18 Ağustos 2022 - 20 Muharrem 1444 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 74. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnnehu men ye/ti rabbehu mucrimen fe-inne lehu cehenneme lâ yemûtu fîhâ velâ yah

Şüphe yok ki Rabbine mücrim olarak gelenedir cehennem; orada ne ölür, ne diri kalır.

"Gerçek şu ki, kim Rabbine suçlu-günahkâr olarak gelirse, hiç şüphe yok, onun için cehennem vardır. Orada ise, ne ölüp (kurtulacak), ne de hayat (ve huzura) kavuşacaklardır.”

Ve her kim Rabbine günaha batmış bir vaziyette gelirse, cehennem onun içindir. Orada ne ölür, ne de diri kalır.

Kimler Rabbine, İslâm'a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsi, suçlu, günahkâr olarak gelirse, onlara cehennem vardır. Orada ne ölüp kurtulabilecekler, ne de mutlu bir hayat sürmeleri mümkün olabilecektir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 35/36; 43/77; 87/11-13.

Kim Rabbine suçlu olarak gelirse ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de yaşar.

'Gerçek şu ki, kim Rabbine suçlu-günahkar olarak gelirse, hiç şüphe yok, onun için cehennem vardır. Onun içinde ne ölebilir, ne dirilebilir.'

Her kim Rabbine suçlu olarak varırsa, şüphesiz ki ona Cehennem var; orada ne ölür (rahata kavuşur), ne de dirilir (fayda görür).

Şüphesiz kim suçlu olarak Rabbinin huzuruna gelirse, kesinlikle onun için Cehennem vardır. Orada ne tam ölecektir ne de tam dirilecektir.

Kim günahkâr olarak Rabbine gelirse bilsin ki kesinlikle onun için cehennem vardır. Orada ne ölür, ne dirilir.

Kim ki Tanrısına günahlı gider, cehennem onun, ne ölür, ne dirilir orada

Şüphesiz, her kim (hesap gününde) Rabbine suçlu olarak varırsa, kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de yaşar. 

Bkz. 4/56, 25/14, 87/12-13“Orada ne ölür ne de yaşar” ifadesi, cehennemin dehşetini anlatmaktadır. Cehennemin ateşi ne kadar öldürücü olursa olsun, ce... Devamı..

Mücrim olarak Allâh’ın huzûrına çıkacak olanın nasîbi cehennemdir. Orada ölmeyecek ve yaşamayacakdır.

Rabbine suçlu olarak gelen bilsin ki, cehennem onun içindir. Orada ne ölür, ne yaşar.

Şüphesiz, kim Rabbine günahkâr olarak varırsa, kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür, ne de (güzel bir hayat) yaşar.

Şurası muhakkak ki, kim Rabbine günahkâr olarak varırsa, cehennem sırf onun içindir. O ise orada ne ölür ne de yaşar!

Kim Rabbine suçlu olarak gelirse cehennemi hakkeder; orada ne ölür, ne de yaşar.

Her kim Rabbine suçlu olarak varırsa, şüphesiz ki ona cehennem vardır. Orada ne ölür, ne de dirilir.

Her kim rabbına mücrim olarak varırsa şüphesiz ki ona Cehennem var onda ne ölür ne dirilir

Kim Rabb'ine mücrim¹ olarak gelirse, onun yeri Cehennem'dir. Orada ne ölür ne de yaşar.

1- “Suçlu/Hakikat ile bağını koparmış” demek olan bu sözcük, “basit suçlu” anlamında değil; “gerçeği yalanlayan nankör, müşrik, sapkın” anlamına gelme... Devamı..

«Hakıykat şudur: Kim Rabbine suçlu olarak gelirse hiç şübhesiz ona cehennem var. O, orada ölmez de, dirilmez de».

Şu muhakkak ki, kim Rabbine günahkâr (kâfir) olarak gelirse, artık şübhesiz ona Cehennem vardır. Orada ne ölür, ne de yaşar!

Rabbine günahkâr olarak gelen kimse için, şüphe yok ki ona cehennem azabı vardır. O kimse cehennemde ne yok olur kurtulur, nede oradan çıkarak hayat bulur.

İşte herkim çalabına suçlu olarak dönüp gelirse onun için Cehennem vardır. Artık onunkisi ne ölümdür, ne de dirim!

Çünkü her kim Rabbine günahkâr olarak gelirse onun için Cehennem vardır. Orada ne ölür, ne dirilir.

Şüphesiz kim ki Rabbine günahkâr/suçlu olarak varırsa, muhakkak ki ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de yaşar.¹⁵

15 Krş. Fâtır, 35/36

“Şüphesiz kim Rabbine suçlu günahkâr olarak gelirse, mutlaka onun için cehennem vardır. Onun içinde ne ölebilir, ne de dirilebilir.”

Gerçek şu ki, her kim Hesap Gününde Rabb’inin huzuruna suçlu bir hâlde gelirse, işte onun hakkı cehennemdir; öyle ki, ne ölüp kurtulacak orada, ne de gerçek anlamdayaşayacaktır!

Gerçek şudur ki; kim rabbine bir suçlu olarak gelirse, onun için Cehennem vardır. Orada ne ölür, ne yaşar.

Rabb’inin huzuruna suçlu olarak gelenlerin cezası cehennemdir, artık orada ne ölüm ölümdür, ne de yaşam yaşamdır.

“Kim Rabbine suçlu olarak gelirse; onun için cehennem vardır. Orada ne ölür, ne de yaşar.”

Kim Rabbine suçlu olarak gelirse, cehennem sadece onun içindir. Orada (tam olarak) ölemeyecek ve dirilemeyecektir. [*]

Benzer mesaj: A‘lâ 87:13. Bu cümle şöyle de anlaşılabilir: “Orada ne (tam) ölür; ne de (tam) dirilir!” veya “Orada ölemez ki tekrar dirilebilsin.”... Devamı..

Gerçek şu ki, kim Rabbine günâhkâr olarak gelirse, şüphesiz onun için cehennem vardır. O orada, ne ölür (kurtulur) ne de (rahat bir şekilde) yaşar.

KİM Kİ [Hesap Günü] Rabbinin huzuruna günahkarca davranışlar üzere çıkarsa, bilsin ki, onu cehennem beklemektedir: orada ne ölür, ne de hayata kavuşur. ⁵⁸

58 Yani, ne manevî olarak yeniden doğar, yeniden dirilir, ne de ölerek acıdan, azaptan kurtulur (Beğavî, Beydâvî). Sonraki ayette geçen “[Rabbinin huz... Devamı..

Kim Rabbine suça batmış bir halde gelirse onun için cehennem vardır, orada ne ölebilir ne tam yaşayabilir. 7/40, 30/12-13, 36/60...64, 43/74...78, 74/41...64

ŞÜPHE yok ki, kim Rabbine günaha batmış bir halde kavuşursa kendisini cehennemin beklediğini unutmasın! Orada ne tam ölebilir, ne de tam yaşayabilir.[²⁶⁰⁰]

[2600] Veya serbest bir çeviriyle: “orada ölemez ki dirilsin”. Tercihimizin açılımı şudur: Cehennemde ölmek isteyecek fakat ölemeyecek (25:14). Yaşama... Devamı..

«Şüphe yok ki, her kim Rabbisine münkir olarak gelirse elbette ki, onun için cehennem vardır. Orada ne ölür ve ne de dirilir.»

Doğrusu kim Rabbine kıyamette suçlu olarak gelirse onun yeri cehennemdir. Orada ne ölür kurtulur, ne de yaşamı hayat sayılır. [35, 36; 87, 11-13; 43, 77]

Kim Rabbine suçlu olarak gelirse onun için cehennem vardır; orada ne ölür ne de yaşar.

Tahkîk rabbine mücrim olarak gelen kimse içün cehennem vardır. Onda ne ölür ve ne de yaşar.

Rabbine[*] günahkâr olarak gelenin yeri cehennemdir. Orada ne ölür, ne de hayat sürer.

[*] Sahibine

Kim Rabbine suçlu olarak gelirse, onun için cehennem vardır, orada ne ölür ne de yaşar.

Kim Rabbinin huzuruna mücrim olarak gelirse, onun için Cehennem vardır. O ne ölür, ne de yaşar orada.

Şu bir gerçek ki, Rabbinin huzuruna suçlu olarak gelen için cehennem vardır. Orada ne ölür ne de hayat bulur.

“bayıķ her kim geldi ise çalabı’sına yazuķlu bayıķ anuñdur ŧamu. ölmeye anuñ içinde daħı dirilmeye” ya'nį menfa'at lu dirliķ.

Ol kimse ki Allāh ḥażretine yamanlıḳ bile gelse anuñ yiri cehennemdür. Anuñiçinde ne daḫı diri olmaz.

Kim Rəbbinin hüzuruna günahkar kimi gələrsə, onu Cəhənnəm (cəhənnəm əzabı) gözləyir. O, orada nə ölər, nə də yaşayar. (Cəhənnəm əhli nə ölü kimi ölü, nə də diri kimi diridir, əbədi əzaba düçar olub bir gün görməz).

Lo! whoso cometh guilty unto his Lord, verily for him is hell. There he will neither die nor live.

Verily he who comes(2597) to his Lord as a sinner (at Judgment),- for him is Hell: therein shall he neither die nor live.

2597 The verses 20:74-76 are best construed as comments on the story of the converted Egyptians who had "purified themselves (from evil)". But some co... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.