25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 65. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velekad ‘alimtumu-lleżîna’tedev minkum fî-ssebti fekulnâ lehum kûnû kiradeten ḣâsi-în(e)

Bilirsiniz elbet, içinizde cumartesi gününe hürmet etmeyip emirden çıkanlara aşağılık maymun olun demiştik.

Mücalid, kalplerinin çarpıldığını söyler (Mecma'ül-Beyan 1, 56).

(Ey Yahudiler!) Andolsun, siz (içiniz)den Cumartesi (günü) yasağını çiğneyenleri (bu çirkin ve hileli işe yönelenleri) elbette bilmektesiniz. İşte Biz onlara: "Aşağılık maymunlar olun!" demiştik. (Böylece onları taklitçi ve basit menfaatlerin kölesi olup horlanan varlıklar haline getirmiştik.)

Nitekim içinizde cumartesi gününün kutsallığını, çiğneyip geçenleri bildiniz. Bu davranışlarından dolayı onlara aşağılık maymunlar olun dedik.

İçinizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara:
“Sefil maymunlar olun" dedik.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 5/60; 7/163-166.

Şüphesiz siz, içinizden cumartesi günü haddi aşanları bilmişsinizdir. Biz onlara "aşağılık maymunlar olun" demiştik. [10]

10.Bu ayette kastedilenler cumartesi günü balık avlama yasağını çiğneyenlerdir. Bu topluluktan ve onların maymuna çevrilmeleri olayından A`raf suresi ... Devamı..

Andolsun, sizden cumartesi (günü) yasağı çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. İşte biz, onlara: 'Aşağılık maymunlar olun' dedik.

Gerçekten siz bilirsiniz ki, Dâvûd (Aleyhisselâm) zamanında kavminiz, cumartesi günü, balık avından men edilmişken, içinizden bu emri çiğneyip geçenlere: “- zelil ve hakir maymunlar olun.” dedik. (üç gün sonra da helâk oldular.)

Cumartesi günü konusunda azgınlık yapanları elbette bildiniz. Biz onlara, “aşağılık maymunlar olun” dedik.(*)

(*) Allah onları ya maddeten veya manen maymunlar yaptı. Buna mesh denilir.

İçinizden Cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara, “Aşağılık maymunlar olun” dedik.[23]

[23] Sebt/Cumartesi yasağı hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, VII, 372-373.

Dinlenme günü; içinizden aşırı gitmiş olanları iyi biliyordunuz, biz de onlara merhametten uzak: «Maymun olun !» demiş idik

Andolsun ki içinizden (ibadet etmek yerine balık avlayarak) cumartesi günü yasağını ihlal edenleri biliyorsunuz. (Bu davranışlarından ötürü) onlara: “Aşağılık maymunlar olun!” demiştik. 

Bkz. 4/47, 154 ve Cumartesi yasağıyla ilgili dipnot, 7/163, 166 ve “Aşağılık maymunlar olun” la ilgili dipnotu, 16/124

Sizin içinizde sebt (cum’a irtesi) günine ri’âyet itmeleri bilürsiniz, biz anları alçak maymunlara tahvîl itdik.

İçinizden cumartesi günü azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Onlara "Aşağılık birer maymun olunuz" dedik; bunu, çağdaşlarına ve sonradan geleceklere bir ceza örneği ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara öğüt olsun diye yaptık.

Şüphesiz siz, içinizden Cumartesi yasağını[22] çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara, “Aşağılık maymunlar olun” demiştik.

Hz.Mûsâ’nın dinine göre, cumartesi günü çalışmayıp ibadetle meşgul olmak bir esastı. İsrailoğullarının bu esası çiğnemeleri ile ilgili olarak ayrıca b... Devamı..

İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara, “Aşağılık maymunlar olun!” demiştik.

İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine: Aşağılık maymunlar olun! dediklerimizi elbette bilmektesiniz.

Sizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. Onlara "Aşağılık maymunlar olun," dedik.

İçinizden cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara "sefil maymunlar olun!" dedik.

içinizden sebt -istirahat- günü tecavüz edenleri elbette bilirsiniz biz onlara sefil sefil maymunlar olun dedik

Muhakkak ki siz, içinizden (Dâvûd peygamber zamanında), cumartesi günü (balık avlamak harâm olduğu hâlde nefislerine uyarak) yasağı çiğneyenleri bilirsiniz. (Kendilerine yasak edilen şeyleri, ısrarla yapmaya devam ettikleri için) onlara, “Aşağılık maymunlar olun!” buyurmuştuk.

* “Aşağılık maymunlar olun!” buyurmuştuk; Allah Teâlâ, kendilerine yasak edilen şeyleri, ısrarla yapmaya devam eden yahûdîlerin, azaba müstahak olmala... Devamı..

Elbette siz, cumartesi yasağını çiğnemekle hadlerini aşanları biliyorsunuz. Bu nedenle onlara, “Düşkün maymunlar olun¹.” dedik.

1- Kişilik ve davranış yönünden “maymunlar gibi olun.”

Andolsun, içinizden Cumartesi günü (ne saygı göstermek) hakkında (ki dînî hududu balık avlamak suretiyle) çiğneyib geçen («eyle» li) ler (in hallerini, başlarına gelenler) i de her halde bil (ib öğren) mişsinizdir. İşte biz onlara (Dâvud lisâniyle) : «Hor ve zelîl maymunlar olun» dedik, (üç gün sonra hepsi helak oldu).

İçinizden Cumartesi gününde haddi aşanları da elbette bilirsiniz.(2) Bu yüzden onlara: “Aşağılık maymunlar olun!” demiştik.

(2)İsrâiloğullarına, Cumartesi gününe hürmet etmeleri ve o günü sâdece ibâdetle geçirmeleri emredilmişti. Ayrıca o gün balık avlamaları da haram kılın... Devamı..

Siz cumartesi günü Allah’ın yasağını delip, haddi aşanları iyi biliyorsunuz. Onların bu yaptıklarına karşılık “Aşağılık maymunlar olun” dedik.

Doğrusu siz içinizde cumartesi yasağını çiğneyenlerin başına gelenleri bilirsiniz. Biz onlara: « Aşağılık maymunlara dönesiniz» demiştik.

[³] Sizden evvel Cumaertesi günü hadd-i şer/i tecavüz edenlerin hâlini elbette bildiniz, biz de onlara «— rahmet-i ilâhiyeden uzak maymunlar [⁴] olun» demişdik.

[3] Cümle başındaki kasem lamına İşarettir.[4] Veya, «şereften uzak olunuz» demektir. Bunların kalpleri maymuna çevrilmişdi.

İçinizden cumartesi yasağını çiğnemiş olanları elbette biliyorsunuz. İşte onlara “Aşağılık birer maymun olunuz!”⁵² dedik.

52 Maymunlar taklitçidir. Taklitte, akıl, irade, sorgulama, neden ve niçin yoktur. Aklını kullanmayanlar da zaten günün birinde rezil olmaya mahkumdur... Devamı..

İçinizden Cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine, “Aşağılık maymunlar olun” dediklerimizi elbette bilmektesiniz.

(İsrail oğullarından Cumartesi gününe uymaları istenmişti. Fakat İsrail oğulları dinî ve ahlâkî yönden bozulunca bu yasağı açıkça işlemeye ve Cumartes... Devamı..

Nitekim, içinizden Cumartesi Yasağını çiğneyenleri pekâlâ bilirsiniz, açgözlülüklerinin cezası olarak onlara:
İhtirasları uğruna tüm insânî değerleri ayaklar altına alan gözü doymaz, onursuz ve kişiliksiz aşağılık maymunlar olun!” demiştik.

And olsun, içinizden Cumartesi’de haddi aşanları bilip öğrendiniz.
Derken, onlara:
-“Kovalanan maymunlar olun!” dedik.

Sizler, cumartesi gününü amacından saptıranları pekâlâ biliyorsunuz, bizim kendilerine: " aşağılık maymunlar gibi olun " dediğimizi de biliyorsunuz.

Şüphesiz içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara yaptıkları hile ve şaklabanlıktan dolayı; "Aşağılık maymunlar olun!" demiştik. Çünkü insan olan hiç kimse; Rabbinin sözüyle bu şekilde dalga geçemez, istismar edemezdi. Ama sizler öyle azıttınız ki; ne Allah ne de hak hukuk tanıdınız. Hangi şeytan cumartesi yasağını çiğnetmek için size böyle bir tuzak kurdurdu? Hâlbuki iyiliğiniz için cumartesi günlerinde balık avlamamanızı emretmiş, ileride sizlere iyi bir rızık olsun diye onlara yol belirlemiştik. Sizin onları bir gölette toplayarak pazar günü avlamanız, akıllıca mı? Siz; size emredilen yasanın nedenini, niçinini, yararını anlamadan çıkarınıza göre hareket ederek tevil ettiniz. Yasamıza karşı tuzak kurdunuz. O nedenle sizin kişiliğiniz, kimliğiniz artık insana, insanlığa yakışmaz, tıpkı maymunlar gibi insanların eğlencesi, insanların maskarası olmaya layıksınız.

İçinizden cumartesi günü (avlanma yasağını) [*] çiğneyenleri ve bu yüzden kendilerine “Aşağılık maymunlar (gibi) olun!” [*] dediğimizi elbette bilmektesiniz.

Benzer mesajlar: Nisâ 4:47, 154; A‘râf 7:163; Nahl 16:124. İsrailoğulları, cumartesi günleri hiçbir işle ilgilenmeyip sadece ibadetle emrolunmuşlardı.... Devamı..

65,66. (Ey İsrâil oğulları!) içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri, Bizim onlara: “Birer aşağılık maymunlar olun!” dediğimizi¹ ve bunu; o olayı görenler ve sonradan gelenler için bir ibret ve Allah’a karşı hata etmekten sakınanlar için bir öğüt kıldığımızı da biliyorsunuz.

1 Bazı müfessirler, bu “birer aşağılık maymunlar olun!” ifâdesini “maymun gibi olun, maymun karakterli olun, maymundan beter olun” şekillerinde anlamı... Devamı..

nitekim, içinizde Sebt Günü’nün kutsallığını ihlal edenleri biliyorsunuz; bu davranışlarından ötürü onlara: “Aşağılık maymunlar gibi olun!” dedik;

İçinizden cumartesi gününde yasağı çiğneyenleri de elbette biliyorsunuz. İşte biz onlara; “Horlanmış ve aşağılanmış bir şekilde maymunlaşın/zillet ve esaret içinde yaşayın.” dedik. 5/60, 7/168

Nitekim, içinizden Yasak Günü’nde haddi aşan kimseleri siz de biliyorsunuz.[¹³⁰] Onlara, “Maymunlardan beter olun!”[¹³¹] demiştik.

[130] Onların Cumartesi yasağını ihlâl etme yöntemlerinden biri, A’râf 163’ün de desteklediği gibi şöyle gerçekleşiyordu: Kutsal tatil başlamadan en b... Devamı..

(neler mi yaptınız?) İçinizden sebt günü (cumartesi) yasağım çiğneyenleri elbette bilirsiniz ki biz onlara: "Aşağılık maymunlar olun" dedik.

Şüphesiz siz, içinizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara, "Aşağılık maymunlar olun" demiştik.

Andolsun ki, sizler içinizden cumartesi gününde haddi tecavüz edenleri elbette bilmişsinizdir. Biz de onlara «Sefil, hakîr maymunlar olunuz» demiştik.

İçinizden cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. Biz böyle yapanlara «Aşağılık maymun olun! » dedik.

İçinizden, Cumartesi günü (avlanma yasağı)nı çiğneyenleri elbette bilmişsinizdir; işte onlara: "Aşağılık maymunlar olun!" dedik.

Sizden cum'airtesi gününün hürmetine tecâvüz idenleri bilirsiniz, onlara zelîl ve hakîr maymunlar olunuz didik.[²]

[2] Benî İsrâîl cum'airtesi günleri umûr-u dünyâ ile uğraşmamağa me'mûr oldukları halde Dâvud 'aleyhisselâm zamânında deniz kenarında sâkin bir kavim ... Devamı..

İçinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Onlara “Aşağılık maymunlar gibi olun!” demiştik. [*]

[*] Eyle Yahudileri, Cumartesi yasağını sürekli çiğnedikleri için aşağılık maymunlar gibi olmuşlardı.

İçinizden cumartesi gününde yasağı çiğneyenleri de elbette biliyorsunuz. İşte biz onlara:-Hor ve aşağılık maymunlar olun, dedik.

İçinizden Cumartesi günü haddi aşanları siz biliyorsunuz.(36) Biz onlara “Aşağılık maymunlar olun” dedik.(37)

(36) Cumartesi günü balık avlamaları yasaklandığı halde buna uymayan belde ahalisi. 7:163-166’ya bakınız.(37) Bir kısım yorumculara göre söz konusu ah... Devamı..

Yemin olsun, içinizden Cumartesi gününde azgınlık yapanları siz bilirsiniz. Onlara şöyle dedik: "Aşağılık maymunlar oluverin."

daħı bayıķ bildiñüz anları kim ḥaddan geçdiler ya'nį balıķ avladılar, sizlerden, şenbe güninde; pes eyitdük anlara: “oluñ buzine ıraķ olıcılar.”

Taḥḳīḳ bildüñüz ol kişileri kim Tañrınuñ buyruġın terk itdiler, sizden sebtgüninde. Pes eyitdük anlara: Oluñuz maymūnlar, ıraḳlar Tañrı raḥmetin‐den.

Həqiqətdə siz bilirsiniz ki, içərinizdən bə’zi kəslər şənbə günü (Davud zamanında şənbə günü balıq ovunun qadağan edilməsi) haqqında olan əmrdən kənara çıxdılar. Biz də onlara: “(Zəlil və) həqir meymunlar olun!” – dedik.

And ye know of those of you who broke the Sabbath, bow We said unto them: Be ye apes, despised and hated!

And well ye knew those amongst you who transgressed in the matter of the Sabbath: We said to them: "Be ye apes, despised and rejected(79)."

79 The punishment for breach of the Sabbath under the Mosaic law was death. "Every one that defileth it (the Sabbath) shall surely be put to death: fo... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.