1 Ağustos 2021 - 22 Zi'l-Hicce 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 13. Ayet

Ayeti Dinle



Meal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve enâ-ḣtertuke festemi’ limâ yûhâ

“Ben seni seçmiş bulunuyorum; bundan böyle vahyolunanı dinle (öğren, tebliğ ve tatbik et ki vazifen ağırdır.)

Ve seni seçtim ben, dinle vahyedileni.

Ben, seni kendime elçi olarak seçtim. Öyleyse sana vahyolunanı dinle.

“Ben vahy ile irtibat kurmak için hayırlı biri olarak seni seçtim. Şimdi sana vahyolunacak şeyleri dinle.”*

Ben seni seçtim. Artık vahyolunanı dinle.

'Ben seni seçmiş bulunuyorum; bundan böyle vahyolunanı dinle.'

(Ey Mûsa) ben, seni Peygamberliğe seçtim. Şimdi (sana) vahy olunacak şeyleri dinle:

Ben seni peygamberlik için seçtim. Artık sen, vahyedilenlere kulak ver.

Ben seni seçtim. Artık vahyolunanları dinle!

«Ben seni seçtim, dinle vahyolunanı !»

“Ben seni (resul olarak) seçtim. Şimdi (sana) vahyolunacak şeyleri dinle!”*

"Ben seni seçtim; artık vahyolunanları dinle."

“Ben seni (peygamber olarak) seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle.”

Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver.

"Ben seni seçtim, öyleyse vahyolanı dinle."

"Ben seni seçtim, şimdi (sana) vahyolunacak şeyleri dinle."

Ve ben, seni ıhtiyar buyurdum şimdi verilecek vahyi dinle

Ben seni seçtim.¹ Öyleyse vahyolunanı dinle. *

Ben seni (peygamberliğe) seçdim. Şimdi vahy olunacak şeyleri dinle:

“(Ey Mûsâ!) Ben seni (peygamberliğe) seçtim; şimdi (sana) vahyedileni dinle!”

“Ben seni (elçi) seçtim. Artık vahy olunanı dinle.”

«— Ben seni peygamberlik için ihtiyar ettim. Artık sana vahiy olunanı dinle:

“Ben seni seçmiş bulunmaktayım; bundan böyle vahyolunanı dinle.”

Ey Mûsâ, seni kendime elçi olarak seçtim; şimdi sana vahyedilenleri dinle:

“Seni ben getirttim. Sana vahyedilenleri dinle!”.

Seni (elçi olarak) ben seçtim. vahyedilmekte olanı dinle!

“Ve seni Ben, (Peygamber) seçtim. Derhâl sana vahyolunan sözleri (hakkıyla) dinle.” (diye seslenildi.)

Ben seni [kendime elçi olarak] seçtim; öyleyse artık [sana] vahyolunanı dinle!

Ve ben seni seçtim şimdi vahyolunanı dinle! 7/144, 20/51, 19/51...58

Ve Ben seni (elçi olarak) seçtim; bundan böyle artık sana vahyedileni dinle![2557]*

«Ve ben seni ihtiyar ettim, şimdi vahyolunacak şeyi dinle.»

Peygamberliğe seçtim seni, Öyleyse iyi dinle sana vahyedileni! [7, 144]

Ben seni seçtim, şimdi vahyolunanı dinle.

Ben seni seçtim. Şimdi sana bildirilecek şeyleri dinle.

-Ben, seni seçtim, Sana vahyolunanı dinle.

“Seni peygamber seçtim; şimdi sana vahyedileni dinle.

"Ve ben seni seçtim; o halde vahyedilecek olanı dinle!"

“daħı ben üyürdüm seni pes ķulaķ dut aña kim vaḥy olınur”

Daḫı ben seni nebīlige iḫtiyār itdüm. Pes ḳulaḳ dut saña vaḥy olana.

Mən səni (peyğəmbər) seçdim. (Sənə) vəhy olunanı dinlə!

And I have chosen thee, so hearken unto that which is inspired.

"I have chosen thee: listen, then, to the inspiration (sent to thee).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.