9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 42. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul men yekleukum billeyli ve-nnehâri mine-rrahmân(i)(k) bel hum ‘an żikri rabbihim mu’ridûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ey Resulüm!) De ki: "Gece ve gündüz sizi Rahman (olan Allah) tan (gelecek belalardan) kim koruyabilir?" Hayır, onlar Rablerini zikirden yüz çevirenlerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

De ki: Kim koruyabilir rahmandan sizi geceleyin ve gündüzün? Fakat onlar, Rablerini anmaktan yüz çevirirler.

Abdullah Parlıyan Meali

De ki: “Gece ya da gündüz, sizi Rahman olan Allah'tan geliverecek bir azaptan kim koruyabilir?” Öyle iken onlar, Allah'ı anmaktan yüz çevirirler.

Ahmet Tekin Meali

“Geceleyin ve gündüz Rahman olan Allah'ın, dünyadaki gazabından-cezasından, ahiretteki azabından sizi kim koruyacak?” de. Bunu bilerek Allah'a yönelecekleri yerde, onlar Rablerini zikirden, Rablerinin övünç kaynağı Kur'an'dan, Kur'an'ı tebliğden yüz çeviriyorlar, şeriatı engelleme tedbirleri alıyorlar.*

Ahmet Varol Meali

De ki: "Gece ve gündüz sizi Rahman'dan kim koruyabilir?" Hayır, onlar Rablerinin zikrinden [8] yüz çevirmektedirler.*

Ali Bulaç Meali

De ki: 'Gece ve gündüz sizi Rahman (olan Allah)tan kim koruyabilir?' Hayır, onlar Rablerini zikirden yüz çevirenlerdir.

Ali Fikri Yavuz Meali

(Ey Rasûlüm, kâfirlere) de ki: “- Sizi, gece ve gündüz o Rahmân'dan kim koruyabilir?” Fakat onlar Rablerinin kitabından yüz çevirmişlerdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

De ki: “Gece ve gündüzde sizi Rahman olan Allah’(ın azabın)dan kim koruyabilir? Hayır! Onlar ancak, sahipleri olan Allah’ın azabından yüz çevirmiş durumdadırlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

De ki: “Allah'a karşı sizi gece gündüz kim koruyacak?” Buna rağmen onlar Rabblerini anmaktan yüz çevirirler.

Besim Atalay Meali (1962)

Allahın azabından, gece gündüz kimdir sizi koruyan? Yüz dönerler Tanrıların anmaktan

Cemal Külünkoğlu Meali

De ki: “Gece ve gündüz sizi Rahman'dan (bütün yaratılmış âlemin tek ve biricik koruyucusu olan Allah'ın azabından) kim koruyabilir?” Buna rağmen onlar, yine de Rablerinin zikrinden (Kur'an'dan) yüz çeviriyorlar.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

De ki: "Geceleyin ve gündüzün sizi Rahman'dan kim koruyabilir?" Ama onlar Rablerinin Kitabından yüz çevirmektedirler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

(Ey Muhammed!) De ki: “(Size azab edecek olsa) gece ve gündüz Rahmân’ın azabından sizi kim koruyacak?” Öyle iken onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmekteler.

Diyanet Vakfı Meali

De ki: Allah'a karşı sizi gece gündüz kim koruyacak? Buna rağmen onlar Rablerini anmaktan yüz çevirirler.

Edip Yüksel Meali

De ki, "Sizi Rahman'dan başka kim gece ve gündüz koruyabilir?" Ama onlar, Rab'lerinin mesajından tümüyle yüz çeviriyorlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

De ki: "Geceleyin ve gündüzün sizi Rahmân'dan kim koruyabilir?" Ama onlar Rablerinin kitabından yüz çevirmektedirler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

De ki sizi: gece ve gündüz o rahmandan kim koruyabilir? Fakat onlar rablarının zikrinden sarfı nazar etmişlerdir

Erhan Aktaş Meali

De ki: “Gece ya da gündüz Rahmân'dan sizi kim koruyabilir?¹” Doğrusu onlar, Rabblerinin öğüdünden yüz çevirenlerdir.*

Hasan Basri Çantay Meali

De ki: «Allah (ın) geceleyin, gündüzün (gelebilecek azabına karşı) o çok esirgeyici olan (Allahdan başka) sizi koruyabilir»? Hayır, onlar (korkmak şöyle dursun) Rablerini hatırlayıb anmakdan (bile) yüz çeviricidirler.

Hayrat Neşriyat Meali

De ki: “Gece ve gündüz Rahmân(ın azâbın)dan sizi kim koruyabilir?” Hayır! Onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirenlerdir.

İlyas Yorulmaz Meali

Onlara deki “Söyleyin bakalım, gece ve gündüz Rahmandan sizi kim koruyacak?” Hayır, onlar Rablerinin hatırlatmalarından hep yüz çevirmişlerdi.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Müstehzilere de ki geceleyin, gündüzün esirgeyen Tanrı/nın azabından sizi kim saklayabilir? Onlar Rablerini anmadan yüz çeviriyorlar da ukubetini hatırlamıyorlar.

Kadri Çelik Meali

De ki: “Gece ve gündüz sizi Rahman'dan kim koruyabilir?” Hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirenlerdir.

Mahmut Kısa Meali

Ey Müslüman! Onlara de ki: “Geceleyin uyuduğunuz veya gündüz vakti gezip dolaştığınız bir sırada size azap etmek istese, sizi Rahmân’a karşı kim koruyabilir? Ebette onları tehlikelerden koruyan ve nimetler içinde yaşatan Allah’tır. Fakat onlar, bunu bildikleri hâlde, Rablerinin öğüt ve uyarısı olan şu Kur’andan yüz çeviriyorlar.

Mehmet Okuyan Meali

De ki: “Rahmândan (O
un azabından) sizi gece gündüz kim koruyabilir ki!”* Hayır! Onlar Rablerini hatırlamaktan yüz çevirirler.
*

Mehmet Türk Meali

(Sen onlara): “(Peki) Rahman (olan Allah)’ın azabı size geceleyin veya gündüz vakti geliverse, sizi bundan kim koruyabilir? de. (Ama onlar) tam tersine Rablerini anmaktan (yine de) yüz çevirirler.

Muhammed Esed Meali

De ki: “Gece ya da gündüz, sizi Rahmân'a karşı kim koruyabilir?” 53 Hayır hayır, onlar Rablerini hatırlatan mesajdan bütün bütün yüz çevirmiş kimselerdir!

Mustafa Çavdar Meali

De ki: – Gece ve gündüz sizi Rahman’dan gelecek bir azaptan kim koruyabilir? Buna rağmen onlar, hala Rablerinin zikrinden/Kuran’dan yüz çeviriyorlar. 18/57, 21/1, 22/72, 32/22, 74/50- 51

Mustafa İslamoğlu Meali

De ki: “Sizi O sınırsız rahmet kaynağına karşı, gece ya da gündüz kim koruyacak?”[2723] Ama hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çeviriyorlar.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

De ki: «Sizi gece ve gündüz o Rahmân'dan kim koruyabilir?» Belki onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirici kimselerdir.

Suat Yıldırım Meali

De ki: “Geceleyin veya gündüzün gelecek tehlikelere karşı o Rahman'dan başka sizi kim koruyabilir? ” Ama bunu bilip Kendisine yönelecekleri yerde, onlar Rab'lerini anmaktan yüz çevirmekteler. [19, 45]*

Süleyman Ateş Meali

De ki: "Gece gündüz, sizi Rahman'dan kim koruyacak?" Hayır, onlar, Rablerinin Zikr'inden yüz çeviriyorlar.*

Süleymaniye Vakfı Meali

De ki “Gece-gündüz, sizi Rahmana karşı kim koruyabilir?” Aslında onlar, Rablerinin kitabından yüz çevirmektedirler.

Şaban Piriş Meali

De ki:-Gece ve gündüz sizi Rahman'dan kim koruyabilir? Buna rağmen onlar, Rablerinin zikrinden yüz çeviriyorlar.

Ümit Şimşek Meali

De ki: Geceler ve gündüzler boyunca sizi o Rahmân'dan kim koruyacak? Onlar yine de Rablerini anmaktan yüz çeviriyorlar.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

De ki: "Sizi gece ve gündüz Rahman'dan kim koruyabilir?" Hayır, hayır! Onlar, Rablerinin zikrinden/Kur'an'ından yüz çeviriyorlar.

Eski Anadolu Türkçesi

eyit “kim śaķlar sizi gice daħı gündüz Tañrı’dan” belki anlar çalabı’ları zikrinden ya'nį ķur’ān’dan yüz döndüricilerdür.

Bunyadov-Memmedeliyev

De: “Sizi gecə (yatdığınız vaxt) və gündüz (gəzib dolandığınız zaman) Rəhmandan (Rəhmanın əzabından) kim qurtara bilər?” Amma onlar Rəbbinin öyüd-nəsihətindən (Qur’andan) üz döndərdilər.

M. Pickthall (English)

Say: Who guardeth you in the night or in the day from the Beneficent? Nay, but they turn away from mention of their Lord,

Yusuf Ali (English)

Say: "Who can keep you safe by night and by day from (the Wrath of) (Allah) Most Gracious?"(2702) Yet they turn away from the mention of their Lord.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.