerinde Allah’ın adını ansınlar diye. Sizin tanrınıza gelince, O bir tek tanrıdır. Öyleyse Ona bağının. Alçak gönüllülere bunu müjdele.

Her ümmet için kurban kesecek [⁵] yer yaptık. Ta ki orada Allah/ın rızk olmak üzere verdiği dört ayaklı davarı keserken Allah/ın adını ansınlar, mâbudunuz bir tek mâbuttur. Yalnız O/na münkat olun. Muhammed ! Yalvaranları [⁶] müjdele.

[5] Çünkü kurban kesmek şerayi-i kadimedendir veya bayram, hac yaptık.[6] Veya mütevazı ve muti olanları.

Biz her topluluk [ummet] için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine Allah’ın ismini ansınlar diye kurban kesmeyi [menseken] meşru kıldık. İşte sizin Tanrı’nız bir tek Tanrı’dır. Artık O’na teslim olunuz. (Ey Peygamber!) alçak gönüllüleri [muhbitîn] müjdele!

Biz her ümmet için, O'nun kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar diye, bir ibadet yeri kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır, artık yalnızca O'na teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver.

Biz her ümmete, kurban kesmeyi bir ibâdet olarak belirledik ki, Allah’ın kendilerine bahşetmiş olduğu bu evcil hayvanları kurban ederken, onların üzerine O’nun adını ansınlar. Çünkü hepinizin ilâhı, eşi ve ortağı olmayan bir tek İlâhtır; öyleyse yalnızca O’na boyun eğin!
Ey Peygamber! Allah’a yürekten boyun eğen o alçakgönüllü insanları, dünya ve âhiret nîmetleriyle müjdele!

Bir de Kurbanlık Ehil Hayvanlar’dan onlara rızık olarak verdiği şeylere göre, Allah’ın adını ansınlar diye her ümmet için mensek (ibadet yeri, zamanı, şekilleri) kıldık.
Sizin ilahınız tek bir ilahtır. O’na teslim olun!
Müjdele Alçakgönüllüce İtaat Edenler’i!

Biz, Allah'ın lutfettiği kurbanlık hayvanları Allah adıyla kessinler diye her millet için ayrı kesimlikler belirledik. Tanrınız birdir, artık ona teslim olun... Resulüm! Gönül adamlarını müjdele. Yani

Sizden önceki toplumlara da size de rızık olarak verdiğimiz hayvanlar üzerine, Allah’ın ismini anarak kurban etmeyi meşru kıldık. Allah’ın sizin için tek ilah olduğunu unutmayın! İlahınız Allah’a teslim olun! Yalnız Allah’ın yasalarına uyun! Ey Resulüm! Saygıyla inançla yasamıza uyanları müjdele!

Biz her ümmete kurban kesmeyi gerekli kıldık [*] ki kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine Allah’ın adını ansınlar! İlahınız tek bir ilahtır. O’na teslim olun! O alçak gönüllü insanları müjdele!

Bu buyruk ibadetlerin eski ümmetlerden beri farz olduğunun delillerindendir. Benzer mesajlar: Bakara 2:83, 183; Âl-i İmrân 3:39; Mâide 5:12; Yûnus 10:... Devamı..

Biz, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanları, Onun adını anarak kessinler diye her ümmete (farklı) ibâdet şekli (ve yeri) belirledik.¹ İşte sizin ilâhınız, tek olan ilâhtır. Sadece Ona teslim olun. (Ey Muhammed!) mütevazı (kul)la-r(ım)ı müjdele.

1 Bu âyetteki (مَنْسَكٌ) kelimesini, zaman ve yer ismi ve mimli mastar olduğu için üç ayrı anlam verilerek tercüme etmek mümkündür. Yukarıda, âyetleri... Devamı..

Bunun gibi, [Bize inanan] her ümmet için kurban kesmeyi bir kulluk eylemi olarak öngördük ki, [bu amaçla,] ⁵⁰ kendilerine rızık olarak sağladığımız hayvanları keserken Allah’ın ismini ansınlar. Ve [her zaman akıllarında tutsunlar ki:] Sizin tanrınız Tek bir Tanrı’dır; öyleyse bütün varlığınızla kendinizi O’na teslim edin. Ve sen de [ey Peygamber,] tüm iyi yürekli, alçak gönüllü kimseleri [Allah’ın hoşnutluğuyla] müjdele.

50 Yani, kişinin lüzumlu ve değerli olarak bilip sahip çıktığı bir şeyi, beşere yakışan duygusal tepkilerden mutlak olarak uzak olan Allah’ı “yatıştır... Devamı..

Biz her ümmete kurban kesmeyi ibadet kıldık ki, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine O’nun adını ansınlar. Unutmayın ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse tüm benliğinizle O’na teslim olun. Sen, Allah’a yürekten boyun eğenleri müjdele! 2/168, 5/88, 6/99- 118...141

VE BİZ, her ümmet için kurban kesmeyi bir ibadet kıldık ki, bu vesileyle O’nun kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine Allah’ın ismini ansınlar.[²⁸³⁵] Bakın, ilâhınız tek bir İlah’tır; o halde yalnız O’na teslim olun! Ve (sen de Ey Rasul); O’na yürekten boyun eğenleri[²⁸³⁶] (O’nun rızasıyla) müjdele!

[2835] Mensek, özelde “hacda kesilen kurban”, genelde “hacca özgü ibadetlerden her biri” ya da bunların “yeri ve zamanı” anlamlarına gelir (Krş: 2:200... Devamı..

Biz her ümmet için kurban kesmeyi; Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye; gerekli kıldık. (Ey müminler) İşte sizin ilahınız bir tek İlahtır. (Her ümmet için bir ibadet ve kurban kesme yeri yaptığı gibi sizin için de yapmıştır) O'na teslim olup, sadece O'na kulluk edin.. (Zikrinizi, kurbanınızı şirk ile lekelemeyin. Ey Muhammed) o alçakgönüllü olan müminleri (cennet ile) müjdele!

Her topluluk için uyulması gereken kaideler koyduk Kendilerine rızık olarak verdiğimiz kurbanlık hayvanlar üzerine Allah’ın ismini ansınlar. İşte sizin ilâhınız bir tek ilâh olan Allah’tır. Şu hâlde yalnız O’na teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!

Ve her ümmet için kurban kesecek bir yer kılmışızdır ki, Allah'ın ismini kendilerini merzûk ettiği dört ayaklı hayvanların üzerine kesecekleri zaman ansınlar. İşte ilâhınız, bir tek ilâhtır. Artık O'na inkıyâdda bulunun, ve mütevazi olanları müjdele.

Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları keserken Allah'ın adını ansınlar. Şunu unutmayın ki hepinizin ilahı bir tek İlahtır. Öyleyse yalnız O'na teslim olun. Sen ey Resulüm! O alçak gönüllü, samimi ve ihlâslı olanları müjdele! [21, 25; 108, 2]

Biz, her ümmet için bir kurban ibadeti koyduk ki Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar. Tanrınız bir tek Tanrıdır, yalnız O'na teslim olun. (Ey Muhammed) o alçak gönüllü, saygılı, samimi insanları müjdele;

34,35. Allâh'ın kendilerine rızık iylediği kurbânlar üzerine ismullâhı zikr itmeleri içün her ümmete bir mekân kıldık. İmdi ilâhınız bir Allâh'dır. O'na teslîm olunuz. Yâ Muhammed! Allâh'ın zikrini işitdiklerinde kalbleri titreyen, kendilerine isâbet iden şeylere sabır iden, namâzlarını âdâb ve erkânıyla kılub viridğimiz şeylerden infâk iyleyen muhlis mutevâzı'ları tebşîr it.

Her toplum (ümmet) için bir mensek[*] yaptık ki kendilerine rızık olarak verdiğimiz en’am (koyun, keçi, sığır ve deve) cinsinden hayvanları Allah’ın adını anarak kessinler. Hepinizin ilahı bir tek ilahtır; O’na teslim olun. Alçak gönüllülere müjde ver.

[*] Mensek: Kurban kesme yeri, kurban kesme zamanı ve kurban anlamlarına gelir. Burada kurban ve kurban kesme zamanı anlamları uygun düşmektedir.... Devamı..

Her ümmete kurban ibadeti koyduk ki, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun. Allah'tan korkanları müjdele!

Kendilerine rızık olarak verdiğimiz hayvanları keserken Allah'ın adını ansınlar diye, Biz her ümmet için bir kurban ibadeti belirledik. Hepinizin tanrısı tek bir Tanrıdır; yalnız Ona teslim olun. Müjdele o saygılı ve alçakgönüllü kulları!

Biz her ümmet için bir kurbanlık hayvan kesme zamanı/kurbanlık hayvan kesme yeri/kurbanlık hayvan kesme tarzı belirledik ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üstüne Allah'ın ismini ansınlar. Sizin tanrınız bir tek tanrıdır; o halde yalnız O'na teslim olun. Alçak gönüllü, saygılı kişileri muştula.

daħı her bir ķavum içün eyledük ķurbān eyleyesi yir tā añalar Tañrı adını anuñ üzere kim rūzį virdi anlara dilsüz cānaverden deve śıġır ķoyun. pes Tañrı’ñuz bir Tañrı’dur pes aña boyun virüñ. daħı muştıla boyun viricilere

Her dīn ehline ḳurbān eyleyecek yaraḳladuḳ, ẕikr eylemeg‐içün TañrıTa‘ālā adını özlerine virdügi rızḳ üstine, dilesevüz davarlardan boġazla‐maḳ içün. Sizüñ tañrıñuz birdür. Pes aña boyun virüp Müselmān oluñuz.Beşāret eyle tevāżu‘ erenlerine.

Biz hər bir ümmət üçün qurbangah (yaxud mə’bəd) müəyyən etdik (və ya hər bir ümmətə qurban kəsməyi lazım bildik) ki, Allahın onlara ruzi verdiyi (dördayaqlı) heyvanların üstündə (onları kəsdikləri zaman) Allahın adını çəksinlər (bismillah desinlər). Sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır. Yalnız Ona təslim olub itaət edin. (Ya Rəsulum!) Sən də (Allaha) itaət edənlərə (təvazökar olanlara Cənnətlə) müjdə ver!

And for every nation have We appointed a ritual, that they may mention the name of Allah over the beast of cattle that He hath given them for food; and your God is One God, therefor surrender unto Him. And give good tidings (O Muhammad) to the humble.

To every people did We appoint rites (of sacrifice), that they might celebrate the name of Allah over the sustenance He gave them from animals (fit for food).(2810) But your Allah is One Allah. submit then your wills to Him (in Islam): and give thou the good news(2811) to those who humble themselves,-

2810 This is the true end of sacrifice, not propitiation of higher powers, for Allah is One, and He does not delight in flesh or blood (22:37), but a ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.