24 Mayıs 2024 - 16 Zi'l-ka'de 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 72. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vevehebnâ lehu ishâka veya’kûbe nâfile(ten)(s) vekullen ce’alnâ sâlihîn(e)

Ve ona İshak'ı verdik, Yakup'u da istemeden ihsan ettik ve hepsini de temiz ve iyi kişiler kıldık.

Ona İshak’ı armağan ettik, üstüne de (hibe ve hediye olarak) Yakub’u (verdik); her birini salihlerden kıldık.

O İbrahim'e, İshâk'ı üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik ve bunların herbirini temiz ve dürüst kişiler kıldık.

Ona İshak'ı bağışladık. Üstelik dileğinden de fazlasını, torun olarak Yâkub'u verdik. Her birini, dindar, ahlâklı, hayır-hasenat sahibi mü'minler, sâlih kimseler olarak yetiştirdik.

Ona İshak'ı ve fazladan da Yakub'u bahşettik. Hepsini de salih kimseler eyledik.

Ona İshak'ı armağan ettik, üstüne de Yakub'u; her birini salihler kıldık.

İbrâhîme (evlad olarak) İshak'ı, üstelik bir de Yakûb'u ihsan ettik ve her birini salih kimselerden yaptık.

İshak ve Yakub’u da fazladan ona bağışladık. Ve hepsini de iyilerden kıldık.

İbrâhim'e İshâk'ı ve ilâve bir bağış olmak üzere Ya‘kûb'u verdik. Her birini iyi kimseler kıldık.

İstemeden, İshakla, Yakupu ona bağış eyledik, onat kıldık onların hepsini de

Ona İshak'ı ve bir de fazladan Yakup'u bağışladık ve onların hepsinin dürüst ve erdemli insanlar olmalarını sağladık.

Genel görüşe göre Hz. İbrahim ve Hz. Lût Irak’ta yaşıyorlardı. Allah’ın lütfuyla Şam’a hicret ettiler. Hz. İbrahim oradan Filistin’e, Hz. Lût ise Kızı... Devamı..

Fazla olarak âna İshak ve Ya’kûb’ı bahş iyledik ve ânları ’adâletle muttasıf kıldık.

İbrahim'e, buna ilaveten İshak ve Yakub'u da verdik, her birini iyi kimseler kıldık.

Ona İshak’ı ve ayrıca da Yakub’u bağışladık ve her birini salih kimseler yaptık.

İbrâhim’e İshak’ı ve üstüne bir de armağan olarak Ya‘kūb’u lütfettik; her birinin sâlih insan olmasını sağladık.

Ona (İbrahim'e), İshak'ı ve fazladan bir bağış olmak üzere Ya'kub'u lütfettik; herbirini sâlih insanlar yaptık.

Ona ödül olarak İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini erdemli kıldık

Ona (İbrahim'e) İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik ve herbirini salih kimseler kıldık.

Ve ona İshakı ihsan ettik, fazla olarak Ya'kubu da ve her birini salihînden kıldık

Ona (İbrâhîm’e, evlat olarak) İshâk’ı bağışladık ve fazla (sıyla bir lütuf) olarak da (torunu) Ya’kûb’u ihsan ettik ve hepsini sâlih kimselerden yaptık.

Ona İshâk'ı ve ayrıca Yakûb'u armağan ettik. Ve hepsini iyi kimseler yaptık.

Ona (İbrâhîme) Ishaakı, üstelik bir de Ya'kuubu ihsan etdik ve (bunların) her birini saalih (zât) ler yapdık.

Ve ona (İbrâhîm'e) İshâk'ı ve fazla(sıyla bir lütûf) olarak da (torunu olan)Ya'kub'u ihsân ettik. Ve her birini sâlih kimseler kıldık.

Biz İbrahim’e, İshak’ı ve Yakub’u fazladan bağışladık. Onların hepsini salih kullardan olmalarını sağladık.

Ona İshak’ı, üstelik Yakup’u da bağışladık. Her ikisini de iyi kimseler yaptık.

İbrahim/e, İshak/ı, istemeksizin de Yakub/u bahşettik. Onların herbirini kemaliyle salih kimseler kıldık.

Ona ayrıca İshak’ı ve (oğlu) Yakup’u da bağışladık.²¹ Her birini iyi ve yararlı işler yapanlardan [sâlihîn] kıldık.

21 Daha önce İsmail’i bağışlamıştı. “Nafileten” (ayrıca) sözüyle İshak ve oğlu Yakup kastedilmektedir.

Ona İshak'ı armağan ettik, üstüne de Yakub'u. Her birini salihler kıldık.

İbrahim’i kurtarmakla kalmadık, ayrıca ona oğulları İsmail’i, İshak’ı ve bunlara ilaveten, torunu Yakup’u bir lütuf olarakarmağan ettik ve onların her birinin dürüst ve erdemli kimseler olmasını sağladık.

Ona İshak’ı da hibe ettik; üstelik Yakub’u da!
Hepsini salihler kıldık.

Ayrıca İbrahim’e, gönlümüzden [1] İshâk ve ya'kûb gibi iki oğlan bağışladık. Hepsini de gözde kullar eyledik.

İbrahim’e İshak’ı ve Yakup’u bağışladık. Evlatlarının her birini iyi güzel şeyler yapan kimseler yaptık.

Ona (İbrahim’e) ilave [*] (bir bağış) olarak İshak’ı ve (torunu) Yakup’u lütfetmiştik. Hepsini iyi insanlar yapmıştık.

Bir kez de İsrâ 17:79’da geçen [nâfileh] kelimesi “ilave olarak”, “fazladan”, “armağan olarak” gibi anlamlar içermekte ve yıllarca süren çocuksuzluk d... Devamı..

O (İbrahim’e) önce İshak’ı armağan ettik, sonra da Yâkûb’u verdik ve tümünü birden Peygamber¹ yaptık.

1 Celâleyn.

Ve o’na ayrıca ⁶⁷ İshâk’ı ve [İshâk’ın oğlu] Yakub’u armağan ettik, ve o’nların hepsinin dürüst ve erdemli insanlar olmalarını sağladık;

67 Yani, Hz. İshâk’tan yıllar önce doğan büyük oğlu Hz. İsmail’e ilave olarak (nâfileten).

Ve ona İshak’ı, ilave olarak da Yakub’u bahşettik. Her ikisini de iyilerden yaptık. 19/46...50

Ve ona bir armağan olarak İshak’ı[²⁷⁴⁴] ve (onun oğlu) Yakub’u bahşettik; ve onların hepsini kişilik ve erdem sahibi kıldık;

[2744] Nâfileten, “fazladan olan”, “zorunlu olandan arta kalan” anlamına (Bkz: 17:79, not 102). Çocuk hasretiyle geçen bir ömrün ardından verilen ilk ... Devamı..

Ona İshak'ı (oğul), bir de Yakub'u (torun olarak) ihsan ettik ve her birini salihlerden kıldık.

Ona İshak’ı ve ayrıca da Yakub’u armağan ettik ve her birini salih kimseler yaptık.

Ve O'na İshak'ı ve fazla olarak da Yakub'u ihsan ettik ve hepsini de sâlihler kıldık.

Ona ayrıca İshak'ı, üstelik bir de Yâkub'u ihsan ettik. Hepsini de erdemli insanlar kıldık.

Ona İshak'ı hediye ettik, üstelik (torunu) Ya'kub'u da (verdik). Hepsini de iyi insanlar yaptık.

İbrâhîm'e İshak'ı ve fazla olarak da Ya'kûb'ı ihsân iyledik ve her ikisini de sâlihlerden kıldık.

İbrahim’e ayrıca[*] İshak’ı ve Yakup’u da verdik; hepsini de iyi kimseler yaptık.

Ve ona, İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u bağışladık. Her ikisini de dürüst kimseler kıldık.

Ve ona İshak'ı verdik. Ayrıca bir de Yakub'u bağışladık. Hepsini de iyi ve hayırlı kullar eyledik.

Ona İshak'ı bağışladık, ayrıca Yakub'u da hediye ettik. Hepsini hak ve barış için çalışan insanlar yaptık.

daħı baġışladuķ aña ya'nį ibrāhįm’e isḥāķ’ı daħı ya'ķub’ı artuķ ya'nį oġul oġlı. dükelini eyledük Tañrı ŧa'atın ķılıcılar.

Daḫı baġışladuḳ İbrāhīme İsḥāḳ‐ıla Ya‘ḳūbı ṣoñ vaḳtda, ya‘nī ḳocalıḳda veanlaruñ barçasını ṣāliḥler ḳılduḳ.

Biz ona (İbrahimə) İshaqı, üstəlik Yə’qubu da bəxş edib onların hamısını saleh kimsələr etdik.

And We bestowed upon him Isaac, and Jacob as a grandson. Each of them We made righteous.

And We bestowed on him Isaac and, as an additional gift,(2728) (a grandson), Jacob, and We made righteous men of every one (of them).

2728 Nafilah has many meanings: (1) booty; (2) extra work or prayer; (3) extra or additional gift; (4) grandson. The two last implications are implied... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.