25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 130. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fasbir ‘alâ mâ yekûlûne vesebbih bihamdi rabbike kable tulû’i-şşemsi vekable ġurûbihâ(s) vemin ânâ-i-lleyli fesebbih veatrâfe-nnehâri le’alleke terdâ

Söyledikleri sözlere sabret ve Rabbini, hamd ederek gün doğmadan ve batmadan önce ve gecenin bir kısmıyle gün ortasında noksan sıfatlardan tenzih et de rızasına mazhar ol.

Hamd ederek tenzîh etmekten maksat namazdır. Gün doğmadan kılınan sabah namazıdır. Gün batmadan kılınan ikindidir. Gecenin bir kısmında kılınan akşam ... Devamı..

(Ey Resulüm!) Şu halde Sen onların söylediklerine (ve eziyetlerine) karşı sabırlı ol, Güneş’in doğuşundan ve batışından önce (sabah ve akşam namazları ile) Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt). Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da (beş vakit namazda ve her fırsatta Rabbini zikredip) tesbihte bulun ki hoşnut olasın (rıza makamına ve itminana ulaşasın).

Bunun içindir ki, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler ne derlerse desinler göğüs ger ve dayanıklı davran, gevşeklik gösterme. Güneşin doğmasından ve batmasından önce, Rabbinin sınırsız kudret ve yüceliğini, tüm eksiksiz övgüleriyle an ve gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün belli vakitlerinde yine, Rabbinin kudret ve yüceliğini an yani ibadet et ki hoşnutluğa, esenliğe erişesin.

O halde, onların söyledikleri mantıksız, çirkin, incitici sözlere sabrederek mücadeleye devam et. Güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et, namaz kıl. Gecenin bir kısım vakitlerinde, ilerleyen saatlerinde ve gündüzün etrafında, iki ucunda da tesbih et, namaz kıl ki, Allah katında hoşuna giden şeylere kavuşmana vesile olsun.

Sen onların dediklerine sabret ve güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün taraflarında da tesbih et. Umulur ki hoşnut olursun.

Şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol, güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt). Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbihte bulun ki hoşnut olabilesin.

O halde, dediklerine (küfür ve tekziblerine) sabret. (Bu hüküm, Kıtal = Seyf ayeti ile nesh edilmiştir.) Hem güneşin doğmasından evvel, hem batmasından evvel Rabbini hamd ile tesbih et (sabah ve ikindi namazını kıl). Gecenin bir kısım vakitlerinde (akşam ve yatsı saatlerinde) ve gündüzün etrafında (öğle vaktinde) de tesbih et (namaz kıl) ki, Allah'ın rızasına eresin.

Artık sen, onların dediklerine karşı sabret. Güneş doğmadan ve batmadan evvel, Rabbinin mükemmelliğini, kusursuzluğunu bildir. (Hamd ve tesbih et.) Gecenin bazı anlarında ve gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et ki (ebedî mutluluğu hissedip) razı olasın.

Onların söylediklerine sabret! Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini övgü ile tesbih et/namaz kıl! Gece saatlerinde de O'nu övgü ile tesbih et/namaz kıl! Gündüzün belli vakitlerinde buna devam et ki mutlu olasın!

Katlan dediklerine, hem güneş doğmadan, hem de batmadan önce, gece sularında Tanrına, hamtla tespih et, gündüzün iki ucunda dahi tespih et, olur ki hoşnut olursun

(Ey Resul!) O hâlde, onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini övgüyle tespih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki ilahi hoşnutluğa, esenliğe eresin.

“Güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini övgüyle tespih et” ifadesinden namaz anlaşılmaktadır. Güneşin doğuşundan önce sabah namazı, batışından ... Devamı..

Yâ Muhammed! Ânların söylediklerine sabr it güneş tulû’ ve gurûb itmezden evvel ve gice hulûl itdiği vakit rabbine ’ibâdet it, etrâf-ı nehârda ’ibâdet iderek rabbini râzı iyle.

Onların dediklerine sabret; güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et; gece saatlerinde ve gündüzleri de tesbih et ki Rabbinin rızasına eresin.

O hâlde, onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tespih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki hoşnut olasın.

Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de rabbini övgüyle tesbih et; yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin.

(Resûlüm!) Sen, onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et; gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, hoşnutluğa eresin.  

 Müfessirler, bu âyette «övgü ile tesbih»ten maksadın, namaz olduğunu belirtirler. Namaz en büyük ve en kâmil zikirdir; Allah’ı tesbih, tekbir, yakarı... Devamı..

Sözlerine karşı dayanıklı ol, güneşin doğumundan ve batımından önce Rabbini yücelterek an. Geceleyin ve günün her iki ucunda da an ki mutlu olabilesin.

O halde, dediklerine sabret; güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım vakitlerinde ve gündüzün etrafında da tesbih et ki hoşnudluğa eresin.

O halde dediklerine sabret de rabbına hamdile tesbih eyle: Güneş doğmadan evvel: gece saatlerinde de tesbih et gündüzün etrafın da ki rızaya irebilesin

(Habibim!) O hâlde, onların dediklerine (küfür ve tekzîblerine şimdilik) sabret. Güneşin doğmasından önce (sabah namazını) ve batmasından önce (ikindi namazını kılarak) Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerinde ise (akşam ve yatsı namazını) ve gündüzün etrafında (öğle namazını kılarak) tesbih et ki, (Rabbinin rızasını kazanarak) hoşnut olasın.

O halde söylenen şeylere sabret! Ve Rabb'ini, Güneş'in doğmasından önce ve batmasından önce ve gecenin bir kısmında ve gündüzün taraflarında¹ hamd ile tesbih² et. Umulur ki böylece O'nun hoşnutluğunu kazanırsın.

1- “Ve etrâfe” üç ve daha fazla şeyi gösteren çoğul bir sözcüktür. Bütün bir gün, gün içinde anlamına gelmektedir. 2- Tesbih; Allah\ın, her türlü n... Devamı..

O halde sen, onlar ne derlerse, sabret. Güneşin doğmasından evvel de, batmasından evvel de Rabbini hamd ile tesbîh et. Gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün etrafında dahi tesbîh et ki rızâ (yi ilâhî)ye eresin.

(Habîbim, yâ Muhammed!) Artık (onların) söylediklerine sabret; güneşin doğmasından önce (sabah namazını) ve batmasından önce (ikindi namazını kılarak)Rabbini hamd ile tesbîh et! Gecenin bir kısım saatlerinde ise (akşam ve yatsı namazını) ve gündüzün etrâfında (öğle namazını kılarak) tesbîh et ki (sana verilecek sevâb ile) hoşnûd olasın!

Sen onların söylediklerine sabret. Rabbinin yüceliğini överek, güneşin doğmasından önce, güneşin batmasından önce ve gecenin bazı saatlerinde noksan sıfatlardan arındır. Gündüzün etrafında (herhangi bir saatlerinde) de Rabbini yücelt ki, Razı olacağın şeylere (Rabbinin rızasına) kavuşman umulur.

Onlar ne derlerse desinler, sen katlanacaksın. Güneş doğmadan önce de, batmadan önce de, geceleyin de öve öve Allah’ı ulula, erte akşam ulula ki Onun dileğini elde etmiş olasın.

Artık senin hakkında dediklerine sabret. Rabbinin inayetine hamdederek güneş doğmadan ve batmadan evvel [²], gecenin bazı saatlerinde [³] tespih et, gündüzün etrafında da [⁴] tespih et [⁵] ki vereceği sevaba razı olasın.

[2] Sabah, ikindi namazlarını kıl.[3] Akşam, yatsı namazlarını kıl.[4] Zeval vaktinde öğle namazını kıl.[5] Tespih etmek, namaz kılmak demektir.... Devamı..

Öyleyse (Ey Peygamber!) onların söylediklerine sabret/ göğüs ger. Güneşin doğmasından ve batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir bölümünde²⁹ ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki rızasını kazanasın.³⁰

29 Krş. Müzzemmil, 73/1-2 30 Bu ayette belirtilen “Allah’ı tesbih etmek”ten maksat namaz kılmaktır demişlerdir. Beş vakit namaz konusunda bu ayet d... Devamı..

O halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol, güneşin doğuşundan önce ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbihte bulun ki (sana iki âlemde verilenlerden) hoşnut olabilesin.

O hâlde, ey Müslüman, onların inkâr ve alay dolu sözlerine sabret! Mücâdelende sana azık olmak üzere, güneşin doğmasından ve batmasından önce, gece saatlerinde ve bir de, gündüzün uygun vakitlerinde namaz, dua ve zikirlerle Rabb’ini överek ve O’nun yüceliğini hem kendi benliğine, hem de tüm insanlığa ilan ederek tesbih et ki, ilâhî rahmet ve hoşnutluğa eresin.

Söyleyecekleri şeylere karşı sabret!
Güneş’in doğuşlarından önce, batımlarından da önce rabbinin hamdi ile tesbih et!
Hoşnut olman için Gece anlarında da tesbih et, Gündüz’ün uçlarında da!

Bu nedenle sen, onların dediklerine aldırma. Güneş doğmadan önce, battıktan sonra, bir de geceleri, erişilmez yüceliğini düşünerek Allah'a dua ile teşekkür et. Kendinle barışık olabilmen için gündüzleri de Allah’ı aklından çıkarma...

Sen onların söylediklerine sabret! Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini övgüyle anmak için huzuruna dur. Gecenin bir kısmında, gündüzün vakitlerinde Rabbinin huzurunda dur. Rabbinin huzuruna durduğunda ayetlerimizi oku! Rabbinin yasalarını hatırla! Yaptığın yapamadığın işlerin muhasebesini yap. Umulur ki Rabbinin huzurunda yapacağın muhasebe senin için güzel şeyler doğurur.

Onların söylediklerine sabret! Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce Rabbini [hamd] (övgü) ile [tesbih] et (yücelt)! Gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün uçlarında da [tesbih] et (yücelt) ki huzur bulasın. [*]

Namaz vakitleri”yle ilgili benzer mesajlar: Bakara 2:238; Hûd 11:114; İsrâ 17:78; Rûm 30:17-18; Kâf 50:39. Ayrıca müminlerin geceleri değerlendirmesiy... Devamı..

(Ey Muhammed!) Sen, onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Rabbinin rızasına erebilmek için güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ile (sürekli olarak) an. Gecenin bir bölümü ile gündüzleri de Rabbini (sürekli olarak) an.¹

1 Bu âyette beş vakit namazın zamanları belirlenmiştir. Şöyle ki; güneşin doğuşundan önce; sabah namazı, batışından önce; ikindi namazı, gecenin bir b... Devamı..

Bunun içindir ki, [hakkı inkar eden]ler ne derlerse desinler, sabret; ve güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin sınırsız kudret ve yüceliğini övgüyle an; ve gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün belli vakitlerinde ¹¹⁴ yine Rabbinin kudret ve yüceliğini an ki hoşnutluğa, esenliğe erişesin.

114 Lafzen, “gündüzün kenarlarında [yahut “uçlarında”]. Bu konuyla ilgili olarak bkz. 11:114 ve ilgili 145. not.

Sen onların söylediklerine sabret, güneşin doğuşundan ve batışından önce (namazla) Rabbini överek onun yüceliğini dillendir, gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün iki ucunda da O’nun yüceliğini dillendir ki Rabbinin hoşnutluğuna eresin. 11/114, 17/78, 30/17-18, 24/58, 50/39

Öyleyse, artık onların söyleyeceklerine karşı sabırlı ol! Bir de güneşin doğumundan önce ve batımından önce Rabbinin aşkın olan yüce zatını (namaz kılarak) hamd ile an![²⁶⁶⁰] Yine gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün belli zamanlarında (namaz kılarak) O’nun yüce zatını an;[²⁶⁶¹] kim bilir, belki sen de razı olursun![²⁶⁶²]

[2660] Tesbih Kur’an’da zaman ile kayıtlı olarak geldiği yerlerde namaza delâlet eder. Aksi halde zamanın anılmasının bir anlamı olmazdı (Krş: 50:39).... Devamı..

(Ey Muhammed) Onlar ne derlerse desinler (aldırma) sabret ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et ve gece saatleri ile gündüzleri de tesbih etki, Rabbinin rızasına eresin!

Onların O dediklerine sabret, güneşin doğmasından ve gurubundan/batmasından önce Rabbini överek tesbih et; gece sa’atlerinin bir kısmında ve gündüzün (iki)tarafında da tesbih et ki hoşnut olasın!

Artık onların dediklerine sabret ve güneşin doğmasından evvel ve batmasından evvel Rabbine hamd ile tesbihte bulun. Ve gece saatlerinde de tesbih et ve gündüzün etrafında da. Tâ ki sen hoşnut olasın.

O halde onların söylediklerine sabret! Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin yüceliğini ilan et, O'na hamdet! Gecenin bazı vakitlerinde, gündüzün bazı taraflarında da O'na ibadet et ki memnun ve mutlu olasın.

Burada beş vakit namaza işaret edilmektedir. Âyette geçen hamd ile tesbihten maksat namazdır. Güneşin doğmasından önce sabah namazı: batmasından öncek... Devamı..

Onların dediklerine sabret, güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini överek tesbih et; gece sa'atlerinden bir kısmında ve gündüzün taraflarında da tesbih et ki memnun olasın!

(Yâ Muhammed) Onların söylediklerine sabır iyle. Güneş doğmazdan ve batmazdan evvel ve gice esnâsında rabbinin hamdiyle tesbîh it. Günün iki tarafında da tesbîh iyle tâ ki râzı olasın.

Onlar ne derlerse desinler, sen sabret. Güneşin doğuşundan önce, batmasında önce ve gecenin bölümlerinde[1] her şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et. Gündüzün bölümlerinde [2] de ibadet et; belki memnun kalırsın.

[1] Gecenin bölümleri وَمِنْ آنَاء اللَّيْلِ ifadesinde "bölümler" diye anlam verdiğimiz ânâ = kelimesi çoğuldur. Arapçada çoğul en az üçtür. Kur'an'... Devamı..

Söylediklerine sabret, güneş doğmadan önce ve batmadan önce ve gece saatlerinde de Rabbini hamd ederek tesbit et. Gün boyunca da tesbih et ki hoşnutluğa eresin.

Onların söylediklerine sabret; güneş doğmadan önce ve batmadan önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün etrafında da tesbih et ki Allah'ın hoşnutluğuna erişesin.(16)

(16) Beş vakit namaza işaret eden âyetlerden birisi de budur.

Artık, onların söylediklerine sabret; Güneş'in doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini överek tespih et! Gecenin bazı saatleriyle gündüzün iki ucunda da tespih et ki, hoşnutluğa erebilesin.

pes śabr eyle eyittükleri üzere daħı namāz ķıl añar-iken çalabuñı [169a] güneş ŧoġduġından ilerü daħı batduġından ilerü. daħı gice sa'atlerindan pes namāz ķıl daħı gündüz ķıranlarında ola kim sen ħoşnūd olasın.

Pes ṣabr eyle yā Muḥammed anlar söyledügine. Daḫı tesbīḥ eyle seni yaradanşükri‐y‐le güneş çıḳarmazdan burun, güneş batmazdan öñdin, daḫı güneşsā‘atlerinden daḫı, tesbīḥ eyle gündü[z] ṭaraflarından daḫı. Ola kim rıżāyayitişesin.

(Ya Rəsulum! Elədə Məkkə müşriklərinin) dediklərinə səbr et. Günəş doğmamışdan və batmamışdan əvvəl Rəbbinə şükür edib şə’ninə tə’riflər de (sübh və əsr namazlarını qıl), gecənin bir və’dəsində (axşam və gecə saatlarında) və günorta radələrində də Rəbbini öyüb təqdis et (şam, gecə və günorta namazlarını qıl) ki, (bunun müqabilində Allahın səni böyük savaba, yüksək dərəcələrə, yaxud ümmətin üçün şəfaətə nail etməsindən) razı (xoşhal) olasan!

Therefor (O Muhammad), bear with what they say, and celebrate the praises of thy Lord ere the rising of the sun and ere the going down thereof. And glorify Him some hours of the night and at the two ends of the day, that thou mayst find acceptance.

Therefore be patient with what they say, and celebrate (constantly)(2654) the praises of thy Lord, before the rising of the sun, and before its setting; yea, celebrate them for part of the hours of the night, and at the sides(2655) of the day: that thou mayest have (spiritual) joy.

2654 All good men must be patient with what seems to them evil around them. That does not mean that they should sit still and do nothing to destroy e... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.