16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 129. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velevlâ kelimetun sebekat min rabbike lekâne lizâmen veecelun musemmâ(n)

Rabbinin söylenmiş bir sözü, takdir edilmiş bir hükmü olmasaydı ve o hükmün muayyen bir zamanı bulunmasaydı onlara da azap gelip çetıverirdi.

Eğer Rabbin tarafından geçmişte (takdir edilen) bir söz ve belirlenmiş bir süre olmasaydı (bu hain ve zalim kimselerin de öteki kavimler gibi hemen) helak olmaları lazımdı. (Azap onları da kuşatırdı.)

Rabbinin her günahkar topluma ve şahıslara tevbe için tanınan belirli süre konusunda, önceden verilmiş bir kararı olmasaydı, günah işleyenlerin derhal cezalandırılması, kaçınılmaz olurdu.

Eğer insanların sorumlu tutularak muhakeme edileceği, mükâfata nâil olanla cezaya müstehak olanların hükümlerinin kesinleşeceği ile ilgili, rahmeti gazabına baskın olan Rabbinin koyduğu bir düzen, tayin ettiği bir süre olmasaydı, onların hemen cezalandırılmaları kaçınılmaz olurdu.

Rabbin tarafından önceden geçmiş bir söz ve belirlenmiş bir ecel olmasaydı şüphesiz (azap) kaçınılmaz olurdu.

Eğer Rabbinden geçmiş bir söz ve adı konulmuş (belirlenmiş) bir süre (ecel) olmasaydı muhakkak (yıkım azabı) kaçınılmaz olurdu.

Eğer (azabın geciktirilmesine dair) Rabbinden bir hüküm geçmiş olmasaydı, elbette onlara (diğer kavimlere olduğu gibi), azab lazım gelirdi; fakat (onlar için) tayin edilmiş bir vakit var.

Eğer Rabbinden bir mühlet verme sözü çıkmış olmasaydı ve vakti belirlenmiş (kıyamet hadiseleri) olmasaydı, azap onlar için gerekli olacaktı.

Eğer Rabbin tarafından önceden verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, onlar dünyada da kesinlikle azap görürlerdi.

Tanrınca bir söz, bir adanmış zaman geçmemiş olsaydı, azap gerekirdi onlara

Eğer Rabbinin daha önce verilmiş bir hükmü ve belirlenmiş bir vadesi olmasaydı (onların) yok edilmeleri kaçınılmaz olurdu.

Eğer ’azâbın te’hîri hakkında rabbinin evvelce va’di sebkat itse idi bunlara şimdiden ’azâb irişür ve va’de gelmiş olurdı.

Eğer Rabbinin verilmiş bir sözü ve tayin ettiği bir süre olmasaydı, hemen azaba uğrarlardı.

Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, onlar da hemen cezalandırılırlardı.

Eğer rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı.

Eğer Rabbinden, daha önce sâdır olmuş bir söz ve tayin edilmiş bir vâde olmasaydı, (ceza onlar için de dünyada) kaçınılmaz olurdu.

Rabbinin verilmiş bir sözü ve önceden belirlediği plan olmasaydı bunların da icabına hemen bakılırdı.

Eğer Rabbinin verdiği bir hüküm ve tayin ettiği bir süre olmasaydı, hemen azaba uğrarlardı.

Rabbından bir kelime sebketmiş olmasa idi her halde azâb lizam olurdu fakat müsemmâ bir ecel var

(Resûlüm!) Eğer Rabbinin verdiği bir hüküm ve tayin ettiği bir süre olmasaydı, (diğer kavimlerdeki inkârcılara olduğu gibi, senin kavmin içerisinde bulunan kâfirlerin de) azaba uğramaları, kaçınılmaz olurdu.

Ve eğer Rabbinden daha önce kararlaştırılmış bir hüküm ve adı konmuş bir süre olmasaydı elbette ceza kaçınılmaz olurdu.¹

1- Ayet, suçluların bu dünyada hemen cezalandırılmamasını; onlara hiç ceza verilmeyeceği anlamına gelmediğini, cezanın belirlenmiş bir süreye bırakıld... Devamı..

Eğer Rabbinden geçmiş bir söz ve ta'yin edilmiş bir va'de olmasaydı her halde (onlara da azâb) gelib yapışırdı.

Eğer Rabbin tarafından önceden verilmiş bir söz (bir hüküm) ve ta'yîn edilmiş bir ecel (kıyâmet vakti) olmasaydı, (bunlara da azab) elbette (hemen) lâzım olurdu.

Ve eğer Rabbinin her (azgın, zalim ve suç işleyen) topluma ve şahıslara tövbe için tanınan belirli süre konusunda, önceden verilmiş bir kararı olmasaydı, (onlara) derhal cezanın verilmesi, kaçınılmaz olurdu.

Rabbinin daha önceden verilmiş kararı olmasaydı, belirli süre olmasına rağmen, hata yapanlar, hemen cezasını görürdü.

Eğer senin çalabın önceden söz vermiş olmasaydı belirli bir son da konulmasaydı ne de olsa gereği yapılırdı.

Rabbin tarafından cezalarının tehiri hakkında bir söz, muayyen bir zaman geçmemiş olsaydı elbette onlara da bu gibi bir helâk lâzım gelirdi.

Eğer Rabbinin daha önce verilmiş bir sözü ve belirlenmiş bir süresi olmasaydı, (yok olmaları) kaçınılmaz olurdu.²⁸

28 Krş. Enfâl, 8/68; Yûnus, 10/19; Hûd, 11/110

Eğer Rabbinden geçmiş bir söz ve adı konulmuş (belirlenmiş) bir süre (ecel) olmasaydı, kuşkusuz (yıkım azabı) kaçınılmaz olurdu.

Eğerbu dünyanın imtihân yeri olduğuna ve her şeyin tam karşılığının, ancak âhirette verileceğine dâir Rabb’in tarafındanezelden verilmiş bir hüküm vebu hükmün gerçekleşmesi için belirlenmiş bir süre olmasaydı, bütün kâfirlerin, zâlimlerin derhal helâk edilmesi kaçınılmaz olurdu! Fakat ilâhî hikmet, bu dünyanın bir mücâdele ve imtihân yurdu olmasını takdir etti.

Belirlenmiş bir süre ve senin rabbinden verilmiş bir söz geçmeseydi, bir ceza (gerekli) olurdu.

Eğer Rabb'inin vaktiyle verilmiş süreli sözü olmasaydı cezaları derhal uygulanırdı.

Eğer Rabbinden daha önce verilmiş bir söz olmasaydı onlara hemen cezalarını verirdik. Onların bilmediği nedenlerden dolayı dünyada suç işleseler de yaşamalarına izin verdik. İstedik ki düşünüp akıl etsinler. Kendilerini düzeltip tövbe etsinler. Cezamızdan kurtulup cennete girsinler.

Rabbinin sözü ve belirlenmiş bir süre olmasaydı (azap) kaçınılmaz olurdu.

Benzer mesaj: Tâhâ 20:54.

Eğer Rabbinin, (önceden) verilmiş bir sözü ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, onlar derhal helâk edilirlerdi.¹

1 Lizam: Âd ve Semûd toplumlarında olduğu gibi hemen Dünyada yapışan azap demektir.

Rabbinin [her günahkara tevbe için tanınan] belirli süre ¹¹² konusunda önceden verilmiş bir kararı olmasaydı, [günah işleyenlerin derhal cezalandırılması] kaçınılmaz olurdu. ¹¹³

112 Lafzen, “Ve [O’nun tarafından] belirlenmiş bir süre”. Ayetin aslında cümlenin sonunda bulunan bu ibare, klasik müfessirlerden çoğunun işaret ettiğ... Devamı..

Eğer Rabbinden daha önce konulmuş bir yasa ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onların işi çoktan bitirilirdi. 16/61, 18/58, 29/53-54, 35/37-45, 42/14

Ve eğer Rabbin tarafından -belirli bir süreye kadar (fırsat tanınacağına) dair- başlangıçta konulmuş bir yasa olmasaydı, (günahkârları) hemen cezalandırmak kaçınılmaz olurdu.[²⁶⁵⁹]

[2659] Bizim iki çizgi arasına aldığımız ve-ecelun musemma ibâresi âyetin sonunda yer aldığı halde, bir çok dil ve tefsir otoritesi tarafından le-kâne... Devamı..

Şayet Rabbinin verilmiş bir sözü ve belirlediği bir vakit olmasaydı, onları hemen azaba uğratırdı!

Eğer Rabbin tarafından söylenmiş bir söz ve belirtilmiş bir süre olmasaydı. (bunların da hemen helak edilmeleri) gerekli olurdu.

Ve eğer Rabbinden sabk etmiş bir kelime ve tayin edilmiş bir müddet olmasa idi elbette büyük bir azap lâzım olurdu.

Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vâde olmasaydı, azap onlara çoktan gelmiş olurdu!

Eğer Rabbin tarafından söylenmiş bir söz ve belirtilmiş bir süre olmasaydı. (bunların da hemen helak edilmeleri) gerekli olurdu.

Eğer bu ümmetin 'azâbının te'hîri hakkında hüküm sebk itmemiş ve ona bir vakt-i mu'ayyen kılınmamış olsa idi bunlara da derhâl 'azâb idilirdi.

Rabbinin tarafından evvelce verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir ecel[*] olmasaydı hemen yakalarına yapışılırdı.

[*] Bkz. En'am 6/2 ve dipnotu

Eğer, Rabbinden verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir süre olmasaydı. hemen yakalarına yapışılırdı.

Eğer Rabbin tarafından verilmiş bir söz(15) ve belirlenmiş bir ecel olmasaydı, azap hemen yakalarına yapışıverirdi.

(15) İnkâr ve isyandan dönmeleri için insanlara süre tanımak ve ceza ve ödülü âhiret gününe bırakmak konusunda verilmiş olan hüküm.

Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz, belirlenmiş bir süre olmasaydı, bunlar için de helâk kaçınılmaz olurdu.

eger degül misse söz kim ilerü oldı çalabuñdan oldı-y-ıdı 'aźāb lāzım daħı müddet ad virilmiş.

Daḫı eger bir kelime ezelde düşmiş‐idi ‘aẕābı te’ḫīr eylemegi ümmet‐iMuḥammedden āḫirete, Allāhdan ‘aẕāb lāzım olurdı, ecel daḫı mu‘ayyen ol‐masa‐y‐dı ‘ömrlerine.

Əgər Rəbbindən (bu ümmətin əzabının axirətə saxlanılması haqda) öncə bir söz (hökm) və (lövhi-məhfuzda bu kafirlərin əzabı üçün əzəldən) müəyyən edilmiş bir vaxt olmasaydı, şübhəsiz ki, (dünyada tezliklə) onlara da (belə bir əzab) verilməsi lazım gələrdi.

And but for a decree that had already gone forth from thy Lord, and a term already fixed, the judgment would (have) been inevitable (in this world).

Had it not been for a Word that went forth before from thy Lord,(2653) (their punishment) must necessarily have come; but there is a Term appointed (for respite).

2653 C/10:19 and n. 1407: also 11:110. In Allah's Holy Plan and Purpose, there is a wise adjustment of all interests, and a merciful chance and respit... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.