27 Eylül 2021 - 20 Safer 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 80. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yâ benî isrâ-île kad enceynâkum min ‘aduvvikum ve vâ’adnâkum cânibe-ttûri-l-eymene venezzelnâ ‘aleykumu-lmenne ve-sselvâ

Ey İsrailoğulları, sizi kurtardık düşmanlarınızdan, sözleştik sizinle Turun sağ yanında ve size kudret helvasıyla bıldırcın yağdırdık.

Ey İsrailoğulları (böylece), andolsun sizi düşmanlarınızdan kurtarıverdik. Tûr’un sağ yanında sizinle va’adleştik ve üzerinize (her gün gökten iki öğün hazır) kudret helvasıyla (kızartılmış) bıldırcın indirdik.

Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık, sonra Sina Dağının sağ yamacında sizinle bir antlaşma yaptık ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.

“- Ey İsrailoğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. Tûr'un ( dağın) sağ tarafına gelmeniz için sizinle sözleştik. Size sebeplerini-şartlarını oluşturarak defalarca kudret helvası ve bıldırcın indirdik.”*

Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık, Tur'un sağ yanında size vaadde bulunduk ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik.

Ey İsrailoğulları, andolsun, sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ yanında sizinle vaadleştik ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik.

Ey İsrail Oğulları! Sizi düşmanınızdan (Firavun'dan) kurtardık ve Tûr dağının sağ yanında (Mûsa'ya Tevrat'ı indirmek üzere) size vaad verdik; üzerinize de kudret helvası ve bıldırcın indirdik.

Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur dağının sağında sizinle randevulaştık. Üzerinize bıldırcın ve kudret helvasını indirdik.

“Ey İsrâiloğulları! Sizi düşmanınızın elinden kurtarmış, sizinle Tûr'un sağ tarafında sözleşmiş ve size kudret helvasıyla bıldırcın eti indirmiştik.”

Ey İsrail oğulları ! Kurtardık sizi düşmanınızdan, Tur'un sağ yanında sizinle sözleştik, gönderdik sizin için kudrethelvası, bıldırcın

Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur Dağı'nın sağ yanında sizden söz almıştık. Size gökten kudret helvası ile bıldırcın indirmiştik.*

Ey İsrailoğulları! Sizleri düşmanınızdan kurtardık, Tur'un sağ yanını size vadettik ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik.

(Allah, şöyle dedi:) “Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık, size Tûr’un sağ yanını va’dettik ve size kudret helvası ile bıldırcın indirdik.”

Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık; Tûr'un sağ tarafına (gelmeniz için) size vâde tanıdık ve size kudret helvası ile bıldırcın eti lütfettik.  *

Ey İsrail oğulları, sizi düşmanlarınızdan kurtarmış, Sina dağının sağ yanında size söz vermiş ve üzerinize Menna ve bıldırcın indirmiştik.

Ey İsrailoğulları! Sizleri düşmanınızdan kurtardık ve Tûr dağının sağ yanında size söz verdik, üzerinize de kudret helvası ve bıldırcın indirdik.

Ey Benî İsraîl! Sizi düşmanınızdan kurtardık ve size Tûrun sağ tarafına va'd verdik ve üzerinize kudret helvası ve bıldırcın indirdik

Ey İsrailoğulları! Sizi, düşmanınızdan kurtarmış ve Tûr'un sağ yanında sizden söz almıştık. Ve size menn¹ ve bıldırcın bağışlamıştık.²*

Ey İsrâîl oğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. «Tuur» un sağ yanında size va'de verdik ve sizin üstünüze kudret helvasıyle bıldırcın indirdik.

Ey İsrâiloğulları! Şübhesiz sizi (böylece) düşmanınızdan kurtardık; Tûr'un sağ tarafında (buluşmak üzere) sizinle sözleştik ve size (pek muhtaç kaldığınız o çölde) kudret helvası ile bıldırcın indirdik.(1)*

Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kesinlikle biz kurtardık ve Tur’un sağ yanında bir yeri, size mekân olarak vaat etmiştik. Ayrıca size helva ve bıldırcın eti indirmiştik.

Ey İsrailoğulları!biz sizi düşmanınızdan kurtarmıştık. Sina dağının sağ yamacında da size söz vermiştik. Üzerinize kudret helvası ile bıldırcın da yağdırmıştık.

Ey İsrail oğulları! Biz sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur/un sağ tarafında size vâde verdik, size Kudret helvasını, Yelve kuşunu indirdik.

Ey İsrail oğulları, şüphesiz sizi düşmanlarınızdan kurtardık, Tur'un sağ yanında (Tevrat'ın gelişi için) sizinle sözleştik ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik.

Ey İsrail Oğulları! İşte böylece sizi düşmanlarınızdan kurtardık ve Sînâ dağının o bereketlerle dolu yamacında, emirlerime uyacağınıza dâir sizden söz aldık; ayrıca size, kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verimsiz çöllerde; gökten çiğ damlası gibi dökülen, yerden mantar gibi biten tatlı bir gıdayla sizi besledik, gelip ayaklarınızın dibine düşen bıldırcın sürülerini üzerinize gönderdik. Ve dedik ki:

Ey İsrail’in oğulları!
Sizi düşmanlarınızdan kurtardık.
Size Sağ Tûr’un yan tarafından vaad ettik.
Size Menn (Kudret Helvası) ve Selvâ (Bıldırcın) indirdik.

Ey İsrailoğulları! Elbette sizi düşmanınızdan kurtarmıştık; [Tûr]’un (Sînâ Dağı’nın) sağ tarafında (oraya gelmeniz için) sizinle sözleşmiş ve size kudret helvası ile bıldırcın eti ikram etmiştik. [*]*

Ey İsrâil oğulları! Yemin olsun (işte böylece) sizi, düşmanınızdan kurtardık ve sizden dağı sağınıza alarak gitmenizi istedik, üzerinize de (katımızdan) tatlı ve etli yiyecekler¹ indirdik.²*

Ey İsrailoğulları! [Böylece] sizi düşmanınızın elinden kurtardık ve [sonra] Sina Dağı'nın sağ yamacında sizinle bir andlaşma yaptık; 63 ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik; 64

Ey İsrailoğulları! Biz sizi düşmanınızdan kurtarmış, Sina dağının sağ yamacını size vaat edip, size kudret helvası ve bıldırcın indirmiştik. 5/111...115

Siz ey İsrâiloğulları! Doğrusu sizi düşmanlarınızdan kurtarmış ve (Sina) Dağı’nın sağ yamacında sizden söz almıştık;[2604] üstelik bir de size menn ve selvâ indirmiştik:[2605]*

Ey İsrailoğulları! Sizi muhakkak ki, düşmanınızdan halâs ettik ve size Tûr'un sağ cânibini vaadettik ve sizin üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik.

Ey İsrail evlatları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafında Mûsâ ile konuşmayı size vâd ettik. Size çölde kudret helvasıyla bıldırcın lütfettik. [2, 51]*

Ey İsrail oğulları, biz sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ yanında, (Musa ile konuşmayı) size va'dettik; üzerinize kudret helvasıyle bıldırcın indirdik.*

Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtarmış ve Tur’un sağ yamacında sizinle sözleşmiştik[1]. Üzerinize de kudret helvası[2] ile bıldırcın yağdırmıştık.*

-Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tûr'un sağ tarafını size vaadettik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.

Ey İsrailoğulları! Biz sizi düşmanınızdan kurtardık; size Tûr'un sağ tarafında bir söz verdik; üzerinize de kudret helvası ile bıldırcın indirdik.

Ey İsrailoğulları, şu bir gerçek ki, biz sizi düşmanınızdan kurtardık. Tûr'un sağ yanında size vaatte bulunduk. Ve üstünüze kudret helvasıyla bıldırcın indirdik.

iy benį isrāyil! bayıķ ķurtarduķ sizi düşmānuñuzdan. daħı va'de eyledük ŧūr ŧaġmuñ śaġ yanındın yaña indürdük üzerüñüze terengübįni daħı bıldırcını.

İy Ya‘ḳūb oġlanları, taḥḳīḳ biz sizi ḳurtarduḳ düşmanuñuzdan. Daḫı va‘deeyledük size Ṭūr ṭaġınuñ ṣaġ yanını münācāt‐ıçun. Daḫı indürdük sizüñüstüñüze men ile selvāyı.

Ey israil oğulları! Sizi düşməninizdən (Fir’onun əlindən) xilas etdik. (Tövratın nazil olması üçün) sizə Tur dağının sağ tərəfini və’d buyurduq. Sizə (göydən) qüdrət halvası və bildirçin endirdik!

O Children of Israel! We delivered you from your enemy, and We made a covenant with you on the holy mountain's side, and sent down on you the manna and the quails,

O ye Children of Israel! We delivered you from your enemy, and We made a Covenant with you on the right side of(2601) Mount (Sinai), and We sent down to you Manna and quails:*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.