20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 26. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-iż bevve/nâ li-ibrâhîme mekâne-lbeyti en lâ tuşrik bî şey-en vetahhir beytiye littâ-ifîne velkâ-imîne ve-rrukke’i-ssucûd(i)

An o zamanı ki hani biz İbrahim'e, bana hiçbir şeyi şerik tutma ve tavaf edenlere, namaz kılanlara, rüku edenlere, secde kılanlara tertemiz tut evimi diye Beyt'in yerini göstermiştik.

Hani Biz İbrahim’e Evin (Kâbe’nin) yerini belirtip (inşaatına) hazırladığımız zaman (şöyle emretmiştik): "Bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf yapanlar, kıyama duranlar (veya itikâfa oturanlar), rükûa ve sücuda varanlar için Evimi tertemiz tut;" (burası kutsal beytimdir.)

Hani bir vakit biz İbrahim'e, mukaddes evin yerini göstermiş ve O'na demiştik ki: “Bana hiçbir şeyi ortak koşma ve benim mabedimi, O'nu tavaf edecek olanlar, namaz kılanlar, saygı ile eğilip secdeye kapananlar için temiz tut.”

Hani İbrâhim'e, Beytullah'ın yerini hazırlamış ve ona:
“İlâhlığımda, otoritemde, mülkümde, tasarruflarımda bana kanunlarımın üzerinde câri olduğu hiçbir varlığı ortak koşma, gizli şirke düşme, başka otoriteler de kabul etme. Evimi, tavaf edenler, orada cemaat halinde ibadet ve dua edenler, Hakka ve tevhide yönelenler, kıyamda durarak, rükûlara vararak namaz kılanlar, İslâmî faaliyetlere katılanlar, secdelere kapananlar için temiz tut.” demiştik.

Hani biz İbrahim'e Ev'in (Kabe'nin) yerini belirtmiş (şöyle demiştik): "Bana bir şeyi ortak koşma ve evimi tavaf edenler, kıyam edenler, rüku edenler ve secde edenler için temizle.

Hani biz İbrahim'e Evin (Kabe'nin) yerini belirtip hazırladığımız zaman (şöyle emretmiştik:) 'Bana hiç bir şeyi ortak koşma, tavaf edenler, kıyam edenler, rükua ve sücuda varanlar için Evimi tertemiz tut.'

(Ey Rasûlüm), hatırla o zamanı ki, biz Kâbe'nin yerini İbrahîm'e beyan etmiş ve ona: “-Bana hiç bir şeyi ortak koşma. Beyt'imi de tavaf edenler için, orada oturanlar, rükû ve secdeye varanlar için iyice temizle.” diye vahy etmiştik.

Ve hatırla ki; Biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini bir sığınak ve merkez yaptık. Ona: “Hiçbir şeyi Bana eş koşma, evimi tavaf edenler, kıyam edenler, rükû ve secde edenler için temiz tut” (dedik.)

İbrâhim'e Kâbe'nin yerini gösterip şöyle dediğimiz anı hatırla: “Bana hiçbir şeyi ortak koşma, tavaf edenler, orada kıyama duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temizle!”[342]

[342] Kâbe’nin yeniden inşası hakkında kısa bir bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIII, 68-69.

Hani, biz İbrahim'e evin yerini göstererek demiştik ki: «Bir şeyi sen bana eş tutmayasın, gelenlerçin, burda oturanlarçin, rükû edenlerçin, secde edenlerçin evimi arıtasın !»

Hani Biz, İbrahim'in (inşa etmesi) için İbadet Evi'nin kurulacağı yeri gösterdiğimiz zaman; “Bana hiçbir şeyi ortak koşmadığın gibi, Mabedimi de tavaf edecekler ve (ona doğru) kıyama durup rükû ve secdeye kapanacaklar için (şirkten) temiz tutacaksın!” (demiştik).

Ayette geçen “mabedimi temiz tutacaksın!” ifadesinin ilk bakışta Kâbe’yi maddi kirlerden temizlemek için verilmiş bir buyruk olduğu düşünülse de aslın... Devamı..

Yâd it ki biz İbrâhîm’e beyt-i şerîfin yerini göstermiş ve " ’İbâdet ider iken bize başka hiç bir şey işrâk itme. Benim beytimi tavaf idenler ve rükû’ ve secde ile ’ibâdet iyleyenler içün muhâfaza it." dimiş idik.

"Bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, orada kıyama duranlar, rüku edenler ve secdeye varanlar için Evimi temiz tut" diye İbrahim'i Kabe'nin yerine yerleştirmiştik.

Hani biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini, “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle” diye belirlemiştik.

İbrâhim’i Beytullah’ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik: “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut.

Bir zamanlar İbrahim'e Beytullah'ın yerini hazırlamış ve (ona şöyle demiştik): Bana hiçbir şeyi eş tutma; tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû ve secdeye varanlar için evimi temiz tut.

İbrahim'i Evin (Kabe'nin) mekanına yerleştirmiştik: "Bana hiç bir şeyi ortak etme. Evimi de, ziyaretçiler, orada yerleşenler, rukü ve secde edenler için temizle."

Bir zamanlar Kâbe'nin yerini İbrahim'e şu şekilde hazırlamıştık: Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, orada (kıyama) duranlar, ruku edenler ve secdeye varanlar için evimi tertemiz et.

Hem unutma o vakti ki o beytin yerini İbrahime şöyle diye hazırlamıştık: sakın bana hiç bir şey şirk koşma, ve beytimi dolaşanlar ve duranlar ve ruküa sücude varanlar için tertemiz et

Bir zamanlar İbrâhîm’e, (yeniden inşa etmesi için) Beyt’in (Kâbe’nin) yerini göstermiş (ve ona şöyle vahyetmiş) tik: “(Hayatının hiçbir döneminde,) bana hiçbir şeyi ortak koşma (yıp, kalbini manen tertemiz tuttuğun gibi), Kâbe’yi de tavaf edecekler, kıyama duracaklar, rükû ve secde edecekler için (putlardan ve maddî pisliklerden) temiz tut.

Bir zamanlar İbrahim'e evin¹ yerini göstererek; “Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Evimi tavâf edenler, kaim olanlar², rukû³ edenler, secde edenler⁴ için arındır.”5 demiştik.

1- Kâbe\nin. 2- Salat için ayakta durarak, 3- Eğilerek. 4- Yere kapanarak kulluklarını yalnızca bana has kılanlar için. 5- Evimi her türlü şir... Devamı..

Hatırla o zamanı ki biz Beytin yerini İbrâhîme: «Bana hiç bir şey'i eş tutma, Beytini tavaaf edenler, kıyam edenler, rükû' ve sücûd edenler için iyice temizle» diye merci' yapmışdık.

Ve bir zaman İbrâhîm'e, (tufandan dolayı nerede olduğunu bulamadığı) Beyt'in(Kâ'be'nin) yerini (onu yeniden binâ etmesi için) göstermiş (ve ona şöyle emretmiş)tik: “Bana hiçbir şeyi ortak koşma! Tavâf edenler, (o bölgede) oturanlar (yerli olanlar), rükû' ve secde edenler için beytimi temiz tut!”

Biz İbrahim’i, bana hiçbir şeyi ortak koşma ve tavaf edenler, (namaz için) ayakta duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut diye, beytin bulunduğu yere yerleştirmiştik.

O gün biz İbrahim’e bu Ev’in yerini göstermiş: "Bana eş koşmayın, Ev’i yüz sürenler, yalvarıya duranlar, rükü edenler, secde edenler için arı tutun" demiştik.

Hani biz, İbrahim/e Beyt-i Mükerrem/in yerini göstermiştik [²], ona demiştik: Bana hiçbir şeyi şerik koşma; evimi tavaf, Mekke/de ikamet, rükû ve secde edenler için temizle.

[2] Veya ibadet için merci kılmıştık.

Hani Biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini belirlemiş ve (şöyle buyurmuştuk): “Bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temiz tut!”¹⁴

14 Krş. Bakara, 2/196; Âl-i İmrân, 3/97; İbrâhim, 14/37

Hani biz İbrahim'e, evin (Kâbe'nin) yerini belirtip hazırladığımız zaman, “Bana hiç bir şeyi ortak koşma ve yolcular, yerliler ve rükû ederek secdeye varanlar için evimi temiz tut (diye emretmiştik).”

Hani Biz İbrahim’e, Kâbe’nin kurulacağı yeri gösterip onu bu göreve hazırlarken, “Ey İbrahim!” demiştik, “Hiçbir şeyi ve hiç kimseyi bana ortak koşmave ortak koşulmasına izin verme! Evimi, onu tavaf eden, huzurumda saygıyla kıyama duran, rükûya eğilen ve secdeye kapananlar için her türlü maddî ve mânevî kirden arındırarak tertemiz tut!”

Hani, Beyt’in mekânına İbrahim’i yerleştirdik ki:
-“Hiçbir şeyi bana şirk / ortak koşma! Tavaf Edenler, Kıyama Duranlar, Secdeli Rukü’ Edenler için evimi temiz tut!”.

Hatırlar mısın hani Kabe’nin yerine konuşlandırdığımızda İbrahim’e: " hiçbir şeyi benimle bir tutma! ayrıca tavafçılar için, saygı duruşunda bulunanlar için, rüku ve secde ile ibadet edenler için evimi temiz tut " demiştik

Hani İbrahim’e Kâbe’nin yerini gösterirken; "Bana hiçbir şeyi ortak koşma! Evimi tavaf edenler, salat-ı ikame edenler, yasalarıma uyanlar, emirlerimi her şeyden üstün tutanlar için temizle" demiştik.

Hani İbrahim’e Evin (Kâbe’nin) yerini göstermiş (şöyle demiştik): “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut! [*]

Benzer mesaj: Bakara 2:125.

(Bir zamanlar) Biz İbrahim’e (Allah’ın) evi (Kâbe)’nin yerini belirleyince:¹ “Bana hiç bir şeyi ortak koşma.² Tavaf edenler, kıyama duranlar, rükûya (ve) secdeye varanlar için evimi temiz tut³...”

1 Bu ifadeden, Kabenin daha önce Hz. Âdem döneminde yapıldığı ve tekrar yapılması için Hz. İbrahime yerinin bildirildiği rahatlıkla anlaşılmaktadır.2 ... Devamı..

Çünkü, İbrahim’e bu İbadet Evi’nin ³⁴ kurulacağı yeri gösterdiğimiz zaman [o’na demiştik ki:] “Bana kimseyi ortak koşma! ³⁵ Ve Benim Mâbedimi, onu tavaf edecek olanlar için, onun önünde [Rablerini tazim ve tefekkür ederek] dikilip duranlar için, saygıyla eğilenler ve yere kapananlar için temiz tut!” ³⁶

34 Yani, Kâbe’nin; bkz. 2:125 hk. 102. not.35 Hz. İbrahim’in Allah’a herhangi bir varlığı ortak koşmaktan bütünüyle uzak olduğu yolundaki sık tekrarla... Devamı..

Hani biz İbrahim’e Kâbe’nin yerini gösterdiğimizde ona: – Sakın bana hiç bir şeyi ortak ederek şirk koşma ve beytimi, tavaf edecekler, kıyama duracaklar, rükû ve secde edecekler için temiz tut, diye emretmiştik. 2/124...144, 3/96- 97, 22/28- 29

Hani Biz, İbrahim’in (inşâ ve ihya etmesi) için bu İbadet Evi’nin yerini tesbit ettiğimiz zaman şöyle demiştik: “Bana hiçbir şeyi şirk koşmadığın gibi, Mabedimi de tavaf edecekler ve (ona doğru) kıyama durup rükû ve secdeye kapanacaklar için (şirkten) temiz tutacaksın!”[²⁸²⁵]

[2825] Âyetin sonundaki “Mabedimi temiz tutacaksın” emrinden ve daha başka âyetlerden (3:96; 14:37), Hz. İbrahim’e gösterilen mekânın, geçmişte de ayn... Devamı..

Bir zamanlar İbrahim'e; Kabe'nin yerini hazırlamış ve "Bana hiçbir şeyi ortak koşma, tavaf edenler, kıyama duranlar, rüku edenler ve secdeye varanlar için evimi temiz tut.

Bir zamanlar İbrâhim’i Beyt’de (Ka’be mekanında) barındırıp: "Bana hiçbir şeyi ortak koşma ve tavâf edenler, ayakta duranlar, rükû’ ve secde edenler için Evimi temizle. " (demiştik).

Ve yâd et ki, İbrahim'e Beyt-i Şerif'in yerini bir makam kılmıştık, «Bana bir şeyi şerik koşma ve Benim beytimi tavaf edenler için ve mukim olanlar için ve rükû ve secde edenler için tertemiz tut,» diye (hazırlamıştık).

26, 27, 28. Zira Biz vaktiyle İbrâhim'e Beytullahın yerini belirlediğimiz zaman: “Sakın Bana hiç bir şeyi ortak koşma ve Ben'im Mâbedimi tavaf ederken, kıyamda, rükûda veya secdede olarak ibadet edenler için tertemiz tut! ” Hem bütün insanları hacca dâvet et ki gerek yaya, gerek uzak yollardan gelen yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de bunun kendilerine sağlayacağı çeşitli faydaları görsünler ve Allah'ın kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık hayvanları, belirli günlerde Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Siz de onların etinden hem kendiniz yiyin, hem de yoksula ve fakire yedirin. [3, 96-97; 2, 127; 2, 198; 6, 143] {KM, Levililer 1, 9. 13. 17}

Hac veya umre niyetiyle mîkatlarla belirlenen Hareme yani kutsal bölgeye ihramsız girilmesi haramdır. Fakat Kâbeyi ziyaret gayesiyle gelmeyenler hakkı... Devamı..

Bir zamanlar İbrahim'i Beyt(Ka'be'n)in yerine kondurmuş(ve ona şöyle emretmiş)tik: "Bana hiçbir şeyi ortak koşma ve tavaf edenler, ayakta duranlar, rüku' ve secde edenler için Evimi temizle."

Vaktâ ki biz, İbrâhîm'e beytin mahallini ta'yîn ve irâe ile didik: "Bana hiç bir şeyi şerîk itme, tavaf idenler ve orada kıyâm, rükû' ve secde iyleyenler içün beytimi tathîr it.

İbrahim’e Beyt’in yerini gösterdiğimiz zaman, “Bana hiçbir şeyi ortak sayma; tavaf edenler, kıyam, rüku ve secde edenler için Beytimi temiz tut” demiştik.

Hani İbrahim'e:- Bana hiç bir şeyi şirk koşma, tavaf edenler, kıyama duranlar, rükû ve secde edenler için Beytimi temiz tut, diye Kâbe'nin yerini hazırlamıştık.

Vaktiyle Biz İbrahim'e Beytin yerini göstermiş ve şöyle buyurmuştuk: “Hiçbir şeyi Bana ortak koşma; Beytimi de, tavaf edenler, Allah huzurunda duranlar, rükû ve secde edenler için temiz tut.

Bir zamanlar İbrahim için, o evin yerini, şöyle diyerek hazırlamıştık: Bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi; tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükû-secde edenler için temizle.

daħı ol vaķt kim bellü eyledük ibrāhįm’e ev yirini kim “ortaķ eyleme baña neseneyi daħı arıtı ev’ümi, ŧavāf eyleyenlere. daħı ŧuranlara daħı ruķū' eyleyenlere sucūd eyleyenlere”.

Ẕikr eyle yā Muḥammed ol güni ki bellü eyledük İbrāhīme Ka‘be yirini.Baña şirk getürme, didük. Daḫı benüm evümi arıt, didük ṭavāf idenler‐çün,ayaḳ üstine duranlar‐çun, daḫı rükū‘ ve sücūd idenler içün.

(Ya Rəsulum!) Yadına sal ki, bir zaman İbrahimə Kə’bənin yerini bildirib belə buyurmuşduq: “Mənə heç bir şeyi şərik qoşma, evimi təvaf edənlər, namaza duranlar, rüku edən və səcdəyə qapananlar (namaz qılanlar) üçün (bütlərdən) təmizlə!”

And (remember) when We prepared for Abraham the place of the (holy) House, saying: Ascribe thou no thing as partner unto Me, and purify My House for those who make the round (thereof) and those who stand and those who bow and make prostration.

Behold! We gave the site,(2797) to Abraham, of the (Sacred) House, (saying): "Associate not anything (in worship) with Me; and sanctify My House for those who compass it round,(2798) or stand up, or bow, or prostrate themselves (therein in prayer).

2797 The site of Makkah was granted to Abraham (and his son Isma'i 1) for a place of worship that was to be pure {without idols, the worship being pai... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.