2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 96. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Hattâ iżâ futihat ye/cûcu veme/cûcu vehum min kulli hadebin yensilûn(e)

Sonunda Ye'cüc ve Me'cuc'un seti açılınca ve onlar, her tepeden yeryüzüne saldırınca.

 Nihayet (kıyamet öncesi çıkacak fesat unsurları olan) Ye’cüc ve Me’cüc’ün önü açıldığı (Sedd’leri yıkıldığı) zaman, onlar her tepeden (yükseklerdensaldırıya geçip) akın edeceklerdir.

Nihayet yerleri Allah tarafından bilinen, kalabalık nüfuslarıyla ünlü iki toplum olan Ye'cüc ve Me'cüc'ün sedleri açılıp ta yeryüzünü dağılmaları için her tepeden saldıracakları

Onlar her dere ve tepeden akın edip çıkan Ye'cûc ve Me'cûc'ün seddinin, yollarının açıldığı zamana, kıyametin kopacağı âna kadar berzah âleminde kalırlar.

Nihayet Ye'cuc ve Me'cuc('un setleri) açıldığında onlar her tepeden akın ederler.

Yecuc ve Mecuc (un sedleri) açıldığında, onlar her bir tepeden akın ederler;

Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc'ün seddi açılıp da her tepeden saldırdıkları;

Nihayet Yecüc ve Mecüc’ün önü açılır. Onlar her tepeden akın ederler.

96,97. Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc setleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman, verilen gerçek söz yaklaştığında inkâr edenlerin gözleri donakalır! “Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz, bu durumdan habersizmişiz, hatta biz zâlim kimselermişiz” derler.[336]

[336] Ye’cûc ve Me’cûc hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XII, 52-54; XII, 516-520.

Ye'cuc, Me'cuc boşanarak, her tepeden aksa bile onlar yine dönemezler

Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler.

Bkz. 18/94-99Kehf suresi 18/949-99, ayetlerinde Hz. Zülkarneyn ’in mazlum kavimleri şerlerinden koruduğu Ye’cüc ve Me’cûc diye adlandırılan hak tanıma... Devamı..

Tâ bir vakte kadar ki Ye’cûc ve Me’cûc’e yol açılsun ve her dağdan sür’atle insünler. [1]

[1] Bunlar kıyâmet ’alâmâtındandır.

Yecüc ve Mecüc'ün seddi yıkıldığı zaman her dere ve tepeden boşanırlar.

Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc’ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler.

Nihayet Ye’cûc ve Me’cûc (sedleri) açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman;

Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc (sedleri) açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman;

Nihayet, Yecuc ve Mecuc'un önü açıldığı zaman, onlar her yönden saldırırlar.

Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc(un seddi) açıldığı zaman, ki onlar her dere ve tepeden akın edip çıkarlar.

Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc açılıb da her tepeden saldırdıkları

Nihâyet Ye’cûc ve Me’cûc’un önü (setleri) açıldığı zaman her tepeden akın ederler (saldırırlar).

Hatta Ye'cûc ve Me'cûc¹ yaygınlaşıp her tarafı kuşatma altına alıncaya kadar.

1- Ye\cûc ve Me\cûc, bir nitelemedir. Toplumsal kokuşmanın, topyekûn bir insanlığın tam bir “hercümerç” olması, ahlaki bozulmanın, sefaletin ve çökünt... Devamı..

96,97. Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc (un seddi) açılıb da her tepeden saldıracakları ve gerçek va'd olan (kıyamet) yaklaşdığı vakit, işte o zaman o küfr (ve inkâr) edenlerin gözleri hemen belerib kalacak, «Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gaflet içindeydik. Hayır, biz zaalim kimselerdik» (diyecekler).

96,97. Nihâyet Ye'cüc ve Me'cüc'ün (seddi) açıldığı ve onların her tepeden akın etmekte olduğu ve gerçek va'd (olan kıyâmet)in yaklaştığı zaman bir de bakarsın ki, inkâredenlerin gözleri (dehşetten) donuktur. “Eyvah bize! Hakikaten bundan gaflet içindeydik,(biz) bil'akis (nefsimize) zulmeden kimseler imişiz!” (derler).

Ancak ye’cüc ve me’cüc için kapılar açılıp da onlar her taraftan akın akın yeryüzüne dağılırlarsa helak edilmiş kasaba halkı da yeryüzünde yaşama geri döner.[19]

[19] Ye’cüc ve me’cüc’ün salınması, deyimsel olarak “Bir şeyin olmasının imkânsızlığını belirten” anlamında kullanılmıştır. Dilimiz Türkçe de “Balık k... Devamı..

Sonunda Yecuc ile Mecuç boşanıp da her tepeden akın edecekler.

Nihayet Ye/cüç ve Me/cüç seddi açılır, onlar [³] dağlardan, tepelerden sür/atle inerler.

[3] Halk ve Ye'cüç ve Me'cüç.

Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc’ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler.³⁴

34 Bir toplumun kıyameti yaklaştığında, o toplumun içindeki anarşi ve terör odakları saldırıya geçiyor. Bkz. Kehf, 18/94

Ye'cüc ve Me'cüc (seddi) açılıncaya ve onlar her tepeden akın ettiği zamana kadar (zalimler asla dönmezler).

(Peygamber (s.a.a) Ye’cüc ve Me’cüc’ün ortaya çıkmasından sonra kıyametin çok yakın olacağını, nasıl hamile bir kadın gününü tamamladığında akşam saba... Devamı..

Ta ki, Ye’cüc ve Me’cüc denilen hak hukuk bilmez istîlacı toplumlar onları engelleyen setler yıkılıp açılınca, sanki bütün dünyayı ele geçirmek üzere her tepeden akın akın insanlar üzerine saldıracaklar. Böylece insanlık, tüm dünyayı kuşatan müthiş bir bunalım ve kargaşanın pençesine düşecek.

Sonunda Ye’cûc ve Me’cûc açıldığı zaman her tepeden çözülüp akarlar.

Ye'cûc ve Me'cûc’un [3] önü açılacak ve her tepeden sel gibi akacaklar.

Ye’cüc ve Me’cüc’ü de hatırla! Onların önü açıldığı zaman her tepeden akın ederlerdi.

Sonunda [Ye’cûc] ve [Me’cûc] [*] (setleri) açıldığı, onlar her tepeden akın ettiği,

Ye’cûc ve Me’cûc ifadesi, bir kez de Kehf 18:94-99. ayetlerde geçmekte ve her dönemin olumsuz insan tipini nitelendirmektedir. Bu yüzden, ayetin tercü... Devamı..

96,97. Ye’cuc ve Me’cuc(un setleri)¹ açılıp da onlar, her bir tepeden akın etmeye başlayınca ve gerçekten vâdedilen (kıyamet anı) yaklaşınca,² bir de bakarsın ki kâfirler, gözleri yuvalarından fırlamış bir şekilde: “Yazıklar olsun bize, biz bu (kıyamet) anından tam bir gaflet içerisindeymişiz ve (üstelik bir de) bizler, (hakikaten) zâlimlerdenmişiz.” derler.

1 Celâleyn, Kurtubî2 Bu ifâdeden, “Ye’cuc ve Me’cuc’un,” kıyametin alametlerinden olabileceği anlaşılmaktadır. Ancak bunun nasıl olacağı ile ilgili el... Devamı..

Tâ ki, Yecüc ve Mecüc’ün [dünyaya] salınıp, [yeryüzünün] her köşe[sin]den boşalacakları ⁹⁴ zamana kadar,

94 Yani, “Yecüc ve Mecüc”ün ortaya çıkışları temsîlinin, yaklaştığının habercisi olduğu Kıyamet Günü’ne kadar (bkz. 18. sure 100. not, özellikle notun... Devamı..

Nihayet o toplumun helakı için Yecüc ve Mecüc serbest bırakılır, her tepeden dalga dalga yayılırlar. 18/83...99

ta ki[²⁷⁷⁰] Ye’cuc ve Me’cuc’un salınıp,[²⁷⁷¹] her bir köşeden boşalacakları zamana dek…[²⁷⁷²]

[2770] 95 ve 96. âyetlere anlam verirken, onları birbirinin devamı olarak telakki ettik (Krş: Râzî). [2771] Futihattaki dişillik tâsı, metinde görü... Devamı..

Ye'cuc ve Me'cuc'un seddi açılıp, (İslam birliği bozulup) da, (o ne olduğu belirsiz halk topluluğu) her tepeden ve dereden akın ettikleri vakit;

Hatta Ye’cûc ve Me’cûc’un önü açıldığında ve onlar her tepeden akın etmeye başlarlar.

Ye'cüc ve Me'cüc açılıp da onlar her tepeden koşmaya başlayacakları zamana kadar (bu kavimlerin halleri devam eder).

96, 97. Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc'ün sedleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vâdin vaktinin yaklaştığı sıra, işte o zaman, kâfirlerin gözleri birden donakalır. “Eyvah, bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içinde idik, daha doğrusu kendimize zulmettik! ” diyecekler.

Nihayet Ye'cuc ve Me'cuc'un önü açıldığı ve onlar her tepeden akın etmeye başladıkları zaman,

Ve tâ ki Ye'cûc ve Me'cûc yolı açılır ve onlar her tepeden, her tarafdan hücûm iderler.

(Onlardaki bu durum Kıyamet günü) Yecuc ile Mecuc’un[1](kabirleri) açılıncaya kadar sürer. O zaman her bir tümsekten[*2] çıkar, hızla giderler.

[*] Yecuc ve Mecuc bütün kafirler için kullanılan ortak isimdir. Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kıyamet günü Aziz ve Celil olan Allah: "Ey Adem" diy... Devamı..

Ne zaman ki Yecüc ve Mecüc serbest bırakılır, her tepeden ve dereden sel gibi akarlar.

Nihayet Ye'cüc ile Me'cüc'ün önü açılır ve herbir tepeden akın ederler.(18)

(18) Bir kıyamet alâmeti olarak anıldığı anlaşılan Ye’cüc ve Me’cüc için âyetlerde daha fazla ayrıntı bulunmamakta, hadislerde geçen tarifler ise, yor... Devamı..

Ye'cûc ve Me'cûc'ün önü açıldığı zaman onlar, her tepeden akın ederler.

96-97. tā ol vaķt kim açıla yecüc daħı mecüc yol ḥalde kim yüce yirden yilişürler yaķın oldı ḥaķ va'desi ya'nį ķıyāmet pes anda açılup ķalıcıdur gözleri anlaruñ kim kāfir oldılar “iy 'aźābumuz! ya'nį eyideler olduġ-ıdı ġāfilliķ içinde bundan belki olduġ-ıdı žālimler”.

Ḳaçan Ye’cūc ve Me’cūc açılsa, daḫı anlar her ṭarafdan maḥşer yirine ge‐lürler.

Nəhayət, Yə’cuc-Mə’cüc (səddinin) açılıb (dağılıb) onlar hər tərəfdən (alçaq və yüksək təpələrdən) sür’ətlə (məhşərə) axışdıqları zaman;

Until, when Gog and Magog are let loose, and they hasten out of every mound.

Until the Gog and Magog (people)(2753) are let through (their barrier), and they swiftly swarm from every hill.

2753 For Gog and Magog see n. 2439 to 18:94. Their geographical position was discussed in Appendix VI. Here I do not think we are concerned with their... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.