11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 91. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâlû len nebraha ‘aleyhi ‘âkifîne hattâ yerci’a ileynâ mûsâ

Onlar, Musa, dönüp gelinceye dek demişlerdi, biz bu heykele tapmadan kesin olarak vazgeçmeyiz.

(Sapıtan Beni İsrail) Demişlerdi ki: "Musa bize geri gelinceye kadar ona (buzağıya) karşı bel büküp önünde eğilmekten kesinlikle ayrılmayacağız. (Servet ve şehvet düşkünlüğümüzün alâmeti olan bu altın heykele tapınacağız.)

Ama onlar: “Asla” dediler. “Musa bize dönünceye kadar ona tapmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

Onlar:
“Mûsâ bize dönüp gelinceye kadar, kesinlikle biz buzağıya tapmaya devam edeceğiz” dediler.

Dediler ki: "Musa bize dönünceye kadar ona tapınmaktan geri durmayacağız."

Demişlerdi ki: 'Musa bize geri gelinceye kadar ona (buzağıya) karşı bel büküp önünde eğilmekten kesinlikle ayrılmayacağız.'

Onlar (Harûn'a cevaben) demişlerdir ki: “- Musâ bize dönüb gelinceye kadar, biz o buzağıya tapmakta devam edip durmaktan asla ayrılmayız.”

İsrailoğulları: “Musa bize dönünceye kadar, biz bunun başından ayrılmayacağız” dediler.

Onlar, “Asla!” dediler. “Mûsâ bize dönünceye kadar ona tapmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

Dediler ki: «Musa dönüp gelene dek, onu biz hiç bırakmayız»

Onlar da (Harun'un uyarılarına hiç kulak asmadan): “Musa bize dönünceye kadar buzağıya tapmaya devam edeceğiz” demişlerdi.

Mûsâ gelinceye kadar buzağıya tapmakdan fâriğ olmayız" didiler.

"Musa bize dönene kadar buna sarılmaktan vazgeçmeyeceğiz" demişlerdi.

Onlar da, “Mûsâ bize dönünceye kadar buzağıya ibadet etmeye devam edeceğiz” dediler.

Şöyle cevap verdiler: “Mûsâ yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”

Onlar: Biz, dediler, Musa aramıza dönünceye kadar buna tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz!

"Musa gelinceye kadar ona tapmaya devam edeceğiz," diye karşılık vermişlerdi.

Onlar (cevap olarak şöyle) demişlerdi: "Musa bize dönüp gelinceye kadar, biz ona tapmaya elbette devam edeceğiz."

Biz dediler: bunun başına devam edip durmaktan asla ayrılmayız tâ dönünciye kadar bize Musa

(Onlar ise,) “Mûsâ bize dönünceye kadar, buna (buzağı heykeline) tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz!” dediler.

Halk “Mûsâ bize dönüp gelinceye kadar, kendimizi buzağıya adamaktan asla vazgeçmeyeceğiz.” dediler.

Onlar ise: «Biz, demişlerdi, Musa bize dönüb gelinceye kadar o (buzağı) ya (tapmakda) kaaim ve dâim olmakdan kat'iyyen ayrılmayacağız».

(Onlar ise:) “Mûsâ bize dönünceye kadar, buna tapan kimseler olmaktan aslâ vazgeçmeyeceğiz” dediler.

Kavmi Harun’a “Bu heykele Musa gelinceye kadar, samimi olarak ibadet etmekten vazgeçmeyeceğiz” dediler.

Dediler: "Musa sen dönüp gelinceye dek biz ondan ayrılmayacağız."

Onlar, Musa bize dönünceye kadar ona tapmakta devam edip duracağız

Onlar da “Musa bize dönünceye kadar ona/buzağıya tapmaktan vazgeçmeyeceğiz” dediler.

Demişlerdi ki: “Musa bize geri gelinceye kadar (saygı göstergesi olarak) onun başında durmaktan kesinlikle ayrılmayacağız.”

Fakat onlar, “Hayır!” demişlerdi, “Mûsâ dönüp gelinceye kadar, biz bu heykele tapmaya devam edeceğiz!”

-“Musa bize geri dönünceye kadar onun başında beklemeyi asla bırakmayacağız” dediler.

Halk: " Musa bize dönene kadar bu buzağıya ibadete devam edeceğiz " diyordu.

“Hayır! Musa bize dönünceye kadar buzağıya tapmaktan vazgeçmeyeceğiz!" dediler. Onların bu haline üzülen, olanlara kızan Musa kardeşi Harun’un yakasına yapıştı.

(Kavmi) “Musa bize dönünceye kadar (buzağı heykeline) boyun eğmeye devam edeceğiz!” demişti.

(Onlar da Hârûn’a): “Mûsa bize dönüp gelinceye kadar, biz ona tapmaya kesinlikle devam edeceğiz.” dediler.

[Ama] onlar: “Asla” dediler, “Musa bize dönünceye kadar o’na tapınmaktan vazgeçmeyeceğiz!”

Onlar ise: – Musa bize geri dönünceye kadar ona saygı duymaktan vazgeçmeyeceğiz, demişlerdi. 2/93, 7/148...156, 20/85...93

Onlar dediler ki: “Musa bize dönüp gelinceye kadar asla ona perestiş göstermekten geri durmayacağız!”[²⁶¹⁶]

[2616] ‘Âbidin yerine ‘âkifînin kullanılması ilginçtir (Bkz: 2:187, not 357). Bu, İsrâiloğullarının altın dana heykeline Allah’a tapar gibi tapmadıkla... Devamı..

Onlar ise: "Musa dönene kadar (onun da bu konuda fikrini söyleyinceye kadar) biz buzağıya tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" demişlerdi. (Onunla mücadele etmişler, hatta öldürmeye bile yeltenmişlerdi)

Dediler: "Mûsâ bize dönünceye kadar buna tapmaktan vazgeçmeyeceğiz!"?

Dediler ki: «Bize Mûsa dönüp gelinceye kadar biz buna (buzağıya) aleddevam tapmaktan geri duracak değiliz.»

Onlar ise: “Mûsâ yanımıza dönünceye kadar ona tapmaya devam edeceğiz! ” diye karşılık vermişlerdi.

Dediler: "Musa bize dönünceye kadar buna tapmaktan vazgeçmeyeceğiz!"

Tevrât'ı almak üzere Sînâ Dağına giderken yerine kardeşi Hârûn'u bırakmış olan Hz. Mûsa, kavmin sapıklığa düşmelerine göz yumduğunu sanarak kardeşi Hâ... Devamı..

Onlar da: "Hattâ Mûsâ buraya 'avdet idinceye değin ona 'ibâdet itmekden fâriğ olmayız" didiler.

Onlar ise “Musa dönüp gelene kadar ondan ayrılmayacağız” demişlerdi.

Onlar ise:-Musa bize geri dönünceye kadar buna sarılmaktan asla vazgeçmeyeceğiz, demişlerdi.

Onlar ise, “Musa dönünceye kadar biz buna ibadet etmekten vazgeçmeyeceğiz” dediler.

Onlar şöyle demişlerdi: "Mûsa bize dönünceye kadar ona tapıcılar olmakta devam edeceğiz."

eyittiler “hemįşe olavuz anuñ üzere muķım olıcılar tā döne bizdin yaña mūsā .”

Eyitdiler: Biz dāyim aña ‘ibādet ider‐biz, ḥattā Mūsā bize dönince,didiler.

Onlar: “Musa (Tur dağından) qayıdıb yanımıza gələnə qədər bu buzova sitayiş etməkdən əl çəkməyəcəyik!” – deyə cavab vermişdilər.

They said: We shall by no means cease to be its votaries till Moses return unto us.

They had said:(2615) "We will not abandon this cult, but we will devote ourselves to it until Moses returns to us."(2616)

2615 Obviously Aaron's speech in the last verse, and the rebels' defiance in this verse, were spoken before the return of Moses from the Mount. 2616 T... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.