6 Mayıs 2021 - 24 Ramazan 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 29. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Śumme-lyakdû tefeśehum velyûfû nużûrahum velyattavvefû bilbeyti-l’atîk(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Sonra (vücutlarındaki ve ruhlarındaki) kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atik'i (Kâbe-i Şerifi) tavaf etsinler.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sonra ihramdayken yapılmayan şeyleri yapıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve tavaf etsinler Beytalatıyk'ı.

Abdullah Parlıyan Meali

Sonra ihramda iken yapılamayan şeyleri yapıp temizlensinler, varsa adaklarını yerine getirsinler ve bu dünyanın en eski ve zorbalardan engellenip özgürlüğe kavuşturulmuş mabedini bir kere daha tavaf etsinler.

Ahmet Tekin Meali

Sonra kirlerini giderip, temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyti Atîk'ı, ilk kurulan, dokunulmazlığı olan özgür mabedi, özgürlük yurdunu, ziyaret edenleri günahlardan uzaklaştıran şerefli en eski mâbedi tavaf etsinler.*

Ahmet Varol Meali

Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Eski Ev'i (Kabe'yi) tavaf etsinler."

Ali Bulaç Meali

Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atik'i tavaf etsinler.

Ali Fikri Yavuz Meali

Sonra kirlerini (saç ve tırnaklarını) atsınlar, adaklarını yerine getirsinler ve o kadîm olan Beyt'i = Kâbe'yi tavaf etsinler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Sonra kirlerini gidersinler, kendilerine gerekli olan ibadetleri (kurbanları kesmekle) ifa etsinler. (Allah’ın) en eski evi olan Kâbe’yi tavaf etsinler.

Bayraktar Bayraklı Meali

“Sonra beden temizliği yapsınlar. Adaklarını yerine getirsinler. Eski evi tavaf etsinler!”

Besim Atalay Meali (1962)

Sonra da, temizlenip adakların ödesinler, Kâbe'yi de tavaf etsinler

Cemal Külünkoğlu Meali

(Haccı tamamladıktan) sonra uymak zorunda oldukları (temizlenmek, kurban kesmek, tıraş olmak, ihramdan çıkmak gibi) birtakım kısıtlamalara son versinler. (Varsa) adaklarını yerine getirsinler ve bu tarihi özgürlük evini (Kâbe'yi) tavaf etsinler.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sonra kirlerini giderip temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler. Kabe'yi tavaf etsinler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler.

Diyanet Vakfı Meali

Sonra kirlerini gidersinler; adaklarını yerine getirsinler ve o Eski Ev'i (Kâbe'yi) tavaf etsinler.  *

Edip Yüksel Meali

Sonra yükümlülüklerini tamamlasınlar, vermiş oldukları sözlerini yerine getirsinler ve o Tarihi Evi ziyaret etsinler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Sonra kirlerini giderip temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler. Kâbeyi tavaf etsinler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Sonra kirlerini atsınlar ve adaklarını yerine getirsinler ve o Beyti atikı tavaf etsinler

Erhan Aktaş Meali

Sonra kirlerini gidersinler.¹ Adaklarını yerine getirsinler. Ve Beyt-i Atik'i² tavâf etsinler.*

Hasan Basri Çantay Meali

«Sonra kirlerini gidersinler. Adaklarını yerine getirsinler ve o Beyt-i atıykı tavaaf etsinler».

Hayrat Neşriyat Meali

“Sonra (vücudlarındaki) kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atîk'ı (Kâ'be'yi) tavâf etsinler!”

İlyas Yorulmaz Meali

Sonra haccı tamamladıktan sonraki üzerlerine düşen (temizlenmek, kurban kesmek, tıraş olmak, ihramdan çıkmak v.s.) görevleri yapsınlar. Adaklarını yerine getirip, Beyt-i Atiki tavaf etsinler.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Sonra pislikleri [⁵] gidersinler, adaklarını yerlerine getirsinler. Beyt-i Atik olan Kâbe/yi tavaf etsinler.*

Kadri Çelik Meali

Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve eski evi (Kâbe'yi) tavaf etsinler.

Mahmut Kısa Meali

Sonra da, hac sırasında uyulması gereken yıkanmamak, tıraş olmamak, tırnak kesmemek, koku sürünmemek gibi kısıtlamalardan dolayı meydana gelen kirlerini temizlesinler, varsa adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik’i, yani insanın her türlü kölelik boyunduruklarından kurtulup yalnızca Rabb’ine kul olarak gerçek anlamda özgürlüğe kavuşmasının sembolü olan bu tarihî mâbed, özgürlük evi Ka’be’yi son bir kez tavaf etsinler.

Mehmet Okuyan Meali

(Hacca gidenler bundan) sonra kirlerini gidersin;* adaklarını (görevlerini) yerine getirsin ve o Eski Evi (Kâbeyi) tavaf etsinler!”*

Mehmet Türk Meali

“Sonra kirlerini gidersinler,1 adaklarını (kurbanlarını keserek) yerine getirsinler ve Beyt-i Atîk’i2 (Kâbe’yi) tavaf3 etsinler.” dedik.*

Muhammed Esed Meali

Bundan sonra, uymak zorunda oldukları belli birtakım kısıtlamalara son versinler; 42 [varsa] adaklarını yerine getirsinler ve (Dünyanın) bu en eski Mâbedini [bir kere daha] tavaf etsinler. 43

Mustafa Çavdar Meali

Sonra da ihramdan çıkarak yıkanıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt- i Atik- i/özgürlük evi Kâbe’yi tavaf etsinler. 2/124...144, 3/96- 97, 22/25...28

Mustafa İslamoğlu Meali

En sonunda, zorunlu yasaklara son verip kirlerini gidersinler;[2829] adaklarını yerine getirsinler ve bu Özgürlük Evi’ni tavaf etsinler.[2830]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«Sonra kirlerini gidersinler ve adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i tavaf etsinler.»

Suat Yıldırım Meali

Bundan sonra saçlarını, tırnaklarını kesip üstlerindeki başlarındaki kirleri gidersinler ve diğer hac görevlerini yerine getirsinler, dünyanın bu en kıdemli mâbedini bir kere daha tavaf etsinler. *

Süleyman Ateş Meali

Sonra (bıyıklarını, tırnaklarını kesmek, sair temizlik gereklerini yapmak suretiyle) Kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Eski Ev(Ka'be'y)i tavaf etsinler.

Süleymaniye Vakfı Meali

Aynı zamanda[1] tefeslerini (Arafat ve Müzdelife vakfelerini) tamamlasınlar[2], adaklarını yerine getirsinler[3] ve o şerefli Beyti (Kâbe’yi) tavaf etsinler.*

Şaban Piriş Meali

Sonra da temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik-i (Kâbe'yi) tavaf etsinler.

Ümit Şimşek Meali

“Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i(8) tavaf etsinler.”*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sonra, kirlerini atsınlar, adaklarını yerine getirsinler, saldırılardan korunmuş/tarihî/yüce evi tavaf etsinler.

Eski Anadolu Türkçesi

“andan gidersünler çirklerini daħı yirine getürsünler neźrlerini daħı ŧavāf eylesünler ķadįm ev’e.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Sonra həcc əməllərini (dırnaq kəsmək, saçını qırxmaq, yaxud qısaltmaq və s.) yerinə yetirsinlər (və ya kirlərini təmizləsinlər), nəzirlərini versinlər və (Nuhun tufanından salamat çıxmış, yaxud bəşər övladı üçün ilk ziyarətgah olan) qədim evi (Kə’bəni) təvaf etsinlər!

M. Pickthall (English)

Then let them make an end of their unkemptness and pay their vows and go around the ancient House.

Yusuf Ali (English)

"Then let them complete the rites prescribed(2803) for them, perform their vows,(2804) and (again) circumambulate the Ancient House."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.