5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 30. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Żâlike vemen yu’azzim hurumâti(A)llâhi fehuve ḣayrun lehu ‘inde rabbih(i)(k) veuhillet lekumu-l-en’âmu illâ mâ yutlâ ‘aleykum(s) fectenibû-rricse mine-l-evśâni vectenibû kavle-zzûr(i)

İşte budur hac ve Allah'ın, hürmeti emrettiği şeylere tazim eden kişiye bu hareketi, Rabbi katında hayırlıdır ve size, okunan şeyler müstesna, öküz, inek, koyun, deve helal edilmiştir, artık çekinin putlara tapma pisliğinden ve çekinin yalan sözden.

 İşte böyle; kim Allah’ın haram kıldıklarını (gözetip hükümlerini) yüceltirse, Rabbinin katında kendisi için elbette hayırlıdır. Size (haklarında yasaklar) okunanlar (haram sayılanlar) dışındaki hayvanlar helâl kılınmıştır. Öyle ise iğrenç bir pislik olan putlara (şeytani sistem olan tağutlara tapınmaktan) sakının ve yalan söz söylemekten de (kesinlikle) kaçının (ki rızama ve huzura erişesiniz.)

Bütün bunlar, Allah tarafından tanzim edilen hacc ibadetidir. Her kim Allah'ın mukaddes emirlerine saygı gösterirse, bu Rabbinin katında kendi iyiliğinedir. Yasak oldukları size bildirilenlerin dışında, bütün hayvanlar size helal kılınmıştır. Artık o pis putlara hürmet göstermekten çekinin, yalan sözden sakının.

Emir budur. Kim Allah'ın emir ve yasaklarına şer'î mükellefiyetlere saygı gösterirse, bu kendisi için Rabbinin katında daha hayırlıdır. Haram olduğu size bildirilenlerin dışındaki hayvanlar size helâl kılındı. O halde taştan yontularak yapılan heykellere, putlara tapma gibi yasaklanmış bir amelden, küfürden, Allah'ın lânetinden, gazabından sakının, yalan, iftira, Allah'a şirk koşma ve yalancı şahitlikten kaçının.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 6/145; 7/33; 16/115.

İşte böyle! Kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse bu onun için Rabbinin katında hayırlıdır. Hayvanların size okunanların dışında kalanları size helal kılındı. Öyleyse iğrenç putlardan uzak durun ve yalan sözden sakının.

İşte böyle; kim Allah'ın haram kıldıklarını (gözetip hükümlerini) yüceltirse, Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır. Size (haklarında yasaklar) okunanlar dışındaki hayvanlar helal kılındı. Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının, yalan söz söylemekten de kaçının.

İşte bu işleri yapsınlar. Kim, Allah'ın korunmasını emrettiği şeylere hürmet ederse, bu Rabbi katında kendisi için mutlak hayırdır. Size (Mâide sûresinde beyan edilib) okunanlar müstesna olmak üzere, bütün davarlar size helâl kılındı. O halde pis putlardan kaçının, yalan sözden sakının.

İşte bunları tam yapsınlar. Ve kim, Allah’ın yasaklarına tam saygı duyarsa, o saygısı Rabbinin katında onun için daha hayırlıdır. Ve haram edilmesi size okunanlar hariç, bütün hayvanlar size helal edildi. Artık pis olan o putlardan çekinin. Ve (Allah’a) yalan yere iftira etmekten (bir delil olmadan şu helaldir bu haramdır demekten) de çekinin.

Yapılması gerekenler işte bunlardır. Kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse, bu durum onun için Rabbinin katında daha iyidir. Haram olduğu okunanlar dışında evcil havyanlar size helâl kılındı. Artık putların pisliğinden uzak durunuz, yalan söylemekten de kaçınınız!

Bu böyledir, Allahın saydıkların kim ulularsa, Tanrı katında bu saygı, onun kendisiyçin hayırlıdır, haramlığı beliren davarlardan başkası size helaldir, Allaha karşı özden olarak, ona eş de koşmıyarak, yalan sözden, çirk olan putlardan kaçınasınız

İşte böyle; her kim Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu tutum Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. (Yasak oldukları) size okunanlar (bildirilenler) dışında (kurban etmek ve etinden yemek üzere) bütün hayvanlar size helal kılınmıştır. Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan ve yalan söz söylemekten de kaçının.

Yalan söylemenin, birer soyut pislik olan putlara tapmakla aynı karede zikredilmiş olması, yalanın ne kadar iğrenç ve bayağı bir şey olduğu mesajını v... Devamı..

Böyle hareket idiniz, Allâh’ın bu muhterem kavâ’idine ta’zîm iden Allâh’ın ’indinde hayırlı ’add idilecekdir. Kur’ân’da size men’ idilen hayvânâtın eklinden ictinâb itmek şartıyla hayvânların etinden ekl itmek içün size müsâ’ade olunmuşdur. Menfûr putlardan kaçınız, her yalan sözden ictinâb idiniz.

İşte böyle. Kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, bu Rabbinin katında kendi iyiliğinedir. (Haram olduğu) size okunanlar dışında kalan hayvanlar, size helal kılındı. O halde pis putlardan sakının; yalan sözden kaçının.

Bu böyle. Kim Allah’ın hükümlerine saygı gösterirse, bu, Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların (bildirilenlerin) dışında[376] bütün hayvanlar size helâl kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.

Etlerinin yenmesi yasak olan hayvanlarla ilgili olarak bakınız: Mâide sûresi, âyet, 3.

Yapılması gereken işte budur. Kim Allah’ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse bu, rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile (haramlığı) bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helâl kılınmıştır. Öyleyse pislikten yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de kaçının.

Durum böyle. Her kim, Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu, Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. (Haram olduğu) size okunanların dışında kalan hayvanlar size helâl kılındı. O halde, pislikten, putlardan sakının; yalan sözden sakının.

İşte böyle. Kim ALLAH'ın yasaklarına saygı gösterirse Rabbinin yanında kendisi için daha iyidir. Size özellikle bildirilenlerin haricindeki tüm çiftlik hayvanları helal (yasal) kılınmıştır. O halde putperestliğin felaketinden kaçının, yalan sözden sakının.

Emir budur, Allah'ın yasaklarına kim saygı gösterirse, bu, kendisi için Rabbinin katında şüphesiz hayırdır. Size bildirilegelenden başka bütün hayvanlar helal kılınmıştır. O halde o pis putlardan kaçının ve yalan sözden sakının.

Emir budur, her kim de Allahın hurmetlerine ta'zîm ederse bu kendisi için rabbı ındinde mutlak hayırdır, size ise karşınızda tilâvet olunub duranlar müstesna olmak üzere bütün en'am halâl kılındı, o halde o evsandan, o pislikten kaçının ve tezvir sözden kaçının

İşte böyle; kim Allah’ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu (tutumu/davranışı) Rabbinin nezdinde kendisi için hayırlıdır. (Harâm olduğu) okunanlar (bildirilenlerin) dışındaki hayvanlar size helâl kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden, (iftiradan ve yalancı şahitlikten) de kaçının.

İşte böyle. Kim Rabb'inin yasaklarına uymada gerekli özeni gösterirse, bu onun için daha hayırlıdır. Size okunanlar¹ hariç, diğer hayvanlar helal kılındı. Artık putların pisliğinden² kaçının. Yalan sözden kaçının.

1- Yasaklandığı bildirilen. Bu hayvanların hangileri olduğu 6:145 ve 16:115. ayetlerde belirtilmektedir. 2- İnanç kirliliğinden.

İşte (emir) budur. Kim Allahın hürmet (edilmesini emreylediği şey) lere ta'zıymde bulunursa bu, Rabbi indinde kendisi için (mahz-ı) hayırdır. Karşınızda okunagelenler müstesna olmak üzere davarlar sizin için halâl kılındı. O halde murdardan, putlardan kaçının, yalan sözden çekinin.

(Emrimiz) budur! Kim Allah'ın (emir ve) yasaklarına hürmet gösterirse, artık bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. (Haram olduğu) size okunanların (bildirilenlerin)dışında kalan sağmal hayvanlar size helâl kılınmıştır; artık o pis putlardan kaçının ve yalan sözden sakının!(3)

(3)“Evet sıdk ve doğruluk, İslâmiyet’in hayât-ı ictimâiyesinde ukde-i hayâtiyesidir (can damarıdır). Riyâkârlık (iki yüzlülük), fiilî bir nevi‘ yalanc... Devamı..

Böylece kim Allah’ın koyduğu saygı duyulması gereken hususlara riayet edip, Allah’ı ulularsa, Rabbinin yanında onun için daha hayırlı olur. Ancak haram olarak kitapta okunan hayvanların dışındakiler, size helal edildi. Pis olan yiyeceklerden, putlardan ve ayrıca kötü sözlerden de uzak durun.

Yapılacak iş budur. Herkim Allah’ın kutlu buyruklarına saygı gösterirse bu , çalabının katında onun için yeydir. Kitap’ta okunanlardan başka bütün davarlar size arı kılındı. Onun için putlara tapma çirkinliğinden, yalan söylemekten kaçının,

İşte hacc/ın amali budur, her kim Allah/ın hürmetlerine [⁶] tâzim ederse o tâzim Rabbi indinde kendisi için hayırlı olur, size Maide Sûresinde okunanlar başka olmak üzere kestiğiniz davarlar size helâl kılınmıştır. Artık Allah/a karşı müvahhid-i pâk olarak, şerik koşmayarak pislikten ibaret olan putlardan kaçının. Yalan sözden de kaçının.

[6] Şer'an ihtiram olunanlara: Harem, Mescid-i Haram, Menasik-i hac'ca ait ahkâma.

İşte böyle, kim Allah’ın hükümlerine/yasaklarına [hurumât] saygı gösterirse Rabbinin katında onun için daha hayırlıdır. Haram olduğu size okunarak bildirilenlerin dışındaki hayvanlar size helâl kılındı.¹⁶ O hâlde putların pisliğinden kaçının, amacından sapmış sözden [zûr] de kaçının.

16 Bkz. Mâide, 5/3

İşte böyle; kim Allah'ın hürmetli kıldıklarını yüceltirse, Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. (Haram olduğu) size okunanların dışında kalan hayvanlar size helâl kılındı. Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının ve yalan söz söylemekten şiddetle sakının.

İşte bütün bu sayılanlar, bizzat Allah tarafından belirlenen hükümlerdir. Her kim Allah’ın saygıdeğer kıldığı şeyleri önemserve O’nun çizdiği sınırlara uymakta dikkat ve özen gösterirse, şüphesiz, kendisi için Rabb’inin katında en hayırlısı budur. O’nun tarafından belirlenmeyen haramlara, yasaklara gelince, bunların hiçbir geçerliliği yoktur:
Haram oldukları size daha önce (6. En’âm: 145 ve 16. Nahl: 115) bildirilenler hariç, bütün hayvanların etleri size helâl kılınmıştır. O hâlde, putlardan kaynaklanan pisliklerden, küfür ve şirk sistemlerinin ürettiği bâtıl inanç ve ideolojilerden, bidatlerden, hurâfelerden kaçının ve asılsız, temelsiz iddialardan, özellikle de Allah adına uydurulanyalan sözlerden uzak durun!

İşte böyle! Kim Allah’ın haramlarına önem verip dikkat ederse, bu onun için rabb’i katında en hayırlıdır.
Size okunan şeyler dışında Ehil Hayvanlar da size halâl kılındı.
Putlar’dan Pislik’ten kaçının!
Yalan-Yanlış sözlerden de kaçının!

Hac bundan ibarettir. Allah'ın yasaklarına karşı saygılı olan, Rabb’i katında iyilik bulur. Daha önce sayılan yasaklılar dışında kalan tüm sağmal hayvan etleri size helâldir. Artık put pisliğinden uzak durun. Yalan ve dedikodudan da uzak durun.

Hükümlerimiz böyledir. Kim Allah’ın hükümlerine saygı gösterirse, saygısı Rabbi katında da değerli olur. Rabbinizin haram olarak bildirdiği hayvanların dışındaki bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapmayın! Böyle pislik bir inançtan kurtulun!

İşte böyle. Kim Allah’ın saygın kıldığı şeyleri yüceltirse, [*] bu, Rabbinin katında kendisi için hayırlı olandır. (Haram olduğu) size [tilavet] edilen (okunup aktarılan)ların dışında kalan hayvanlar size helal kılınmıştır. Putlardan oluşan pislikten kaçının; yalan sözden de kaçının!

Burada sözü edilen [hurumâtillâhi] ifadesi “Allah’ın saygın kıldığı şeyler” anlamında O’nun belirlediği sembollerdir. Zaten Hacc 22:32. ayette de bu i... Devamı..

İşte bunlar (size farz kılındı). Kim de Allah’ın hürmet edilmesini istediği şeylere¹ saygı gösterirse, işte o, Rabbi katında kendisi için daha hayırlıdır. Size, özel olarak bildirilenler² dışındaki hayvanlar(ın etlerini yemek) helal kılındı. Öyleyse o pis putlardan sakının ve yalan söz (söylemek)ten de kaçının.

1 Her kim de Allah’ın hürmet edilmesini istediği şeylere yani Kâbe’ye, Mescid-i Haram’a, Meş’ar’ül-Haram’a, haram aylara, Allah’ın ahkâmına, emirlerin... Devamı..

Bütün bunlar [Allah tarafından öngörülmüştür;] dolayısıyla, kişi eğer Allah’ın (bu) yasaklayıcı buyruklarını saygıyla gözetirse, bu Rabbinin katında kendi iyiliğine sonuç verecektir. [Yasak oldukları] size bildirilenlerin dışında, [kurban etmek ve etinden yemek üzere] bütün hayvanlar size helal kılınmıştır. ⁴⁴ Öyleyse artık, [Allah’ın yasaklamış bulunduğu her şeyden, ve en çok da] inanç ve uygulama olarak puta taparlığın her türlü bayağılığından uzak durun; ⁴⁵ asılsız her türlü sözden kaçının,

44 Bkz. 5:3’ün ilk paragrafı. Böylece, Kur’an, bir kere daha, özellikle yasaklanmamış olan her şeyin (per se), özünde meşru ve helal olduğunu belirtme... Devamı..

İşte böyle, artık kim Allah’ın yasaklarına saygı gösterirse, Rabbi katında bu onun için daha hayırlıdır. Zaten size bildirilenlerin dışında bütün hayvanlar size helal kılınmıştır. Öyleyse putlaştırmadan kaynaklanan pislikten ve her türlü asılsız inançtan da uzak durun. 2/173, 5/1- 3, 6/145, 16/115

(Sözün özü) şudur ki;[²⁸³¹] her kim Allah’ın kısıtlayıcı buyruklarına saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendi yararına olacaktır; zaten size bildirilenler dışında kalan bütün hayvanlar size helâl kılınmıştır. Ama özellikle de putla(ştırma)dan kaynaklanan her tür (mânevî) pislikten sakının; bir de asılsız iddialardan kaçınarak,[²⁸³²]

[2831] Zemahşerî’nin zâlikeye getirdiği ikna edici açıklamaya dayanarak. [2832] Zımnen: Allah adına sahte kutsallıklar ve haramlar icat etmekten sa... Devamı..

İşte bunlar bir emirdir. Kim Allah’ın yasaklarına saygı gösterirse. (O’nun hükümlerine, emirlerine ve yasaklarına uyarak gereği gibi amel ederse) bu, Rabbinin katında kendisi için hayrın ta kendisidir! (Haram olduğu) Size bildirilenlerin dışında, bütün hayvanlar size helal kılınmıştır. O halde, (leş gibi gözle görülür maddi pisliklerden sakındığınız gibi, manevi pislik olan) pis putlardan sakının. (Hayvanları, Allah'ın adını anarak kesin, başka uydurma ilahların adına kesip de onları pis etmeyin, Kabe’yi putlardan temizleyin) Yalan sözden çekinin! (Yalan dolandan uzak durun)

Böylece kim Allâh’ın yasaklarına saygı gösterirse, o (hareketi), Rabbinin yanında kendisi için hayırdır. Size (haramlığı) açıklanıp anlatılanlar dışındaki hayvanlar sizin için helâl kılınmıştır. Artık o necis putlardan ve asılsız sözden kaçının.

Emir böyledir ve her kim Allah'ın hürmetlerine tazîm ederse bu onun için Rabbinin indinde bir hayırdır ve sizin için en'am helâl kılınmıştır. Ancak size (hürmetleri) tilâvet olunanlar müstesna! Artık putlardan ibaret olan pislikten kaçının ve yalan lakırdıdan kaçının.

İşte durum bundan ibaret. Artık kim Allah'ın hürmet edilmesini emrettiği şeyleri tazim ederse bu, Rabbinin nezdinde kendisi için sırf hayırdır. Yenilmesi haram kılınanlar dışında, bütün hayvan size helâl edilmiştir. O halde Allah'ın yasakladığı her şeyden, özellikle pis putlardan ve yalan sözden kaçının. [7, 33; 6, 145; 16, 115]

Hz. Peygamber (a.s.m): “Yalan yere şahitlik etmek, Allah’a şirk koşmak gibidir.” buyurmuştur. Yalancı şahitler, fakîhlere göre halkın önünde yargılanı... Devamı..

İşte öyle. Kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, o (hareketi), Rabbinin yanında kendisi için iyidir. Size (ayetlerle) oku(nup açıkla)nanlar dışındaki hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Artık o pis putlardan ve yalan sözden kaçının.

İşte menâsik-i hac budur. Allâh Te'âlâ'nı hurumâtını (ahkâmını) ta'zîm iden kimseye rabbi 'indinde o ta'zîm hayırlıdır. Ve size en'âmdan, Kur'ân'da harâm idildikleri yazılı bulunanlardan başka, cümlesi helâl kılındı. Putlara tapmak mundarlığından ve yalan söyden ictinâb idiniz.

Bunun sebebi şudur: Kim Allah’ın dokunulmaz kıldığı şeylere gereken değeri verirse Rabbinin (Sahibinin) katında onun için iyi olur. Size okunanın[*] dışında kalan en’âm (koyun, keçi, sığır, deve) helal kılındı. Onun için putların pisliğinden uzak durun; yalan sözden de uzak durun.

[*] Ölen ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan. Bu husus En'am 6/145. âyette şöyle geçer: De ki: "Bana gelen vahiyde yiyene yemesi haram kılınmış b... Devamı..

İşte böyle, kim Allah'ın haramlarına saygı gösterirse, Rabbinin katında bu onun iyiliğinedir. Size okunandan başka, büyük baş hayvanlar helal kılınmıştır. Öyleyse, putlardan gelen pisliklerden kaçının, aslı olmayan sözden de sakının.

İşte Allah'ın buyrukları bunlardır. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği şeylere saygı gösterirse, bu onun için Rabbinin katında hayırlı olur. Yasaklanmış olduğu bildirilenler(9) dışındaki hayvanların etleri ise size helâl kılınmıştır. Putlara tapmak gibi pisliklerden ve yalan sözden de kaçının.

(9) 5:3’e bakınız.

İşte böyle. Kim Allah'ın yasaklarına saygılı olursa bu, Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Karşınızda okunarak açıklananlar hariç, tüm hayvanlar size helal kılınmıştır. Artık putların pisliğinden, yalan sözden uzak durun;

ol daħı her kim ulular ise Tañrı ḥurmatlarını ol yigrekdür aña çalabı’sı ķatında. daħı ḥelāl olındı size dürt ayaķlular meger ol kim oķınur üzerüñüze ya'nį ḥarāmlıġıla. [177b] pes ıraķ oluñ arusuzdan butlardan daħı ıraķ oluñ buḥtan sözden

Ol emr budur: Kim ki ta‘ẓīm eylese Tañrı Ta‘ālā buyruḳlarını, ol özine ḫayrlu‐dur Tañrı Ta‘ālā ḳatında. Daḫı ḥalāl oldı size ḥayvānlar, illā sizüñ üstüñüzeoḳunanlar, ṭoñuz eti gibi, özgesi gibi. Pes ıraḳ oluñuz necis ṣanemlerden,daḫı ıraḳ oluñuz yalan ṭanuḳluḳ virmekden.

(Ey insanlar! Həccin sizə vacib olan əməli) budur. Və hər kəs (ihramda ikən) Allahın haram buyurduqlarına hörmət (riayət) etsə, bu, Rəbbi yanında onun üçün xeyirli olar. (Haram olduğu “Maidə” surəsində) sizə deyilənlərdən başqa, qalan heyvanlar (onların ətini yemək) sizə halal edilmişdir. Belə olduğu təqdirdə, murdar (başdan-ayağa murdarlıq olan) bütlərdən qaçın, yalan sözlərdən də (Allaha şərik qoşmaqdan da) çəkinin -

That (is the command). And whoso magnifieth the sacred things of Allah, it will be well for him in the sight of his Lord. The cattle are lawful unto you save that which hath been told you. So shun the filth of idols, and shun lying speech.

Such (is the Pilgrimage): whoever honours the sacred rites of Allah, for him it is good in the Sight of his Lord. Lawful to you (for food in Pilgrimage) are cattle, except those mentioned to you(2805) (as exception): but shun the abomination of idols, and shun the word that is false,-

2805 The general food prohibitions will be found in 2:173, 5:4-5, and 6:121, 138- 146. They are meant for health and cleanliness, but the worst abomin... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.