3 Aralık 2020 - 17 Rebiü'l-Ahir 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 106. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne fî hâżâ lebelâġan likavmin ‘âbidîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Gerçek şu ki kulluk eden (Allah’a teslimiyet ve ubudiyet gösteren) bir topluluk için Bunda (Kur'an'da) 'açık bir mesaj' (veya gerçek çıkış yollarıgösterilmiştir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Şüphe yok ki bu, kullukta bulunan topluluğa bir tebliğdir.

Abdullah Parlıyan Meali

Şüphesiz bunda gerçekten, Allah'a kulluk eden kimseler için, ibretler ve müjdeler vardır.

Ahmet Tekin Meali

Allah'ı ilâh tanıyan, candan müslüman olarak Allah'a bağlanan, saygıyla Allah'a kulluk ve ibadete devam ederek görevlerini yerine getiren toplumların ve inkâr eden toplulukların hayrına haklarını, sorumluluklarını ve mükâfatlarını bildirmek için bu Kur'ân'da kesinlikle yeterli öğüt, uyarı ve tebligat vardır.*

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz bunda kulluk eden bir topluluk için yeterli öğüt vardır.

Ali Bulaç Meali

Gerçek şu ki kulluk eden bir topluluk için bunda (Kur'an'da) 'açık bir mesaj' (veya gerçek bir çıkış yolu) vardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Gerçekten bu Kur'ân'da (hususiyle bu sûrede), muvahhid kimseler için kâfi bir öğüd vardır.

Bahaeddin Sağlam Meali

İşte bunda, Bize kulluk eden bir toplum için bir mesaj (müjde) vardır.*

Bayraktar Bayraklı Meali

İşte bunda, Allah'a kulluk eden bir toplum için bir mesaj vardır.

Besim Atalay Meali

Evet bunda, hakka tapanlarçin öğüt var

Cemal Külünkoğlu Meali

Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Doğrusu bu Kuran'da, kulluk eden kimselere bildiri vardır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz bunda Allah’a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır.

Diyanet Vakfı Meali

İşte bunda, (bize) kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır.

Edip Yüksel Meali

Kulluk eden bir toplum için bunda bir bildiri vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Şüphesiz bu Kur'ân'da kulluk eden kimseler için kâfi bir öğüt vardır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Şübhe yok ki bunda âbid bir kavm için kâfi bir öğüd vardır

Erhan Aktaş Meali

Bunda kulluk eden bir toplum için açık bir duyuru vardır.

Hasan Basri Çantay Meali

Şübhe yok ki bu (Kur'an) da âbidler zümresi için (umduklarına) ulaşma (çâreleri) vardır.

Hayrat Neşriyat Meali

Şübhesiz ki bunda (Kur'ân'da) ibâdet eden bir kavim için (maksada ulaştırıcı)kâfî (bir nasîhat var)dır.

İlyas Yorulmaz Meali

Bu anlatılanlarda, bize kulluk yapan bir topluluk için, açık anlaşılır bildirimler vardır.

İsmail Hakkı İzmirli

Bu beyanatta âbit olanlar için kâfi derecede mev/ize ve ihbar vardır.

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz bu Kur'an'da, kulluk eden kimseler için yeterli bir öğüt vardır.

Mahmut Kısa Meali

İşte bu anlatılanlarda, yalnızca Allah’a kulluk ederek huzura, mutluluğa ulaşmak isteyen bir toplum için, doğru yola ileten nice öğütler vardır. Öyle ya:

Mehmet Türk Meali

Gerçek şu ki (Allah’a hakkıyla) kulluk eden bir topluluk için bu (Kur’an’da) mükemmel bir öğüt vardır. 1*

Muhammed Esed Meali

Şüphesiz, bunda [gerçekten] Allah'a kulluk eden kimseler için bir mesaj vardır.

Mustafa Çavdar Meali

Hiç şüphe yok ki bu Kuran’da kulluk eden bir toplum için de aynı mesaj var. 3/138, 14/52, 38/67, 46/15, 68/52

Mustafa İslamoğlu Meali

Hiç şüphesiz bunda, Allah’a gereği gibi kulluk etmek isteyenler için nice[2781] mesajlar vardır.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Muhakkak ki, bunda (Kur'an-ı Mübîn'de) abidler olan bir kavim için mükemmel bir mev'ize vardır.

Suat Yıldırım Meali

Bu Kur'ân'da da elbette Allah'a ibadet eden kimseler için bir mesaj vardır. [7, 128; 40, 51; 24, 55]

Süleyman Ateş Meali

Şüphesiz bunda kulluk eden kimseler için yeterli bir öğüt vardır.

Süleymaniye Vakfı Meali

İşte bu söz, kulluk edenler topluluğu için gerçek bir tebliğdir.

Şaban Piriş Meali

Elbette bu (Kur'an'da) kulluk eden bir toplum için açık bir mesaj vardır.

Ümit Şimşek Meali

İşte bunda, Allah'a kulluk eden bir topluluk için tam ve yeterli bir öğüt vardır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kuşkusuz, bunda, ibadet eden/iş yapıp değer üreten bir topluluk için kesin bir tebliğ vardır.

Bunyadov-Memmedeliyev

Həqiqətən, bunda da (Qur’anda da Allaha) ibadət edən bir ümmətdən ötrü (kifayət qədər) moizə (öyüd-nəsihət) vardır.

M. Pickthall (English)

Lo! there is a plain statement for folk who are devout.

Yusuf Ali (English)

Verily in this (Qur´an) is a Message for people who would (truly) worship Allah.(2761)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.