17 Ocak 2022 - 14 Cemaziye'l-Ahir 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 42. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul men yekleukum billeyli ve-nnehâri mine-rrahmân(i)(k) bel hum ‘an żikri rabbihim mu’ridûn(e)

De ki: Kim koruyabilir rahmandan sizi geceleyin ve gündüzün? Fakat onlar, Rablerini anmaktan yüz çevirirler.

(Ey Resulüm!) De ki: "Gece ve gündüz sizi Rahman (olan Allah)tan (gelecek belalardan) kim koruyabilir?" Hayır, onlar Rablerini zikirden (ve Kur’an-ı Kerim’den) yüz çevirenlerdir.

De ki: “Gece ya da gündüz, sizi Rahman olan Allah'tan geliverecek bir azaptan kim koruyabilir?” Öyle iken onlar, Allah'ı anmaktan yüz çevirirler.

“Geceleyin ve gündüz Rahman olan Allah'ın, dünyadaki gazabından-cezasından, ahiretteki azabından sizi kim koruyacak?” de. Bunu bilerek Allah'a yönelecekleri yerde, onlar Rablerini zikirden, Rablerinin övünç kaynağı Kur'an'dan, Kur'an'ı tebliğden yüz çeviriyorlar, şeriatı engelleme tedbirleri alıyorlar.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 19/45.

De ki: "Gece ve gündüz sizi Rahman'dan kim koruyabilir?" Hayır, onlar Rablerinin zikrinden [8] yüz çevirmektedirler.

8.Rablerinin kitabı olan Kur`an-ı Kerim`den yahut Rablerini anmaktan.

De ki: 'Gece ve gündüz sizi Rahman (olan Allah)tan kim koruyabilir?' Hayır, onlar Rablerini zikirden yüz çevirenlerdir.

(Ey Rasûlüm, kâfirlere) de ki: “- Sizi, gece ve gündüz o Rahmân'dan kim koruyabilir?” Fakat onlar Rablerinin kitabından yüz çevirmişlerdir.

De ki: “Gece ve gündüzde sizi Rahman olan Allah’(ın azabın)dan kim koruyabilir? Hayır! Onlar ancak, sahipleri olan Allah’ın azabından yüz çevirmiş durumdadırlar.

De ki: “Allah'a karşı sizi gece gündüz kim koruyacak?” Buna rağmen onlar Rabblerini anmaktan yüz çevirirler.

Allahın azabından, gece gündüz kimdir sizi koruyan? Yüz dönerler Tanrıların anmaktan

De ki: “Gece ve gündüz sizi Rahman'dan (bütün yaratılmış âlemin tek ve biricik koruyucusu olan Allah'ın azabından) kim koruyabilir?” Buna rağmen onlar, yine de Rablerinin zikrinden (Kur'an'dan) yüz çeviriyorlar.

Ânlara di ki: "Rahmân’a karşu gice ve gündüz kim sizi müdâfa’a idebilür?" Ma’mâfîh ihtârâta kulak virmezler.

De ki: "Geceleyin ve gündüzün sizi Rahman'dan kim koruyabilir?" Ama onlar Rablerinin Kitabından yüz çevirmektedirler.

(Ey Muhammed!) De ki: “(Size azab edecek olsa) gece ve gündüz Rahmân’ın azabından sizi kim koruyacak?” Öyle iken onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmekteler.

De ki: Allah'a karşı sizi gece gündüz kim koruyacak? Buna rağmen onlar Rablerini anmaktan yüz çevirirler.

De ki, "Sizi Rahman'dan başka kim gece ve gündüz koruyabilir?" Ama onlar, Rab'lerinin mesajından tümüyle yüz çeviriyorlar.

De ki: "Geceleyin ve gündüzün sizi Rahmân'dan kim koruyabilir?" Ama onlar Rablerinin kitabından yüz çevirmektedirler.

De ki sizi: gece ve gündüz o rahmandan kim koruyabilir? Fakat onlar rablarının zikrinden sarfı nazar etmişlerdir

De ki: “Gece ya da gündüz Rahmân'dan sizi kim koruyabilir?¹” Doğrusu onlar, Rabblerinin öğüdünden yüz çevirenlerdir.

1- Rahman\dan gelecek azaba karşı

De ki: «Allah (ın) geceleyin, gündüzün (gelebilecek azabına karşı) o çok esirgeyici olan (Allahdan başka) sizi koruyabilir»? Hayır, onlar (korkmak şöyle dursun) Rablerini hatırlayıb anmakdan (bile) yüz çeviricidirler.

De ki: “Gece ve gündüz Rahmân(ın azâbın)dan sizi kim koruyabilir?” Hayır! Onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirenlerdir.

Onlara deki “Söyleyin bakalım, gece ve gündüz Rahman’dan sizi kim koruyacak?” Hayır, onlar Rablerinin hatırlatmalarından hep yüz çevirmişlerdi.

De ki: "Geceleyin, gündüzün, sizi Esirgeyici’ye karşı kim koruyabilir?" Şu var ki onlar çalaplarını anmaktan yüz çevirmişlerdir.

Müstehzilere de ki geceleyin, gündüzün esirgeyen Tanrı/nın azabından sizi kim saklayabilir? Onlar Rablerini anmadan yüz çeviriyorlar da ukubetini hatırlamıyorlar.

De ki: “Gece ve gündüz sizi Rahman'dan kim koruyabilir?” Hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirenlerdir.

Ey Müslüman! Onlara de ki: “Geceleyin uyuduğunuz veya gündüz vakti gezip dolaştığınız bir sırada size azap etmek istese, sizi Rahmân’a karşı kim koruyabilir? Ebette onları tehlikelerden koruyan ve nimetler içinde yaşatan Allah’tır. Fakat onlar, bunu bildikleri hâlde, Rablerinin öğüt ve uyarısı olan şu Kur’andan yüz çeviriyorlar.

De ki:
-“Rahmân’dan sizi Gece ve Gündüz kim koruyor?”.
Aksine, onlar rabb’lerinin zikrinden yüz çevirenlerdir.

İnkâr edenlere de ki: "Size gece veya gündüz cezamız gelse; sizi Rahman’ın cezasından kim koruyacak?" Öyleyken onlar Rabbinin ayetlerinden yüz çeviriyor. Kendi yalanlarının peşine düşüyorlar.

De ki: “Rahmân’dan (O’nun azabından) sizi gece gündüz kim koruyabilir ki!” [*] Hayır! Onlar Rablerini hatırlamaktan yüz çevirirler.

Yüce Allah Hz. Muhammed’e hitap ederek müşriklerin alaycılıklarına bir kez de bu ayette cevap vermektedir. Bu çerçevede mahşerdeki çaresizliklerine il... Devamı..

(Sen onlara): “(Peki) Rahman (olan Allah)’ın azabı size geceleyin veya gündüz vakti geliverse, sizi bundan kim koruyabilir? de. (Ama onlar) tam tersine Rablerini anmaktan (yine de) yüz çevirirler.

De ki: “Gece ya da gündüz, sizi Rahmân’a karşı kim koruyabilir?” ⁵³ Hayır hayır, onlar Rablerini hatırlatan mesajdan bütün bütün yüz çevirmiş kimselerdir!

53 Bu anlam akışı içinde, Allah’a Rahmân olarak atıfta bulunulması, bütün yaratılmış âlemin tek ve biricik koruyucusunun O olduğunu ifade içindir.... Devamı..

De ki: – Gece ve gündüz sizi Rahman’dan gelecek bir azaptan kim koruyabilir? Buna rağmen onlar, hala Rablerinin zikrinden/Kuran’dan yüz çeviriyorlar. 18/57, 21/1, 22/72, 32/22, 74/50- 51

De ki: “Sizi O sınırsız rahmet kaynağına karşı, gece ya da gündüz kim koruyacak?”[2723] Ama hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çeviriyorlar.

[2723] Rahmân isminin geçtiği bir âyette kahır tehdidi!.. Zımnen: Merhametin kaynağından gazaba talip olmak ne büyük talihsizlik!

De ki: «Sizi gece ve gündüz o Rahmân'dan kim koruyabilir?» Belki onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirici kimselerdir.

De ki: “Geceleyin veya gündüzün gelecek tehlikelere karşı o Rahman'dan başka sizi kim koruyabilir? ” Ama bunu bilip Kendisine yönelecekleri yerde, onlar Rab'lerini anmaktan yüz çevirmekteler. [19, 45]

Bu mâna üzerinde duran İbn Kesir, bu âyette min edatının gayr anlamına geldiğini delil zikrederek ispatlar.

De ki: "Gece gündüz, sizi Rahman'dan kim koruyacak?" Hayır, onlar, Rablerinin Zikr'inden yüz çeviriyorlar.

Çünkü O'nun azâbı gece veya gündüz ansızın bastırır.

De ki “Gece-gündüz, sizi Rahmana karşı kim koruyabilir?” Aslında onlar, Rablerinin kitabından yüz çevirmektedirler.

De ki:-Gece ve gündüz sizi Rahman'dan kim koruyabilir? Buna rağmen onlar, Rablerinin zikrinden yüz çeviriyorlar.

De ki: Geceler ve gündüzler boyunca sizi o Rahmân'dan kim koruyacak? Onlar yine de Rablerini anmaktan yüz çeviriyorlar.

De ki: "Sizi gece ve gündüz Rahman'dan kim koruyabilir?" Hayır, hayır! Onlar, Rablerinin zikrinden/Kur'an'ından yüz çeviriyorlar.

eyit “kim śaķlar sizi gice daħı gündüz Tañrı’dan” belki anlar çalabı’ları zikrinden ya'nį ķur’ān’dan yüz döndüricilerdür.

Eyit yā Muḥammed: Kim ṣaḳlar sizi gicede ve gündüzde Tañrı Ta‘ālā‘aẕābından? Bel ki anlar Tañrı Ta‘ālānuñ ẕikrinden yüz dönderürler.

De: “Sizi gecə (yatdığınız vaxt) və gündüz (gəzib dolandığınız zaman) Rəhmandan (Rəhmanın əzabından) kim qurtara bilər?” Amma onlar Rəbbinin öyüd-nəsihətindən (Qur’andan) üz döndərdilər.

Say: Who guardeth you in the night or in the day from the Beneficent? Nay, but they turn away from mention of their Lord,

Say: "Who can keep you safe by night and by day from (the Wrath of) (Allah) Most Gracious?"(2702) Yet they turn away from the mention of their Lord.

2702 'Allah is most Gracious: if, in spite of His great mercy, you are so rebellious and depraved as to incur His Wrath, who is there who can save you... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.