20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 120. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fevesvese ileyhi-şşeytânu kâle yâ âdemu hel edulluke ‘alâ şecerati-lḣuldi vemulkin lâ yeblâ

Şeytan, ona vesvese verdi de ey Âdem dedi, sana ebedilik ağacını ve zeval bulmayacak devleti göstereyim mi?

Sonunda şeytan (aklını karıştırmak üzere) ona vesvese verip: "Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü (saltanatı) haber vereyim mi?" deyip (sureti Hakk’tan görünerek ve güya onun hayrını gözeterek, Hz. Adem’in ayağını kaydırmaya çalışmıştı).

Şeytan O'na vesvese vererek: “Ey Adem! Sana ebedilik ağacını ve dolayısıyla hiç çökmeyecek bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi?” dedi.

Nihayet şeytan ona vesvese verdi, aklını karıştırdı:
“Ey Âdem, sana sonsuzluk bitkisini ve çökmesi mümkün olmayan bir devleti, bir saltanatı göstereyim mi?” dedi.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/35.

Sonunda şeytan ona vesvese verdi ve: "Ey Adem! Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü bildireyim mi?" dedi.

Sonunda şeytan ona vesvese verdi; dedi ki: 'Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?'

Nihayet Şeytan Adem'e vesvese verdi. Şöyle dedi: “- Ey Adem! Seni (yediğin takdirde ölmeyeceğin ve devamlı surette Cennette kalacağın), ebedilik ağacına, bir de son bulmıyacak devlete delâlet edeyim mi?

Şeytan onlara vesvese verdi. (Onlara, zıtlar dünyasına adım attırdı.) Dedi ki: “Ebediyyet ağacını ve yıpranmayan bir iktidarı size göstereyim mi?”

Ama, şeytan ona vesvese verip, “Ey Âdem! Sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir hükümranlık göstereyim mi?” dedi.

Şeytan onu işkilleyip, dedi ki: «Sonsuzluk ağacıyla, eskimeyen bir mülkü sana göstereyim mi?»

Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle demişti: “Ey Âdem! Sana (yediğin takdirde ölmeyeceğin ve devamlı surette cennette kalacağın) ebedîlik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?”

Bkz. 7/20-21

Şeytân Âdem’e "Yâ Âdem ben sana ebediyet ve zevâl bulmaz bir devlet viren ağacı göstereyim mi?" diyu iğvâda bulundı.

Ama şeytan ona vesvese verip: "Ey Adem! Sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi?" dedi.

Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: “Ey Âdem! Sana ebedîlik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?”

Derken, şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı: “Ey Âdem! Sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi?”

Derken şeytan onun aklını karıştırıp «Ey Âdem! dedi, sana ebedîlik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi?»  

 Şeytan, meyvesi yasaklanmış ağacı göstererek: «Rabbiniz, iki melek haline gelmeyesiniz, yahut burada ebedî kalıcılardan olmayasınız diye -yalnız bunu... Devamı..

Şeytan, "Adem, sana ebedilik ağacını ve tükenmez bir egemenliği göstereyim mi," diye ona fısıldadı.

Nihayet şeytan ona vesvese verdi. Şöyle dedi: "Ey Âdem! Sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi?"

Derken Şeytan ona vesvese verdi: ey Âdem! sana kılâğuzluk edeyim mi Huld ağacına ve çürümez mülke? Dedi

Nihâyet şeytan ona (cennetin kapısından) fısıldayarak, “Ey Âdem! Sana ebedîlik ağacını ve (dolayısıyla hiç) yok olmayacak bir saltanatı (n yolunu) göstereyim mi?” dedi.

Sonra şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki: “Ey Âdem! Sana ebedilik ağacı ve yok olmayacak bir egemenlik¹ için yol göstereyim mi?

1- Veya varlık.

Nihayet şeytan onu fitledi: «Ey Âdem, dedi, seni ebedîlik ağacına, zeval bulmayacak bir devlete (ulaşdırmaya) delâlet edeyim mi»?

Derken şeytan ona vesvese verdi: “Ey Âdem! Sana ölümsüzlük ağacına ve yok olmayacak bir mülk üzerine rehberlik edeyim mi?” dedi.

Sonra Âdem’e şeytan vesvese verdi ve ona “Ey Âdem! Sana ölümsüzlük ağacının hangisi olduğunu ve bitmez tükenmez bir mülkün kaynağını göstereyim mi?” dedi.

Derken Şeytan onun içine bir kuruntu soktu. Dedi: "Ey Adem! Seni sonsuzluğa, tükenmez bir egeliğe kavuşturacak olan ağacı sana göstereyim mi?"

Şeytan ise ona vesvesede bulundu da şöyle dedi: «— Âdem! Sana bir ağaç sağlık vereyim mi? Ki ondan yiyen daima Cennette kalacak, zeval bulmaz bir devlete erecektir.

Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: “Ey Âdem! Sana ölümsüzlük ağacını ve çökmeyen bir saltanatı göstereyim mi?”²⁶

26 Âdem, cennette şeytanın telkiniyle ölümsüzlük aradığına göre, Âdem’in cennetinin ölümden sonra gidilecek cennet olmadığı anlaşılıyor. Çünkü o cenne... Devamı..

Sonunda şeytan ona vesvese vererek dedi ki: “Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?”

Derken, şeytan ona sinsice fısıldayarak, “Ey Âdem!” dedi, “Sana sonsuz hayat ağacını ve dolayısıyla, ebediyen yok olmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Şu ağacın meyvesinden tadar tatmaz, ölümsüz birer melek olacaksınız. Zaten Allah, bu yüzden onun meyvesinden yemenizi yasakladı.

Derken, Şeytan ona vesvese verdi:
-“Ey Âdem! Sana Huld’ün / Sürekli Kalıcılığın ağacını, yıkılmaz bir saltanatı göstereyim mi?” dedi.

Gel gelelim şeytan aklını çeldi ve dedi ki: " Adem! sana ölümsüzlük ağacı ile birlikte hiç sönmeyen bir güç kaynağını göstereyim mi ?"

İblis O’na fısıldayıp. “"Ey Âdem! Sana ebedilik ağacını, yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi?" dedi.

(Buna rağmen), şeytan ona (Âdem’e) vesvese verip [*] “Ey Âdem! Sana [ebedî]lik ağacını ve sonu gelmez bir otoriteyi göstereyim mi?” demişti. [*]

Bu cümle özellikle Hz. Âdem’in cennetten çıkartılma nedeninin şeytan olduğunu göstermektedir. Sanıldığı veya iddia edildiği gibi Hz. Âdem’in cennetten... Devamı..

Sonunda şeytan, onun kalbine kötülük verip: “Ey Âdem! Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir saltanatı haber vereyim mi?” dedi.¹

1 Bu âyette şeytanın vesvese verdiği şahıs sadece Hz. Âdem’dir. Ancak A’raf sûresinde Hz. Âdem’e Hz. Havva ile beraber vesvese verdiği ifâde edilmekte... Devamı..

Ne var ki, Şeytan o’na sinsice fısıldayarak: “Ey Âdem!” dedi, “Sana sonsuzluk ağacını ve (dolayısıyla) hiç çökmeyecek bir hükümranlığı(n yolunu) göstereyim mi?” ¹⁰⁶

106 Bu sembolik ağaç Tevrat’ta “hayat ağacı” ve “iyi ile kötüyü bilme ağacı” olarak tanımlanmaktayken (Tekvîn ii, 9) yukarıdaki Kur’ânî anlatımda Şeyt... Devamı..

Ne var ki Şeytan Allah’ın yaklaşmayın dediği kötülüğü/günahı işlemeleri için vesvese verdi eğer bunu yaparsanız birer melek/melik veya burada kalıcı olanlardan olursunuz. 2/30...39, 7/11...25, 15/28...44, 17/62...65, 18/50, 38/71...85

Hal böyleyken şeytan onu vehimlere sürükleyerek “Ey Âdem!” dedi, “Sana sonsuzluk ağacını ve sonu gelmez bir saltanatın (yolunu) göstereyim mi?”[²⁶⁴⁷]

[2647] Şeytanın ebedileşme ve mükemmelleşme tuzağına düşürmek için kullandığı farklı bir söylem de şudur: “iki melek (gibi) olursunuz ya da ölümsüzleş... Devamı..

Ama şeytan ona vesvese verdi ve: "Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve hiç yok olmayacak mülkü göstereyim mi?" dedi. (Böylece onların ikisi de baştan çıkarıp aldattı. A'raf/22)

Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: "Ey Âdem! Sana süreklilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?"

Sonra O'na şeytan vesvesede bulundu, dedi ki: «Ey Âdem, seni ebedîyyet ağacına ve fena bulmayacak bir mülke delâlet edeyim mi?»

Ama şeytan ona vesvese verip: “Âdem! dedi, “ister misin sana ebediyet (ölümsüzlük) ağacını, zamanın geçmesiyle zeval bulmayan bir devlet ve saltanatı göstereyim? ” [2, 35] {KM, Tekvin 3, 22; Vahiy 22, 14}

Nihayet şeytan ona fısıldayıp: "Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi? dedi.

Ona şeytân vesvese virerek : "Yâ Adem! Sana cennetde muhâlled kalmak ve zevâl bulmaz mülk ve devlete irmek ağacını göstereyim mi?" didi.

Şeytan hemen vesveseye girişti de dedi ki “Bak Âdem! Sana ölümsüzlük ağacını ve bozulmayacak bir saltanatı göstereyim mi?”

Sonunda şeytan ona vesvese verdi:-Ey Adem dedi, Sana ebedilik sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir saltanat göstereyim mi?

Fakat Şeytan ona vesvese verdi. “Âdem,” dedi. “İster misin, sana ebediyet ağacının veya hiç son bulmayacak bir saltanatın yolunu göstereyim?”

Derken, şeytan ona şöyle diyerek vesvese verdi: "Ey Âdem! Sana, sonsuzluk ağacıyla eskimez-çökmez mülk ve saltanatı göstereyim mi?"

pes vesvese eyledi aña ya'nį ādem! daħı ḥavvā şeyŧān eyitti “iy ādem! ķulaġuzlayayın seni ebedlik aġacına daħı pādişāhlıġa kim eskimez kesilmez?”

Pes vesvese itdi aña şeyṭān. Eyitdi: İy Ādem, saña göstereyin mi bir yemişaġacı ki andan kim yise ölmez, daḫı bir mülk ki zāyil olmaz?

(Allahın bütün bu xəbərdarlığından sonra) Şeytan ona (Adəmə) vəsvəsə edib (pıçıldayıb) belə dedi: “Ey Adəm! Sənə (meyvəsindən yeyəcəyin təqdirdə heç vaxt ölməyəcəyin və həmişə Cənnətdə yaşayacağın) əbədiyyət ağacını və köhnəlib xarab olmayacaq (fənaya uğramayacaq) bir mülkü göstərimmi?”

But the Devil whispered to him, saying: O Adam! Shall I show thee the tree of immortality and power that wasteth not away?

But Satan whispered evil to him: he said, "O Adam! shall I lead thee to the Tree of Eternity(2643) and to a kingdom that never decays?"

2643 The suggestion of the Evil One is clever, as it always is: it is false, and at the same time plausible. It is false, because (1) that felicity wa... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.