19 Mayıs 2024 - 11 Zi'l-ka'de 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 80. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ benî isrâ-île kad enceynâkum min ‘aduvvikum ve vâ’adnâkum cânibe-ttûri-l-eymene venezzelnâ ‘aleykumu-lmenne ve-sselvâ

Ey İsrailoğulları, sizi kurtardık düşmanlarınızdan, sözleştik sizinle Turun sağ yanında ve size kudret helvasıyla bıldırcın yağdırdık.

Ey İsrailoğulları (böylece), andolsun sizi düşmanlarınızdan kurtarıverdik. Tûr’un sağ yanında sizinle va’adleştik ve üzerinize (her gün gökten iki öğün hazır) kudret helvasıyla (kızartılmış) bıldırcın indirdik.

Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık, sonra Sina Dağının sağ yamacında sizinle bir antlaşma yaptık ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.

“- Ey İsrailoğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. Tûr'un ( dağın) sağ tarafına gelmeniz için sizinle sözleştik. Size sebeplerini-şartlarını oluşturarak defalarca kudret helvası ve bıldırcın indirdik.”

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/51.

Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık, Tur'un sağ yanında size vaadde bulunduk ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik.

Ey İsrailoğulları, andolsun, sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ yanında sizinle vaadleştik ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik.

Ey İsrail Oğulları! Sizi düşmanınızdan (Firavun'dan) kurtardık ve Tûr dağının sağ yanında (Mûsa'ya Tevrat'ı indirmek üzere) size vaad verdik; üzerinize de kudret helvası ve bıldırcın indirdik.

Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur dağının sağında sizinle randevulaştık. Üzerinize bıldırcın ve kudret helvasını indirdik.

“Ey İsrâiloğulları! Sizi düşmanınızın elinden kurtarmış, sizinle Tûr'un sağ tarafında sözleşmiş ve size kudret helvasıyla bıldırcın eti indirmiştik.”

Ey İsrail oğulları ! Kurtardık sizi düşmanınızdan, Tur'un sağ yanında sizinle sözleştik, gönderdik sizin için kudrethelvası, bıldırcın

Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur Dağı'nın sağ yanında sizden söz almıştık. Size gökten kudret helvası ile bıldırcın indirmiştik.

Bkz. 2/57, 7/160Allah, Mısır’dan çıktıktan sonra Sina Çölü’ndeki yolculuk günlerinde İsrailoğullarına kudret helvası ve bıldırcın bahşetmesine atıfta ... Devamı..

Ey Benî İsrâîl! Biz sizi düşmanlarınızdan kurtardık ve size Cebel-i Tûr’un sağ cânibinde mev’ıd mülâkat ta’yîn iyledik ve size kudret helvasıyle bıldırcın virdik.

Ey İsrailoğulları! Sizleri düşmanınızdan kurtardık, Tur'un sağ yanını size vadettik ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik.

(Allah, şöyle dedi:) “Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık, size Tûr’un sağ yanını va’dettik ve size kudret helvası ile bıldırcın indirdik.”

Ey İsrâiloğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tûr’un sağ tarafında sizinle sözleştik; size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik.

Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık; Tûr'un sağ tarafına (gelmeniz için) size vâde tanıdık ve size kudret helvası ile bıldırcın eti lütfettik.  

 Tefsirlerde anlatıldığına göre, Allah Teâlâ, Hz. Musa’ya, Tûr dağının sağ tarafına gelmesi, ayrıca, Tevrat’ın inzâli sırasında hazır bulunmak üzere s... Devamı..

Ey İsrail oğulları, sizi düşmanlarınızdan kurtarmış, Sina dağının sağ yanında size söz vermiş ve üzerinize Menna ve bıldırcın indirmiştik.

Ey İsrailoğulları! Sizleri düşmanınızdan kurtardık ve Tûr dağının sağ yanında size söz verdik, üzerinize de kudret helvası ve bıldırcın indirdik.

Ey Benî İsraîl! Sizi düşmanınızdan kurtardık ve size Tûrun sağ tarafına va'd verdik ve üzerinize kudret helvası ve bıldırcın indirdik

Ey İsrâiloğulları! Kasem olsun ki, sizi düşmanlarınızdan kurtardık. (Mûsâ ile birlikte) Tûr dağının sağ tarafına gelmeniz için sizden söz aldık ve size, kudret helvası ile bıldırcın eti lütfettik.

Ey İsrailoğulları! Sizi, düşmanınızdan kurtarmış ve Tûr'un sağ yanında sizden söz almıştık. Ve size menn¹ ve bıldırcın bağışlamıştık.²

1- Kudret helvası. Güç, kudret, dayanma gücü. 2-Çevirilede, “Kudret helvası ve bıldırcın indirdik.” şeklinde verilen anlam doğru değildir. Zira indi... Devamı..

Ey İsrâîl oğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. «Tuur» un sağ yanında size va'de verdik ve sizin üstünüze kudret helvasıyle bıldırcın indirdik.

Ey İsrâiloğulları! Şübhesiz sizi (böylece) düşmanınızdan kurtardık; Tûr'un sağ tarafında (buluşmak üzere) sizinle sözleştik ve size (pek muhtaç kaldığınız o çölde) kudret helvası ile bıldırcın indirdik.(1)

(1)“Kudret helvası”, tatlı, beyaz, kar gibi bir şey olup fecirden güneşin doğuşuna kadar bütün İsrâiloğullarına yetecek kadar yağardı. Cenab-ı Hakk Mû... Devamı..

Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kesinlikle biz kurtardık ve Tur’un sağ yanında bir yeri, size mekân olarak vaat etmiştik. Ayrıca size helva ve bıldırcın eti indirmiştik.

Ey İsrailoğulları!biz sizi düşmanınızdan kurtarmıştık. Sina dağının sağ yamacında da size söz vermiştik. Üzerinize kudret helvası ile bıldırcın da yağdırmıştık.

Ey İsrail oğulları! Biz sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur/un sağ tarafında size vâde verdik, size Kudret helvasını, Yelve kuşunu indirdik.

(Allah dedi ki): “Ey İsrailoğulları! Andolsun sizi düşmanlarınızdan kurtardık, Tur’un sağ tarafında sizinle vaatleştik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.”¹⁸

18 Krş. Bakara, 2/57; A’râf, 7/160

Ey İsrail oğulları, şüphesiz sizi düşmanlarınızdan kurtardık, Tur'un sağ yanında (Tevrat'ın gelişi için) sizinle sözleştik ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik.

Ey İsrail Oğulları! İşte böylece sizi düşmanlarınızdan kurtardık ve Sînâ dağının o bereketlerle dolu yamacında, emirlerime uyacağınıza dâir sizden söz aldık; ayrıca size, kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verimsiz çöllerde; gökten çiğ damlası gibi dökülen, yerden mantar gibi biten tatlı bir gıdayla sizi besledik, gelip ayaklarınızın dibine düşen bıldırcın sürülerini üzerinize gönderdik. Ve dedik ki:

Ey İsrail’in oğulları!
Sizi düşmanlarınızdan kurtardık.
Size Sağ Tûr’un yan tarafından vaad ettik.
Size Menn (Kudret Helvası) ve Selvâ (Bıldırcın) indirdik.

İsrailoğulları! Sizi düşman elinden kurtardık. Tur dağının sağ tarafında sizinle sözleştik. Üzerinize âdeta tohumlu gıdalar ve bıldırcın sürüleri yağdırdık.

Ey İsrail oğulları biz sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur’un sağ yanında size söz verdik. Yemeniz için meyvesi tatlı ağaçlar, dağlarda dolaşan bıldırcınlar verdik.

Ey İsrailoğulları! Elbette sizi düşmanınızdan kurtarmıştık; [Tûr]’un (Sînâ Dağı’nın) sağ tarafında (oraya gelmeniz için) sizinle sözleşmiş ve size kudret helvası ile bıldırcın eti ikram etmiştik. [*]

Benzer mesajlar: Bakara 2:57; A‘râf 7:160.

Ey İsrâil oğulları! Yemin olsun (işte böylece) sizi, düşmanınızdan kurtardık ve sizden dağı sağınıza alarak gitmenizi istedik, üzerinize de (katımızdan) tatlı ve etli yiyecekler¹ indirdik.²

1 Menn: bazı çöl bitkileri tarafından salgılanan tatlı, sakızımsı bir yiyecek demektir. Genelde “kudret helvası” diye tercüme edilen menn; Allah’ın Hz... Devamı..

Ey İsrailoğulları! [Böylece] sizi düşmanınızın elinden kurtardık ve [sonra] Sina Dağı’nın sağ yamacında sizinle bir andlaşma yaptık; ⁶³ ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik; ⁶⁴

63 Bkz. 19:52 hk. 38. not. Allah’ın İsrailoğulları’yla yaptığı “andlaşma” hk. bkz. 2:63 ve 83.64 Allah’ın, Mısır’dan çıktıktan sonra Sina Çölü’ndeki y... Devamı..

Ey İsrailoğulları! Biz sizi düşmanınızdan kurtarmış, Sina dağının sağ yamacını size vaat edip, size kudret helvası ve bıldırcın indirmiştik. 5/111...115

Siz ey İsrâiloğulları! Doğrusu sizi düşmanlarınızdan kurtarmış ve (Sina) Dağı’nın sağ yamacında sizden söz almıştık;[²⁶⁰⁴] üstelik bir de size menn ve selvâ indirmiştik:[²⁶⁰⁵]

[2604] Tevhid ve adâleti ikame sözü (Bkz: 2:63 ve 83). [2605] Menn ve selvâ için bkz: 2:57, not 100.

Ey İsrailoğulları! Sizleri düşmanınızdan kurtardık ve size Tur'un sağ yanını (oradaki beldeleri) vadettik, üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik.

Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık ve size Tûr’un sağ yanını va’dettik ve size kudret helvası ile bıldırcın indirdik. "

Ey İsrailoğulları! Sizi muhakkak ki, düşmanınızdan halâs ettik ve size Tûr'un sağ cânibini vaadettik ve sizin üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik.

Ey İsrail evlatları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafında Mûsâ ile konuşmayı size vâd ettik. Size çölde kudret helvasıyla bıldırcın lütfettik. [2, 51]

Onları orada bırakıp, Allah Teâlâ İsrailoğullarına, bu büyük lütfunu hatırlatıyor. Zira kesin olan toptan yok edilmekten, Allah kendilerini kurtarmışt... Devamı..

Ey İsrail oğulları, biz sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ yanında, (Musa ile konuşmayı) size va'dettik; üzerinize kudret helvasıyle bıldırcın indirdik.

Âyette geçen menn , kudret helvâsı olarak açıklanır.. Aslında menn, bazı mıntıkalarda ağaçların ifrâz ettiği, bal gibi tatlı bir reçinedir. Selvâ da b... Devamı..

"Ey Benî İsrâîl! Biz sizi düşmanınızdan kurtardık, Tûr'un sağ tarafında size Tevrât'ı virmek içün mevâ'ide itdik. Size gökden kudret helvası ve bıldırcın indirdik."

Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtarmış ve Tur’un sağ yamacında sizinle sözleşmiştik[1]. Üzerinize de kudret helvası[2] ile bıldırcın yağdırmıştık.

[*] Tevhid ve adaleti ikame sözü "Size verdiğimiz mesaja sımsıkı sarılın ve Onun muhtevasını akıldan çıkarmayın." (Bakara 2/63) "Hani bir zaman da İsr... Devamı..

-Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tûr'un sağ tarafını size vaadettik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.

Ey İsrailoğulları! Biz sizi düşmanınızdan kurtardık; size Tûr'un sağ tarafında bir söz verdik; üzerinize de kudret helvası ile bıldırcın indirdik.

Ey İsrailoğulları, şu bir gerçek ki, biz sizi düşmanınızdan kurtardık. Tûr'un sağ yanında size vaatte bulunduk. Ve üstünüze kudret helvasıyla bıldırcın indirdik.

iy benį isrāyil! bayıķ ķurtarduķ sizi düşmānuñuzdan. daħı va'de eyledük ŧūr ŧaġmuñ śaġ yanındın yaña indürdük üzerüñüze terengübįni daħı bıldırcını.

İy Ya‘ḳūb oġlanları, taḥḳīḳ biz sizi ḳurtarduḳ düşmanuñuzdan. Daḫı va‘deeyledük size Ṭūr ṭaġınuñ ṣaġ yanını münācāt‐ıçun. Daḫı indürdük sizüñüstüñüze men ile selvāyı.

Ey israil oğulları! Sizi düşməninizdən (Fir’onun əlindən) xilas etdik. (Tövratın nazil olması üçün) sizə Tur dağının sağ tərəfini və’d buyurduq. Sizə (göydən) qüdrət halvası və bildirçin endirdik!

O Children of Israel! We delivered you from your enemy, and We made a covenant with you on the holy mountain's side, and sent down on you the manna and the quails,

O ye Children of Israel! We delivered you from your enemy, and We made a Covenant with you on the right side of(2601) Mount (Sinai), and We sent down to you Manna and quails:

2601 Right side: Cf. 19:52, and n. 2504, towards the end. The Arabian side of Sinai (Jabal Musa) was the place where Moses first received his commissi... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.