1 Mart 2021 - 17 Receb 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 102. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yevme yunfeḣu fî-ssûri venahşuru-lmucrimîne yevme-iżin zurkâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ölen herkesi, hesaba çekilmek üzere mahşere kaldırmak için) Sur'a üfürüleceği gün, Biz suçlu-günahkârları o gün, (yüzleri kara, gözleri) gömgök (kaskatı ve kör) olarak toplayacağız.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Surun üfürüleceği gün o mücrimleri gözleri göğermiş bir halde haşrederiz.

Abdullah Parlıyan Meali

Sûr'a üfürüldüğü gün, günahkarları korkudan gözleri göğermiş bir halde bir araya toplayacağız.

Ahmet Tekin Meali

Sûra üfürüleceği gün, işte o gün, biz İslâm'a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsileri, suçluları, gözleri, bedenleri korkudan pişmanlıktan, donakalmış bir vaziyette mahşerde toplayacağız.

Ahmet Varol Meali

O gün Sur'a üflenir ve biz suçluları o gün (gözleri ve yüzleri) gök rengine bürünmüş bir halde toplarız.

Ali Bulaç Meali

Sur'a üfürüleceği gün, biz suçlu-günahkarları o gün, (yüzleri kara, gözleri) gömgök (kaskatı ve kör) olarak' toplayacağız.

Ali Fikri Yavuz Meali

SÛR'a (ikinci defa) üfürüleceği günde (kıyamette) ki, biz mücrimleri (müşrikleri) o gün, kör bir halde mahşerde toplayacağız.

Bahaeddin Sağlam Meali

O gün Sur’a üfürülür. Ve suçluları, gözleri körlükten masmavi olmuş olarak hasrederiz.

Bayraktar Bayraklı Meali

Sûr'a üflenildiği gün, işte o gün, suçluları gözleri korkudan göğermiş bir halde toplarız.

Besim Atalay Meali

Sûr'un üfrüldüğü gün, günahlı bulunanları kör olarak diriltiriz

Cemal Külünkoğlu Meali

(İkinci kez) Sur'a üflendiği (ve yeniden diriliş gerçekleştiği) o gün günahkârları korkudan ağarmış gözlerle bir araya toplayacağız.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sura üflendiği gün, işte o gün, suçluları gözleri korkudan göğermiş olarak toplarız.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O gün günahkârları, (gözleri korkudan donup) gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz.

Diyanet Vakfı Meali

O günde Sûr'a üflenir ve biz o zaman günahkârları, gözleri (korkudan) gömgök bir halde mahşerde toplarız.  *

Edip Yüksel Meali

Boruya üfürüldüğü gün, suçluları o gün mavi (kederden yüzleri morarmış) olarak toplarız

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Sûr'a üfürüleceği gün ki biz suçluları o gün, (gözleri korkudan) göğermiş olarak mahşerde toplayacağız.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O gün ki sur üfürülecek ve mücrimler o gün göm gök mahşeri toplayacağız

Erhan Aktaş Meali

O gün, sura üfürülür. O gün, mücrimleri şaşkınlıktan gözleri donuklaşmış olarak toplayacağız.

Hasan Basri Çantay Meali

(Evet) «Suur» un üfleneceği günde ki biz günahkârları o gün gözleri gömgök bir halde, mahşerde toplayacağız.

Hayrat Neşriyat Meali

O gün ki, sûra (ikinci kez) üfürülür ve o gün günahkârları, gözleri gömgök (kör)olarak haşrederiz.

İlyas Yorulmaz Meali

Sura üfürüldüğü (dirilme işareti verildiği) gün, o gün mücrimleri (günahkârları) gözleri şaşkınlıktan donmuş bir durumda toplarız.

İsmail Hakkı İzmirli

O gün günahkârları gök gözlü olarak hasredeceğiz.

Kadri Çelik Meali

Sur'a üfürüleceği gün, biz suçlu günahkârları o gün, gömgök (kör) gözlerle bir araya toplarız.

Mahmut Kısa Meali

Sura üflendiği ve bütün insanlar yeniden diriltildiği o büyük Gün, suçluları, üzüntüden yüzleri mosmor kesilmiş ve gözleri, dehşetten göğermiş ve donakalmış bir hâlde mahşer meydanında toplayacağız.

Mehmet Türk Meali

İşte o günde, sûr’a üfürülür ve Biz, o zaman günâhkârları, (gözleri korkudan) gömgök bir halde (mahşerde) toplarız.

Muhammed Esed Meali

O Gün ki, sûra üflenir; o Gün ki, suçlu olanları, gözleri [korku ve şaşkınlıktan] donuklaşmış olarak 86 bir araya toplayacağız;

Mustafa Çavdar Meali

O gün sura üflenecek, işte o gün, suçluları gözleri gövermiş olarak bir araya toplarız. 18/99-100, 23/101, 27/87, 36/51-52, 39/71

Mustafa İslamoğlu Meali

O gün sura üflenecek;[2627] ve Biz de o gün günahı hayat tarzı haline getirmiş olanları,[2628] (korku ve dehşetten) morarmış[2629] olarak bir araya toplayacağız;*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O gün ki, Sûr'a üfürülür ve o gün mücrimleri gök gözlü olarak haşrederiz.

Suat Yıldırım Meali

Sûra üfleneceği gün, Biz suçlu kâfirleri, gözleri (korku ve heyecandan) gömgök vaziyette haşredip toplayacağız. *

Süleyman Ateş Meali

O gün Sur'a üflenir ve o gün suçluları, gömgök (kör bir durumda) süreriz.

Süleymaniye Vakfı Meali

Sura üflendiği gün… İşte o gün günahkârları gözleri görmez[*] bir halde toplayacağız.*

Şaban Piriş Meali

Sur'a üflendiği gün, işte o gün suçluları, uyuşmuş bir halde bir araya toplarız.

Ümit Şimşek Meali

Sûra üfürüldüğü gün, mücrimleri korkudan gözleri göğermiş halde toplarız.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O gün sûra üfürülür ve günahkârları o gün gözleri gömgök bir halde haşrederiz.

Eski Anadolu Türkçesi

ol gün kim ürile śūr daħı ķoparavuz ol gün çaķır gözlüler.

Bunyadov-Memmedeliyev

Surun (ikinci dəfə) çalınacağı və günahkarları (qorxudan, yaxud susuzluqadan) gözləri göm-göy göyərmiş (və ya gözləri kor olmuş, üzləri qapqara qaralmış) halda məhşərə gətirəcəyimiz gün

M. Pickthall (English)

The day when the Trumpet is blown. On that day we assemble the guilty white eyed (with terror),

Yusuf Ali (English)

The Day when the Trumpet will be sounded: that Day, We shall gather the sinful, blear-eyed (with terror).(2627)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.