11 Nisan 2021 - 28 Şaban 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 42. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velâ telbisu-lhakka bilbâtili vetektumu-lhakka veentum ta’lemûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hakkı bâtıl ile karıştırıp (gerçeği) örtmeyin ve (güç odaklarından korkarak veya menfaat umarak) Hakkı gizlemeyin. (Kaldı ki) Siz (gerçeği) biliyorsunuz. (İşinize gelmediği için üzerini örtüyorsunuz. Öyle ise bile bile Hakkı bâtıl ile karıştırıp yozlaştırmayın ve Hakkı saklayıp saptırmaya çalışmayın.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Doğruyu batılla karıştırıp da bile bile gerçeği unutup gizlemeyin.

Abdullah Parlıyan Meali

Bile bile gerçekleri değersiz ve geçersiz şeylerle örtüp gizlemeyin

Ahmet Tekin Meali

Gerekçeli, hikmete dayalı gelen hak kitaba, hak düzene, bâtıl karıştırmayın. Bile bile hakikati, Muhammed'in hak peygamber olduğunu, ilâhî hükümleri gizlemeyin.*

Ahmet Varol Meali

Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.

Ali Bulaç Meali

Hakkı batıl ile örtmeyin (veya karıştırmayın) ve hakkı gizlemeyin. (Kaldı ki) siz (gerçeği) biliyorsunuz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Hakkı bâtıla karıştırıp da bile bile gizlemeyin (Peygamber A.S.V'ın vasfını Tevrat'da bulmadık diye hakkı örtmeyin).

Bahaeddin Sağlam Meali

Hak ile batılı birbirine karıştırmayın. Bile bile hakkı gizlemeyin.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayınız ve hakkı gizlemeyiniz.[16]*

Besim Atalay Meali (1962)

Hakkı, bâtıla karıştırmayın, hakkı saklamayın siz bile bile

Cemal Külünkoğlu Meali

Hakkı batıl ile örtüp bile bile gerçeği gizlemeyin. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.

Diyanet Vakfı Meali

Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.

Edip Yüksel Meali

Bile bile gerçeği yanlış ile karıştırmayın, gerçeği gizlemeyin.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Hakk'ı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin.

Elmalılı Meali (Orijinal)

hakkı batılla bulamayıp da bile bile hakkı gizlemeyin

Erhan Aktaş Meali

“Hakk'ı Batıl'la”¹ karıştırıp, bile bile “Hakk'ı” gizlemeyin.*

Hasan Basri Çantay Meali

Kendiniz bilib dururken Hakkı baatıla karıştırıb da gerçeği gizlemeyin.

Hayrat Neşriyat Meali

Hem siz (doğru olanı) bile bile hakkı bâtıl ile karıştırmayın ve hakkı gizlemeyin!

İlyas Yorulmaz Meali

Hakkı (Kuranı) yanlışlarla örtmeyin, bildiğiniz halde doğruları saklamayın.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Bile bile hakkı bâtıl ile karıştırmayın [⁵], hakkı ketmetmeyin.*

Kadri Çelik Meali

Hakkı batıl ile karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.

Mahmut Kısa Meali

Hakkı bâtıl ile bulandırmayın ve bile bile gerçeği gizlemeyin! Hiçbir dayanağı olmayan yorum ve iddialarınızı Kur’an-ı Kerim’e karıştırarak, gerçekleri çarpıtmayın!

Mehmet Türk Meali

Hakkı; bâtıl ile karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.1*

Muhammed Esed Meali

Hakkı bâtıl ile örtüp bile bile gizlemeyin. 33

Mustafa Çavdar Meali

Hakka batılı karıştırarak bile bile hakkı (Kuran’ı) gizlemeyin. 3/7, 18/56

Mustafa İslamoğlu Meali

Hakkı bâtılla karıştırmayın[87] ve bildiğiniz hâlde hakkı gizlemeyin![88] *

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve hakkı bâtıl ile örtüp karıştırmayın. Ve hakkı saklamayın. Halbuki siz bilirsiniz.

Suat Yıldırım Meali

Batılı hakka karıştırmayın, bile bile gerçeği gizlemeyin!

Süleyman Ateş Meali

Bile bile gerçeği batılla bulayıp hakkı gizlemeyin.

Süleymaniye Vakfı Meali

Hakkı, bâtıl kılığına sokmayın; [*] hakkı bile bile gizlemeyin.*

Şaban Piriş Meali

Hakka batılı karıştırmayın, bile bile hakkı gizlemeyin.

Ümit Şimşek Meali

Hakkı bâtıl ile karıştırmayın; bile bile hakkı gizlemeyin.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Hakkı bâtılla/saçmalık ve tutarsızlıkla kirletmeyin. Bilip durduğunuz halde gerçeği gizliyorsunuz.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ķarışturman ḥaķķı bāŧıla. daħı gizlemen ḥaķķı, daħı siz bilürsiz.

Bunyadov-Memmedeliyev

Siz bilə-bilə haqqı batillə qarışdırmayın, haqqı gizlətməyin!

M. Pickthall (English)

Confound not truth with falsehood, nor knowingly conceal the truth.

Yusuf Ali (English)

And cover not Truth with falsehood, nor conceal the Truth when ye know (what it is).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.