25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 124. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemen a’rada ‘an żikrî fe-inne lehu ma’îşeten dankân venahşuruhu yevme-lkiyâmeti a’mâ(n)

Beni anmadan yüz çevirene gelince: Dünyada ona dar bir geçim var, kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz.

"Kim Benim Zikrimden (Kur’ani disiplin ve düzenden) yüz çevirirse, (küfür ve kötülüğe yönelirse) artık onun için (dünyada stres ve kaygı içinde) sıkıntılı bir geçim (mutsuz, doyumsuz ve huzursuz bir hayat) vardır. Kıyamet günü de onu kör olarak mahşere kaldıracağız."

[Not: Kur’an’a dayanmayan, doğal ve doğru kurallara uymayan sistemlerde, ekonomik geçim darlığı oluşacak ve psikolojik doyumsuzluk sıkıntısı yaşanacak... Devamı..

Kim beni anmaktan, indirdiğim kitaptan yüz çevirirse, iyi bilsin ki onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Kıyamet günü de, onu kör olarak mahşer yerine getiririz.

“- Kimler de benim övünç kaynağı Kur'ân'ımdan, benim şeriatımdan, benim lütfumla kendileriyle ilgilenmemden, beni zikretmekten, bana şükretmekten yüz çevirirler, okunması ibadet olan Kur'ân'ımı, şeriatımı, zikrimi engelleyici tedbirler alırlarsa, onların ekonomik ve ruhî sıkıntılar içinde geçen sosyal çalkantılarla dolu hayatları, geçim darlıkları, kabir azabları olur. Biz onları, Kıyamet günü, mahşere kör olarak getiririz.”

Hakim, El Müstedrek 2/413, Beyhaki, İsbat ü Azâb il Kabr Risalesi

Kim de benim zikrimden yüz çevirirse onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz.

'Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.'

Her kim de benim Zikrim'den (Kur'an'ımdan) yüz çevirirse, ona dar bir geçim vardır ve onu, kıyamet günü, kör olarak haşrederiz.

Kim de mesajımdan yüz çevirirse, ona (dünyada) dar bir geçim vardır. Kıyamet günü de, Biz onu kör olarak haşrederiz.

Benim kitabımdan yüz çevirenin dar bir geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak haşr ederiz.[321]

[321] Kur’ân’dan yüz çevirmenin sonuçları hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XII, 371-374.

Kim beni anmaktan yüz çevirirse, onun için dar bir dirlik veririz, kıyamet günü onu biz kör olarak diriltiriz!»

“Kim de benim zikrimden (öğüdümden) yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak diriltiriz.”

Bkz. 17/72“Kıyamet günü kişinin kör olarak diriltilmesi” maddi değil, manevidir. Dünyada Allah’ın nimetlerini görmeyen ya da görmemezlikten gelen âhir... Devamı..

Lâkin benim kitâb ve rasûlümden yüz çevirenler fenâ bir ma’îşete dûçâr olacaklardır. Kıyâmet güni ânı kör olarak huzûrumuza çıkaracağız.

Benim Kitap'ımdan yüz çeviren bilsin ki onun dar bir geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz.

“Her kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.”

Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz.”

Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.

"Kim mesajımdan yüz çevirirse sıkıntılarla dolu bir hayata mahkum olur. Diriliş günü de onu kör olarak meydana çıkarırız."

Her kim de benim zikrimden (Kur'ân'dan) yüz çevirirse, (bilsin ki) ona dar bir geçim vardır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz.

Her kim de zikrimden yüz çevirirse ona dar bir maışet vardır ve onu Kıyamet günü kör olarak haşrederiz

Kim de benim zikrimden (peygamberlerime vahyettiğim âyet ve hükümlerden) *yüz çevirirse (bilsin ki) *hiç şüphesiz onun için sıkıntılı bir hayat vardır ve hesap gününde onu kör olarak haşrederiz.”

Âyet-i kerîme kâfirler hakkındadır. * “yüz çevirirse”; îmân etmezse manasındadır. * “hiç şüphesiz onun için sıkıntılı bir hayat vardır”; Âyet-i kerîme... Devamı..

Kim Ben'im zikrimden¹ yüz çevirirse, bilmelidir ki onun için bunalımlı bir yaşam vardır. Kıyamet Günü de onu kör olarak haşrederiz.²

1- Öğüdümden/vahyimden. 2- Kör olarak diriltiriz veya yargılama alanına kör olarak getiririz.

Kim benim zikrimden yüz çevirirse onun hakkı da dar bir geçimdir ve biz onu kıyamet gününde kör olarak hasrederiz.

“Kim de benim zikrimden (Kitâb'ımdan) yüz çevirirse, artık şübhesiz ki onun için, dar bir geçim vardır ve kıyâmet günü onu kör olarak haşrederiz.”

Kimde benim doğru yolu öğreten öğütlerimden yüz çevirirse, elbetteki onun sıkıntılı bir yaşamı olur ve kıyamet günü (bizim öğretilerimizi dünyada görmezlikten geldiği için) biz de onu kör olarak diriltiriz.

Herkim de benim buyruğumdan yüz çevirirse onun için dirliği daralacaktır, kalkış gününde de o kimse gözleri kör olarak derlenecektir."

Her kim benim zikrimden [⁴] yüz çevirirse onun için dar bir dirilik [⁵] vardır. Onu biz kıyamet günü de kör olarak haşrederiz.

[4] Kitap veya resulümden.[5] Veya kabir darlığı.

Kim de Ben’im zikrimden/Ben’i anmaktan yüz çevirirse, işte onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet gününde onu kör olarak haşrederiz.

“Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz.”

Ama her kim de Benim öğüt ve uyarılarımla dolu olan şu Kur’an’dan yüz çevirecek olursa, işte onu, bitip tükenmeyen arzu ve ihtirâsların yol açtığı doyumsuzluk, tedirginlik, ruhsal bunalımlar, vicdan azâbı ve toplumsal çalkantılar yüzünden, mutluluk ve huzurdan yoksun, dar, kısır ve sıkıntılı bir hayat beklemektedir; Hesap Gününde ise, onu kör olarak diriltip huzurumuza getireceğiz.

“Kim de benim zikrimden yüz çevirdiyse, artık dar bir meîşet / dar bir görüş alanı, onun içindir.
Kıyamet günü onu a’mâ / kör olarak haşrederiz”.

Benim adımı anmak istemeyenlere ise hayatı zindan ederiz. Üstelik kıyamette de kör olarak haşrederiz.

“Ama kim beni unutup kendine göre iş yaparsa, O’nun için yeryüzünde az bir ömür vardır. Yeryüzünde yaşarken ayetlerimize karşı kör davrananları, ayetlerimizdeki gerçekleri görmezden gelenleri kıyamet günü kör olarak diriltiriz.”

Kim de benim [zikr]imden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, şüphesiz ki onun için sıkıntılı bir hayat olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak dirilteceğiz.” [*]

Vahiyden yüz çevirmenin sonuçlarıyla ilgili benzer mesajlar: A‘râf 7:27; Meryem 19:83; Şu‘arâ 26:221-222; Fussilet 41:25; Zuhruf 43:36; Cinn 72:17; Mü... Devamı..

(Ve devamla): “Kim de Benim dinimden yüz çevirirse, artık onun için (dünyada) sıkıntılı bir hayat vardır ve Biz onu kıyamet günü huzurumuza kör olarak getireceğiz.” (dedi)

Ama kim ki Beni anmaktan yüz çevirirse, bilsin ki, onun dar bir hayat alanı olacaktır; ¹⁰⁹ ve Kıyamet Günü onu kör olarak kaldıracağız”.

109 Yani, herhangi bir gerçek anlam ve amaçtan yoksun, manevî planda dar ve kısır; bu durum, sonraki cümlede işaret edildiği gibi, böylelerinin ahiret... Devamı..

Ama kim de benim uyarı dolu zikrimden/Kuran’dan yüz çevirirse, kesinlikle ona sıkıntılı bir hayat vardır ve biz onu kıyamet gününde mahşere kör olarak getiririz. 2/30...39, 7/11...25, 15/28...44, 17/62...65, 18/50, 38/71...85

Fakat, kim de Benim uyarıcı mesajlarımdan[²⁶⁵²] yüz çevirirse, iyi bilsin ki onun hayat alanı daraldıkça daralacak[²⁶⁵³] ve Kıyamet Günü Biz o kimseyi kör olarak kaldıracağız.’

[2652] Buradaki zikrden amaç vahiydir. Çünkü zikrî tamlamasında zikr tamlanan olarak gelmiştir. Üstelik bağlam da “İlâhî mesaj”la ilgilidir. [2653]... Devamı..

Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, (ayetlerimi inkar ederse, gönderdiğim peygamberimi yalan sayar, başka bir şeyden hidayet aramaya kalkarsa) bilsin ki, onun (dünyada) dar bir geçimi olur, (isterse dışı nimet içinde olsun, sapıklığından ötürü kalbinde daima darlık ve huzursuzluk bulunur) ve kıyamet gününde Biz onu kör olarak diriltiriz!

Her kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, mutlaka ona sesli/sıkıntılı bir yaşam vardır. Ve onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.

«Ve her kim benim zikrimden kaçınırsa artık şüphe yok ki, onun için pek dar bir maişet vardır ve O'nu Kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.»

Ama kim Benim zikrimden yüz çevirirse kitabımı dinlemez ve Beni anmaktan gaflet ederse, ona sıkıntılı bir hayat vardır ve Biz onu kıyamet günü kör olarak diriltir, duruşmaya getiririz.

Ama kim beni anmaktan yüz çevirirse, onun için de dar bir geçim var. Kıyamet günü onu kör olarak (yüce Divana) süreriz.

"Ve zikrimden i'râz iden kimseye ma'îşetde darlık vardır. Onı kıyâmet gününde kör olarak haşr ideriz. "

Kim de kitabımdan yüz çevirirse onun sıkıntılı bir hayatı olur. (Mezardan) kalkış günü mahşer yerine kör olarak getiririz.”

Kim de benim zikrimden/kitabımdan yüz çevirirse, onun da dar bir geçimliği olur ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz.

Kim Benim zikrimden(14) yüz çevirirse, onun geçiminde darlık olur. Kıyamet gününde de onu kör olarak diriltiriz.

(14) Beni anmaktan, Benim kitabımdan. 99’uncu âyetin açıklamasına bakınız.

Kim benim zikrimden/Kur'anımdan yüz çevirirse onun için zor, sıkıcı bir hayat şekli/dar bir geçim vardır; kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz.

daħı her kim yüz döndürse ķur’ān’umdan bayıķ anuñdur dirlıķ ŧar ya'nį sin 'aźābı. daħı ķoparavuz anı sinden ķıyāmet güni gözsüz.

Daḫı kim ki yüz ḳaytarsa benüm ẕikrümden, anuñ dirligi[n] dar iderüzdünyāda ve ḳıyāmet güninde. Anı türbesinden gözsüz ḳoparur‐biz.

Hər kəs Mənim öyüd-nəsihətimdən (Qur’andan) üz döndərsə, güzəranı daralar (yaxud qəbir evində şiddətli əzaba düçar olar) və Biz qiyamət günü onu məhşərə kor olaraq gətirərik!”

But he who turneth away from remembrance of Me, his will be a narrow life, and I shall bring him blind to the assembly on the Day of Resurrection.

"But whosoever turns away from My Message, verily for him is a life narrowed down, and We shall raise him up blind on the Day(2648) of Judgment."

2648 Again, as in the last two verses, there is a variation from the previous passage (2:39). The consequences of the rejection of Allah's guidance ar... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.