31 Temmuz 2021 - 21 Zi'l-Hicce 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Tenzîlen mimmen ḣaleka-l-arda ve-ssemâvâti-l’ulâ

(Bu Kur’an) Yeri ve yüce gökleri yaratan (Allah) tarafından indirilmiştir.

Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratanın katından indirdik.

Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir.

Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından, bölüm bölüm indirdik.

Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiş (bir kitaptır).

Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.

Arzı ve yüce gökleri yaratandan, yavaş yavaş bir indirişle (onu) indirdik.

Yeri ve yüksek gökleri yaratan bir zatın indirdiği vahiydir.

Kur'ân, yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından indirilmiştir.

Yerle, yüksek gökleri yaratan katından indirilmiştir

(Bu Kur'an), yeri ve yüksek gökleri yaratan (Allah) tarafından peyderpey indirilmiştir.

2,3,4. Kuran'ı sana, sıkıntıya düşeşin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt ve yeri ve yüce gökleri yaratanın katından bir Kitap olarak indirdik.

(O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir.

(Kur'an) yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir.

Yeri ve yüksek gökleri Yaratan tarafından indirilmiştir.

Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından yavaş yavaş bir indirilişle (onu) indirdik.

Bir tenzil olarak indirdik o yaradandan ki hem Arzı yarattı hem o yüksek yüksek Gökleri

Yeryüzü ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiştir.

2,3,4. Biz Kur'ânı sana zahmet çekesin diye değil, ancak (Allahdan) korkacak kimselere bir öğüd ve yerle o yüce yüce gökleri yaradanın tedricen indirdiği bir (kitâb) olmak üzere indirdik.

(O Kur'ân,) yeryüzünü ve pek yüksek gökleri yaratan (Allah) tarafından peyderpey indirilmedir.

Kur’an, yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmedir.

O, yeri, yüce gökleri yaratan Zat tarafından indirilmiştir.

Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.

Hem de, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah’ın katından indirilenbir Kitap olarak.

Yüce Gökler’i ve Yer’i yaratan tarafından bir tenzil / kısım kısım indirilme olarak indirdik.

3,4. Yeri ve en yüksek gökleri yaratan (Allah)’ın indirmesi olarak saygı duyanlara sadece (gerçeği) hatırlatmak için (gönderdik).

(Zira bu Kur’an,) yeri ve yüksek gökleri yaratan (Allah) tarafından, peyderpey indirildi.

Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından indirilen bir vahiydir bu.

Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmedir bu. 2/97, 4/166, 11/13-14, 15/9, 27/6, 45/2

yeri ve yüce gökleri yaratan Zat tarafından indirilmedir bu!

Yeri ve yüksek gökleri yaratan zât tarafından tedricen indirilmiştir.

3, 4. Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, Yaratana saygı duyanı uyaran, irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik.

(O) yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından azar azar indirilmiştir.

Bu, yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiştir.

Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan tarafından indirmedir.

O, yeri ve yüce gökleri Yaratanın katından peyderpey indirildi.

Yeri ve o yüce mi yüce gökleri yaratandan bir vahiy olarak indirdik.

1-4. iy er! indürmedük senüñ üzere ķur’ān’ı tā sen arasın lįkin ögüt virmek içün aña kim ķorķar [163b] indürmek andan kim yarattı yiri, daħı gökleri yüceler.

İnmişdür bu Ḳur’ān yirleri yaradandan, yüce gökleri daḫı yaradandan.

O, yeri və uca göyləri yaradandan (Allahdan) nazil olmuşdur.

A revelation from Him Who created the earth and the high heavens,

A revelation from Him Who created the earth and the heavens on high.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.