26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 98. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Men kâne ‘aduvven li(A)llâhi vemelâ-iketihi verusulihi vecibrîle vemîkâle fe-inna(A)llâhe ‘aduvvun lilkâfirîn(e)

Kim, Allah'a ve meleklerine ve peygamberlerine ve Cibril'e ve Mikal'e düşman olursa bilsin ki Allah da kafirlere düşmandır.

Mik kelimesinin, kulcağız anlamına Süryanice bir kelime olduğu ve Mikâil'in Allah kulcağızı anlamına geldiği söylenmiştir (Mecma'ül-Beyan, aynı sahîfe... Devamı..

 Her kim Allah’a, Meleklerine, Elçilerine, Cibril’e ve Mikail’e düşman ise, artık şüphesiz Allah da (elbette) kâfirlerin düşmanıdır.

Ve kim de Allah'a, meleklerine, Cebrail ve Mikail de dahil O'nun elçilerine düşmanlık besliyorsa, Allah da, gerçekleri örtbas edenlerin hepsinin düşmanıdır.

“Allah'a, meleklerine, Rasullerine, Cebrâil'e ve Mîkâil'e düşman olanlar bilsinler ki, Allah, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin düşmanıdır."

Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine Cibril'e ve Mikail'e düşman olursa Allah da kâfirlere düşmandır.

Her kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cibril'e ve Mikail'e düşman ise, artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır.'

Kim, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cibrîl'e Mikâl'e düşman olursa bilsin ki, Allah kâfirlerin düşmanıdır.

Kim Allah’a (maneviyata,) meleklerine (ruhanilere,) peygamberlerine (dinî liderlere,) Cebraile (vahye) ve Mikaile (ekolojiye) düşman ise muhakkak bilsin ki; Allah kâfirlerin düşmanıdır.

[İmanı olmayan kâfir, maddeden başka bir şey bilmediği için, bütün yüce değerleri kaybettiğinden, Allah’ın rahmet ve sevgisini de kaybeder, gazabına m... Devamı..

97,98. De ki: “Cebrâil'e düşman olanlar bilsinler ki, Cebrâil Kur'ân'ı senin gönlüne Allah'ın izniyle indirdi. Kur'ân, kendinden önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için rehber ve müjdedir.” Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâîl'e ve Mîkâil'e düşman olursa, bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır.

Kim ki Allahı, melekleri, peygamberleri, Cebrail'i, Miykail'i düşman tutarsa, imdi Allah da kâfirlerin düşmanıdır»

Kim Allah'a, meleklerine, resullerine, Cebrail'e, Mikail'e düşmanlık beslerse (bilsin ki) Allah inkârcılardan nefret edendir.

Allâh’ın meleklerinin, rasûllerinin Cebrâîl ve Mikâil düşmanı olana Allâh da düşmandır, zîrâ Allâh kâfirlerin düşmanıdır.

Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olan kimse inkar etmiş olur. Allah şüphesiz, inkar edenlerin düşmanıdır.

Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mîkâil’e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkâr edenlerin düşmanıdır.

Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil’e ve Mîkâil’e düşman ise bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır.

Kim, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikâil'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkârcı kâfirlerin düşmanıdır.

"Evet, ALLAH'a, meleklerine, elçilerine, Cibril'e ve Mikal'e kim düşman olursa bilsin ki ALLAH da kafirlerin düşmanıdır."

Her kim Allah'a, Allah'ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ile Mîkâil'e düşman olursa, iyi bilsin ki, Allah da o kâfirlerin düşmanıdır.

her kim Allaha ve Allahın Meleklerine ve Resullerine ve Cibrile ve Mi'kale duşman olur ise bilsin ki Allah kâfirlerin duşmanıdır

Her kim; Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâîl’e ve Mikâil’e düşman olursa bilsin ki, şüphesiz, Allah da kâfirlerin düşmanıdır.

* “şüphesiz, Allah da kâfirlerin düşmanıdır”; Allah Teâlâ, müstahak olduklarından dolayı kâfirleri en şiddetli azap ile cezalandırır, manasındadır.... Devamı..

Kim Allah'a ve O'nun meleklerine, resûllerine, Cibrîl'e¹, Mîkâl'e² düşman olursa; iyi bilsin ki Allah da gerçeği yalanlayan nankörlere düşmandır.

1- Vahye: “bozulan toplumu onarmak için gönderilen vahye”. 2- “Hami, koruyucu, büyük öncü.

Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâîle, Mîkâîle düşman olursa şübhesiz Allah da o (gibi) kâfirlerin düşmanıdır.

Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâîl'e ve Mîkâîl'e düşman ise, şübhesiz Allah da o kâfirlerin düşmanıdır.(3)

(3)“Hılkat-i kâinâtın (kâinâtın yaratılışının) en ehemmiyetli netîcesi olan insanlarla münâsebât-ı Rabbâniyeyi (insanlar ile Allah arasındaki münâsebe... Devamı..

Kim Allah’a, meleklerine, elçilerine, Cibril’e ve Mikal’e düşman olursa, Allah da hakikati inkâr edenlere düşman olur.

Herkim Allah’a, meleklerine, elçilerine, Cebrail’e, Mikail’e düşmanlık ederse, bilsin ki Allah da kendisini tanımıyanların düşmanıdır.

Her kim Allah/a, [⁹] Meleklerine, Peygamlerlerine, Cebrail ve Mikâil/e düşman ise ne yapar [¹⁰] ? Çünkü Allah kâfirlere düşmandır [¹¹].

[9] Allah'a düşman olmak, inat ederek emrine karşı gelmek.[10] Burada da ceza hazf olunmuş, illet-i ceza ceza yerine kaim olmuştur.[11] Allah onu affe... Devamı..

“Kim Allah’a, meleklerine ve elçilerine, Cibril’e ve Mikâl’e⁶⁸ düşmansa, bilsin ki Allah da inkâr edenlerin düşmanıdır.”

68 Mikal, Mikail demektir. Bu da Sami dil ailesindendir. “Mi”, olmayan, “kâ”, gibi,” “il” de Rab demektir. Kelime anlamı “Rab gibi olmayan”dır. Rabbin... Devamı..

Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa (bilsin ki), şüphesiz Allah kâfirlere düşmandır.

Daha açıkçası; her kim Allah’a, O’nun meleklerine, elçilerine, hele hele Cebrail’e ve Mikail’e düşmanlık beslerse şunu iyi bilsin ki, Allah da inkârcıların düşmanıdır!”

Kim Allah’a, O’nun meleklerine, O’nun rasûllerine, Cebrail’e ve Mikâil’e düşman olursa, şüphesiz Allah, Kâfirler için düşmandır.

Allah'a, meleklere, resullere, Cibril'e ve Mikail'e düşman olanlar bilsinler ki inkarcıların düşmanı da Allah'tır.”

Her kim Allah’a, meleklerine, Resullerine, Cebrail’e ve Mîkâil’e düşmansa; bilsin ki Allah da inkâr edenlerin düşmanıdır.

Kim Allah’a, meleklerine, elçilerine, Cebrail’e ve Mikail’e [*] düşman olursa, (bilsin ki) Allah da kâfirlerin düşmanıdır.” [*]

Cebrail vahiy getirmekle görevli elçi melektir; Mikail ise doğa olaylarıyla görevli melek olarak bilinmektedir.,Yüce Allah vahiy meleğini inkârın aslı... Devamı..

Kim Allah’a, meleklerine, Peygamberlerine, Cebrâîl’e ve Mikail’e¹ düşman olursa bilsin ki Allah da tüm kâfirlerin düşmanıdır.

1 Mikâil: Kur’an-ı Kerim’de adı geçen büyük melekten birisidir. Mikâil kelimesi Ahd-i Atik’te "Mikael" biçiminde geçer. Mikâil’in "İsrail oğullarının ... Devamı..

kim ki Allah’a, O’nun meleklerine, Cebrail ve Mikail de dahil O’nun elçilerine düşmanlık besliyorsa, bilsin ki Allah da hakikati inkar eden herkese düşmanlık beslemektedir. ⁸⁰

80 Birçok sahih Hadise göre, Medine Yahudilerinden bazı bilginler Cebrail’i “Yahudilerin düşmanı” olarak tanımlıyorlardı. Bunun üç sebebi vardı: birin... Devamı..

Kim Allah’a, meleklerine, Allah’ın mesajlarını tebliğ eden elçilerine, Cibril (Cebrail)’e ve Mikail’e düşman olursa, iyi bilsin ki Allah da böylesi kâfirlerin düşmanıdır. 41/19...28

Allah’a, meleklerine, Cebrail ve Mikâil[¹⁸³] de dahil elçilerine düşman olan herkes unutmasın ki, elbet Allah da böylesi kâfirlerin düşmanıdır.[¹⁸⁴]

[183] Mikâil ismi de Cebrail gibi Sami dil ailesine mensuptur. Kur’an’da olduğu gibi Tevrat ve İncil’de de meleklerden biri olarak yer alır. Kur’an’da... Devamı..

Kim Allah'a, meleklerine, Peygamberlerine, Cibril'e ve Mikail'e düşman olursa iyi bilsin ki, (o kafir olmuştur) Allah ise kuşkusuz kafirlerin düşmanıdır.

Her kim Allah’a, meleklerine, Resullerine, Cebrail’e ve Mîkâil’e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkâr edenlerin düşmanıdır.

Her kim Allah Teâlâ'ya ve O'nun meleklerine, peygamberlerine ve Cebraîl ile Mikâîl'e düşman olursa (kâfir olur). Allah Teâlâ da şüphe yok ki, kâfirlerin düşmanıdır.

Kim Allah'a, meleklerine, resullerine, Cebrâile, Mikâil'e düşman ise, iyi bilsin ki, Allah da kâfirlerin düşmanıdır.

Peygamber Efendimiz (a.s.) Medine’ye hicret buyurduklarında Fedek Yahudilerinin bilginlerinden Abdullah ibn Sûriya, münazara için bir grupla geldi. So... Devamı..

(Evet) kim Allah'a, meleklerine, elçilere, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.

Cenâb-ı Hakk'a meleklerine, peygamberlerine, Cebrâîl'e ve Mîkâîl'e düşman olan (kâfirdir) ve Allâh da kâfirlerin düşmanıdır.[¹]

[1] Yahûdîler seleflerinin başlarına gelen belâ ve 'ikâba vâsıta oldığından ve Kur'ân'ı indirdiğinden dolayı Cebrâîl'i sevmez ve ona 'adâvet iderlerdi... Devamı..

Kim Allah’a, meleklerine, elçilerine, Cebrail’e ve Mikail’e düşman olursa, Allah da o kâfirlere düşman olur.

Kim Allah'a, Meleklerine, elçilerine Cebrail'e ve Mîkâil'e düşman olursa, şüphesiz Allah da o kafirlerin düşmanıdır.

Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikâil'e düşman ise, Allah da o kâfirlerin düşmanıdır.

Kim Allah'a, O'nun meleklerine, resullerine, Cebrail'e, Mikâil'e düşman kesilirse, Allah da bu tür inkârcılara düşman kesilir.

her kim ola düşmān Tañrı’ya, daħı firiştelerine, daħı yalavaçlarına, daħı cebreyil’e, daħı mįkāyil’e, bayıķ Tañrı düşmāndur kāfirlere.

Kim ki Tañrı Ta‘ālāya düşman olsa, feriştehlerine düşman olsa, peyġam‐berlerine daḫı, Cebrā’īle daḫı, Mīkā’ile daḫı düşman olsa taḥḳīḳ TañrıTa‘ālā düşmandur kāfirlere.

Hər kim Allaha, onun mələklərinə və peyğəmbərlərinə, Cəbrailə və Mikailə düşməndirsə, şübhəsiz, Allah da (belə) kafirlərə düşməndir.

Who is an enemy to Allah, and His angels and His messengers, and Gabriel and Michael! Then, lo! Allah (Him- self) is an enemy to the disbelievers.

Whoever is an enemy to Allah and His angels and messengers, to Gabriel and Michael,- Lo! Allah is an enemy to those who reject Faith.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.