20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 47. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ benî isrâ-île-żkurû ni’metiye-lletî en’amtu ‘aleykum veennî faddaltukum ‘ale-l’âlemîn(e)

Ey İsrail oğulları, anın size verdiğim nimetlerimi, anın sizi bütün alemlerden üstün ettiğimi.

Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem imtihan hikmetiyle) âlemlere (kavimlere) faziletli (ve hâkimiyet sahibi) kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetleri ve sizin diğer toplumlara karşı üstün gelmenizi sağladığım günleri hatırlasanıza!

Ey İsrâiloğulları, size ihsan ettiğim nimetlerimi size tevdi ettiğim, ilâhi değerleri, şeriatı koruyun, kollayın, zayi etmeyin. Bu nimetlerin gereğini yerine getirip, Rasulüme iman ederek şükrünüzü gösterin, ilâhî emirlere itaatkâr olduğunuz çağda ve bölgedeki insanlara sizi üstün kıldığım günleri yâdedin.

Ey İsrailoğulları! Benim size vermiş olduğum nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrâil oğulları, size ihsan ettiğim bunca nimetimi ve (vaktiyle ecdadınızı) insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Yine hatırlayın ki; Ben sizi (diğer) insanlardan üstün kılmıştım.

[Üstünlük ırk bazında değildir, dindar medeni millet olma vasfındadır. Üstünlük bu ayetlerde anlatılan nitelikleri yaşamakladır. Allah burada diyor: S... Devamı..

Ey İsrâiloğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayınız.

Ey İsrail oğulları ! Sizlere verdiğimiz nimetleri, sizi âlemlere üstün kıldığımızı anasınız da

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetleri ve bir zamanlar sizi diğer kavimlere karşı (İslam'la şereflendirerek) üstün kıldığımı hatırlayın!

Bkz. 2/40, 61 ve dipnotu, 122; 45/16İsrailoğulları, Allah’ın elçisi olan Hz. Musa’ya ve onun getirdiği İlahi öğretilere (Tevrat’a) iman ederek, Allah’... Devamı..

Ey Benî İsrâil! Size ihsân itdiğim in’âmı tahattur idiniz ve sizi ’âlemînin fevkine çıkardığımı düşününüz.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrâiloğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.

 Kendi içinden peygamber gönderilen millet, o anda diğer kavimlerden üstündür. Zira Cenab-ı Allah, milletler arasından o kavmi ve onlardan da o şahsı ... Devamı..

İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve sizi tüm halklara üstün tutmamı hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve vaktiyle sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrail oğulları!. size in'am ettiğim nimeti ve vaktile sizi âlemlerin üstüne geçirdiğimi hatırlayın

Ey İsrâiloğulları! Size bahşettiğim (bunca) nimetlerimi ve (emirlerime itaatkâr olduğunuz dönemlerde) sizi diğer toplumlara üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve size alemler¹ üzerinde lütufta bulunduğumu hatırlayın.

1- Varlıklar âleminde.

Ey İsrail oğulları, size ihsan etdiğim bunca ni'metimi ve sizi (bir zaman) âlemlerin üstüne geçirdiğimi hatırlayın.

Ey İsrâiloğulları! Size ihsân ettiğim ni'met(ler)imi ve gerçekten benim sizi (bir zamanlar) âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın!

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Hani sizi âlemlere üstün tutmuştum.

Ey İsrailoğulları! Benim size ettiğim bunca iyiliği, size bütün uluslardan üstün kıldığımı bir düşünün.

Ey İsrail oğulları! Size ihsan ettiğim nimetlerimi, sizi âlemlere [⁹] tercih ettiğimi hatırlayın.

[9] O zamanki âlemlere, bulunduğunuz zamanın âlemlerine.

Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi ve sizi âlemlere üstün kıldığımı bir hatırlayın.

Ey İsrail oğulları! Size verdiğim nimeti ve (bir zamanlar) sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

(İsrail oğullarının, canlı-cansız diğer bütün varlıklardan üstün tutuluşu, onların yeryüzü halifeliğine seçildikleri ve bu görevi yürüttükleri dönem i... Devamı..

Ey İsrail Oğulları; size verdiğim nîmetleri ve ilâhî yasalara itaat ettiğiniz sürece, sizi tüm insanlara nasıl üstün kıldığımı hatırlayın!

Ey İsrail’in oğulları!
Size verdiğim nimetimi, sizi Âlemler’e üstün kıldığımı hatırlayın!

İsrailoğulları! Sizi başkalarına tercih etmek suretiyle, vaktiyle size yapmış olduğum iyiliğin değerini bilin.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi, bir zamanlar sizi dünyada üstün bir yere getirdiğimizi, yeryüzünde iktidar sahibi kıldığımızı hatırlayın!

Ey İsrailoğulları! Size vermiş olduğum nimet(ler)imi ve sizi (bir zamanlar) âlemlere (inançsızlara) [*] üstün kıldığımı hatırlayın!

Benzer bir ayet, Bakara 2:122’de de geçmekte ve üstünlükten kastın “o dönemin inançsızlarına” yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

Ey İsrâil oğulları! Size ihsan ettiğim nîmetimi ve sizi (bir dönem) âlemlere üstün kıldığımı, unutmayın.¹

1 Aynı âyet için Bk. (Bakara: 122)

Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetleri ve sizin diğer kavimlere karşı üstün gelmenizi sağladığım günleri hatırlasanıza!

Ey İsrailoğulları! Size olan nimetimi ve bir zamanlar sizi toplumlara üstün kıldığımı hatırlayın. 7/140, 14/6

Ey İsrâiloğulları! Size lutfettiğim nimetlerimi[⁹⁵] hatırlayın; hani Ben sizi cümle âleme üstün kılmıştım.[⁹⁶]

[95] Nimet, elde edince sevinilen şeydir. Nimetin bu âyetteki anlamı vahiydir. Vahiy, sadece İsrâiloğulları için değil bu ümmet için de Kur’an’da nime... Devamı..

Ey İsrailoğulları; size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar (Musa zamanında) alemlere (diğer milletlere) üstün kıldığımı hatırlayın. (Ve ne idiniz... ve ne oldunuz.. düsünün.)

Ey İsrâil oğulları, size verdiğim ni’meti ve size âlemlere verdiğimden fazlasını verdiğimi hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Sizlere in'âm ettiğim nîmetimi ve sizi âlemlere tercih ettiğimi hatırlayınız.

Ey İsrail'in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizin atalarınızı diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın!

Kendi zamanlarında yaşayan insanlara üstün kılınmışlardı.

Ey İsrail oğulları, size verdiğim ni'meti ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey Benî İsrâîl! Benim size (eslâfınıza) in'âm ve ihsân iylediğim ni'metleri, ve sizi 'âlemler (zamânınızdaki kavimler ve halklar) üzerine üstün kıldığımı hatırlayınız.

Ey İsrailoğulları! Size ettiğim iyilikleri ve vaktiyle sizi çağdaşlarınıza tercih ettiğimi aklınızdan çıkarmayın. [*]

[*] Her nebînin ümmeti, döneminin en üstün toplumudur. "İnanıp güveniyorsanız en üstün sizsiniz." (Al-i İmran 3/139)

-Ey İsrailoğulları!Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar toplumlara üstün kıldığımı hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetimi ve sizi vaktiyle bütün milletlere üstün kılmış olduğumu hatırlayın.

Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi, sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

iy ya'ķub oġlanları! anuñ ni'metimi ol kim eylük eyledüm sizüñ üzerüñüze; daħı bayıķ ben artuķ eyledüm 'ālemler üzere.

[...] [...] insānları üzerine tafḍīl itdim.

Ey İsrail övladı! Sizə bəxş etdiyim ne’mətimi və sizi (vaxtilə əcdadınızı) bütün aləmlərdən (başqa insanlardan) üstün tutduğumu yadınıza salın!

O Children of Israel! Remember My favour wherewith I favoured you and how I preferred you to (all) creatures.

Children of Israel! call to mind the (special) favour which I bestowed upon you(62), and that I preferred you to all other (for My Message).

62 These words are recapitulated from 2:40 , which introduced a general account of Allah's favours to Israel ; now we are introduced to a particular a... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.