13 Nisan 2021 - 30 Şaban 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 43. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veakîmu-ssalâte veâtu-zzekâte verke’û me’a-rrâki’în(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Namazı dosdoğru kılın (şuurla ve huzurla ikame edin), zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte siz de rükû edip (İslami hükümlere bağlı kalın).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Namaz kılın, zekat verin, rüku edin rüku edenlerle.

Abdullah Parlıyan Meali

Namaza dikkatli ve devamlı olun, karşılıksız mâlî yardım olan zekatı verin. Allah'ın huzurunda rükû ederek eğilenlerle beraber eğilin.

Ahmet Tekin Meali

Namazları erkanına, şartlarına, vaktine riâyet ederek âşikâre kılın. Vicdanınızı, servetinizi, sosyal bünyenizi arındıran, berekete vesile olan zekâtı verin. Hakka ve tevhide yönelenlerle beraber siz de yönelin, namazlarınızı cemaatle kılın, saygıyla Allah'ın emirlerine itaat ederek İslâmî faaliyetlere katılanlarla birlikte siz de saygıyla canla başla İslamî sorumluluklara, ibadetlere, cemaate, faaliyetlere katılın.*

Ahmet Varol Meali

Namazı kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.

Ali Bulaç Meali

Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.

Ali Fikri Yavuz Meali

(Müslümanların namazı gibi) namaz kılın, onlar gibi zekât verin ve rükû eden müminlerle rükû edin (Cemaate devam edin).

Bahaeddin Sağlam Meali

Namazı kılın, zekâtı verin. Ve eğilenlerle beraber eğilin. (Namaz, ferdi hayatı; zekât, toplumsal hayatı, eğilip itaat etmek ise, devlet hayatını düzenler.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Namazı kılınız, zekâtı veriniz ve rükû edenlerle beraber rükû ediniz.

Besim Atalay Meali (1962)

Namaz kılın, zekât verin, rükû edenlerle birlikte rükû ediniz

Cemal Külünkoğlu Meali

Namazı ikame edin, zekâtı verin ve rükû eden (mü'min)lerle birlikte siz de rükû edin.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Namazı kılın, zekatı verin, rüku edenlerle birlikte rüku edin.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.

Diyanet Vakfı Meali

Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.

Edip Yüksel Meali

Namazı gözetin, zekatı verin ve eğilenlerle birlikte eğilin.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Hem namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.

Elmalılı Meali (Orijinal)

hem namazı dürüst kılın ve zekâtı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin

Erhan Aktaş Meali

Salâtı ikame edin, zekâtı verin.¹ Ve rukû edenlerle birlikte rukû edin.²*

Hasan Basri Çantay Meali

Dosdoğru namaz kılın, zekât verin, rükû' eden (mümin) lerle birlikde rükû' edin (cemaate devam edin).

Hayrat Neşriyat Meali

Hem namazı hakkıyla edâ edin, zekâtı verin ve rükû' edenlerle berâber rükû' edin!

İlyas Yorulmaz Meali

Namazı kılın, zekâtı verin ve Rablerine saygı ile eğilenlerle birlikte sizde eğilin.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Namazı dosdoğru kılın, zekât verin, rükû edenler ile beraber rükû edin [⁶].*

Kadri Çelik Meali

Namazı kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin.

Mahmut Kısa Meali

Namazı dikkat ve özenle kılın, zekâtı verin ve Allah’ın hükümlerine boyun eğen şu müminlerle birlikte siz de boyun eğin!
Başkalarına iyilikten, doğruluktan dem vuruyor, fakat kendiniz en büyük kötülükleri yapmaktan çekinmiyorsunuz!

Mehmet Türk Meali

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.1*

Muhammed Esed Meali

Namazda dikkatli ve devamlı olun, karşılıksız yardımda 34 bulunun ve namazda rükû edenlerle birlikte rükû edin.

Mustafa Çavdar Meali

Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber siz de boyun eğin. 2/177, 22/77

Mustafa İslamoğlu Meali

Namazı istikametle kılın, zekâtı gönlünüzden koparak verin,[89] Allah’a rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin![90]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve namazı kılınız, zekâtı da veriniz ve rüku' edenler ile beraber rüku' ediniz.

Suat Yıldırım Meali

Hem namazı tam kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın.

Süleyman Ateş Meali

Namazı kılın, zekatı verin, rüku edenlerle (Allah'ın huzurunda eğilenlerle) beraber eğilin.

Süleymaniye Vakfı Meali

Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı verin; rükû edenlerle birlikte rükû edin![*].*

Şaban Piriş Meali

Namazı kılın, zekatı verin, (Allah'ın emrine) boyun eğenlerle boyun eğin.

Ümit Şimşek Meali

Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükûa varın.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Namazı/duayı yerine getirin, zekâtı verin; rükû edenlerle birlikte rükû edin.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ŧururun namāzı daħi virüñ zekātı. daħı arķañuzı anuñ ya'nį ruķug namāz ķıluñ arķa egiciler-ile.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Müsəlmanların namazı kimi) namaz qılın, zəkat verin və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin!

M. Pickthall (English)

Establish worship, pay the poor-due, and bow your heads with those who bow (in worship).

Yusuf Ali (English)

And be steadfast in prayer; practise regular charity; and bow down your heads(60) with those who bow down (in worship).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.