8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 16. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vekeżâlike enzelnâhu âyâtin beyyinâtin veenna(A)llâhe yehdî men yurîd(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İşte Biz Onu (Kur'an'ı) böyle apaçık ayetler olarak indirdik; şüphesiz Allah, dilediğini hidayete yöneltir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

İşte biz, apaçık ayetleri böyle indirdik ona ve şüphe yok ki Allah, dilediğini doğru yola sevk eder.

Abdullah Parlıyan Meali

İşte böylece biz, O kitabı apaçık ayetler halinde indirdik ve bundan böyle, Allah doğru yola ulaşmayı isteyen kimseyi, doğru yola yöneltecektir.

Ahmet Tekin Meali

İşte biz, Kur'ân'ı böyle açık seçik âyetler halinde indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletme lütfunda bulunur.

Ahmet Varol Meali

İşte böylece onu (Kur'an'ı) apaçık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir.

Ali Bulaç Meali

İşte biz onu (Kur'an'ı) apaçık ayetler olarak indirdik; şüphesiz Allah, dilediğini hidayete yöneltir.

Ali Fikri Yavuz Meali

İşte biz Kur'ân'ı apaçık âyetler halinde indirdik. Şüphe yok ki, Allah, dilediğine hidayet eder.

Bahaeddin Sağlam Meali

Biz böylece, bu Kur’anı açık ayetler olarak indirdik. Ve şüphesiz Allah, istediğini doğru yola iletendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

İşte böyle biz, Kur'ân'ı apaçık âyetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah dileyeni doğru yola iletir.

Besim Atalay Meali (1962)

İşte böyle onu biz, açık âyetlerle indirmişizdir, Allah dilediğin doğru yola iletir

Cemal Külünkoğlu Meali

İşte biz (bir kin ve muhalefet karşısında insanların irşadı için) Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah, dileyeni doğru yola iletir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İşte böylece Kuran'ı apaçık ayetler olarak indirdik. Allah, şüphesiz, dilediğini doğru yola eriştirir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Böylece biz Kur’an’ı apaçık âyetler hâlinde indirdik. Şüphesiz Allah, dilediğini doğru yola iletir.

Diyanet Vakfı Meali

İşte böylece biz o Kur'an'ı açık seçik âyetler halinde indirdik. Gerçek şu ki Allah dilediği kimseyi doğru yola sevkeder.

Edip Yüksel Meali

Böylece, biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. ALLAH dilediğini ve dileyeni doğruya ulaştırır.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İşte biz onu (Kur'ân'ı) böylece, apaçık âyetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve işte biz onu böyle «âyâti beyyinat» olarak indirdik ve çünkü Allah istediğine hidayet eder

Erhan Aktaş Meali

Onu apaçık ayetler olarak indirdik. Allah, dileyen kimseye doğru yolu gösterir.

Hasan Basri Çantay Meali

İşte biz onu (Kur'ânı) böyle açık açık âyetler haalinde indirdik. Şübhesiz ki Allah (ancak) kimi dilerse ona hidâyet eder.

Hayrat Neşriyat Meali

İşte onu (Kur'ân'ı) böyle apaçık âyetler hâlinde indirdik; şübhesiz ki Allah,(hikmetine binâen, kendi lûtfundan) dilediğine hidâyet verir.(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

Böylece sana o (Kuran) nu, apaçık ayetler halinde indirdik. Elbetteki Allah isteyeni doğru yola iletir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

İşte bunun gibi biz, Kur/an/ı apaçık âyât olarak inzal ettik. Allah dilediğine hidayet eder.

Kadri Çelik Meali

İşte biz onu (Kur'an'ı) apaçık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah, dilediğini hidayete yöneltir.

Mahmut Kısa Meali

İşte Biz bu Kur’an’ı, böyle apaçık ayetler şeklinde indirdik. Hiç kuşkusuz Allah, samîmî olarak doğruya, gerçeğe ulaşmak isteyenleri inkâr ve cehâlet karanlıklarından kurtarıp doğru yola iletecektir. Nitekim, mahşer gününde sizi kavminize, soyunuza, kültürünüze göre değil, göndermiş olduğu ayetlere karşı gösterdiğiniz tavra ve ortaya koyduğunuz iyi-kötü davranışlara göre değerlendirecektir:

Mehmet Okuyan Meali

İşte böylece biz onu (Kuranı) apaçık ayetler hâlinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dileyeni (layık gördüğünü) doğru yola ulaştırır.**

Mehmet Türk Meali

İşte o (Kur’an’ı) apaçık âyetler olarak Biz indirdik.1 Şüphesiz dilediğine hak yolu, ancak Allah gösterir.*

Muhammed Esed Meali

Bu [ilahî öğretiyi] Biz işte böyle apaçık mesajlar şeklinde indirdik; artık (bundan böyle) Allah, [doğru yola ulaşmayı] isteyen kimseyi doğru yola yöneltecektir. 17

Mustafa Çavdar Meali

İşte biz böylece Kuran’ı apaçık belgeler olarak indirdik. Hiç kuşku yok ki Allah dileyene doğru yolunu gösterir. 2/99, 6/104, 10/108, 24/34, 54/17

Mustafa İslamoğlu Meali

İşte böylece Biz, bu (mesajları) hakikatin apaçık belgeleri olarak indirmiş bulunuyoruz; ama şu da bir gerçek ki, Allah isteyen/istediği kimseyi doğru yola yöneltir.[2811]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve işte O'nu böyle açık açık âyetler olarak indirdik. Ve şüphe yok ki Allah dilediğine hidâyet eder.

Suat Yıldırım Meali

İşte Biz Kur'ân'ı, böyle açık âyetler halinde indirdik. Gerçek şu ki Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.

Süleyman Ateş Meali

Ve işte biz Kur'an'ı böyle açık açık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah, dilediğini doğru yola iletir.

Süleymaniye Vakfı Meali

İşte böyle… Biz onu (Kitabı), birbirini açıklayan ayetler olarak indirdik. Doğrusu Allah, o yolu tercih eden kimseyi[*] yoluna kabul eder.*

Şaban Piriş Meali

Nitekim, Kur'an'ı apaçık belgeler olarak indirdik. Allah dilediğine doğru yolu gösterir.

Ümit Şimşek Meali

Kur'ân'ı Biz böylece apaçık âyetler halinde indirdik. Şurası muhakkak ki, Allah dilediğini doğru yola iletir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Biz onu, böylece açık-seçik ayetler halinde indirdik. Kuşkusuz, Allah, dilediğine/dileyene kılavuzluk eder.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı andayuķ indürdük ķur’ān’ı āyetler bellüler. daħı bayıķ Tañrı ŧoġru yol gösterür aña kim diler.

Bunyadov-Memmedeliyev

Biz (Qur’anı) beləcə açıq-aşkar ayələr şəklində nazil etdik. Allah dilədiyini doğru yola müvəffəq edər.

M. Pickthall (English)

Thus We reveal it as plain revelations, and verily Allah guideth whom He will.

Yusuf Ali (English)

Thus have We sent down(2787) Clear Sings; and verily Allah doth guide whom He will!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.