28 Eylül 2021 - 21 Safer 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 82. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti ulâ-ike as-hâbu-lcenne(ti)(s) hum fîhâ ḣâlidûn(e)

İnananlarla iyi işler görenlere gelince: Onlar cennet ehlidir, onlar da cennette ebedidir.

(Ama) İman edip salih amellerde bulunanlar ise cennet halkıdırlar, orada süresiz kalacaklardır.

İman edip doğru ve yararlı işler yapanlara gelince, sürekli içinde kalmak üzere cennete girecek olanlar da böyleleridir.

Allah'a, Allah'a imanın gerektirdiği esaslara iman ederek, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar da cennette ebedî yaşarlar.

İman edip de salih ameller işleyenler ise cennete girecek olanlardır. Onlar da orada sonsuza kadar kalacaklardır.

İman edip salih amellerde bulunanlar ise cennet halkıdırlar; orada süresiz kalacaklardır.

İman edip sâlih ameller işliyenler ise, onlar da cennet ehlidirler, ebedî olarak orada kalıcıdırlar.

İman edip yararlı işler yapanlar ise, Cennet ehlidirler. Orada ebedî kalacaklardır.

İman edip yararlı iş yapanlara gelince, onlar da cennetliklerdir. Onlar orada süreli kalırlar.

İnanmış bulunarak, yararlı iş görenler, onlar cennetliktirler, orda sonsuz kalırlar

İman edip faydalı eylemde bulunanlar ise cennet halkıdır. Onlar da orada kalacaklardır.

İnanıp yararlı işler yapan kimseler cennetlik olanlardır, onlar da orada temellidirler.*

İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

İman edip yararlı iş yapanlara gelince onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar.

İnanıp erdemli bir hayat sürenler ise cennet halkıdır; onlar da orada sürekli kalırlar.

İman edip salih ameller işleyenler, işte öyleleri de cennet ehlidirler ve orada ebedî kalıcıdırlar.

iyman edip salih salih ameller işleyenler, öyleler de işte cennet ehli hep onda muhalledler

İman edip, sâlihâtı yapanlar¹ Cennet ehlidirler. Ve onlar orada kalıcıdırlar.*

Îman edib güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince) : onlar da cennetin arkadaşlarıdırlar. Onlar orada muhalleddirler (ebedî kalacaklardır).

Îmân edip sâlih ameller işleyenlere gelince, işte onlar Cennet ehlidirler. Onlar (da)orada ebedî olarak kalıcıdırlar.(4)*

Gereği gibi inananlar ve (Allah’ın belirlediği) doğru işleri yapanlar da, Allah’ın hazırladığı nimet bahçelerine girecekler ve orada sürekli kalacaklardır.

O kimseler ki inanırlar, iyilik işlerler, onlar da cennetlik kimselerdir. Onlar da hep orada kalacaklardır.

İman edip iyi amel işleyenler yok mu, işte onlar cennetliktir, orada daim kalırlar.

İman edip salih işler yapan kimseler (var ya), işte onlar cennet yarenleridir, onlar onun içinde temelli kalıcılardır.

Gönderdiğim mesaja yürekten iman eden ve bu imana yaraşır güzel ve yararlı işler yapanlara gelince, onlar da cennet halkıdırlar ve orada sonsuza dek kalacaklardır.
Oysa Biz, bu hakîkati onlara defalarca bildirmiştik:

İman eden ve Salih Ameller işleyenler, işte onlar da Cennet arkadaşlarıdır.
Orada sürekli kalacaklardır.

İman edip iyi işler yapanlara gelince onlar cennet halkıdır. Onlar da orada [ebedî] kalacaklardır.

(Allah’ın istediği gibi) îman edip (inandığı) iyi işleri yaşayanlara gelince, işte onlar, cennetliklerdir ve onlar, orada ebedî kalacaklardır.

İmana ermiş olup doğru ve yararlı işler yapanlara gelince, sürekli içinde kalmak üzere cenneti hak edenler de işte bunlardır.

İman edip, imanının gereği olan doğruları yapanlara gelince; işte bunlar cennet halkıdır. Bunlar da orada kalıcıdırlar. 29/7, 43/67...73

İman eden ve ıslah edici iyilikler işleyen kimseler:[152] İşte onlar cennet halkıdır ve onlar da orada kalıcıdırlar.*

İmân edenler ve sâlih amellerde bulunanlar ise işte onlar cennet ashâbıdır. Onlar cennette muhalleddirler.

İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise, İşte onlar da cennetliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır. [4, 124]

İnanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar da cennet halkıdır, orada sürekli kalacaklardır.

Allah’a inanıp güvenen ve iyi işler yapanlar da Cennet ahalisidir. Onlar da orada ölümsüz olarak kalırlar.

İman edip doğruları yapanlara gelince işte onlar cennetliklerdir. Onlar da orada ebedidirler.

İman edip güzel işler yapanlar ise Cennet ehlidir; onlar da orada sürekli kalırlar.

İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar ise cennetin dostudurlar. Onlar da onun içinde sürekli kalacaklardır.

daħı anlar kim įmān getürdiler, daħı işlediler eyü işler, şunlar uçmaķ işleridür; anlar anuñ içinde ebed ķalıcılardur.

Daḫı ol kişiler kim īmān getürdiler, daḫı ṣāliḥ ‘amel işlediler. Anlar cennetehlidür, anlar cennet içinde ebedī ḳalurlar.

İman gətirənlər və yaxşı işlər görənlər isə behiştlikdirlər və orada əbədi olacaqlar.

And those who believe and do good works: such are rightful owners of the Garden. They will abide therein.

But those who have faith and work righteousness, they are companions of the Garden: Therein shall they abide (For ever).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.