8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 71. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Venecceynâhu velûtan ilâ-l-ardi-lletî bâraknâ fîhâ lil’âlemîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Sonunda İbrahim’i) Onu ve Lut'u kurtarıp içinde, âlemler (insanlık) için bereketler kıldığımız yere (ülkeye Filistin’e) çıkardık.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onu da, Lut'u da kurtarıp alemlere kutlu ettiğimiz yere ulaştırdık.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve biz O'nu da, kardeşinin oğlu Lût'u da gelecek bütün çağlar için kutlu kıldığımız ülkeye ulaştırdık.

Ahmet Tekin Meali

Onu da, Lût'u da, âlemler için, insanlar için kutsal kıldığımız topraklara ulaştırıp kurtardık.

Ahmet Varol Meali

Onu da Lut'u da içinde alemler için bereketler verdiğimiz yere (ulaştırıp) kurtardık.

Ali Bulaç Meali

Onu ve Lut'u kurtarıp içinde, alemler (insanlık) için bereketler kıldığımız yere (ülkeye) çıkardık.

Ali Fikri Yavuz Meali

Böylece İbrâhîm'i ve (kardeşinin oğlu) Lût'u, (Nemrud ve kavminden) kurtardık ve onları, içinde alemlere bereketler verdiğimiz arza (Şam'a) ulaştırdık.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onu ve Lut’u, insanlar için mübarek kıldığımız memlekete doğru kurtardık.

Bayraktar Bayraklı Meali

Biz, İbrâhim ve Lût'u kurtararak âlemler için kutsal kıldığımız topraklara ulaştırdık.

Besim Atalay Meali (1962)

Hem onu kurtardık, hem de Lût'u, âlemler için kutsal kıldığımız bir yere eriştirdik

Cemal Külünkoğlu Meali

O'nu da (kardeşinin oğlu) Lût'u da gelecek bütün çağlar için bereketli kıldığımız bir beldeye ulaştırıp kurtardık.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Onu da, Lut'u da, alemler için kutsal kıldığımız yere ulaştırıp kurtardık.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Onu Lût ile beraber kurtarıp, içinde âlemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık.[366]*

Diyanet Vakfı Meali

Biz, onu ve Lût'u kurtararak, içinde cümle âleme bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık.  *

Edip Yüksel Meali

Onu ve Lut'u, tüm insanlar için kutsal kıldığımız topraklara ulaştırıp kurtardık.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onu da, Lût'u da, âlemler için bereketli ve kutsal kıldığımız yere ulaştırıp kurtardık.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve onu Lût ile beraber kurtarıp içinde âlemîne bereketler verdiğimiz Arza çıkardık

Erhan Aktaş Meali

Onu ve Lût'u kurtarıp, âlemler için bereketli kıldığımız yurda ulaştırdık.

Hasan Basri Çantay Meali

Onu da, Lutu da — içinde âlemler için bereketler verdiğimiz arza (ulaşdırıb) — kurtardık.

Hayrat Neşriyat Meali

Onu ve (kardeşinin oğlu) Lût'u, içinde âlemler için (maddî-ma'nevî) bereketler kıldığımız yere (Şam'a ulaştırıp) kurtardık.

İlyas Yorulmaz Meali

Biz İbrahim ve Lutu, insanların yaşadığı her dönem için örnek olsun diye, yeryüzünde bereketli kıldığımız bir yere, kurtarıp yerleştirdik.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onu ve Lût/u kurtardık. Cihan için mübarek kıldığımız yere [⁵] götürdük.*

Kadri Çelik Meali

Onu da Lut'u da âlemler için bereketli kıldığımız yere ulaştırıp kurtardık.

Mahmut Kısa Meali

Ardından da, hem İbrahim’i, hem de kardeşinin oğlu Lût’u kâfirlerin elinden kurtardık ve tüm insanlık için hayır, mutluluk ve bereket kaynağı kıldığımız Şam diyârına, yani bugünkü Sûriye, Filistin ve Ürdün civarındaki kutsal topraklara ilettik. Artık tebliğ mücâdelesi bu bölgelerde yürütülecekti.

Mehmet Okuyan Meali

Onu ve Lutu kurtararak,* insanlar için bereketli kıldığımız toprağa* (ulaştırmıştık).*

Mehmet Türk Meali

Onu ve (yeğeni) Lût’u, âlemler için mübârek kıldığımız bir beldeye çıkararak, kurtardık.1*

Muhammed Esed Meali

ve o'nu da, [kardeşinin oğlu] Lût'u da, gelecek bütün çağlar için 66 kutlu kıldığımız bir beldeye ulaştırarak kurtardık.

Mustafa Çavdar Meali

Biz onu ve Lut’u kurtardık ve onları, bütün toplumlar için mübarek kıldığımız topraklara ulaştırdık. 51/24...37

Mustafa İslamoğlu Meali

Dahası onu ve (yeğeni) Lût’u (oradan) kurtararak, bütün milletler için[2742] mübarek kıldığımız yurda ilettik.[2743]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve O'nu ve Lût'u kurtarıp bir yere kavuşturduk ki, o yerde âlemler için bereketler vardır.

Suat Yıldırım Meali

Onu Lût ile beraber kurtarıp, bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık. *

Süleyman Ateş Meali

Onu ve Lut'u kurtarıp, alemlere bereketli kıldığımız bir yere getirdik.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Hem İbrahim’i hem de Lût’u âlemler için bereketli[*] kıldığımız o yere getirip kurtardık. 1

Şaban Piriş Meali

Onu da Lût'u da alemler için mübarek kıldığımız yere ulaştırıp, kurtardık.

Ümit Şimşek Meali

Onu ve Lût'u kurtararak bütün insanlar için mübarek kıldığımız bir diyara ulaştırdık.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Biz onu da Lût'u da kurtarıp içinde âlemlere bereketler sakladığımız toprağa ulaştırdık.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ķurtarduķ anı daħı lūŧ peyġamberi ol yirdin yaña kim bereket eyledük anuñ içinde ya'nį şam ili 'ālemlere.

Bunyadov-Memmedeliyev

Biz onu da (İbrahimi də), (qardaşı oğlu) Lutu da (Nəmrud tayfasının əlindən qurtarıb) aləmlər üçün mübarək etdiyimiz (torpağında bəşər övladına bərəkətlər verdiyimiz) yerə (Şama) qovuşdurduq.

M. Pickthall (English)

And We rescued him and Lot (and brought them) to the land which We have blessed for (all) peoples.

Yusuf Ali (English)

But We delivered him and (his nephew) Lut (and directed them) to the land(2727) which We have blessed for the nations.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.