1 Ağustos 2021 - 22 Zi'l-Hicce 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 51. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle femâ bâlu-lkurûni-l-ûlâ

(Firavun dedi ki:) “Peki ya geçmiş çağlardakilerin durumu ne haldedir?”

Firavun, peki, önce gelenlerin halleri ne olacak dedi.

Firavun: “Peki, bizden önce gelip geçen ilk asırlardaki insanların hali ne olacak?” dedi.

Firavun:
“Öyleyse, Allah'ın birliğini tasdik etmeyen, putlara tapan önceki nesillerin hali ne olacak?” dedi.

(Firavun) dedi ki: "Peki ilk nesillerin durumu nedir?"

(Firavun) Dedi ki: 'İlk çağlardaki nesillerin durumu nedir öyleyse?'

Firavun dedi ki: Öyleyse geçmiş asırlar halkının hali nedir (ölümlerinden sonra saadette midirler, şekavette midirler?)

Firavun: “İlk çağların hali ne olacak?” dedi.

Firavun, “Öyleyse önceki nesillerin durumu nedir?” dedi.

«Gelip, geçen nesillerin halleri nice oldu?» Diye sordu Firavun

(Firavun:) “Öyle ise önceki toplumların hali ne olacak (anlattıklarınıza göre onlar cehenneme mi gidecek)?” dedi.

Firavun: "Öyleyse önceki nesillerin durumu ne oluyor?" dedi.

Firavun, “Ya geçmiş nesillerin hâli ne olacak?” dedi.

Firavun: Öyle ise, önceki milletlerin hali ne olacak? dedi.

"Peki geçmiş nesillerin hali ne olacak," dedi.*

Firavun : "Öyleyse geçmiş asırlar (daki insanlar)ın durumu nedir?" dedi.

Dedi: ya öyle ise kurunıûlânın hali ne?

Firavun: “Öyleyse ilk nesillerin durumu ne olacak?” dedi.

(Fir'avn) dedi: «Öyleyse evvelki (geçmiş) asırlar (halkın) ın haali nedir»?

(Fir'avun:) “Öyle ise (putlara tapan) önceki nesillerin hâli ne olacak?” dedi.

Firavun “Peki, daha önceki nesillerin durumu nedir?” dedi.

Firavun «— Gelip geçen ümmetler [⁵] ne haldedir?» dedi.*

(Firavun) Dedi ki: “Öyle ise, önceki nesillerin hali ne olacak?”*

Hiç beklemediği bu cevap karşısında şaşkına dönen Firavun, konuyu saptırmak amacıyla, “Peki,” dedi, “ya önceki nesillerin durumu ne olacak? Atalarımız bâtıl yolda mıydı? Eğer onlar cehennemlikse, her şeye yolunu gösteren Rabb’in onları neden doğru yola iletmedi? Yok cennetlik iseler, o hâlde biz neden cehennemlik olalım? Ayrıca, bizden önce yaşamış insanların durumu nedir? Onlar nereye gittiler? Rabb’leri kimdi? Sözünü ettiğin Allah’ı tanımadan öldülerse durumları ne olacak?

-“Peki öyleyse, İlk Önceki Kuşaklar’ın durumu nedir?” dedi.

(Firavun) “(Peki) önceki nesillerin hali ne olacak?” diye sormuştu.

(Firavun da): “İlk çağlardaki kuşakların durumu nedir?” diye sordu.

[Firavun:] “Peki” dedi, “ya önceki kuşakların durumu ne oldu?” 32

Firavun: - Peki, önceki milletlerin durumu ne olacak? Dedi. 18/49, 20/52, 45/29, 56/7...41, 58/6

(Firavun): “İyi ama” dedi, “ya önceki kuşakların durumu ne olacak?”

(Fir'avun) Dedi ki: «Öyle ise evvelki ümmetlerin hali neden ibarettir?»

Firavun dedi ki: “Peki o zaman, önceki nesillerin durum ve âkıbeti ne olur? ”

(Fir'avn): "Peki ya ilk nesillerin hali ne olacak?" dedi.

(Firavun:) “Öyleyse şimdiye kadar gelip geçenlerin (eskilerin) durumu ne olacak?”

- Önceki nesillerin durumu ne olacak? dedi.

Firavun “Peki, öncekilerin hali ne olacak?” dedi.

Dedi: "Peki, ilk nesillerin hali ne olacak?"

eyitti fir'avn “nedür zamāna ķavmı ḥālı kim ilk idi?”

Eyitdi: Ḥāli nedür ilerü zamānda geçmiş ümmetlerüñ?

(Fir’on) soruşdu: “Bəs əvvəlki nəsillərin halı necədir?”

He said : What then is the state of the generations of old?

(Pharaoh) said: "What then is the condition of previous generations?"(2574)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.