17 Mayıs 2022 - 16 Şevval 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 75. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemen ye/tihi mu/minen kad ‘amile-ssâlihâti feulâ-ike lehumu-dderacâtu-l’ulâ

Ve kim de inanmış ve iyi işlerde bulunmuş bir halde ona gelirse işte o çeşit kişileredir yüce dereceler.

"Kim (de Rabbine) O’na iman edip salih amellerde bulunarak (huzuruna) gelirse, işte onlar, onlar için de yüksek dereceler vardır."

Oysa Rabbinin huzuruna dürüst ve erdemli davranışlar ile mü'min olarak çıkan kimseye gelince, öte dünyada en yüksek makamlar işte böylelerinin olacaktır.

Kimler de, Rabbine, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirmiş, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlamış, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olmuş, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işlemiş mü'min-ler olarak gelirse, işte onlara da en yüce makamlar vardır.

Kim de salih ameller işlemiş bir mü'min olarak gelirse işte onlar için yüksek dereceler vardır.

'Kim O'na iman edip salih amellerde bulunarak O'na gelirse, işte onlar, onlar için de yüksek dereceler vardır.'

Kim de O'na, bir mümin olarak, salih ameller işlemiş olduğu halde varırsa, işte, onlara en yüksek dereceler var.

Ve kim de iyi işler yapmış bir mümin olarak Rabbinin huzuruna gelirse, işte onlar için de çok yüce dereceler vardır.

Kim de inanmış ve iyi ameller yapmış olarak Allah'ın huzuruna gelirse, işte böyleleri için de yüksek dereceler vardır.

75,76. Onat işler yaparak, ona kim ki inanlı gider —yüce derecelerle altından ırmaklar akan, eyleşilen— cennetler onlar için, orda sonsuz kalırlar, işte budur arınanın ödülü»

Kim(ler) de O'na (Rabbine) iyi işler yapmış, erdemli bir mü'min olarak gelirse; işte onlar için yüksek dereceler vardır.

Lâkin îmân iden ve a’mâl-i sâlihada bulunanların makâmları ’âlî olacakdır.

75,76. Rabbine inanmış ve yararlı iş yaparak gelenlere, işte onlara, en üstün dereceler, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları Adn cennetleri vardır. Bu, arınanların mükafatıdır.*

75,76. Her kim de O’na salih ameller işlemiş bir mü’min olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükâfatıdır.

Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak O'na varırsa, üstün dereceler işte sırf bunlar içindir.

İnanmış ve erdemli bir hayat sürmüş olarak O'na gelenler ise, yüksek dereceleri hakkederler:

Kim de ona bir mümin olarak salih ameller işlemiş olduğu halde varırsa, işte onlara en yüksek dereceler vardır.

Her kim de ona mü'min olarak salih ameller işlemiş bir halde varırsa işte onlara en yüksek dereceler var

Ve kim O'na bir mümin olarak salihatı yapmış şekilde gelirse, işte böyle kimseler için yüksek makamlar vardır.

«Kim de Ona îman etmiş, iyi iyi amel (ve hareket) lerde bulunmuş olarak gelirse işte onlar, onlar için de en yüksek dereceler»,

Kim de O'na gerçekten sâlih ameller işlemiş bir mü'min olarak gelirse, işte onlara da en üstün dereceler vardır.(2)

(2)“(Ey insan!) Sen burada misâfirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misâfir olan kimse, berâberce götüremeyeceği bir şeye kalbini bağlamaz.... Devamı..

Kimde inanmış ve salih ameller yapmış olarak Rabbine gelirse, onlar için yüksek dereceler.

Herkim de inanmış, iyilik işlemiş olarak dönüp gelirse bu gibilerin de basamakları yüksek olacaktır.

Her kim mü/min olup iyi amel işleyerek O/na gelirse işte onlar için yüksek mertebeler vardır:

Her kim ki, O’na iyi ve yararlı işler [sâlihât] işlemiş bir mü’min olarak gelirse, işte en yüksek dereceler onlar içindir.

“Kim de O'na iman edip salih amellerde bulunmuş olarak O'na gelirse, işte onlar (var ya), onlar için yüksek dereceler vardır.”

Ve her kim de dürüst ve erdemlice davranışlar ortaya koyan bir mümin olarak O’nun huzuruna gelirse, en yüce dereceler onların olacaktır:

Kim de O’na bir mümin olarak gelirse, gerçekten Salih Ameller işlemiştir; onlar için Yüksek Dereceler vardır.

Onun huzuruna inanmış ve yararlı işler işlemiş olarak gelenler ise, yüksek derecelere sahip olacaklardır:

“Kim de O’na iyi işler yapmış bir mümin olarak gelirse; işte onlar için yüksek dereceler vardır.”

Kim de iyi işler yapmış bir mümin olarak [*] O’na gelirse, üstün dereceler sadece bunlar içindir.

Benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:195; Nisâ 4:124; Nahl 16:97; İsrâ 17:9; Kehf 18:2; Tâhâ 20:112.

Kim de Ona inanıp (inandığı) iyi işleri yaşayarak Ona gelirse, işte onlar için de yüksek dereceler vardır.

Oysa, [Rabbinin huzuruna] dürüst ve erdemli davranışlar ⁵⁹ ile mümin olarak çıkan kimseye gelince, [öte dünyada] en yüksek makamlar işte böylelerinin olacaktır:

59 Böylece Kur’an, başka pek çok yerde olduğu gibi burada da, imanın manevî değerinin kişinin ortaya koyduğu dürüst ve erdemli davranışlara da bağlı o... Devamı..

Kim de Rabbinin huzuruna iyi ve güzel işler yapmış bir mümin olarak gelirse işte bunlar için de yüce makamlar vardır. 9/20...22, 21/101...105, 27/89, 28/84

Ama kim de (sahibine) erdemli işler yaptıran bir iman ile kavuşursa, işte en yüce makamlar onların olacaktır:

«Her kim de sâlih sâlih ameller işlemiş olduğu halde O'na mü'min olarak gelirse işte onlar için en yüksek dereceler vardır.»

Her kim de makbul ve güzel işler yapmış mümin olarak gelirse, onlara da pek yüksek mevkiler vardır.

Kim de iyi işler yapmış bir mü'min olarak O'na gelirse, işte onlar için de yüksek dereceler vardır:

Rabbine mü'min olarak gelen ve 'amel-i sâlih işleyenler içün de yüksek dereceler vardır.

Kim de iyi işler yapmış bir mümin olarak gelirse öylelerine en yüksek dereceler vardır.

Kim de mümin ve doğruları yapmış olarak gelirse, işte onlar için de en yüksek dereceler vardır.

Kim de mü'min olarak ve güzel işler yapmış halde gelirse, onlar için de yüksek mertebeler vardır:

O'nun huzuruna, hayra ve barışa yönelik iyilikler üretmiş bir mümin olarak varana gelince, işte böyleleri için çok yüksek dereceler öngörülmüştür.

75-76. “daħı her kim gele çalabı’sına įmānlu bayıķ işlemiş ola farįżaları pes şunlar bunlaruñdur dereceler yüksekler 'adn uçmaķları kim aķar altlarından ırmaķlar ebed ķalıcılar iken içinde. şoldur yanudı anuñ kim arındı yazuķdan.”

Kim ki īmān bile gelse, eylük eylemiş olsa, pes anlara yüce menziller var‐dur.

Kim (Rəbbinin hüzuruna) yaxşı əməllər etmiş bir mö’min kimi olaraq gələrsə, belələrini ən yüksək dərəcələr gözləyir –

But whoso cometh unto Him a believer, having done good works, for such are the high stations;

But such as come to Him as Believers who have worked righteous deeds,- for them are ranks exalted,-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.