11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 92. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velekad câekum mûsâ bilbeyyinâti śumme-tteḣażtumu-l’icle min ba’dihi veentum zâlimûn(e)

Andolsun ki Musa, size açık delillerle geldi de ondan sonra tuttunuz, buzağıya taptınız, siz o zalimlersiniz işte.

 Andolsun, Musa size apaçık belgelerle gelmişti de, sonra siz onun (aranızdan kısa bir süre ayrılışının hemen) arkasından buzağıyı (tanrı) edinmiştiniz. İşte (ey Yahudiler) siz (böyle) zalimlersiniz. (Ki çoğunuz hâlâ aynı sapkınlıktasınız.)

Gerçekten Musa size açık delillerle gelmişti. Ama O'nun yokluğunda hemen buzağıya tapmaya başlamış, varlık sebebinize aykırı davranıp zulmetmiştiniz.

Andolsun ki, Mûsâ size apaçık âyetler, mûcizelerle gelmişti de, onun arkasından tuttunuz o buzağı heykelini put haline getirdiniz. Siz işte o zâlimlersiniz.

Şüphesiz Musa size apaçık delillerle gelmişti de sonra siz onun ardından buzağıya tapınıp zalimlerden olmuştunuz.

Andolsun, Musa size apaçık belgelerle geldi. Sonra siz onun arkasından (yokluğunda) buzağıyı (tanrı) edindiniz. İşte siz (böyle) zalimlersiniz.

Celâlim hakkı için, Mûsâ Aleyhisselâm size doğru haber ve mûcizelerle gelmişken, o, Tûr'a gittikten sonra, siz buzağıyı ilâh edindiniz ve böylece zâlimlerden oldunuz.

Nitekim Musa, mucizelerle size geldiği halde, siz ondan sonra, kendinize zulmederek buzağıyı mabud ittihaz ettiniz.

Andolsun ki Mûsâ size en açık delilleri getirdi. Sonra ardından buzağıyı ilâh edindiniz. Siz zâlimsiniz.

Musa size belgelerle gelmişti, o yokken buzağıya taptınız, böylelikle kendinize kıydınız

Andolsun ki, Musa size apaçık delillerle geldi. Siz ise onun yokluğunda (Tur Dağı'na gittikten sonra) kendinize yazık ederek buzağıya taptınız.

Bkz. 2/51, 7/148-155Hani Musa Peygamber, Tur Dağı’na gidince arkasından Samiri, halktan topladığı altınları eriterek altın buzağı heykeli yapmış ve İs... Devamı..

Mûsâ ’alâmât-ı zâhire ile sizin içinize gelmişdi, siz danaya tapdınız, zâlimâne hareket itmediniz mi?

And olsun ki, Musa size mucizeler getirdi, sonra ardından kendinize yazık ederek buzağıyı tanrı olarak benimsediniz.

Andolsun, Mûsâ size açık mucizeler getirmişti de, arkasından sizler nefislerinize zulüm ederek buzağıyı ilâh edinmiştiniz.

Andolsun Mûsâ size apaçık mûcizeler getirmişti. Sonra onun ardından haksızlıkla (altın) buzağıyı put edindiniz.

Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından, zalimler olarak buzağıyı (tanrı) edindiniz.

Musa, size mucizelerle gelmişti; fakat onun ardından buzağıyı tanrı edinerek zalimlerden oldunuz.

Celâlim hakkı için Musa size belgelerle gelmişti de onun arkasından tuttunuz o buzağıya taptınız. Siz işte o zâlimlersiniz.

Celâlim hakkı için Musa size beyyinelerle gelmişti de arkasından tuttunuz danaya taptınız siz o zalimlersiniz

Kasem olsun ki, Mûsâ size açık mu‘cizeler getirmişti de (Tûr-i Sînâ dağına gitmesinin) ardından, sizler nefislerinize zulmederek buzağı heykelini ilâh edinmiştiniz.

Gerçekten Musa size beyyinât¹ ile geldi. Sonra siz onun arkasından buzağı figürünü yaptınız.² İşte siz, o zalimlersiniz.

1- Kanıt içeren, açıklayıcı, açığa çıkarıcı bilgi. 2- Ayette geçen “ittehaztum” sözcüğü, “edinmek” anlamının yanı sıra, “yapmak”, “meydana getirmek”... Devamı..

Andolsun, Musa size en açık delilleri getirdi. Sonra siz onun ardından (gıyaabında) o buzağıye tutundunuz (onu tanrı edindiniz). Siz (öyle) zaalimlersiniz.

And olsun ki, Mûsâ size apaçık mu'cizelerle gelmişti; sonra onun (Tûr dağına gitmesinin) ardından, siz zâlim kimseler olarak buzağıyı (ilâh) edindiniz.

Musa da size açıklayıcı delillerle gelmişti de, buna rağmen buzağıyı ilah edinerek, kendi kendinize zulüm ettiniz.

Doğrusu Musa size açıklayıcı belgeler getirmişti. Sonra siz onun ardından buzağıyı tanrı edinmiştiniz. İşte siz böyle kıyıcılarsınız.

Musa size açık mucizat [⁵] getirmişti. Sonra [⁶] siz zulüm ederek [⁷] buzağıyı mâbut edindiniz.

[5] Dokuz mucize veya Tevrat[6] Onun gaybubeti zamanında.[7] Buzağıya tapmak, âyât-ı ilâhiyeye karşı gelmek suretleriyle.

Andolsun ki Musa size apaçık delillerle gelmişti. Ancak siz onun ardı sıra buzağıyı ilah/tanrı edindiniz. İşte sizler böyle zalimlersiniz.

Hiç şüphesiz Musa size apaçık deliller getirdi, sonra ardından yine zalimler olarak buzağıyı benimsediniz.

Andolsun ki, Mûsâ size apaçık mûcizeler göstermişti de, onun kısa bir süre için aranızdan ayrılmasındansonra hemen buzağıya tapınmaya başlamıştınız. İşte siz, böyle nankör vezâlim kimselersiniz!

And olsun, Musa size Beyyineler / Açık Belgeler ile geldi!
Sonra siz zâlim iken onun ardından Dana’yı / Buzağı’yı edindiniz.

Musa size ne mucizeler getirmiş, siz ise Musa'nın yokluğunda büyük bir saygısızlıkla gidip buzağıya tapınmıştınız... "

Andolsun! Musa size açık deliller getirmişti. Ne yaptınız? Musa sizi kölelikten özgürlüğe kavuşturduktan sonra; çıkarlarınıza göre davranıp buzağıyı ilah edinmediniz mi? Böyle yaparak kendinize zulüm etmediniz mi?

Yemin olsun ki Musa, size apaçık deliller [*] getirmişti. Sonra onun ardından, zalimler olarak buzağıyı (ilah) edinmiştiniz. [*]

Hz. Musa’ya verilen ayetler, yani deliller, belgeler, mucizeler Kehf 18:101’de ifade edilen “dokuz beyan/dokuz mucize” olarak anlaşılabilir. Bu doğrul... Devamı..

Hatta bir zamanlar Mûsa, size apaçık belgeler getirmişti de sonra siz onun arkasından buzağıyı (tanrı) edinmiştiniz. İşte siz, (böyle) zalim kimselersiniz.

Gerçekten Musa size hakikatin tüm kanıtları ile gelmişti (ama) o’nun yokluğunda hemen [altın] buzağıya tapmaya başlamış ve böylece haince bir davranış içine girmiştiniz.

Gerçekte Musa size apaçık delillerle gelmişti de sonra Onun ardından buzağıyı ilah edinmiştiniz. İşte siz, böylece kendinize yazık ettiniz. 2/67...71, 7/148

Doğrusu Musa da size hakikatin apaçık belgeleriyle gelmişti. Ardından yine yanlış yaparak buzağıyı peydahlamıştınız.[¹⁶⁸]

[168] Bu âyette Hz. Musa için geçen “hakikatin apaçık belgeleri” (beyyinât), 87. âyette Hz. İsa için kullanılmıştı. Beyyinât, bir rasulün getirdiği ha... Devamı..

And olsun ki Musa size en açık deliller (Mucizeler) getirmişti; (buna rağmen) siz onun ardından (Tura gitmesini fırsat bilerek) o buzağıya tutundunuz! (onu ilah edindiniz) İşte siz (böyle) zalim kimselersiniz!

Ve Mûsâ, size ap açık deliller ile gelmişti, sonra onun ardından tuttunuz buzağıya taptınız; siz öyle zâlimlersiniz işte!

«Ve şüphe yok ki Mûsa sizlere beyyineler ile geldi. Sonra siz O'nun arkasından buzağıyı tanrı ittihaz ettiniz. Siz zalim kimselersiniz.»

Mûsâ size en açık delil ve mûcizelerle geldi de, sonra kalkıp, onun yokluğunda buzağıyı tanrı edindiniz. Siz öyle zalimlersiniz işte! ”

Andolsun Musa, size açık deliller getirmişti, sonra onun ardından tuttunuz buzağıya taptınız; siz öyle zalimlersiniz işte!

Size Mûsâ âşikâr mu'cizât ile geldi. Ondan (onun münâcât içün Tûr'a gitdiğinden) sonra buzağıyı ilâh ittihâz itdiniz. Ve siz nefsinize zulüm idenlerdensiniz.

Musa size, apaçık belgelerle (mucizelerle) gelmişti. Yanınızdan ayrılmasının ardından buzağıyı ilah edinmiştiniz, yanlışlar içindeydiniz.

Musa, size apaçık delillerle gelmişti de sonra O'nun ardından buzağıyı ilah edinmiştiniz. İşte siz, böyle zalimlersiniz.

Musa size apaçık deliller getirmişti de, siz bunun ardından zulmederek buzağıyı tanrı edinmiştiniz.

Yemin olsun ki, Mûsa size açık-seçik hak beyanlarla gelmişti de onun arkasından buzağıyı ilah edinmiştiniz. Zalimlersiniz sizler.

daħı bayıķ gelürdi size mūsā ḥüccetler ya'nį mu'cizeler. andan duttuñuz buzaġuyı andan śoñra daħı siz žālimler-iken.

Taḥḳīḳ geldi size Mūsā mu‘cizātlar‐ıla. Andan ṭapacaḳ idindüñüz buzaġuyı mu‘cizātlar‐ıla gelenden ṣoñra. Daḫı siz ẓālimlersiz.

Musa sizə açıq-aydın dəlillər (mö’cüzələr) gətirmişdi. Siz isə onun ardınca (Musa Tur dağına getdikdən sonra) buzova sitayiş edərək (özünüzə) zülm etdiniz.

And Moses came unto you with clear proofs (of Allah's sovereignty), yet, while he was away, ye chose the calf (for worship) and ye were wrongdoers.

There came to you Moses with clear (Signs); yet ye worshipped the calf (Even) after that, and ye did behave wrongfully.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.