22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yâ eyyuhâ-nnâsu-ttekû rabbekum(c) inne zelzelete-ssâ’ati şey-un ‘azîm(un)

Ey insanlar, çekinin Rabbinizden, şüphe yok ki kıyametin sarsıntısı, pek büyük birşeydir.

Ey insanlar! Rabbinizden (saygı ile) korkup (kaygı ile) sakının, çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı çok büyük (ve pek ürkütücü) bir şeydir. (Haşyet duyulması ve hazırlıklı olunması gereken bir hadisedir.)

Ey İnsanlar! Rabbinize karşı sorumluluk bilinci taşıyın. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı gerçekten korkunç olacak!

Sûre ürkütücü bir kıyamet sahnesi ile başlar, kalpleri titreten akılları baştan alan bir sarsıntı, sonra diriliş ve ilâhî adalet gereği yapılanların k... Devamı..

Ey insanlar, Rabbinize sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azâbından korunun. Kıyametin kopacağı andaki deprem Rabbinizin kanunlarının eseri çok müthiş bir olaydır.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 33/11; 56/4, 6; 69/14-15; 99/1-2.

Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Doğrusu kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir.

Ey insanlar, Rabbinizden korkup-sakının, çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir.

Ey insanlar! Rabbinizden korkun (azabından sakınınız da O'na ibadet edin). Şüphe yok ki, o kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir, korkunçtur.

Ey insanlar! Rabbinizin azabından sakının. Şüphesiz kıyamet depremi çok büyük bir şeydir.

Ey insanlar! Rabbinize saygı gösterin! Çünkü son saatin sarsıntısı gerçekten büyük olacaktır.[339][340]

[339] Hacc sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIII, 13.[340] Takvâ hakkında kısa bir bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFS... Devamı..

Ey insanlar; Tanrınızdan sakının, kıyametin depremi, bir ulu nesne

Ey İnsanlar! Rabbinizin öngördüğü şekilde yaşayın. Çünkü son saatin (kıyametin) sarsıntısı pek büyük bir şeydir! 

Bkz. 56/4-5, 69/14-15, 99/1-2

Ey insânlar! Rabbinizden korkınız zîrâ sa’atin (kıyâmetin) zelzelesi pek müdhîş olacakdır.

Ey insanlar! Rabbinizden sakının; doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük şeydir.

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir.

Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir!

Ey halk, Rabbinize saygı gösteriniz, çünkü Saatin (dünyanın sonunun) depremi korkunç bir şeydir.

Ey İnsanlar! Rabbinizden sakının; şüphesiz o kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir.

Ey o bütün insanlar! Rabbınıza korunun, çünkü o saat zelzelesi çok büyük bir şeydir

Ey insanlar! Rabb'inize karşı takva sahibi olun. Kuşkusuz, o Sa'atin¹ şiddetli sarsıntısı çok büyük bir şeydir.

1- Kıyamet\in.

Ey insanlar, Rabbiniz (in azabın) dan sakının. Çünkü o saatin zelzelesi büyük bir şeydir.

Ey insanlar! Rabbinizden sakının! Çünki kıyâmetin zelzelesi, pek büyük (korkunç)bir şeydir.

Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Kıyamet günü sarsıntısı, gerçekten büyük bir olaydır.

Ey insanlar! Çalabınızdan sakının. Çünkü kalkış saatinin sarsıntısı korkunç olacaktır.

Ey nâs! Rabbinizden sakının, çünkü kıyamet sarsıntısı müthiş bir şeydir.

[1] Bir kısmı Medine'de, bir kısmı Mekke'de nâzil olmuş 78 âyettir.

Ey insanlar! Rabbinizden korkup sakının; çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir.

(Medine’de nazil olmuştur ve 78 ayettir. Bu surede, hac farizasının daha önce Hz. İbrahim tarafından başlatıldığından ve Hz. Muhammed (s.a.a) tarafınd... Devamı..

Ey insanlar, Rabb’inizden gelen ilkeler doğrultusunda yaşayın, dürüst ve erdemlice davranışlar göstererek, kötülüğün her çeşidinden titizlikle sakının! Çünkü kıyâmetin sarsıntısı gerçekten çok korkunçtur! Öyle ki:

Büyük bir kısmı Mekke döneminin sonunda, bazı ayetleri de hicret esnasında ve hicretten sonra indirilmiştir. Yirmi yedinci ayet ve devamında hac ibâde... Devamı..

Ey İnsanlar!
Rabbinizden sakınıp korunun!
Saat’in sarsıntısı, çok büyük bir şeydir.

Ey insanlar! Allah'a karşı kendinizi sağlama alın. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir olaydır.

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Allah’ın yasalarına uyun! İnsanların çıkarlarına göre uydurduğu yasalara uymayın! Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyüktür. Arkasından Allah’ın yasalarına uyup uymadığınızdan hesaba çekileceksiniz.

Ey insanlar! Rabbinize karşı [takvâ]lı (duyarlı) olun! Şüphesiz ki o (Son) Saat’in sarsıntısı müthiş bir şeydir!

Ey insanlar! Rabbinize (karşı hata etmekten) sakının, çünkü kıyâmetin¹ sarsıntısı gerçekten çok büyük bir şeydir.

1 Sâat: Kelimesi, “az veya çok zaman” anlamına gelir. Ancak Kur’an’da genellikle “kıyamet” veya “kıyamet günü” anlamında kullanılmıştır.... Devamı..

EY İNSANLAR! Rabbinize karşı sorumluluk bilinci taşıyın; çünkü, Son Saat’in sarsıntısı, gerçekten korkunç olacak!

– Ey İnsanlar, Rabbinizin azabından korunun zira o saatin bu dünyanın bozulma sarsıntısı çok büyük bir şeydir. 7/187, 14/48, 16/77, 20/105...107, 21/97

EY insanlık! Rabbinize karşı sorumluluğunuzun farkında olun! Çünkü Son Saat’in depremi korkunç olacaktır![2786]

[2786] Vahiy dışında hiçbir kaynak, insanın ebedî istikbaline dair sahih bilgi taşıyamaz.

Ey insanlar! Rabbinizden korkunuz. Şüphe yok ki, Kıyametin zelzelesi, pek büyük bir şeydir.

Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Gerçekten kıyamet saatinin depremi müthiş bir olaydır! [99, 1-2; 69, 14-15; 56, 4, 6; 33, 11]

Ey insanlar, Rabbinizden korkun, çünkü (Duruşma) sa'ati(ni)n depremi, cidden korkunç bir şeydir.

Ey insanlar! Rabbinizden[1] çekinerek kendinizi koruyun. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir beladır.

[*] Sahibinizden

-Ey İnsanlar, Rabbinizden korkun, çünkü kıyamet sarsıntısı büyük bir şeydir.

Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük birşeydir.

Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet saatinin zelzelesi gerçekten çok büyük bir şeydir.

iy ādemįler! ya'nį mekke ehli ķorķuñ çalabuñuzdan bayıķ ķıyāmet zelze- lesi ulu nesenedür.

İy ādem oġlanları, sizi yaradan Allāhdan ṣaḳınuñuz. Taḥḳīḳ ḳıyāmetdeprenmesi ulu nesnedür.

Ey insanlar! Rəbbinizdən qorxun. (Allahın əzabından qorxub pis əməllərdən çəkinin, yalnız Ona ibadət və itaət edin). Həqiqətən, qiyamət gününün (axır saatın) zəlzələsi dəhşətli şeydir!

O mankind! Fear your Lord. Lo! the earthquake of the Hour (of Doom) is a tremendous thing.

O mankind! fear your Lord! for the convulsion of the Hour (of Judgment) will be a thing terrible!(2770)

2770 As an introduction to the spiritual meaning of various symbolic acts in this life, the serious issues involved are indicated by showing how terri... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.