20 Ekim 2020 - 3 Rebiü'l-Evvel 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 116. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-iż kulnâ lilmelâ-iketi-scudû li-âdeme fesecedû illâ iblîse ebâ

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hani Biz meleklere: "Adem'e (hürmeten) secde edin" demiştik, İblis'in dışında (diğerleri) secde etmişlerdi, (ama) o ayak diremişti.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Hani, meleklere demiştik ki: Âdem'e secde edin, onlar da secde etmişlerdi, yalnız İblis secde etmekten çekinmişti.

Abdullah Parlıyan Meali

Şöyle ki, biz meleklere: “Adem'in önünde secdeye kapanın!” dediğimiz zaman, İblisin dışında onların hepsi yere kapandı, İblis bunu yapmaya yanaşmadı, geri durdu.

Ahmet Tekin Meali

Hani Meleklere:
“Âdem'e secde ederek saygı gösterin!” demiştik. İblis hariç melekler secde ederek saygı gösterdiler. O dayattı.

Ahmet Varol Meali

Biz meleklere: "Adem'e secde edin" dediğimizde İblis dışında hepsi secde etmişti. O ise kaçınmıştı.

Ali Bulaç Meali

Hani biz meleklere: 'Adem'e secde edin' demiştik, İblis'in dışında (diğerleri) secde etmişlerdi, o, ayak diremişti.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bir vakit Meleklere: “- Adem'e hürmet için secde edin.” demiştik de hepsi secde ettiler; İblis müstesna; çekinmişti.

Bahaeddin Sağlam Meali

Hatırla ki meleklere: “Âdem’e secde edin” dedik. İblis hariç, hepsi secde ettiler. O imtina etti.

Bayraktar Bayraklı Meali

Meleklere, “Âdem'e secde ediniz!” demiştik. İblîs'ten başka herkes secde etmişti.

Besim Atalay Meali

Hani, meleklere: «Âdem'e secde edin!» diye buyurmuş idik, hemen secde ettiler, yalnız, iblis secde etmedi, kaçındı

Cemal Külünkoğlu Meali

Hani biz meleklere: “Âdem'e secde edin (onun önünde hürmetle eğilin)” demiştik, İblis'in dışında (hepsi) yere kapanmışlardı, o, ayak diretmişti. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Meleklere: "Adem'e secde edin" demiştik; İblis'ten başka hepsi secde etmiş, o çekinmişti.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de, İblis’ten başka melekler hemen saygı ile eğilmişler; İblis bundan kaçınmıştı.

Diyanet Vakfı Meali

Bir zaman biz meleklere: Âdem'e secde edin! demiştik. Onlar hemen secde ettiler; yalnız İblis hariç. O, diretti.

Edip Yüksel Meali

"Adem'e secde edin," dediğimizde melekler secde ettiler, ancak İblis hariç; o reddetti.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bir vakit meleklere: "Âdem(e hürmet) için secde edin" demiştik; İblis'ten başka hepsi secde etmiş, o çekinmişti.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve düşün o vaktı ki: Melâikeye «Âdem için secde edin» dedik, hemen secde ettiler, ancak İblîs dayattı

Erhan Aktaş Meali

Hani! Meleklere: “Âdem'e secde edin.”1 demiştik. Hemen secde etmişlerdi, iblis ise bundan kaçınmıştı.*

Hasan Basri Çantay Meali

Hani meleklere: «Âdem için secde edin» demişdik de İblîsden başkaları secde etmişlerdi. O ise dayatmışdı.

Hayrat Neşriyat Meali

Bir zaman meleklere: “Âdem'e secde edin!” demiştik; (cinlerden olan) İblis hâriç, hemen secde ettiler; (o İblis ise) diretti. (1)*

İlyas Yorulmaz Meali

Bir zamanlar meleklere âdem için (bana) secde edin demiştik. İçlerinden İblisin dışındakilerin hepsi Rablerine secde ettiler, İblis ise secde etmemekte diretti.

Kadri Çelik Meali

Hani biz meleklere, “Âdem'e secde edin” demiştik de onlar hemen secde etmişlerdi; yalnız İblis hariç. O ise (secde etmekten) şiddetle kaçınmıştı.

Mahmut Kısa Meali

Hani bir zaman meleklere, “Tüm insanlığın temsilcisi olarak karşınızda duran Âdem’e secde edin, yani onun size üstünlüğünü kabul ederek, önünde saygıyla eğilin!”demiştik; bunun üzerine melekler Allah’ın emrine uyarak derhal secde ettiler, ancak aralarında yaşayan ve aslen bir cin olan İblis hariç, zira o bunu gururuna yediremedi, Allah’ın emrine başkaldırma pahasına, Âdem’in önünde boyun eğmekten kaçındı.

Mehmet Türk Meali

Biz meleklere: “Âdem’e secde edin” deyince, iblis’in dışında (diğerleri) secde ettiler, o ise (Âdem’e secdeden) çekindi.1*

Muhammed Esed Meali

[Şöyle ki:] Biz meleklere, “Âdem'in önünde yere kapanın!” dediğimiz zaman, İblis'in dışında, onların hepsi yere kapandı; (İblis bunu yapmaya) yanaşmadı; 103

Mustafa Çavdar Meali

Hani bir zamanlar meleklere: – Âdem için secde edin/emrine amade olun, demiştik de onlar da hemen secde etmişlerdi/emrine girmişlerdi. Fakat İblis ise secde etmedi, ayak diredi. 2/30...39, 7/11...25, 15/28...44, 17/62...65, 18/50, 38/71...85

Mustafa İslamoğlu Meali

Hani meleklere “Âdem(oğlu) için emre âmâde olun!”[2643] dediğimiz zaman, onların tümü hemen emre âmâde olmuştu; fakat sadece İblis[2644] yüz çevirmişti.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve o vakit ki, meleklere dedik, «Âdem'e secde ediniz.» Onlar da hemen secde ediverdiler. İblis müstesna, o kaçındı.

Suat Yıldırım Meali

Düşünün ki Biz, bir vakit meleklere: “Âdem'e secde edin! ” dedik. Hepsi secde ettiler, yalnız İblis diretti. [2, 34; 7, 11; 38, 72]

Süleyman Ateş Meali

Meleklere: "Adem'e secede edin," demiştik, secde ettiler, yalnız İblis diretti.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bir gün meleklere “Âdem’e secde edin!” demiştik, hemen secdeye kapanmışlardı ama İblis secde etmedi, direndi.

Şaban Piriş Meali

Hani meleklere: -Adem için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. İblis ise secde etmedi, kaçındı.

Ümit Şimşek Meali

Meleklere “Âdem'e secde edin” dediğimizde, İblis hariç hepsi secde etti. O ise bundan geri durdu.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Hani meleklere "Âdem'e secde edin!" demiştik de İblis müstesna hepsi secde etmişti. İblis dayatmıştı.

M. Pickthall (English)

And when We said unto the angels: Fall prostrate before Adam, they fell prostrate (all) save Iblis; he refused.

Yusuf Ali (English)

When We said to the angels, "Prostrate yourselves to Adam", they prostrated themselves, but not Iblis: he refused.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.