17 Ocak 2022 - 14 Cemaziye'l-Ahir 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 32. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike vemen yu’azzim şe’â-ira(A)llâhi fe-innehâ min takvâ-lkulûb(i)

İşte böyledir bu ve kim Allah dininin hükümlerini ulularsa şüphe yok ki bu hareket, yüreklerdeki çekinme duygusundandır.

İşte böyle; kim Allah’ın şiarlarını (İslam’ın alâmet-i fârikalarını) ta’zim eder (büyük tanıyıp saygı gösterirse), şüphesiz bu, kalplerin takvasındandır.

[Not: Şeair (şiarlar); Ezan, iki bayram (Ramazan ve Kurban), Hacc ve Umredeki bazı davranışlar, tesettür ve türban gibi İslam’ı hatırlatan alâmet ve s... Devamı..

İşte bu akılda tutulmalıdır. Kim Allah'ın ibadet için koyduğu alamet, sembol ve simgelere uyup saygı gösterirse, şüphe yok ki bu inananların kalplerinde bulunan Allah'a karşı sorumluluk bilincindendir.

Koyduğumuz kurallar çok açık. Kimler Allah'ın emirlerini çağrıştıran, hac menâsikiyle ilgili sembollere saygı gösterirse, bu davranışlar, akılların, kalplerin takva esaslarını-Kur'an esaslarını hayata geçirme anlayışıyla korunma, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranma, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olma eseridir.

İşte böyle! Kim Allah'ın işaretlerini [2] yüceltirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır.

2.Burada işaret (şe`air) ile kastedilenler hacda kesilen kurbanlardır.

İşte böyle; kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse, şüphesiz bu, kalblerin takvasındandır.

Bu uzaklaşma Allah'a eş koşanlar içindir. Fakat kim Allah'ın dinini (veya hac farzlarını) büyük tanırsa, şüphe yok ki, bu, kalblerin takvasındandır.

Bu da böyledir. Ve kim Allah’ın şeairine(*) (sembollerine) saygı duyarsa, muhakkak onlara saygı duymak, kalplerin takva ve bilincindendir.

(*) Kâbe, Arafat, Mina, kurban vs. hepsi İlahî sembollerdir.

Evet, bu böyledir. Her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse şüphesiz bu, kalplerin takvâsındandır.

Bu böyledir, kim Allahın farz kıldığı şeyleri ulularsa, yüreklerin sakınçlığından gelir bu

İşte böyle…  Her kim Allah'ın şe'airine (hükümlerine) saygı gösterirse şüphesiz (kişinin) bu (davranışı), Allah'a karşı sorumluluk bilincinin oluşmasındandır.

Burada “şe’air” ile kastedilen hâc ritüeli ile ilgili ihram, kurban ve namaz gibi hükümlerdir.

Evet Allâh’ın haccını ve kurbânını ta’zîm idenler kalben Allâh te’âlâdan korkanlardır.

Bu böyledir; kişinin Allah'ın nişanelerine hürmet göstermesi, kalblerin Allah'a karşı gelmekten sakınmasındandır.

Bu böyle. Her kim de Allah’ın nişanelerini (kurbanlıklarını) yüceltirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasından (Allah’a karşı gelmekten sakınmasından)dır.

Durum öyledir. Her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, şüphesiz bu, kalplerin takvâsındandır.

Kimler ALLAH'ın emirlerine saygı gösterirse kalplerindeki erdemi sergilemiştir.

Bu böyledir; kim Allah'ın nişanelerine, kurbanlıklarına saygı gösterirse, şüphesiz o kalblerin takvasındandır.

Bu budur, her kim de Allahın şeairine -kurbanlıklarına - ta'zîm ederse şübhesiz o kalblerin tekvasındandır

İşte böyle! Kim Allah'ın şiarlarına¹ saygı gösterirse, kuşkusuz bu saygı kalplerin takvasındandır.

1- Allah\ın, belirlediği dini simgelere, işaretlere, sembollere. Allah\ı tanımaya, bilmeye yarayan, göstergelere.

Bu, budur, kim Allahın şeaairini büyük tanırsa şübhesiz ki bu, kalblerin takvaasındandır.

Bu (böyle)dir! Kim Allah'ın şeâirine (dîninin alâmetlerine) hürmet ederse, artık şübhesiz bu, kalblerin takvâsındandır.(1)

(1)“Nasıl hukūk-ı şahsiye (şahsî hukuk) ve bir nevi‘ ‘hukūkullah (Allah’ın hukūku)’ sayılan hukūk-ı umûmiye (umûmun hukūku) nâmıyla iki nevi‘ hukuk va... Devamı..

Bundan böyle kimde Allah’ın sembollerini (namaz, oruç haç gibi emrettikleri her şeyi) saygı ile yerine getirirse, Bu onun kalbinin Allah dan sakınıp korunduğunun işaretidir.

İşte bu böyledir. Herkim Allah’ının kurban gibi tapkılarına saygı gösterecek olursa bu o gibilerin içindeki sakınırlıktan ileri gelir.

İşte iş böyledir. Her kim Allah/ın nişanlarına [¹] tâzim ederse o tâzim kalplerin sakınmasından dolayıdır.

[1] Kurban veya menasik-i hac'ca.

İşte böyle; kim Allah'ın şiarlarını (nişanelerini) yüceltirse, şüphesiz bu, kalplerin takvasındandır.

Evet, her kim Allah’ın şiarlarına, O’nun dininin sembolleri olan kurban, namaz, ezan, mushaf gibi ilâhî sembollere yürekten saygı gösterirse, hiç kuşkusuz bu, kalplerdeki derin bilinç ve duyarlılıktan kaynaklanmaktadır.

İşte böyle! Kim Allah’ın şiarlarına / nişanelerine önem verip dikkat ederse, şüphesiz bu, Kalbler’in takvâsındandır / sakınıp korunmasındandır.

Bu böyledir. Her kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa Allah’ın gücünü bilir, yetkilerini yüceltir, emirlerine uyar!

İşte böyle. Kim Allah’ın sembollerini [*] yüceltirse, şüphesiz ki bu kalplerin [takvâ]sından (duyarlılığından)dır.

Kur’an’da dört kez geçen [şe‘âirullâh] tamlaması, Mâide 5:2’de “Allah’ın sembolleştirdiği değerler”, Bakara 2:158’de “Safâ ve Merve”, Hacc 22:30’da “A... Devamı..

İşte böyle; kim Allah’ın şiârlarına¹ hürmet ederse, kesinlikle bu, kalpler(in)deki Allah korkusundandır.

1 Şiâr: nişane, sembol, arma, parola demektir ve çoğulu şeâir’dir. Allah’ın, İslâm’ın sembolü olarak belirlediği her şey, İslâm’ın şiârındandır. (Kurb... Devamı..

İşte bu [akılda tutulmalıdır,] Allah tarafından konulan simgeleri ⁴⁷ saygıyla gözeten kimse [bilsin ki,] bu [simgeler gerçek anlamını inananların] kalpler[in]de Allah’a karşı taşıdıkları sorumluluk bilincinde bulmaktadırlar.

47 Lafzen, “Allah’ın simgeleri (şe‘âir)”. Bu anlam örgüsü içinde, hacda yerine getirilmesi ya da gözetilmesi gereken edimsel ve biçimsel yükümlülükler... Devamı..

İşte müşriklerin durumu böyledir, ama kim de Allah’ın sembollerine saygı ve ihtimam/özen gösterirse elbette bu kalplerin duyarlı ve bilinçli olmasındandır. 3/30, 14/14, 17/107...109, 21/90

(Sözün özü) işte şudur:[2833] Allah’ın sembollerine sarılarak onları yücelten herkes iyi bilsin ki, bu (semboller gerçek anlamını) kalplerde kök salan sorumluluk bilincinden alırlar.

[2833] Gerekçesi için bkz: âyet 30, not 46.

İşte bu, böyledir. Her kim Allah'ın şeârine tazîm ederse, artık şüphe yok ki o, kalplerin takvâsındandır.

Bu böyledir. Artık kim Allah'ın şeairini tazim ederse, şüphe yok ki bu, kalplerin takvâsındandır.

Allah’ın şeairi, O’nun, kendisine ibadete vesile olmak üzere haklarında saygı göstermeye, kulluk vazifelerini onlar vesilesiyle yapmaya insanları dâve... Devamı..

İşte böyle. Kim Allah'ın nişanlarına (hac ibadetlerine ve kurbanlara) saygı gösterirse, bu, kalblerin takvasındandır (kalblerinde Allah korkusu olanlar, O'nun dininin işaretlerine saygı gösterirler).

Bu böyledir; çünkü kim Allah’a kulluğun simgelerine saygı gösterirse onlara olan saygı kalplerdeki takvadan[*] gelir.

[*] Allah'tan çekinerek korunma, kendini (fıtratını) bozmama isteği.

İşte böyle, kim Allah'ın nişanelerine saygı gösterirse elbette bu, kalplerin takvasından ileri gelir.

İşte bunlar Allah'ın açıkladığı hükümlerdir. Kim Allah'ın belirlediği nişanlara(10) saygı gösterirse, hiç şüphesiz ki bu kalplerin takvâsındandır.(11)

(10) Şeair; yani, bir İslâm simgesi olarak konulmuş olan hükümler. 2:158, 5:2 ve 5:58’e bakınız.(11) Peygamberimiz, Ashabına öğüt verdiği bir sırada k... Devamı..

İşte böyle. Kim Allah'ın kutsallık nişanı yaptığı şeyleri yüceltirse bu yaptığı, gönüllerin takvasındandır.

ol daħı her kim ulular-ise ḥac nişānlarını bayıķ ol göñüller śaķınmaġındandur.

Daḫı kim ki ta‘ẓīm eylese ḥac erkānlarını, taḥḳīḳ ol yürekler yaḫşı‐lıġındandur.

(Ey insanlar! Sizə əmr etdiyim) budur. Və hər kəs Allahın mərasiminə (həcc əməllərinə, yaxud qurbanlıq heyvanlara) hörmət etsə, bu (hörmət), şübhəsiz ki, qəlblərin təqvasındadır (Allahdan qorxmasındadır).

That (is the command). And whoso magnifieth the offerings consecrated to Allah, it surely is from devotion of the hearts.

Such (is his state): and whoever holds in honour the Symbols of Allah,(2807) (in the sacrifice of animals), such (honour) should come truly from piety of heart.

2807 Sha'a'ir, symbols, signs, marks by which something is known to belong to some particular body of men, such as flags. In 2:158 the word was applie... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.