2 Aralık 2020 - 16 Rebiü'l-Ahir 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 99. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velekad enzelnâ ileyke âyâtin beyyinât(in)(s) vemâ yekfuru bihâ ille-lfâsikûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Andolsun ki, Biz Sana apaçık ayetler indirdik. Bunları fasıklardan (günahkâr ve doğru yoldan sapmış vicdanı bozuklardan) başkası inkâr etmeye (kalkışmayacaktır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onlara, ancak kötü işlerde bulunanlar kafir olur.

Abdullah Parlıyan Meali

Gerçekten biz sana apaçık mesajlar indirdik ve onların gerçekliğini yoldan çıkmış olanlardan başkası örtbas etmez.

Ahmet Tekin Meali

Şanım hakkı için, sana hak peygamber olduğun ile ilgili çok açık âyetler, mûcizeler indirdik. Yalnızca doğru ve mantıklı düşünmeyi terkedenler, fâsıklar, günahkârlar, âsiler bunları inkâr eder.

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan başkası inkar etmez.*

Ali Bulaç Meali

Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunları fasıklar (yoldan çıkanlar)dan başkası inkâr etmez.

Ali Fikri Yavuz Meali

Biz, sana, ahkâmı açıklayan âyetler indirdik. Onları fasıklardan (kâfirlerden) başkaları inkâr etmez.

Bahaeddin Sağlam Meali

Andolsun, (Biz bu Kur’anı) sana (onların iddia ettiği gibi savaş ve fitne için değil) açık mesajlar (hidayet ve müjde olarak) indirdik. Fasıklardan (nefsine düşkün, yasaları çiğneyenlerden) başkası o mesajları yalanlamaz.

Bayraktar Bayraklı Meali

Andolsun ki, sana apaçık âyetler indirdik. Onları fâsıklardan başka kimse inkâr etmez.[26]*

Besim Atalay Meali

Biz sana çok açık âyetler verdik, ona ancak fâsıklar inanmazlar

Cemal Külünkoğlu Meali

Biz sana apaçık ayetler indirdik. Yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkâr etmez.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

And olsun ki, sana apaçık ayetler indirdik. Onları sadece yoldan çıkmışlar inkar eder.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Andolsun, biz sana apaçık âyetler indirdik. Bunları ancak fasıklar inkâr eder.

Diyanet Vakfı Meali

Andolsun ki sana apaçık âyetler indirdik. (Ey Muhammed!) Onları ancak fasıklar inkâr eder.

Edip Yüksel Meali

Sana apaçık ayetler indirmekteyiz. Yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkar etmez.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Şanım hakkı için sana çok açık âyetler; parlak mucizeler indirdik. Öyle ki, iman sahasından uzaklaşmış fasıklardan başkası onları inkâr etmez.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Şanım hakkı için sana çok açık âyetler: parlak mu'cizeler indirdik öyle ki iyman sahasından uzaklaşmış fasıklardan başkası onlara kâfirlik etmez

Erhan Aktaş Meali

Ant olsun Biz, sana apaçık ayetler indirdik. Ancak, onları, fâsık olanlar inkâr ederler.

Hasan Basri Çantay Meali

Andolsun, biz sana apaçık âyetler indirdik. Onları faasıklardan başkası inkâr etmez.

Hayrat Neşriyat Meali

Celâlim hakkı için, sana apaçık âyetler indirdik! Hâlbuki onları fâsıklardan başkası inkâr etmez.

İlyas Yorulmaz Meali

Açıklayıcı ayetleri sana, elbetteki biz indirdik. Ancak Allahın açık ayetlerini, doğru yoldan çıkmış olanlar inkâr eder.

İsmail Hakkı İzmirli

Biz sana apaçık [¹²] inzal eylemişizdir, onları ancak fâsıklar tanımazlar.

Kadri Çelik Meali

Hiç şüphesiz sana apaçık ayetler indirdik. Onları sadece fasıklar inkâr eder.

Mahmut Kısa Meali

Ey şanlı Elçi! Gerçek şu ki, Biz sana apaçık ayetler indirdik; kötülüğe saplanmış olanlardan başkası bunları inkâr etmez. Doğrusu onlar, öteden beri döneklik ve nankörlüğü âdet edinmişlerdir. Nitekim:

Mehmet Türk Meali

(Ey Muhammed!) Biz, sana apaçık âyetler indirdik ki bunları, sadece hak yoldan çıkanlar inkâr eder.

Muhammed Esed Meali

Gerçekten Biz sana apaçık mesajlar indirdik ve onların gerçekliğini yoldan çıkmış olanlardan başkası inkar etmez.

Mustafa Çavdar Meali

Andolsun biz, sana apaçık ayetler indirdik. Bunları yoldan çıkan fasıklardan başkası inanmazlık etmez. 9/24, 32/20

Mustafa İslamoğlu Meali

Doğrusu biz sana hakikatin apaçık delillerini indirdik; yoldan sapmış olanlardan başkası bunları inkâr edemez.[185]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şan-ı Akdesim hakkı için sana çok açık âyetler indirdik. Onları fâsıklardan başka bir kimse inkâr etmez.

Suat Yıldırım Meali

Biz sana apaçık âyetler indirdik. Onları yoldan çıkan sapıklardan başkası inkâr etmez.

Süleyman Ateş Meali

Andolsun, sana apaçık ayetler indirdik, onları yoldan çıkmışlardan başkası inkar etmez.

Süleymaniye Vakfı Meali

Sana, birbirini açıklayan âyetler[*] indirdik. Yoldan çıkmışlar dışında hiç kimse onları görmezlik edemez.*

Şaban Piriş Meali

Andolsun biz, sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan başkası inkar etmez.

Ümit Şimşek Meali

Biz sana apaçık âyetler indirdik; yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkâr etmez.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun, biz sana açık-seçik ayetler indirdik. Onları, sapmış olanlardan başkası inkâr etmez.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Rəsulum!) Biz sənə (ehkamı bildirən, halal və haramı ayıran) açıq-aydın dəlillər göndərdik, onları yalnız fasiqlər inkar edərlər.

M. Pickthall (English)

Verily We have revealed unto thee clear tokens, and only miscreants will disbelieve in them.

Yusuf Ali (English)

We have sent down to thee Manifest Signs (ayat); and none reject them but those who are perverse.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.