6 Mayıs 2021 - 24 Ramazan 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 48. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnâ kad ûhiye ileynâ enne-l’ażâbe ‘alâ men keżżebe vetevellâ

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ayrıca onlara) "Gerçekten bize vahyolundu ki: Kesinlikle azap, (Hakkı) yalanlayanların ve (İslam’dan) yüz çevirip (buyruklarına karşı çıkanların) üstünedir."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Gerçekten de bize vahyedildi ki azap, yalanlayanadır ve yüz çevirene.

Abdullah Parlıyan Meali

Bize vahyedildi ki, Allah'ın azabı, peygamberleri yalan sayıp, onlara sırt çevirenlere erişir.”

Ahmet Tekin Meali

“Bize, Allah'ın âyetlerini, kitabını, peygamberlerini yalanlayanlara, dinine sırtını dönerek, güç ve iktidarlarını kullanıp, halkı istedikleri gibi yönlendirenlere azap edileceği vahyolundu.” dediler.*

Ahmet Varol Meali

Doğrusu bize azabın, yalanlayanın ve yüz çevirenin üzerine olduğu vahyedilmiştir."

Ali Bulaç Meali

'Gerçekten bize vahyolundu ki: Doğrusu azab, yalanlayan ve yüz çevirenlerin üstünedir.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Gerçekten bize vahy olundu ki, azab, muhakkak olarak Peygamberleri inkâr edenlere ve imandan yüz çevirenleredir.”

Bahaeddin Sağlam Meali

“Azap, yalanlayıp haktan sırt çevirenin üzerinedir diye, gerçekten bize vahiy geldi” deyin.

Bayraktar Bayraklı Meali

“Doğrusu bize, yalanlayıp sırt çevirene azap edileceği vahyolundu.”

Besim Atalay Meali (1962)

«Bize vahiy olundu ki, azap, yalancı ile haktan yüz çevirene»

Cemal Külünkoğlu Meali

Bize gelen vahye göre, Allah'ın ayetlerini yalanlayarak gerçeğe sırt çevirenler azaba uğrayacaklardır.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

46,47,48. Allah: Korkmayın, dedi; Ben sizinle beraberim; görür ve işitirim. Ona gidin şöyle söyleyin: "Doğrusu biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder, onlara azabetme; Rabbinden sana bir mucize getirdik; selam, doğru yolda gidene olsun! Doğrusu bize, yalanlayıp sırt çevirene azap edileceği vahyolundu."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

“Şüphesiz bize, azabın yalanlayan ve yüz çevirenlere olacağı vahyolundu.”

Diyanet Vakfı Meali

Hakikaten bize vahyolundu ki: (Peygamberleri) yalanlayan ve yüz çevirenlere azap edilecektir.

Edip Yüksel Meali

" 'Bize vahyedildi: Yalanlayıp yüz çevirenler cezalandırılacaktır.' "

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

"Bize kesin olarak vahyolundu ki, azab şüphesiz (gerçeği) inkâr edip ona sırt çevirenleredir."

Elmalılı Meali (Orijinal)

İnan ki bize şöyle vahyolundu: her halde azâb, tekzib edin yüz çevirenedir

Erhan Aktaş Meali

Bize, yalanlayıp aldırmayanların azaba uğrayacakları vahyolundu.

Hasan Basri Çantay Meali

«Bize şu hakıykat vahy olundu ki şübhesiz azâb, (peygamberleri) tekzîb edenlerin ve (Hakdan) yüz çevirenlerin tepesindedir».

Hayrat Neşriyat Meali

“Doğrusu biz (öyle kimseleriz ki), gerçekten bize: 'Şübhesiz azab,(peygamberleri) yalanlayanlar ve (haktan) yüz çevirenler üzerinedir' diye vahyolundu.”

İlyas Yorulmaz Meali

“Bize azabın, kesinlikle Allahın mesajlarını yalanlayan ve ondan yüz çevirenlerin üzerine olacağı vahy oldu” deyin.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

«— Bize vahiy olundu ki peygamberleri yalancı sayanlar, haktan dönenler üzerine azap gelecek».

Kadri Çelik Meali

“Gerçekten bize, “Azap, yalanlayan ve yüz çevirenlerin üstünedir” diye vahyolundu.”

Mahmut Kısa Meali

Çünkü bize vahyedilen bilgilere göre, Allah’ın elçilerini yalanlayan ve O’nun ayetlerinden yüz çeviren kimseler âhirette korkunç bir azâba uğrayacaklar!”

Mehmet Okuyan Meali

Azabın, (gerçeği) yalanlayıp yüz çevirenlere (uygulanacağı) elbette bize vahyolunmuştur.”

Mehmet Türk Meali

“-Bize: (Allah’ın) azabının kesinlikle (Onu) yalanlayıp îman etmeyenlere ait olduğu vahyolundu.- deyin.” buyurdu.

Muhammed Esed Meali

Çünkü, bakın, [öte dünyada] azabın, hakkı yalanlayıp [ona] sırt çevirenlerin başına çökeceği bize vahyedildi!’”

Mustafa Çavdar Meali

– Hiç şüphen olmasın ki bize şöyle vahyedildi: Kesinlikle azap, gerçeği yalanlayan ve ondan yüz çevirenin üzerine olacaktır. 7/104...106, 26/16...31, 28/36...38, 40/28...46

Mustafa İslamoğlu Meali

Bir de unutmayın ki, (büyük) azabın hakikati yalanlayan ve ondan yüz çevirenlerin üzerine olacağı bize vahyolunmuştur.’

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«Muhakkak bize vahyolundu ki, şüphe yok azap, tekzîp eden ve yüz çeviren kimse üzerinedir.»

Suat Yıldırım Meali

“İnan ki bize: “Dini yalan sayıp ondan yüz çeviren, mutlaka azaba uğrayacaktır! ” diye vahyedildi. ” [79, 37-39; 92, 14-16; 75, 31-32]

Süleyman Ateş Meali

Bize, yalanlayıp yüz çevirenin, azaba uğrayacağı vahyolundu.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bize şöyle vahyedildi: ‘Kim yalana sarılır, sırt çevirirse azaba uğrar.’”

Şaban Piriş Meali

Bize vahyolundu ki kim yalanlar ve yüz çevirirse ona azap vardır.

Ümit Şimşek Meali

“Bize şu da vahyedildi ki, azap yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerinedir.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Azabın, yalanlayıp yüz çevirenler üzerine olacağı bize vahyedildi."

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ biz vaḥy olındı bizdin yaña kim anuñ üzeredür yalan duttı [165a] adaħı yüz döndürdi.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bizə vəhy olundu ki, (Allahın vəhdaniyyətini və ayələrini, qiyaməti və peyğəmbərləri) yalan hesab edənləri və (haqdan) üz döndərənləri (axirətdə) əzab gözləyir!”

M. Pickthall (English)

Lo! it hath been revealed unto us that the doom will be for him who denieth and turneth away.

Yusuf Ali (English)

"´Verily it has been revealed to us that the Penalty (awaits) those who reject and turn away.´"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.