17 Nisan 2021 - 5 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Tenzîlen mimmen ḣaleka-l-arda ve-ssemâvâti-l’ulâ

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Bu Kur’an) Yeri ve yüce gökleri yaratan (Allah) tarafından indirilmiştir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratanın katından indirdik.

Abdullah Parlıyan Meali

Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir.

Ahmet Tekin Meali

Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından, bölüm bölüm indirdik.

Ahmet Varol Meali

Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiş (bir kitaptır).

Ali Bulaç Meali

Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Arzı ve yüce gökleri yaratandan, yavaş yavaş bir indirişle (onu) indirdik.

Bahaeddin Sağlam Meali

Yeri ve yüksek gökleri yaratan bir zatın indirdiği vahiydir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Kur'ân, yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından indirilmiştir.

Besim Atalay Meali (1962)

Yerle, yüksek gökleri yaratan katından indirilmiştir

Cemal Külünkoğlu Meali

(Bu Kur'an), yeri ve yüksek gökleri yaratan (Allah) tarafından peyderpey indirilmiştir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

2,3,4. Kuran'ı sana, sıkıntıya düşeşin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt ve yeri ve yüce gökleri yaratanın katından bir Kitap olarak indirdik.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

(O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir.

Diyanet Vakfı Meali

(Kur'an) yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir.

Edip Yüksel Meali

Yeri ve yüksek gökleri Yaratan tarafından indirilmiştir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından yavaş yavaş bir indirilişle (onu) indirdik.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bir tenzil olarak indirdik o yaradandan ki hem Arzı yarattı hem o yüksek yüksek Gökleri

Erhan Aktaş Meali

Yeryüzü ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiştir.

Hasan Basri Çantay Meali

2,3,4. Biz Kur'ânı sana zahmet çekesin diye değil, ancak (Allahdan) korkacak kimselere bir öğüd ve yerle o yüce yüce gökleri yaradanın tedricen indirdiği bir (kitâb) olmak üzere indirdik.

Hayrat Neşriyat Meali

(O Kur'ân,) yeryüzünü ve pek yüksek gökleri yaratan (Allah) tarafından peyderpey indirilmedir.

İlyas Yorulmaz Meali

Kuran, yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmedir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

O, yeri, yüce gökleri yaratan Zat tarafından indirilmiştir.

Kadri Çelik Meali

Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.

Mahmut Kısa Meali

Hem de, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah’ın katından indirilenbir Kitap olarak.

Mehmet Türk Meali

(Zira bu Kur’an,) yeri ve yüksek gökleri yaratan (Allah) tarafından, peyderpey indirildi.

Muhammed Esed Meali

Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından indirilen bir vahiydir bu.

Mustafa Çavdar Meali

Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmedir bu. 2/97, 4/166, 11/13-14, 15/9, 27/6, 45/2

Mustafa İslamoğlu Meali

yeri ve yüce gökleri yaratan Zat tarafından indirilmedir bu!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Yeri ve yüksek gökleri yaratan zât tarafından tedricen indirilmiştir.

Suat Yıldırım Meali

3, 4. Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, Yaratana saygı duyanı uyaran, irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik.

Süleyman Ateş Meali

(O) yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından azar azar indirilmiştir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu, yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiştir.

Şaban Piriş Meali

Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan tarafından indirmedir.

Ümit Şimşek Meali

O, yeri ve yüce gökleri Yaratanın katından peyderpey indirildi.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yeri ve o yüce mi yüce gökleri yaratandan bir vahiy olarak indirdik.

Eski Anadolu Türkçesi

1-4. iy er! indürmedük senüñ üzere ķur’ān’ı tā sen arasın lįkin ögüt virmek içün aña kim ķorķar [163b] indürmek andan kim yarattı yiri, daħı gökleri yüceler.

Bunyadov-Memmedeliyev

O, yeri və uca göyləri yaradandan (Allahdan) nazil olmuşdur.

M. Pickthall (English)

A revelation from Him Who created the earth and the high heavens,

Yusuf Ali (English)

A revelation from Him Who created the earth and the heavens on high.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.