19 Mayıs 2024 - 11 Zi'l-ka'de 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 34. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemâ ce’alnâ libeşerin min kablike-lḣuld(e)(s) efe-in mitte fehumu-lḣâlidûn(e)

Senden önce de ebedi olarak yaşayacak hiçbir insan yaratmadık; sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar?

(Ey Resulüm!) Senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik; şimdi Sen ölürsen onlar (dünyada) sonsuz mu kalacaklar?

Senden önce de, hiçbir insana dünyada ölümsüzlük imkanı vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedi mi kalacaklar bu dünyada?

Ey Muhammed, senden önce de hiçbir beşere ebedî hayat vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi yaşayacaklar?

Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar?

34.İbnu Münzir`in İbnu Cureyc`den rivayet ettiğine göre, Resulullah (a.s.)`ın vefat edeceğinden söz edilerek ağıtta bulunuldu. Resulullah (a.s.) da: "... Devamı..

Senden önce hiç bir beşere ölümsüzlüğü vermedik; şimdi sen ölürsen onlar ölümsüz mü kalacaklar?

Biz, senden önce de hiç bir insana ebedilik vermedik. Şimdi sen vefat edersen, onlar ebedi mi kalacaklar? (Senin ölmenle rahata kavuşacaklarını mı sanıyorlar?).

Senden önce hiçbir insana (dünyada) ebedîlik vermedik. Sen öldün de onlar ebedî mi kaldılar?

Biz, senden önce hiçbir beşere sonsuz yaşam vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar sonsuz mu kalacaklar?

Senden önce, hiçbir kimseyi sonsuz kılmadık, sen ölürsen, onlar diri mi kalır?

(Ey Resul!) Biz senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Sen ölürsün de (senin ölümünü heyecanla bekleyen) o inkârcılar ebedi mi kalacaklar?

Bu ayette; Hz. İlyas’ın da İsa’nın da diğer insanlar gibi öldüğü ve o gün için Hz. Peygamberin de günü gelince öleceği yani onun da bir fani olduğu if... Devamı..

Senden evvel kimseye dâimî ömür virmedik. Senin vefâtına muntazır olanlar ’acabâ kendilerini ebedî mi zan iderler?

Senden önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadık, sen ölürsün de onlar baki kalır mı?

Biz, senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar?

Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar?

Biz, senden önce de hiçbir beşere ebedîlik vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedî mi kalacaklar?

Senden önce hiç bir insanı ölümsüz kılmadık. Sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar?

Ey Muhammed! Senden önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadık, sen ölürsün de onlar baki kalır mı? Senin ölmenle rahata kavuşacaklarını mı sanıyorlar?

Bir de biz senden evvel hiç biri beşer için huld nasîb etmedik, şimdi ser ölürsen onlar muhalled mi kalacaklar?

(Resûlüm!) Biz, senden önce de hiçbir beşere (dünyada) ebedî bir yaşam vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar (senin ölümünü dört gözle bekleyen o kâfirler, dünyada) ebedî mi kalacaklar?

Biz, senden önce de hiçbir beşeri ölümsüz kılmadık. Sen öleceksin de onlar süresiz mi yaşayacaklar?

Biz senden evvel de hiçbir beşere (dünyâda) ebedîlik vermedik. Şimdi sen ölürsen (sanki) onlar baakıy midirler?

(Ey Resûlüm!) Senden önce de hiçbir insana (dünya hayâtında) ölümsüzlük vermedik. Şimdi (sen) ölürsen, sanki onlar (dünyada) ebedî kalacak kimseler midir?

Biz, senden önce hiçbir insanı ölümsüz yaratmadık. Peki, şimdi sen ölürsen, onlar sonsuza kadar yaşayacaklar mı?

Biz senden önce hiç bir ademoğluna sonsuzluk vermemiştik. Şimdi sen öleceksin de onlar kalacaklar mı?

Senden evvel hiçbir insana daimî bir hayat vermedik. Sen ölürsen onlar baki mi kalacaklar.

(Ey Peygamber!) Biz senden önce hiçbir beşere ölümsüzlük [huld] vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar?

Senden önce hiç bir beşere temelli kalıcılık vermedik; şimdi sen ölürsen onlar temelli kalıcılar mı olacak?

Ey Peygamber! Biz sana bu dünyada ebedî bir hayat bahşetmediğimiz gibi, senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik, bundan sonra da verecek değiliz; o hâlde, sen vakti zamanı gelir de ölürsen, senin ölümünü dört gözle bekleyen o insanlar dünyada ebedî mi kalacaklar? İmtihan hikmeti gereğince bir süre yaşasalar bile, eninde sonunda ölüp hesaba çekilmeyecekler mi? O hâlde, zalimlerin tehditlerinden korkma; sonunda ölüm bile olsa, mücâdeleden asla vazgeçme! Unutma ki:

Senden önce bir beşer için Huld / Sürekli Kalıcılık kılmadık.
Sen öleceksin de, onlar mı Sürekli Kalacaklar?

Resulüm! biz, senden önce hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Sen ölürsen sanki onlar ölümsüzlüğe mi erecekler.

Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen inkârcılar ebedi mi kalacak?

Senden önce (de) hiçbir insana çok uzun hayat vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar çok uzun süre mi kalacaklar! [*]

Bu ayet Enbiyâ 21:8 ve Zümer 39:30. ayetlerle birlikte okunmalıdır.

(Ey Muhammed!) Biz, senden önce hiç bir insana, ölümsüz bir hayat vermedik.¹ (Sanki) sen öleceksin de onlar sonsuza kadar mı yaşayacaklar?

1 Bu âyetten, Hızır ve İlyas’ın (a.s) ölümsüz bir hayata sahip olmadıkları da anlaşılmaktadır. Zaten Allah, onların ölmediklerini söylememiştir. Bu id... Devamı..

[EY PEYGAMBER, sana inanmayanlara hatırlat ⁴² ki,] Biz senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik; ⁴³ ve imdi, sen ölürsen bunlar kendilerinin sonsuza kadar yaşayacaklarını mı sanıyorlar? ⁴⁴

42 Bu ifade, inkarcıların, bu surenin 3. ayetinde sözü geçen, Muhammed (s)’in “onlar gibi ölümlü biri” olduğu yolundaki itirazlarıyla ve aynı zamanda,... Devamı..

Biz senden önce yaşamış hiç bir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen öleceksin de onlar sonsuza kadar mı yaşayacaklar? 3/144- 185, 4/78, 7/25, 21/35, 39/30

(EY NEBÎ!) Biz, senden önce yaşamış hiçbir insana ölümsüzlük bahşetmedik.[²⁷¹⁶] Hem sanki sen öleceksin de, onlar ebediyyen yaşayacaklar mı?[²⁷¹⁷]

[2716] Bu Kur’anî ilke, başta Hz. İsa ve Kehf sûresinde kendisine atıf yapılan meçhul zât (bir kul) olmak üzere, “insan” sınıfına giren herkes için bi... Devamı..

(Ey Muhammed) Senden önce hiçbir insanı ölümsüz kılmadık. Sen ölürsen, onlar bâki kalacaklarını mı sanıyorlar?

Senden önce hiçbir beşere süekli/ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar sürekli mi kalacaklar?

Ve senden evvel hiçbir insana daimi bir hayat vermedik. Şimdi sen ölür isen onlar bâki kalıcılar mıdırlar?

Senden önce hiçbir insana dünyada, ebedî hayat nasib etmedik. Sanki sen ölsen, onlar ebedî mi kalacaklar! [55, 26-27]

Senden önce hiçbir insana ebedi yaşama vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar?

Senden evvel bir insâna dünyâda muhalleden kalmak virmedik. Eğer sen vefât ider isen onlar muhalled mi kalacaklar?

Senden öncekilerden hiç bir insanı ölümsüz yapmadık. Sen ölsen onlar ölümsüzleşecekler mi?

Senden önce hiç bir insanı ölümsüz kılmadık. Sen öleceksin de onlar kalacaklar mı?

Senden önce hiçbir beşere Biz ölümsüzlük vermedik. Yoksa sen ölünce onlar bâki mi kalacak?

Senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ölümsüz mü olacaklar?"

daħı eylemedük hįç ādemiye senden ilerü ebed olmaķ. iy eger ölür isen anlar ebed ķalıcılar mıdur?

Daḫı biz ḳılmaduḳ senden burun bir ādem oġlına muḫalled ḳalmaġı dünyāda. Pes eger sen ölseñ yā Muḥammed, anlar mı muḫalled olacaḳlardur?

(Ya Rəsulum!) Səndən əvvəl də (dünyada) heç bir bəşərə əbədiyyat (ölməzlik) vermədik. Belə olduğu təqdirdə, sən ölsən, onlar dirimi qalacaqlar?!

We appointed immortality for no mortal before thee. What! if thou diest, can they be immortal?

We granted not to any man before thee permanent life(2696) (here): if then thou shouldst die, would they live permanently?

2696 Life on this planet without death has not been granted to any man. The Khidhr legends are popular tales. His life without death on this earth is ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.