11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 33. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lekum fîhâ menâfi’u ilâ ecelin musemmen śümme mehilluhâ ilâ-lbeyti-l’atîk(i)

Kurbanlık hayvanlarda, muayyen bir zamanadek faydalar var size, sonra varıp gidecekleri yer, BeytalAtıyk'tir.

Oralarda (Hacc’daki ziyaret duraklarında) sizin için adı konulmuş bir süreye kadar (çeşitli) yararlar vardır. Ardından onların (Hacıların) sonra varacakları yerleri Beyt-i Atik’tir (tarihi ve kutsi ev; Kâbe’dir).

O kurbanlık hayvanlarda, sizin için kesilecekleri zamana kadar yani yün, süt ve güçlerinden birtakım yararlar vardır. Sonra bu kurbanlıkların boğazlanıp infak edilecekleri yer, yeryüzünün en eski ve zorbalardan korunmuş mabedi olan Kâbe'dir.

Sizin için onlarda, kurban ve hacla ilgili amellerde, belirlenmiş bir süreye kadar, bir takım faydalar vardır, bir de bu kurbanlar Beyt-i Atîk'a, ilk kurulan, dokunulmazlığı olan özgür mâbede, özgürlük yurduna, ziyaret edenleri günahlardan uzaklaştıran şerefli eve, Kâbe'ye götürülerek Harem-i Şerif'te kurban edilir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 5/2, 97; 48/25.

Sizin için onlarda belli bir süreye kadar birtakım yararlar vardır. Sonra onların varacakları yer Eski Ev'dir.

Onlarda sizin için adı konulmuş bir süreye kadar yararlar vardır. Sonra onların yerleri Beyt-i Atik'tir.

Sizin için davarlarda muayyen bir vakte kadar (kurban zamanına kadar yün ve sütlerinden) bir takım menfaatler vardır. Sonra da varacakları kesim yeri, Beyti-i Atîk'de (Harem'de) son bulur.

O şeairlerde sizin için belli bir süreye kadar faydalar vardır. Sonra onları bırakır, Allah’ın en eski evi olan Kâbe’ye varırsınız.(*)

(*) Hac menasiki ve şeairleri, insanın toplumsal hayatını temsil ediyor. Kâbe de, insanın ruhî ve manevi hayatını sembolize ediyor. İnsan, toplumsal h... Devamı..

Bunlarda sizin için belli bir süreye kadar faydalar vardır. Sonra varacakları yer Beyt-i Atîk'tir.[344]

[344] Beyt-i Atîk hakkında kısa bir bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIII, 81-82; IV, 247-257.

Adanan bir güne dek bunda size faydalar var, sonra varılacak olan yer yine Kâbe'dir

Sizin için o (kurbanlık hayva)nlarda belirli bir süreye kadar (kurban zamanına kadar yün ve sütlerinden) yararlanmak yoluyla birtakım menfaatler vardır. Sonra varacakları yer o tarihi özgürlük evidir (Kâbe'dir ve orada kurban edilirler).

Kurbân ideceğiniz hayvânlardan ecel-i müsemmâya kadar çok menâfi’ te’mîn ideceksiniz, kurbân zebh idilecek mahal Beyt-i Kadîmdir.

Bu nişanelerde sizin için belli bir süreye kadar faydalar vardır. Sonra bunlar Beyti Atik'de, Kabe'de son bulurlar.*

Sizin için onlarda belli bir zamana kadar birtakım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik (Kâbe)’dir.

Onlarda sizin için belirli süreye kadar yararlar da vardır. Nihayet varacakları yer o kadîm evdir.

Onlarda (kurbanlık hayvanlarda veya hac fiillerinde) sizin için belli bir süreye kadar birtakım yararlar vardır. Sonra bunların varacakları (biteceği) yer, Eski Ev'e (Kâbe'ye) kadardır.

Onları o Tarihi Eve bağışlanmadan önce o (hayvan) lardan belli bir süre yararlanırsınız.

Sizin için onlarda belli bir süreye kadar bir takım faydalar vardır. Sonra bunlar Beyti atik (kâbe) de son bulurlar.

Sizin için onlarda muayyen bir zamana kadar bir takım menfeatler vardır, sonra da varacakları yer Beyti atika müntehîdir

Onlarda, (kurban ve hacla ilgili amellerde,) belirlenmiş bir süreye kadar, sizin için birtakım faydalar vardır. Sonra da (onların, kurbanlık olarak) varacakları yer Beyt-i Atîk (Kâbe) ’dir.

Sizin için onlarda belli bir süreye kadar faydalar vardır. Sonra bunların mahalli Beyt-i Atik'edir.¹

1- Bütün göstergelerle işaret edilen anlam ve değerlerin birleştiği, anlam ve önemlerini kazandıkları son nokta Kâbe.

Onlardan muayyen bir zamana kadar sizin için menfeatler vardır. Sonra varacakları (kurban edilecekleri) yer Beyt-i atıyka müntehidir.

Onlarda (kurbanlık hayvanlarda) sizin için belirli bir zamâna kadar birtakım menfaatler vardır. Sonra onların varacakları (kurban edilecekleri) yer, Beyt-i Atîk (Harem bölgesinin yanın)a kadardır.

Elbetteki sizin için (Rabbinizin emirlerini yerine getirmenizde) belirlenmiş bir güne (ölümün size gelmesi veya kıyamete) kadar faydalar var. Sora Beyt-i Atik (çevresindeki insanlar) içinde faydası var.

Onlarda sizin için belirli bir süreye dek bir takım yararlar vardır. Sonra kurban edilecekleri yer Bey-i Atik’dir.

Muayyen bir zamana kadar [²] onlar yüzünden sizler için menfaatler vardır [³]. Sonra onların varacakları yer [⁴] Beyt-i Atik/tir.

[2] Kurbanlara nişan konuluncaya veya kurban kesilinceye kadar.[3] Kurbanın derisinden, yavrusundan, sütünden müstefit olursunuz. Deve ise üzerine bin... Devamı..

Sizin için onlarda belli bir süreye kadar faydalar vardır. Sonra onların kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atîk/Kâbe’dir.¹⁷

17 Krş. Mâide, 5/95

Onlarda (kurbanlık hayvanlarda) sizin için adı konulmuş bir süreye (Mekke'ye varıncaya) kadar yararlar vardır. Sonra onların varacakları (kesim) yerleri, Beyt-i Atik'tir (Kâbe'dir).

Bu arada, kurbanlık hayvanların sütlerini sağarak, yünlerini kırkarak, doğurduklarını alarak veya sırtlarına binerek onlardan belirli bir vakte kadar faydalanabilirsiniz fakat sonunda, Kâbe’ye getirilerek Haram Bölge sınırları içinde kurban edilmeleri gerekmektedir.

Belli bir süreye kadar orada sizin için menfaatler vardır.
Sonra onun varılacak yeri Beyt ül-Atîk’e (En Eski Ev’e / Ka’be’ye)dir.

Belli bir süre için bu yol işaretlerine uymak sizin de çıkarınızadır. Bu yol işaretleri, sizi Kabe’ye ulaştıracaktır.

Hac da kurban etmek için yanınıza aldığınız hayvanlar yolculuk sırasında size yararlı olur. Gerektiğinde etinden sütünden yararlanırsınız. Üzerlerinde eşyalarınızı taşırsınız. Kurbanlıkların varacağı son durak Kâbe’dir. Orada Rabbiniz için kurban edersiniz. Onun için bu hayvanları kurbanlık diye ayırdık bundan sonra hiçbir şeyinden yararlanamayız demeyin! Kurbanlık için yanınıza aldığınız hayvanları kurban edinceye kadar her zaman ki gibi onlardan faydalanın!

Onlarda (hac hükümlerinde) sizin için belirli bir süreye kadar birtakım yararlar vardır. Sonra bunların varacakları yer, Eski Ev’e (Kâbe’ye) kadardır.

O (kurbanlık)lardan siz, belirli bir süreye kadar istifâde edebilirsiniz.¹ Sonra o (kurbanların kesilme) yeri² Beyt-i Atîk (olan Kâbe)’dir.

1 Mina’da kurban edilinceye kadar kurbanlıkların, sütünden, tüyünden, hizmetinden istifâde edilebilir.2 Hac için hazırlanan kurbanlıkların kesilme yer... Devamı..

Bu [simgeleri gözetmekte gösterilen bilinç ve duyarlığın] size [O’nun tarafından] belirlenmiş bir süreye kadar ⁴⁸ yararları olacaktır; sonra bunda güdülen amacın ve varılan sonucun [tevhid inancını simgeleyen] En Eski Mescid [olduğunu anlayacaksınız]. ⁴⁹

48 Yani, “hayatınızın sonuna kadar” (Beydâvî).49 Halle (lafzen, “[düğüm vb. bir şeyi] çözdü” ya da “açtı” yahut “yükü indirdi” ya da “kaldırdı”) fiili... Devamı..

Kurbanlık hayvanlardan belirli bir vakte kadar istifade edebilirsiniz nihayet onların kurban edilmek üzere varacakları son yer Beyti’l- Atik’tir Kâbe’dir. 22/25...32

(Sarıldığınız) bu semboller sonu yasayla belirlenmiş bir süre doluncaya kadar size yarar sağlamayı sürdürür; nihayet bu sembollerin gösterdiği güzergâhı izleyenin varış yeri bu Özgürlük Mabedi olacaktır.[²⁸³⁴]

[2834] Min ve ilâ edatları, bir şeyin çıkış ve varış noktalarını gösterirler. Çıkış noktası “mü’minin kalbindeki sorumluluk bilinci” olan hac ibadeti... Devamı..

Biliniz ki o kurbanlıklarda sizin için belli bir süreye kadar yararlar da vardır. (Sütünden, yavrusundan, tüyünden vs. istifade edersiniz) Sonunda varacakları yer Beyt-i Atik'tir. (Ki Mina'da kurban olurlar, bu da ahiretle ilgili faydalarıdır.)

Sizin için onlarda belli bir zamana kadar birtakım yararlar vardır. Sonra da onların varacakları yer Beyti Atik (Kâbe)’dir.

Sizin için onlarda (kurbanlarda) bir muayyen müddete kadar menfaatler vardır. Sonra da onların varacakları yer, Beyt-i Atîk'e kadardır.

O kurbanlıklarda belirli bir süreye kadar sizin çeşitli menfaatleriniz vardır. Sonra varacakları yer, o en kıdemli mâbedde son bulur. [5, 2-97; 48, 25]

Bu âyet kurban keserken besmele çekmenin vacib olduğuna delildir. Kurban sadece hacılara değil, bütün Müslümanların ittifakiyle Müslüman olan herkese ... Devamı..

O(hayva)nlarda belli bir süreye kadar sizin için menfaatler vardır. Sonra onların varacakları yer, Eski Ev(Ka'be)dir. (Orada kurban edilirler).

Bir zaman için onların sütlerinden, yünlerinden yararlanırsınız.

Vakt-i mu'ayyene kadar (zebh olununcaya değin) kurbânlık hayvânlardan size menâfi' vardır. (Südünden, yününden, binmesinden, yük naklinden). Sonra onların kesileceği yer Beyt-i'Atîk 'indindedir.

Belirli bir süreye kadar[*] kurbanlıklarda sizin için bir takım faydalar vardır. Sonra varacakları son nokta Beyt-i atîk (Kabe)dir.

[*] Yavruladığı, süt verdiği, yün verdiği sürece, kurban edilip veya kesilip tüketilinceye kadar

Onlarda sizin için belli bir süreye kadar faydalar vardır. Sonra Kurban yeri Beyti'l- Atik (Kâbe)dir.

Kurbanlıklarda, belirli bir vakte kadar sizin için faydalar vardır; sonra da varacakları yer Beyt-i Atik'tir.

Onlarda sizin için, belirli bir süreye kadar yararlar vardır. Sonunda onların varacakları yer saldırılardan korunmuş/tarihî/yüce evdir.

size anuñ içinde aśśılardur adanılmış vaķta degin andan indürildügi yiri ķadįm ev ķatıdur.

Size menfa‘atlar vardur anda bilinmiş vaḳta degin. Andan ṣoñra ḥelālolmaġı anuñ Ka‘be[yi] ṭavāf ziyāreti‐ledür.

Sizin üçün (qurbanlıq heyvanlarda) müəyyən bir vaxta qədər mənfəət vardır. (Kəsilənə qədər onları minər, südünü içər, yunundan istifadə edərsiniz). Sonra onların gətirilib kəsiləcəyi yer (Mina) qədim ev (Kə’bə) istiqamətindədir. (Yaxud həcc əməllərini yerinə yetirməkdə sizin üçün qiyamətə qədər mənfəət vardır. Həcc günləri Kə’bəyə toplanar, bütün müsəlmanlara lazım olan dini və dünyəvi məsələlər barəsində məsləhət-məşvərət edərsiniz).

Therein are benefits for you for an appointed term; and afterward they are brought for sacrifice unto the ancient House.

In them(2808) ye have benefits for a term appointed: in the end their place of sacrifice is near(2809) the Ancient House.

2808 In them: in cattle, or animals offered for sacrifice. It is quite true that they are useful in many ways to man, e.g., camels in desert countries... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.