17 Ocak 2022 - 14 Cemaziye'l-Ahir 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 16. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vekeżâlike enzelnâhu âyâtin beyyinâtin veenna(A)llâhe yehdî men yurîd(u)

İşte biz, apaçık ayetleri böyle indirdik ona ve şüphe yok ki Allah, dilediğini doğru yola sevk eder.

İşte Biz Onu (Kur’an’ı) böyle apaçık ayetler olarak indirdik; şüphesiz Allah, dilediğini hidayete yöneltip eriştirir.

İşte böylece biz, O kitabı apaçık ayetler halinde indirdik ve bundan böyle, Allah doğru yola ulaşmayı isteyen kimseyi, doğru yola yöneltecektir.

İşte biz, Kur'ân'ı böyle açık seçik âyetler halinde indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletme lütfunda bulunur.

İşte böylece onu (Kur'an'ı) apaçık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir.

İşte biz onu (Kur'an'ı) apaçık ayetler olarak indirdik; şüphesiz Allah, dilediğini hidayete yöneltir.

İşte biz Kur'ân'ı apaçık âyetler halinde indirdik. Şüphe yok ki, Allah, dilediğine hidayet eder.

Biz böylece, bu Kur’anı açık ayetler olarak indirdik. Ve şüphesiz Allah, istediğini doğru yola iletendir.

İşte böyle biz, Kur'ân'ı apaçık âyetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah dileyeni doğru yola iletir.

İşte böyle onu biz, açık âyetlerle indirmişizdir, Allah dilediğin doğru yola iletir

İşte biz (bir kin ve muhalefet karşısında insanların irşadı için) Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah, dileyeni doğru yola iletir.

Kur’an, kendisini “mubin/açık ve açıklayan” olarak ifade etmesine rağmen insanların onu anlaşılmaz olarak görmesi Ona yapılabilecek en büyük saygısızl... Devamı..

Biz Kur’ân’ı âşikâr âyetler ile inzâl iyledik. Allâh istediğini irşâd ider.

İşte böylece Kuran'ı apaçık ayetler olarak indirdik. Allah, şüphesiz, dilediğini doğru yola eriştirir.

Böylece biz Kur’an’ı apaçık âyetler hâlinde indirdik. Şüphesiz Allah, dilediğini doğru yola iletir.

İşte böylece biz o Kur'an'ı açık seçik âyetler halinde indirdik. Gerçek şu ki Allah dilediği kimseyi doğru yola sevkeder.

Böylece, biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. ALLAH dilediğini ve dileyeni doğruya ulaştırır.

Bu ayetin son bölümü iki anlama sahip olduğundan bu iki anlamı da yansıtmak istedik. Bak 16:93; 57:22.

İşte biz onu (Kur'ân'ı) böylece, apaçık âyetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir.

Ve işte biz onu böyle «âyâti beyyinat» olarak indirdik ve çünkü Allah istediğine hidayet eder

Onu apaçık ayetler olarak indirdik. Allah, dileyen kimseye doğru yolu gösterir.

İşte biz onu (Kur'ânı) böyle açık açık âyetler haalinde indirdik. Şübhesiz ki Allah (ancak) kimi dilerse ona hidâyet eder.

İşte onu (Kur'ân'ı) böyle apaçık âyetler hâlinde indirdik; şübhesiz ki Allah,(hikmetine binâen, kendi lûtfundan) dilediğine hidâyet verir.(1)

(1)“Dalâletin gāyet müdhiş ma‘nevî elemini hisseden bir adama, îmân ile hidâyet ihsân etmek; eğer tevhîd (Allah’ın birliği) nazarıyla bakılsa, birden ... Devamı..

Böylece sana o (Kur’an) nu, apaçık ayetler halinde indirdik. Elbetteki Allah isteyeni doğru yola iletir.

İşte Biz Kur’an’ı böyle açıklayıcı belgeler olarak bildirdik. Doğrusu Allah kimi dilerse onu doğru yola iletir.

İşte bunun gibi biz, Kur/an/ı apaçık âyât olarak inzal ettik. Allah dilediğine hidayet eder.

İşte biz onu (Kur'an'ı) apaçık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah, dilediğini hidayete yöneltir.

İşte Biz bu Kur’an’ı, böyle apaçık ayetler şeklinde indirdik. Hiç kuşkusuz Allah, samîmî olarak doğruya, gerçeğe ulaşmak isteyenleri inkâr ve cehâlet karanlıklarından kurtarıp doğru yola iletecektir. Nitekim, mahşer gününde sizi kavminize, soyunuza, kültürünüze göre değil, göndermiş olduğu ayetlere karşı gösterdiğiniz tavra ve ortaya koyduğunuz iyi-kötü davranışlara göre değerlendirecektir:

İşte böyle, onu beyyinat / açıklayıcı ayetler olmak üzere indirdik.
Allah, isteyeceği kimseyi / isteyen kimseyi hidayete eriştiriyor.

Biz böyle örnekler vererek Kur’an’ı apaçık ayetler halinde gönderdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir.

İşte böylece biz onu (Kur’an’ı) apaçık ayetler hâlinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dileyeni (layık gördüğünü) doğru yola ulaştırır. [*]

Bu ayet hidayetin dileyenlere verileceğinin apaçık delilidir. Benzer mesajlar: Ra‘d 13:27; İbrâhîm 14:4; Nahl 16:93; Müddessir 74:31.

İşte o (Kur’an’ı) apaçık âyetler olarak Biz indirdik.¹ Şüphesiz dilediğine hak yolu, ancak Allah gösterir.

1 Âyetin bu bölümü, “İşte Biz, o (Peygambere) apaçık mûcizeler indirdik...” şeklinde de tercüme edilebilir.

Bu [ilahî öğretiyi] Biz işte böyle apaçık mesajlar şeklinde indirdik; artık (bundan böyle) Allah, [doğru yola ulaşmayı] isteyen kimseyi doğru yola yöneltecektir. ¹⁷

17 Yahut: “Allah dilediği kimseyi doğru yola yöneltir”. Yukarıda benimsediğimiz karşılık hususunda bir açıklama için bkz. 14:4 hk. 4. not.... Devamı..

İşte biz böylece Kuran’ı apaçık belgeler olarak indirdik. Hiç kuşku yok ki Allah dileyene doğru yolunu gösterir. 2/99, 6/104, 10/108, 24/34, 54/17

İşte böylece Biz, bu (mesajları) hakikatin apaçık belgeleri olarak indirmiş bulunuyoruz; ama şu da bir gerçek ki, Allah isteyen/istediği kimseyi doğru yola yöneltir.[2811]

[2811] Men ile birlikte gelen yeşâ’ fiilinin çift özneyi gören konumu için bkz: 10:25, not 44. Zımnen: ‘Allah isteyen ve hak eden kimseyi, doğru yola ... Devamı..

Ve işte O'nu böyle açık açık âyetler olarak indirdik. Ve şüphe yok ki Allah dilediğine hidâyet eder.

İşte Biz Kur'ân'ı, böyle açık âyetler halinde indirdik. Gerçek şu ki Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.

Ve işte biz Kur'an'ı böyle açık açık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah, dilediğini doğru yola iletir.

İşte böyle… Biz onu (Kitabı), birbirini açıklayan ayetler olarak indirdik. Doğrusu Allah, o yolu tercih eden kimseyi[*] yoluna kabul eder.

[*] Allah istediği kimseyi yoluna kabul eder. Yaptığından sual olunmayacak olan Allah hem kendisi hem de yarattıkları için kural koyduğunu ve bu çerçe... Devamı..

Nitekim, Kur'an'ı apaçık belgeler olarak indirdik. Allah dilediğine doğru yolu gösterir.

Kur'ân'ı Biz böylece apaçık âyetler halinde indirdik. Şurası muhakkak ki, Allah dilediğini doğru yola iletir.

Biz onu, böylece açık-seçik ayetler halinde indirdik. Kuşkusuz, Allah, dilediğine/dileyene kılavuzluk eder.

daħı andayuķ indürdük ķur’ān’ı āyetler bellüler. daħı bayıķ Tañrı ŧoġru yol gösterür aña kim diler.

Anuñ gibi indürdük Ḳur’ānı beyān idici āyetler. Tañrı Ta‘ālā doġru yol göste‐rür kime dilese.

Biz (Qur’anı) beləcə açıq-aşkar ayələr şəklində nazil etdik. Allah dilədiyini doğru yola müvəffəq edər.

Thus We reveal it as plain revelations, and verily Allah guideth whom He will.

Thus have We sent down(2787) Clear Sings; and verily Allah doth guide whom He will!

2787 Instead of plotting against Allah's Messenger, the Unbelievers should observe the Clear Signs which he has brought and obey and follow the Guidan... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.