25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 69. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veelki mâ fî yemînike telkaf mâ sane’û(s) innemâ sane’û keydu sâhir(in)(s) velâ yuflihu-ssâhiru hayśu etâ

At sağ elindeki sopanı, onların meydana getirdikleri şeyleri yutsun, çünkü onlar, ancak büyücülük düzeniyle yaptılar bu işi ve büyücü, Nerede olursa olsun, eremez umduğuna.

 “Şimdi sağ elindekini yere bırak, (senin asan) onların (göz boyama sanatıyla) yaptıklarını (tek tek) yutacaktır; çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilekârlığıdır. Sihirbazlar hangi hünerle ortaya çıkarsa çıksın, (gösterileri) nereye varırsa varsın, onlar iflah olmayacak (ve başarıya ulaşamayacak)lardır.”

At sağ elindeki sopanı, onların meydana getirdikleri şeyleri yutsun. Çünkü onların bütün yaptıkları sihirden ibaret, zaten büyücü nerede olursa olsun, eremez umduğuna.

“Sağ elindekini at. Asân, onların sihirbaz hilesiyle yaptıklarını yutar. Onların oyunları bir sihir hilesidir. Sihirbazlar elde ettiği sonuç itibariyle iflâh olmazlar, başarıya ulaşamazlar.” dedik.

Sağ elindekini at, onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü tuzağıdır. Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz."

'Sağ elindekini atıver, onların yaptıklarını yutacaktır; çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz.'

Elindekini (asanı) bırakıver; o, onların yaptıklarını yutar. Çünkü onların yaptıkları, ancak bir büyücü tuzağıdır. Büyücü ise, her nerede olsa felâh bulmaz.”

“Sağ elindekini at! O, onların yaptıkları sanatı yutacaktır. Onların yaptıkları, sihirbazın tuzağından başka bir şey değildir. Ve sihirbaz nerede olursa olsun, iflah etmez” dedik.

“Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun; onların yaptıkları sadece büyücü düzenidir. Büyücü, nereden gelirse gelsin başarı kazanamaz” dedik.

«At sağında olanı, yuta yaptıklarını, onların yaptığı büyücü hilesi, büyücü kurtulmaz nerde olsa da»

“Sağ elindekini (değneğini) at ki, onların yaptıklarını silip süpürsün. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir (gözbağcılığıdır). Sihirbaz ise nereye varırsa varsın, hiçbir yerde iflah olmaz (gerçek başarıya ulaşamaz).”

68, 69. Biz âna didik ki: "Hiç bir şeyden korkma sen hepsinden üstünsin, at değneğini ânların yapdıklarının hepsini yutar ânların yapdıkları sihirden ’ibâretdir ve sihirbazlar bir vakit felâh bulmaz."

"Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun, yaptıkları sadece sihirbaz düzenidir. Sihirbaz nereden gelirse gelsin başarı kazanamaz."

“Sağ elindekini (değneğini) at ki, onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez.”

Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yalayıp yutsun; onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbaz ise amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz.”

«Sağ elindekini at da, onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları, sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise, nereye varsa (ne yapsa) iflah olmaz.»  

 Hz. Musa, vahye uyarak elindeki asayı yere atmış, bir mucize ifadesi olarak ejderha halini alan asa, gerçekten, Firavun’un sihirbazlarının büyülü ipl... Devamı..

"Sağ elindekini at, onların uydurdukları şeyleri yutacaktır. Onların yaptığı bir büyücü planından ibarettir. Büyücünün ortaya koyduğu şeyler başarıya ulaşamaz."

"Sağ elindekini atıver, o, onların yaptıklarını yutar. Çünkü onların yaptıkları ancak bir büyücü tuzağıdır. Büyücü ise, her nerede olursa olsun başarıya ulaşamaz."

Ve elindekini bırakıver, o onların yaptıklarını yalar yutar, çünkü onların yaptıkları sırf sihirbaz hîlesidir, sihirbaz ise her nerede olsa felâh bulmaz

Sağ elindekini (asanı yere) at da onların yaptıklarını yutsun, (onların) yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir (gözbağcılığıdır). Sihirbaz ise, nereye varsa (ne yapsa) iflah olmaz/başarıya ulaşamaz.”

“Sağ elinde olanı at, onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sihirbaz hilesinden başka bir şey değil. Ve sihirbazlar ne yaparlarsa yapsınlar kurtuluşa eremezler.

«Elindekini bırakıver. Bu, onların yapdıklarını yutar. Çünkü onların san'at diye ortaya atdıkları ancak bir büyücü tuzağıdır. Büyücü ise nerede olsa felah bulmaz».

“Sağ elindekini (yere) bırak da (onların özenerek) yaptıkları şeyleri yutsun! Yaptıkları sâdece bir sihirbaz hîlesidir. Hâlbuki (böyle göz boyayan) sihirbaz, her nereye varsa kurtuluşa ermez (maksadına sihirle ulaşamaz).”(1)

(1)“Zamân-ı Mûsâ Aleyhisselâm’da sihir ve zamân-ı Îsâ Aleyhisselâm’da tıb revacda idi. Mu‘cizelerinin mühimmi o cinsten geldi.” (Zülfikār, 25. Söz, 4)... Devamı..

“Sağ elinde tuttuğunu (asayı) at ki, onların yaptığı sihirlerin hepsini yutsun. Onların yaptığı yalnızca sihirbaz hilesinden başka bir şey değil. Sihirbazlar her ne sihir yaparsa yapsın, yaptıkları ( sanaldır) gerçeğe ulaşamaz.

Sağ elindeki değneği bırak. Bu onların ortaya attıklarını yutacaktır. Çünkü onların ortaya attıkları ne de olsa büyücü düzenidir. Büyücü nerede olsa onmaz."

Sağ elindeki asanı bırak ki onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları ancak sihirbaz hilesidir. Sihirbaz nerede olursa olsun umduğuna ermez.

“Sağ elindekini at ki, onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptıkları ancak bir sihirbazın göz boyamasıdır/hilesidir. Sihirbaz ise nereye giderse gitsin kurtuluşa eremez.”

“Sağ elindekini atıver, onların yaptıklarını yutacaktır; çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz.”

Bunun için, elindeki değneğini o yılanların üzerine at;asâ büyük bir yılana dönüşecek ve sihirbazların meydana getirdiği her şeyi yalayıp yutacaktır; çünkü onların yaptıkları, büyücü hilelerinden başka bir şey değildir ve büyücü, nerede olursa olsun, ne yaparsa yapsın, asla başarıya ulaşamaz!
O hâlde, ey müminler; siz de zamanınızın Mûsâ’sı olup zâlimlerin karşısına Allah’ın ayetleriyle çıkınız. Böylece zâlimler bir kez daha yenilgiye uğrayacak, hattâ onların “sihirbazları” bile, hakîkatin gücü karşısında teslim olmaktan kendilerini alamayacaklardır:

“Elindekini at!
Özenerek yaptıkları şeyleri yalayıp yutar.
Onların yaptıkları şeyler sadece bir sihirbaz oyunudur.
Nerede olursa olsun, Sihirbaz başarıya erişmez”.

Sağ elindekini yere at da onların yapıtlarını yutsun. Çünkü yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Hiçbir büyücü gerçek bir başarı elde etmez. "

"Sen de ayetlerimizi onlara oku! Ayetlerimizin anlattığı gerçekleri onlara anlat! Dayandığın ilkeleri, yasaları, Rabbinin insanlar için emrettiği düzeni anlat! Ayetlerimizle anlatılan gerçekler onların yalanlarını yok edecektir. Onların yaptığı sadece sihirli sözler söylemekten ibarettir. Hiçbir sihirli söz ayetlerimizle anlattığımız gerçeklerin önüne geçemez. Allah’a karşı yalan uyduranların hiç biri iflah olmaz. Rabbin mutlaka onları cezalandırır!” Bunun üzerine Musa ayetleri okumaya başladı. Ayetler insanların yaratılışından, Allah’ın insanlara sunduğu nimetlerden söz ediyor. Firavunun Tanrı değil insan olduğunu vurguluyordu. Firavun düzenini ayakta tutan şey etrafındaki dalkavukların yalanlarından ibaretti. Halk yalanlara inanmazsa dalkavukların söylediklerinin hiç bir anlamı yoktu. Allah bütün insanları eşit yaratmış. Herkese aynı hakkı vermişti. Firavun haksız bir şekilde kendini insanlardan üstün görüyor. Yine haksız bir şekilde Allah’ın yarattığı insanlara egemen olmak için yasalar koyuyor. İnsanları köleleştiriyordu. Hâlbuki Firavunlar da doğuyor, büyüyor, hastalanıyor, ölüyorlardı. Bu gerçeği kendini Tanrı ilan eden Firavun bile değiştiremiyordu.

Sağ elindekini (yere) at da onların yaptıklarını yutsun! Yaptıkları, sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye gelirse gelsin (ne yaparsa yapsın) başarılı olamaz.” [*]

Benzer mesajlar: A‘râf 7:115-119; Yûnus 10:80-81; Şu‘arâ 26:43-45.

(Ve): “Sağ elindeki (âsâ)nı yere at da onların yaptıklarını yutuversin. Çünkü onların yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü(ler) ne yaparsa yapsın asla iflah olmaz.” dedik.

[Şimdi] sağ elindeki [asâyı] at, bu [senin attığın] onların düzenlediği her şeyi yutacaktır: [çünkü] onların bütün yaptığı sihirden ibaret; ve zaten sihirbaz, hangi amacı güderse gütsün, ⁴⁹ asla başarıya ulaşamaz!”

49 Lafzen, “nereye gelirse gelsin” -Yani, ister iyi bir amaçla, isterse kötü bir amaçla büyüye başvurmuş olsun (Râzî). Yukarıdaki ifade, büyüye başvur... Devamı..

Şimdi sağ elindeki asayı yere bırak, onların iplerini ve sopalarını yutacaktır. Yaptıkları, sihirbazların hilesinden başka bir şey değildir. Zira sihirbazlar asla başarıya ulaşamazlar. 7/104...126, 10/72...90, 26/10...67, 40/64, 43/10

Şimdi sağ elindeki (asa)yı at, onların yaptıklarını silip süpürecektir; çünkü onların yaptığı, sihirbazların gözbağcılığından başka bir şey değil. Kaldı ki, bir sihirbaz ne amaç güderse gütsün,[²⁵⁹³] asla kalıcı bir başarı elde edemez.[²⁵⁹⁴]

[2593] Bu mânayı Râzî’ye borçluyum. [2594] Zımnen: İmaja ve güç gösterisine dayalı yalanın hakikat karşısında bir sopalık canı var. Güneş karanlığa... Devamı..

Sağ elindeki asanı at da, onların ortaya attıklarını yutuversin.. Çünkü onların yaptığı şey sihirbaz düzenidir, sihirbaz ise nerede olursa olsun (mucize karşısında) asla galebe çalamaz, dedik (Böylece peygamber kulumuzu destekledik, nitekim öyle oldu)

Sağ elindekini at! Onların yaptıklarını yutsun. Çünkü onların yaptıkları, bir sihirbazın hilesidir. Sihirbaz da nereye varsa iflah olmaz!

«Ve elinde olanı bırakıver. Onların yaptıklarını yutuverir. Şüphe yok ki, onlar ne yaptılar ise bir sahir hilesinden ibarettir. Sahir ise her nerede olsa felâha eremez.»

Elindeki değneği ortaya at, onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptığı, sihirbaz oyunudur. Büyücü ise, nereye varırsa varsın, hiçbir yerde iflah olmaz.

Bu emir üzerine Hz. Mûsâ (a.s.) asasını bırakınca o, sihirbazların bütün aletlerini yuttu. Böylece büyücüler bunun bir sihir değil, ilahî bir mûcize o... Devamı..

Sağ elindekini at! Onların yaptıklarını yutsun. Çünkü onların yaptıkları, bir büyücünün hilesidir. Büyücü de nereye varsa iflah olmaz!

"Sağ elindekini at. Onların yapdıkları şeyleri yutar. Onların yapdıkları sihirbaz hîlesidir. Sihirbaz her ne yapar ise felâh bulmaz" didik. [²]

[2] 'Asâ-yı Mûsâ sihirbazların iplerini ve değneklerini yutunca bunun sihir olmayub mu'cize oldığını sihirbazlar anladılar.

Sağ elindeki değneği at da onların yaptıkları şeyi yutsun. Onların yaptığı büyücü hilesidir. Büyücü nerede olursa olsun umduğuna kavuşamaz.”

Sağ elindekini at, onların yaptığını yutsun. Yaptıkları ancak sihirbaz oyunudur. Sihirbaz nerede olursa olsun kesinlikle kurtuluşa eremez.

“Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptıkları büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye gitse iflâh olmaz.”

"Sağ elindekini yere bırak! Onların, sanayi olarak ortaya çıkardıklarını yalayıp yutsun. Onların sanayi olarak ürettikleri sadece bir büyücünün hilesidir. Büyücü ise nereye gitse iflah etmez."

“daħı bıraķ ol kim śaġ elündedür yuda anı kim eylediler. bayıķ eyledükleri cādūlıķ mekridür daħı ķurtılmaya cādū ķanda kim geldi.”

Daḫı bıraḳ elüñde olan nesneyi, yudar anlar işledügi nesneleri. Taḥḳīḳ anlarişledükleri sāḥir mekridür. Sāḥirler iflāḥ olmazlar her ḳanda olsa.

Sağ əlindəki əsanı yerə tulla, onların düzüb qoşduqlarını (bütün kəndirləri və dəyənəkləri bir anda) udsun. Onların düzəltdikləri sehrbaz hiyləsindən (əfsundan) başqa bir şey deyildir. Sehrbaz isə, hara gedirsə getsin, mətləbinə çatmaz!”

Throw that which is in thy right hand! It will eat up that which they have made. Lo! that which they have made but a wizards artifice, and a wizard shall not be successful to whatever point (of skill) he may attain.

"Throw that which is in thy right hand: Quickly will it swallow up that which they have faked what they have faked is but a magician´s trick: and the magician thrives not, (no matter) where he goes."(2591)

2591 The meaning may be either (1) that falsehood and trickery may have their day, but they cannot win everywhere , especially in the presence of Trut... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.