3 Ağustos 2021 - 24 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 60. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâlû semi’nâ feten yeżkuruhum yukâlu lehu ibrâhîm(u)

(İçlerinden birileri) “Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik (herhalde onun işidir) ” demişlerdi.

Bir genç duymuştuk dediler, İbrahim deniyordu adına, onlardan bahsediyordu.

İçlerinden bazıları: “İbrahim denen bir gencin, o tanrıları diline doladığını işitmiştik” dediler.

Bazıları:
“İbrâhim denilen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk” dediler.

"Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını duyduk" dediler.

'Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik' dediler.

(Yine kâfirlerden bir takımı) dediler: “- İşittik ki, bir delikanlı bunları kötülüyor, kendisine İbrâhîm deniyormuş.”

“Onları diline dolayan, İbrahim denilen bir genç işittik” dediler.

Bazıları, “Bunları diline dolayan bir genç duyduk; kendisine İbrâhim denilirmiş” dediler.

Dediler ki: «İbrahim adında bir yiğit vardır, o bunları yererdi!»

(Bir kısmı:) “İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk” dediler.

60,61. Bazıları: "İbrahim denen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk" deyince, "O halde bunların şahidlik edebilmeleri için onu halkın gözü önüne getirin" dediler.

(İçlerinden bazıları), “İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk” dediler.

(Bir kısmı:) Bunları diline dolayan bir genç duyduk; kendisine İbrahim denilirmiş, dediler.

"Onları diline dolayan bir delikanlı işittik, kendisine İbrahim deniliyormuş," dediler.

(Bazıları) "İbrahim denen bir gencin, onları diline doladığını duymuştuk" dediler.

Bir delikanlı işittik bunları anıyor adına İbrahim deniyormuş dediler

“İbrahim adında bir gencin onlardan söz ettiğini duyduk.” dediler.

Dediler: «İşitdik ki kendisine Ibrâhîm denilen bir genç bunları diline doluyordu».

(Bazıları:) “Onları diline dolayan bir genç işittik; kendisine İbrâhîm deniyormuş” dediler.

“İbrahim denen bir gencin, putların aleyhinde konuştuğunu duymuştuk.”

«— İbrahim denilen bir gencin putları ta/yip ettiğini işitmiştik» dediler.

“Kendisine İbrahim denilen bir gencin, bunları diline doladığını işittik” dediler.

İçlerinden bazıları, “İbrahim adında genç bir adamın putlarımız hakkında ileri geri konuştuğunu duymuştuk!” dediler, “Bunu ondan başkası yapmış olamaz!

-“Onları anıp duran / diline dolayan, İbrahim denilen bir genç işittik” dediler.

(Bir kısmı) “Bunları diline dolayan, [*] kendisine ‘İbrahim’ denen bir genç duyduk.” demişlerdi.*

(İçlerinden bir kısmı): “İbrahim adında bir gencin bu (putlar hakkında) ileri-geri konuştuğunu işitmiştik.” dediler.

İçlerinden bazıları: “İbrahim denen bir gencin o [tanrı]ları diline doladığını işitmiştik” dediler.

Diğerleri: – İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını duymuştuk, dediler. 21/57

(Onlardan bazıları) “Adına İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığı kulağımıza kadar geldi” dediler.

Dediler ki: «Kendisine İbrahim denilen bir genci işittik ki, onları anıp duruyormuş.»

İçlerinden bazıları: “Sahi! İbrâhim adındaki bir delikanlının onları diline doladığını işitmiştik! ”

Onları diline dolayan bir genç işittik, kendisine İbrahim deniliyormuş, dediler.

(Bazıları:) “Bir delikanlının onları diline doladığını duyduk, dediler. Adına İbrahim diyorlar.”

-İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk, dediler.

Dediler ki: “İbrahim adında bir gencin onları diline doladığını işitmiştik.”

Dediler: "Onları diline dolayan bir genç duymuştuk. Kendisine 'İbrahim' deniyor."

eyittiler “işiddük bir yiġit kim añardı anları eyidilür aña ibrāhįm.”

Eyitdiler: Biz işitdük bir yigit anları añardı İbrāhīm adlu, didiler.

(Müşriklərin bə’ziləri:) “İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmişik!” – dedilər.

They said: We heard a youth make mention of them, who is called Abraham.

They said, "We heard a youth talk of them:(2719) He is called Abraham."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.