24 Ekim 2021 - 18 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 62. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fetenâze’û emrahum beynehum veeserrû-nnecvâ

Sonra bu iş hakkında aralarında çekişeçekişe görüşüp gizlice danıştılar.

Bunun üzerine (sihirbazlar da), kendi aralarında durumlarını tartışmaya başlamış ve gizli konuşmalara (ve hazırlıklara) geçmiş durumdaydılar.

Firavun ve sihirbazları, kendi aralarında yapacakları şey konusunda tartışarak görüşüp konuşmalarını gizli tuttular.

Sihirbazlar, aralarında planlarını tartıştılar, fısıltı halindeki konuşmalarını gizli tuttular.

Bunun üzerine (büyücüler) işlerini aralarında tartıştılar ve gizlice konuştular.

Bunun üzerine, kendi aralarında durumlarını tartışmaya ve gizli konuşmalara başladılar.

Sihirbazlar aralarında işlerini görüştüler. (Mûsa galib gelirse ona iman edelim, dediler) ve (bunu) gizlice fısıldaştılar.

Aralarında durumlarını tartıştılar. Ve gizlice fısıldaştılar.

Büyücüler yapacakları işlerini aralarında tartıştılar ve birbirleriyle gizlice konuştular.

Çekişerek, aralarında işlerini konuştular, hem de gizli olarak

Bunun üzerine büyücüler aralarında gizlice fısıldaşarak durumlarını tartıştılar.

Sihirbazlar beynlerinde meşveret itdiler ve gizli sözleşdiler.

Sihirbazlar işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular.

Sihirbazlar, işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular.

Bunun üzerine onlar, durumlarını aralarında tartıştılar; gizli gizli fısıldaştılar.

Aralarında işlerini tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular.

Sihirbazlar aralarında işlerini tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular

Şöyle ki: aralarında işlerine kavraştılar ve gizli fısıldaştılar

Firavunun adamları fısıltı ile aralarında ne yapacaklarını tartıştılar.

Derken (sihirbazlar) aralarında işlerini çekişe çekişe (görüş) düler. (Sonra) gizlice müşavere etdiler.

Buna rağmen (sihirbazlar Mûsâ hakkında yapacakları) işlerini aralarında tartıştılar ve fısıldamalarını gizli tuttular.

Onlar aralarında ne yapacaklarını tartışmaya başladılar ve gizli oturum düzenlediler.

Bunun üzerine büyücüler işlerini aralarında tartıştılar, görüşlerini gizli tuttular.

Büyücüler, aralarında işlerini görüştüler, görüştüklerini de gizlediler.

Bunun üzerine onlar işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular.

Bu uyarıdan etkilenen sihirbazlar bir an için tereddüde düşerek, başlangıçta çok hevesli oldukları bu işten vazgeçmek istediler. Fakat Firavun, tehditlerle onları susturmaya çalıştı. Bunun üzerine, yapacakları iş hakkında aralarında tartıştılar, fakat bunu dışarıya belli etmediler. Firavun, sihirbazları Mûsâ ve Hârûn’a karşı kışkırtarak diyordu ki:

Çekişerek işlerini görüştüler. Gizli Görüşmeler’i saklı tuttular.

(Büyücüler) durumlarını aralarında tartışmış, gizlice fısıldaşmışlardı.

Bunun üzerine (büyücüler) kendi aralarında fısıldaşarak durumlarını tartıştılar.

[Firavun ve adamları] yapacakları şey konusunda aralarında tartıştılar, fakat konuşmalarını gizli tuttular;

Bunun üzerine sihirbazlar kendi aralarında durumlarını tartıştılar ve gizli gizli fısıldaştılar. 7/104...126, 10/72...90, 26/10...67

Derken, (Firavun ve yandaşları) aralarında tartışarak planlarını yaptılar, fakat bunu gizlediler;[2589]*

Artık (sahirler) aralarında işlerine dair münakaşada bulundular ve gizlice konuştular.

Bunun üzerine onlar aralarında tartışmaya ve fısıldaşmaya, kulislere başladılar.

(Fir'avn'ın topladığı büyücüler), işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli konuştular.

Gizlice fısıldaşarak işlerini aralarında tartıştılar.

Sihirbazlar durumlarını aralarında tartışarak gizlice fısıldaştılar.

Büyücüler aralarında tartıştılar, gizli gizli fısıldaştılar.

Bunun üzerine işlerini aralarında tartıştılar, fısıltıyı koyulaştırdılar.

pes dartışdılar ya'nį cādūlar işlerini aralarında daħı gizlediler.

Çekişdiler işlerinde, özleri ortasında sırr‐ıla söyleşdiler.

Onlar (bu Musa heç sehrbaza oxşamır; əgər qalib gəlsək, heç; yox əgər qalib gələ bilməsək, ona iman gətirərik, deyə) öz aralarında öz işləri barədə mübahisə edir və xəlvətcə pıçıldaşırdılar.

Then they debated one with another what they must do, and they kept their counsel secret.

So they disputed, one with another, over their affair, but they kept their talk secret.(2586)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.